Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad) (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren @, måndag, januari 11, 2021, 17:40 (49 dagar sedan)

[image]

Någon som vet vad det här har varit (är?) för signal som sitter under plattformstaket på ett av spåren i Lund?

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Göran Kannerby @, måndag, januari 11, 2021, 18:10 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Finns på fler av spåren. Repetersignal som anger om nästa huvudsignal visar "kör".

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Överkörmästaren @, måndag, januari 11, 2021, 18:21 (49 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Finns på fler av spåren. Repetersignal som anger om nästa huvudsignal visar "kör".

Nja, det undrar jag. Norrut finns det ett gäng, men denna på spår 4 sitter ju söderut och verkar helt onödig för det ändamålet, du ser huvudsignalen på samma bild. Dessutom saknar den bakgrundsskärm, och är av en äldre utformning än repetersignalerna norrut.

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Anders_W @, måndag, januari 11, 2021, 19:07 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Den påminner om stadsbudslyktorna på Stockholm C. Syntes det vilken färg skenet hade? (De nämnda på Cst var gula.)

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Överkörmästaren @, måndag, januari 11, 2021, 19:11 (49 dagar sedan) @ Anders_W

Den påminner om stadsbudslyktorna på Stockholm C. Syntes det vilken färg skenet hade? (De nämnda på Cst var gula.)

Jag försökte se det, tyckte mest att det såg ofärgat ut! Men gult kan nog inte uteslutas!

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Gurra-Nisse @, måndag, januari 11, 2021, 19:14 (49 dagar sedan) @ Anders_W

Nu blev jag nyfiken, ursäkta sidospåret. Vad var stadsbudslyktorna? Jobbade på Stockholm C 1979-2015 men aldrig hört talas om eller sett.

Stadsbudslyktor

av Anders_W @, måndag, januari 11, 2021, 21:55 (49 dagar sedan) @ Gurra-Nisse

På Cst:s plattformar fanns tryckknappar med vilka resenärer kunde tillkalla stadsbud. Förutom att larma budkontoret tände knappen en gul lykta uppe under plattformstaket, för att leda budet till rätt plats.

Av någon anledning lät man lyktorna (och en del knappar?) vara kvar när Norra Säcken (spår 1 - 7) byggdes över med Cityterminalen.

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Martin Långström @, Överstbyn, måndag, januari 11, 2021, 19:48 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

[image]

Någon som vet vad det här har varit (är?) för signal som sitter under plattformstaket på ett av spåren i Lund?

Ser ut som en stopplykta.

Signallampa under plattformstak. Ritningslänk - Ny fråga

av Överkörmästaren @, måndag, januari 11, 2021, 20:08 (49 dagar sedan) @ Martin Långström

[image]

Någon som vet vad det här har varit (är?) för signal som sitter under plattformstaket på ett av spåren i Lund?


Ser ut som en stopplykta.

Nu hittade jag något misstänkt föremål på en ritning hos Gunnar Ekeving, här. https://www.ekeving.se/r/sr_Ebrsi/Ebrsi_550-001.jpg

Det mesta talar väl för att det är URVn som sitter där än idag (detta var väl tidigare spår 5) men vad kan då dölja sig bakom denna beteckning?

Utfartsrepeterare

av Anders_W @, måndag, januari 11, 2021, 21:17 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

UR betyder troligen utfartsrepeterare, dvs. plattformssignal. De användes på ställarställverk för att tkl i yttre tjänst skulle kunna kontrollera att rätt utfartstågväg var ställd innan han vinkade av tåget.

Det har funnits tre typer av plattformssignaler. Personligen kallar jag dem "stapeltyp", "lådtyp" och "godstyp". (I Signalteknisk handbok är bara den sista namngiven, och den beteckningen är därför hämtad därifrån.)

På den länkade ritningen är plattformssignalerna av stapeltyp. Det var en vertikal serie av gröna lyktor, där antalet gröna sken visade vilken utfartstågväg som var ställd från det såret i den aktuella körriktningen. Stapeln fick lika många lyktor som antalet möjliga utfartstågvägar.

Utfartsrepeterare

av Överkörmästaren @, måndag, januari 11, 2021, 21:27 (49 dagar sedan) @ Anders_W

UR betyder troligen utfartsrepeterare, dvs. plattformssignal. De användes på ställarställverk för att tkl i yttre tjänst skulle kunna kontrollera att rätt utfartstågväg var ställd innan han vinkade av tåget.

Det har funnits tre typer av plattformssignaler. Personligen kallar jag dem "stapeltyp", "lådtyp" och "godstyp". (I Signalteknisk handbok är bara den sista namngiven, och den beteckningen är därför hämtad därifrån.)

På den länkade ritningen är plattformssignalerna av stapeltyp. Det var en vertikal serie av gröna lyktor, där antalet gröna sken visade vilken utfartstågväg som var ställd från det såret i den aktuella körriktningen. Stapeln fick lika många lyktor som antalet möjliga utfartstågvägar.

Hm... men det är några saker som är besynnerliga (ritningen)

- Jag får bara ihop det till två tågvägar i riktning söderut (mot Staffanstorp samt nedspår mot Malmö) men det är tre lyktor.
- Varför skulle dessa lyktor behövas i riktning söderut där de sitter på "högerspårssidan"?
- Det är bara en lykta i dagens signal.

Det som skulle förklara alla tre strecksatserna vore väl om de här URVn osv gällde för körriktning "norrut". Och i så fall är "min" signal fortfarande oförklarad...

Utfartsrepeterare

av Göran Kannerby @, måndag, januari 11, 2021, 21:39 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

UR betyder troligen utfartsrepeterare, dvs. plattformssignal. De användes på ställarställverk för att tkl i yttre tjänst skulle kunna kontrollera att rätt utfartstågväg var ställd innan han vinkade av tåget.

Det har funnits tre typer av plattformssignaler. Personligen kallar jag dem "stapeltyp", "lådtyp" och "godstyp". (I Signalteknisk handbok är bara den sista namngiven, och den beteckningen är därför hämtad därifrån.)

På den länkade ritningen är plattformssignalerna av stapeltyp. Det var en vertikal serie av gröna lyktor, där antalet gröna sken visade vilken utfartstågväg som var ställd från det såret i den aktuella körriktningen. Stapeln fick lika många lyktor som antalet möjliga utfartstågvägar.


Hm... men det är några saker som är besynnerliga (ritningen)

- Jag får bara ihop det till två tågvägar i riktning söderut (mot Staffanstorp samt nedspår mot Malmö) men det är tre lyktor.
- Varför skulle dessa lyktor behövas i riktning söderut där de sitter på "högerspårssidan"?
- Det är bara en lykta i dagens signal.

Det som skulle förklara alla tre strecksatserna vore väl om de här URVn osv gällde för körriktning "norrut". Och i så fall är "min" signal fortfarande oförklarad...

Det fanns tre tågvägar söderut:
1. Nedspår mot Malmö
2. Uppspår mot Malmö
3. Staffanstorp

Förmodligen har två lampor avlägsnats.

Utfartsrepeterare

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, januari 11, 2021, 21:48 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Bokstaven n i beteckningen får väl antas betyda norrut. Det finns en signal med s också.

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Hugo K ⌂ @, Skedala, måndag, januari 11, 2021, 21:26 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Är det inte en "uggla"? I så fall ska den ska hjälpa förare av längre tåg att veta när bakänden av tåget är hinderfritt

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Erik Andersson @, Lund, måndag, januari 11, 2021, 21:35 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det är inget som är i drift. Signalen har gul innerlins, så jag tror att det är en klart-signal

Klart-signal

av Anders_W @, måndag, januari 11, 2021, 21:57 (49 dagar sedan) @ Erik Andersson

Så kan det också vara.

Den finns kvar i TTJ, men har väl inte använts någonstans i landet på decennier?

Signallampa under plattformstak, fråga (varning felroterad)

av Jim Hansson @, Malmö, måndag, januari 11, 2021, 23:53 (49 dagar sedan) @ Erik Andersson

Det är inget som är i drift. Signalen har gul innerlins, så jag tror att det är en klart-signal

Jag trodde signal som tkl använde för att se att det var kör i huvudsignalen innan avgång gavs. Men den teorin sprack för den signalen sitter kvar vid trapphuset.

Signalen på bilden har ljusöppningar åt båda hållen. Något som tbfh signalerade klart med till tkl?

Jim

Signallampa under plattformstak, svaret

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, januari 12, 2021, 00:11 (49 dagar sedan) @ Erik Andersson
Redigerad av Ulf Pålsson, tisdag, januari 12, 2021, 00:39

Det är inget som är i drift. Signalen har gul innerlins, så jag tror att det är en klart-signal

Gul innerlins ger svaret: Det är ursprungligen en "klart för avgång"-signal. Sådan fanns på vissa stationer där lokala förhållanden försvårade för tågklareraren (tkl) att se ”klart för avgång”, givet av tågbefälhavaren (tbfh) med arm eller handsignallykta. Tänt gult sken hade betydelsen "klart för avgång", släckt signal saknade signalbetydelse. Signalen manövrerades av tbfh med ett fyrkantsvred längre bort på plattformen. Behovet av "klart för avgång"-signal upphörde när "avgång" från tkl upphörde. För Lund C måste detta ha varit allra senast 1997 då stationen blev fjärrmanövrerad, men det kan också ha varit tidigare (dock efter 1983) som Lund C blev en s.k. TGE-station (Tågklareraren ger Ej Avgång).

År 2000, i samband med att "klart för avgång" från tbfh till tkl och "avgång" från tkl till föraren helt slopades, slopades också alla "klart för avgång"-signaler. Men på vissa ställen lät man signalinrättningen sitta kvar och fungera som en "klart"-signal, som hade samma utseende men som användes av avgångssignalerarbiträdet för att kunna signalera "klart" till avgångssignaleraren (fram till 2000: av "andremannen" till tbfh). Huruvida signalinrättningen på bilden har använts som "klart"-signal eller inte känner jag inte till.

I nuvarande trafikregler (TTJ) slopades "klart"-signalen (från 2009 stavat utan citattecken, klart-signal) år 2019.
/up

Signallampa under plattformstak, svaret

av Göran Kannerby @, tisdag, januari 12, 2021, 08:39 (49 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det är inget som är i drift. Signalen har gul innerlins, så jag tror att det är en klart-signal


Gul innerlins ger svaret: Det är ursprungligen en "klart för avgång"-signal. Sådan fanns på vissa stationer där lokala förhållanden försvårade för tågklareraren (tkl) att se ”klart för avgång”, givet av tågbefälhavaren (tbfh) med arm eller handsignallykta. Tänt gult sken hade betydelsen "klart för avgång", släckt signal saknade signalbetydelse. Signalen manövrerades av tbfh med ett fyrkantsvred längre bort på plattformen. Behovet av "klart för avgång"-signal upphörde när "avgång" från tkl upphörde. För Lund C måste detta ha varit allra senast 1997 då stationen blev fjärrmanövrerad, men det kan också ha varit tidigare (dock efter 1983) som Lund C blev en s.k. TGE-station (Tågklareraren ger Ej Avgång).

År 2000, i samband med att "klart för avgång" från tbfh till tkl och "avgång" från tkl till föraren helt slopades, slopades också alla "klart för avgång"-signaler. Men på vissa ställen lät man signalinrättningen sitta kvar och fungera som en "klart"-signal, som hade samma utseende men som användes av avgångssignalerarbiträdet för att kunna signalera "klart" till avgångssignaleraren (fram till 2000: av "andremannen" till tbfh). Huruvida signalinrättningen på bilden har använts som "klart"-signal eller inte känner jag inte till.

I nuvarande trafikregler (TTJ) slopades "klart"-signalen (från 2009 stavat utan citattecken, klart-signal) år 2019.
/up

Min gissning är att "avgång" från tkl i Lund upphörde redan kring 1990.

Sista klart-signalen i drift som jag känner till var i Norrköping på spår 1.

Signallampa under plattformstak, svaret

av Överkörmästaren @, tisdag, januari 12, 2021, 11:50 (48 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Aha, då förstår jag varför den sitter i denna ände!

Det känns som att just denna blivit kvar när de andra tagits ned, men jag har inte tittat jättenoga så det kan finnas fler kvar.

På Göteborgs Central fanns

av Sune Nylén @, tisdag, januari 12, 2021, 07:52 (49 dagar sedan) @ Överkörmästaren

sådana. En kontrollampa lyste ständigt. Antar för att visa att signalen var i funktion.. Vid lagd tågväg till spåret med tåg på ingående, tändes en röd lampa. Vid varje spår fanns
längst ut en dvärg. Plattformssignalen följde dvärgens signaler. När lamporna i dvärgen stod lodrätt och utfartssignalen några hundra meter ut på bangården visade grönt tändes också en grön lampa i dvärgen och plattformssignalen. Tkl kunde nu visa avgång. Då plattformarna vid flera spår svängde längst ut, kunde inte dvärgen normalt iakttas. Om jag minns rätt lyste signalen grönt till vänster om kontrollampan , klart mot Gubbero resp. höger, Klart mot Olskroken. Lamporna hade nog inga speciellt färgade glas men de var nog koncentriska för att samla ljuset och rätt tjocka, så ljuset tedde sig gulaktiga i dagsljus pga. lampans ljus - glödtrådens. Kvällstid såg de mera vitaktiga ut, som vanligt glödlampsljus..

På Göteborgs Central fanns

av Sune Nylén @, tisdag, januari 12, 2021, 07:57 (49 dagar sedan) @ Sune Nylén

Det hände några gånger när jag var nere att tåget var så långt att loket stod utanför dvärgen. En man kom då ut på ställverkets balkong och ropade Det är klart till Almedal resp. Kroken.

På Göteborgs Central fanns

av js, tisdag, januari 12, 2021, 08:57 (49 dagar sedan) @ Sune Nylén

Det fanns en sådan i Krylbo under plattformstaket . Alltid gult sken i mitten .Gult och vänstra grönt mot Stockholm. Gult och grönt högra mot Frövi.

Om man skriver i tjänstetidtabellsboken

av Sune Nylén @, tisdag, januari 12, 2021, 18:47 (48 dagar sedan) @ js

del A att det är ofärgat sken, så kan man väl inte skriva här att det är gult ljus.
Ja det kan man förstås, men då blir det ju fel.

Om man skriver i tjänstetidtabellsboken

av js, tisdag, januari 12, 2021, 18:57 (48 dagar sedan) @ Sune Nylén

ja visst ja så var det :-D

Om man skriver i tjänstetidtabellsboken

av Sune Nylén @, tisdag, januari 12, 2021, 20:20 (48 dagar sedan) @ js

:-D :-D :-D

Om man skriver i tjänstetidtabellsboken

av Överkörmästaren @, tisdag, januari 12, 2021, 23:30 (48 dagar sedan) @ Sune Nylén

Man får ju inte heller prata om hur många blå sken som visas till en viss tågväg i en gammal AVOS- eller AGA-huvudsignal, då kan folk bli nervösa :-D

Löst: Signallampa under plattformstak

av Överkörmästaren @, tisdag, januari 12, 2021, 23:27 (48 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Tack för alla svar och särskilt för lösningen.

powered by my little forum