Krigs-säo: vilka år? (Arkiv/forskning/litteratur)

av Anders_W @, onsdag, januari 13, 2021, 15:50 (7 dagar sedan)

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?

Krigs-säo: vilka år?

av Göran Kannerby @, onsdag, januari 13, 2021, 18:15 (7 dagar sedan) @ Anders_W

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?

Jag kan intyga att den i vart fall fanns kvar in på 1990-talet.

Krigs-säo: vilka år?

av Överkörmästaren @, onsdag, januari 13, 2021, 22:33 (7 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?


Jag kan intyga att den i vart fall fanns kvar in på 1990-talet.

Var någon utbildad i den? Fanns det några utbildningsplaner för den?

"Krigs-säo": utbildning

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, januari 13, 2021, 23:35 (7 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?


Jag kan intyga att den i vart fall fanns kvar in på 1990-talet.


Var någon utbildad i den? Fanns det några utbildningsplaner för den?

Det enkla svaret är nej. Dokumentet var inte utdelat, men fanns lagrat runt om i landet för att efter särskilt beslut kunna delas ut till personalen med relativt kort varsel.

Bestämmelserna bestod av icke särskilt komplicerade tillägg till och undantag från Säo/Sär/säo, och vad jag förstår förutsattes det att var och en läste in bestämmelserna och kunde tillämpa dem. Det jag kallar "krigstillägget-1959" (se mitt inlägg kl 23:22) finns att skåda på Gunnar Ekevings webbplats. Dess innehåll kommenteras på den här webbsidan.
/up

"Krigs-säo": utbildning

av Kjell Aghult @, torsdag, januari 14, 2021, 08:24 (6 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Var någon utbildad i den? Fanns det några utbildningsplaner för den?


Det enkla svaret är nej. Dokumentet var inte utdelat, men fanns lagrat runt om i landet för att efter särskilt beslut kunna delas ut till personalen med relativt kort varsel.

På Örebroregionen förvarades reglementena i regionkontorets källare. De skulle utsändas till de lokala områdena vid totalförsvarets beredskapsgrad III (den lägsta): Järnvägarnas beredskapsomställning specificerades i interna åtgärdskalendrar (Även TGOJ hade militärassistent).


Bestämmelserna bestod av icke särskilt komplicerade tillägg till och undantag från Säo/Sär/säo, och vad jag förstår förutsattes det att var och en läste in bestämmelserna och kunde tillämpa dem. Det jag kallar "krigstillägget-1959" (se mitt inlägg kl 23:22) finns att skåda på Gunnar Ekevings webbplats. Dess innehåll kommenteras på den här webbsidan.
/up

"Krigs-säo"

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, januari 13, 2021, 23:22 (7 dagar sedan) @ Anders_W

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?

Följande utgåvor ”krigs-säo” har gällt vid Statens järnvägar och Banverket:

• Tillägg B till 1947 års utgåva av Säkerhetsordningen vid Statens järnvägars normalspåriga bandelar (”Säo-1947). ”Att i angivna fall tillämpas vid krig eller krigsfara.” Gällde fr.o.m. 15 juni 1947.

• Tillägg B till 1948 års utgåva av Säkerhetsreglemente vid Statens järnvägars smalspåriga bandelar (”Sär-1948). ”Att i angivna fall tillämpas vid krigs eller krigsfara.” Gällde fr.o.m. 9 maj 1948.

• Specialtryck 3 till särtryck 110, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 2 (”krigstillägget-1959”). Ersatte tillägg B till Säo-1947 och till B till Sär-1948. Gällde fr.o.m. 31 maj 1959.

• SJF 010.2, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 3 (”krigstillägget-1963”). Ersatte ”krigstillägget 1959”. Gällde fr.o.m. 26.5.1963.

• SJF 010.2, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 4 (”krigstillägget-1973”). Ersatte ”krigstillägget 1963”. Gällde fr.o.m. 1973-06-18.

• SJF 010.2, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 5 (”krigstillägget-1979”). Ersatte ”krigstillägget 1973”. Gällde fr.o.m. 1979-06-11.

”Krigstillägget-1979” (SJF 010.2) upphävdes utan ersättning 1999-06-28 vid BV och 1999-10-06 vid SJ.

Kommentarer:
– Vid utgåvenumreringen av specialtryck 3 till särtryck 110 och av SJF 010.2 tänkte man sig uppenbarligen att tilläggen till Säo-1947 och till Sär-1948 utgjorde ”utgåva 1” av "krigstillägget".
– ”Krigstillägget-1979” är daterat 1981-04-30, så arbetet med en ny utgåva till säo-1979 var uppenbarligen inte högprioriterat.
/up

"Krigs-säo"

av Kjell Aghult @, torsdag, januari 14, 2021, 08:41 (6 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?


Följande utgåvor ”krigs-säo” har gällt vid Statens järnvägar och Banverket:

• Tillägg B till 1947 års utgåva av Säkerhetsordningen vid Statens järnvägars normalspåriga bandelar (”Säo-1947). ”Att i angivna fall tillämpas vid krig eller krigsfara.” Gällde fr.o.m. 15 juni 1947.

• Tillägg B till 1948 års utgåva av Säkerhetsreglemente vid Statens järnvägars smalspåriga bandelar (”Sär-1948). ”Att i angivna fall tillämpas vid krigs eller krigsfara.” Gällde fr.o.m. 9 maj 1948.

Bestämmelserna byggde mycket på tyska och finländska krigserfarenheter. För allmänheten utgavs de tyska 1960 i Hans Pottgiessers bok "Die deutsche Reichsbahn im Ostfeldzug 1939-1944" (Vohwinkel Verlag, Neckargemünd). Nyupplaga i vart fall 1975.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum