FLJ:s trafik till Ludvika (Järnväg allmänt)

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, tisdag, januari 12, 2021, 17:57 (13 dagar sedan)

Den separata tråden som bland annat handlar om vändskivor i Ludvika, får mig att undra. FLJ hade inte, som framgår i den tråden, något eget lokstall. Förekom det överhuvudtaget någon godstrafik på FLJ norr om Blötberget? Var det BJ eller FLJ som växlade vagnar till och från ASEA? Hur fungerade samarbetet generellt mellan FLJ och BJ med tanke på konkurrensen mellan Ludvika och Ställdalen? Jag förmodar att det var noga reglerat på vilken eller vilka banor godset skulle gå.

FLJ:s trafik till Ludvika

av Christer Fredriksson @, tisdag, januari 12, 2021, 20:38 (13 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

FLJ hade eget lokstall, plats för 1 lok, fram till 1900 då Ludvika erhöll en gemensam station ägd av BJ. Inget FLJ tåg efter 1880-talet övernattade normalt i Ludvika.

FLJ hade normal godstrafik på hela sträckan Frövi - Ludvika.

Transportvägarna som var fastlagda styrde vilka vagnar som skulle ha Ludvika, Ställdalen eller Frövi/Vanneboda som övergångsstation.

Det var BJ som växlade vid ASEA fram till dess egen dragkraft anskaffades.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum