Järnvägen Kristianstad- Sölvesborg 1874 (Historiskt material)

av Lentho, Bromölla, söndag, februari 07, 2021, 11:59 (222 dagar sedan)

Hej !
Jag bor i Bromölla och är intresserad av bygdens historia. Järnvägen mellan Kristianstad och Sölvesborg färdigställdes smalspårig som bekant 1874, och invigdes samma år som Ivösjö-sänkningen.
Året efter byggdes ett stickspår, också smalspår, från Bromölla station ner till den nu nybyggda Ångbåtsbryggan vid Ivösjön, för att underlätta i huvudsak Trolle Ljungbys godstransporter från Vånga-området över sjön. Även persontransporter förekom. Detta spår revs upp någon gång på 1940-talet enl. vissa ?
Det skulle vara intressant om någon har uppgifter, skrifter, bilder eller dyl. om just detta stickspår till Ivösjön

Hälsningar
Lennart

Järnvägen Kristianstad- Sölvesborg 1874

av IH @, söndag, februari 07, 2021, 12:31 (222 dagar sedan) @ Lentho

Har ingen aning.

Kollade på kartbild.com
https://kartbild.com/#16/56.0679/14.4560/0x10

Kanske till någon hjälp.

Järnvägen Kristianstad- Sölvesborg 1874

av Lentho, Bromölla, söndag, februari 07, 2021, 12:58 (221 dagar sedan) @ IH

Tack för länken ! , det är den enda jag också har hittat. Där ser man för övrigt också industrispåret till Ifö-verken som kom till 1903 (tror jag)
Hade varit kul om det fanns någon fotodokumentation på spåret till Ivösjön..

Valje och valjö

av mormorsgruvan @, söndag, februari 07, 2021, 15:31 (221 dagar sedan) @ Lentho
Redigerad av mormorsgruvan, söndag, februari 07, 2021, 15:45

Denna järnväg har enligt kartan två hållplatser nära varandra, valje västra och valjö. Vilket år tillkom dessa hållplatser ? Banvakt.se kan inte ge något säkert svar på min fråga. Namnet Sissebäck förekommer i S.K. år 1891.

Valje och valjö

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, februari 07, 2021, 20:53 (221 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Enligt Järnvägsdata: Sissebäck 1874-08-08, ursprungligen säsongshållplats
Valje (Valjö) början av 1890-talet, ursprungligen säsongshållplats
Det är bara 0,2 km mellan dem.

Flera små järnvägsspår

av johanmmolin @, söndag, februari 07, 2021, 21:03 (221 dagar sedan) @ mormorsgruvan

En gång i världen skrev Yngve Rollof en serie böcker om Sveriges Inre Vattenvägar. Han hade tänkt ge ut sju band, men hann bara med tre under sin livstid. Den allra första tar dock upp bl a Skåne och Blekinge.

Båttrafiken vore värd en egen liten skrift, men han skriver så här på sidan 113:

"Ångbåtarna har betytt mycket för AB Iföverkens utnyttjande av fyndigheterna på Ivöklack och i Näsum. Likaså har de dragit otaliga pråmsläp med ved från Ivö nr 3, Furustad, Bokeholm, Klagstorp och Panshamn. Sammanlagt torde man kunna uppskatta pråmsläpen till flera 100 000-tal. På décauville-spår fördes kaolin i lårar till stranden. Det finns en film från sekelskiftet, som visar kaolintransporterna från Ivön till Bromölla.
...
År 1961 var det slut med pråmsläpen över Ivösjön i och med försäljningen av Fram och Elsa. Lastbilstransporter tog vid istället."

---

Det finns en passus till, som kanske stämmer bättre med din fråga:

"En livlig godstrafik förekom på Ivösjön vid sekelskiftet för Ifö Kalk & Kaolinbruk samt detta bolags efterträdare AB Iföverken. Trafiken avsåg dels transport av virke, glassand och granit från sjöns norra delar till den s.k. Ångbåtsbryggan i Bromölla, till vilken järnvägsspår fanns till slutet av 1920-talet." (Min kursivering).

Jag vet inte om det kan vara till någon hjälp. Rollof har skrivit en hel del mer om just båttrafiken på sjön.
Ska vi då tro att det dels fanns ett décauvillespår vid Iföverken, dels ett stickspår till BKB i Bromölla?

Flera små järnvägsspår

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, februari 07, 2021, 22:35 (221 dagar sedan) @ johanmmolin

Decauvillespåren fanns vid kalk- och kaolinbrottet på Ivön.
[image]
Vid Bromölla fanns stickspår till ångbåtsbryggan och Iföverken.
Karta omkring 1930
[image]

Flera små järnvägsspår

av Lentho, Bromölla, måndag, februari 08, 2021, 18:02 (220 dagar sedan) @ johanmmolin

Eftersom Kristianstad-Sölvesborg-banan uppfördes smalspårig, 1067 mm, är det väl sannolikt att även stickspåret till Ånbåtsbryggan (1875) och industrispåret till Ifö-verken (1903) också hade samma spårvidd. Omväxling skedde på Bromölla station för vidare transporter. Enl. uppgift revs Ångbåts-spåret upp 1942 (årtal ej bekräftat )
Det hade varit hemskt kul om det hade funnits något foto på stickspåret till Ivösjön under den tiden som den trafikerades

Flera små järnvägsspår

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, måndag, februari 08, 2021, 22:52 (220 dagar sedan) @ Lentho

Eftersom Kristianstad-Sölvesborg-banan uppfördes smalspårig, 1067 mm, är det väl sannolikt att även stickspåret till Ånbåtsbryggan (1875) och industrispåret till Ifö-verken (1903) också hade samma spårvidd. Omväxling skedde på Bromölla station för vidare transporter. Enl. uppgift revs Ångbåts-spåret upp 1942 (årtal ej bekräftat )
Det hade varit hemskt kul om det hade funnits något foto på stickspåret till Ivösjön under den tiden som den trafikerades

Eftersom du är från Bromölla, har du kanske redan tillgång till boken ”Bromölla Samhälle och industri vid Ivösjöns strand”. I den boken nämns stickspåret i två olika meningar på sidorna 72 och 73: ”Året därpå (1875) utökades banlängden med ett stickspår till ångbåtsbryggan och så blev det samtrafik med den ångslup på Ivösjön som ungefär samtidigt insatts i trafik. (...) Stickspåret till ångbåtsbryggan bröts upp någon gång i början på 1940- talet, eftersom det ej längre var aktuellt med någon betraktning sjöledes.” Inga bilder finns som visar det spåret.

Det finns en lokal fotoklubb i Bromölla som har ett stort arkiv. Kolla med dem. Hör även med industrimuseet i Bromölla.

Flera små järnvägsspår

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, måndag, februari 08, 2021, 23:17 (220 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Jag får tillägga att spåret finns helt kort omnämnt i Svenska Järnvägsklubbens faktasamling "Järnvägsdata med trafikplatser". Där står: " Persontrafik förekom troligen sommartid 1875-1881 på det privatägda sidospåret Bromölla-Bromölla hamn, 1 km. Spåret inköptes av SCJ."

Flera små järnvägsspår

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, måndag, februari 08, 2021, 23:33 (220 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Jag har googlat lite också. Ivetofta hembygdsförening har gett ut en årsbok i många år. Boken 2010 har, enligt en förteckning jag hittade på nätet http://www.ivetoftahembygd.se/wp-content/uploads/2016/03/%C3%85rsskrifter-sammanfattnin... en artikel om ångbåtsbryggan i Bromölla och 2011 års skrift är helt ägnad åt "Ångbåtarnas tid på Ivösjön".

Flera små järnvägsspår

av Lentho, Bromölla, onsdag, februari 10, 2021, 10:47 (219 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Intressant ! Du nämner privatägt ? Den som säkerligen hade flest fördelar av detta spår måste varit Trolle-Ljungby-Årup fideikomiss ?

SCJ köp av sidospår

av mormorsgruvan @, måndag, februari 22, 2021, 16:47 (206 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

SCJ köpte det 923 meter långa sidospåret i bromölla år 1886.

SCJ köp av sidospår

av Lentho, Bromölla, måndag, mars 01, 2021, 17:58 (199 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Intressant !
Jag antar att spåret först bekostades av Trolle Ljungby Fideikommiss vid anläggandet 1875 ( har tyvärr inte källfakta om detta ) och att man då senare sålde det till SCJ. Varför kan man undra ?
Enl. obekräftade uppgifter revs spåret bort 1942. Nån som vet mer ?

/Lennart

SCJ köp av sidospår

av mormorsgruvan @, tisdag, mars 02, 2021, 10:55 (199 dagar sedan) @ Lentho

Förmodligen därför att det var enklast att utföra vagnväxlingen med SCJ:s lok.

Flera små järnvägsspår

av Lentho, Bromölla, onsdag, februari 10, 2021, 10:41 (219 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Tack för svaret. Jag har kommit över boken och läst om detta. Ska kolla med fotoklubben också

Flera små järnvägsspår

av mormorsgruvan @, tisdag, februari 09, 2021, 14:46 (219 dagar sedan) @ johanmmolin

I Tåg 4/1989 annonserar Karl-Gösta Alvfors ut SCJ-handlingar från 1800-talet. Kanske kan dessa handlingar bringa klarhet i detta ämne ? Vem äger dessa handlingar nu ?

Flera små järnvägsspår

av Lentho, Bromölla, onsdag, februari 10, 2021, 10:49 (219 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ja detta hade varit mycket intressant att få veta !

powered by my little forum