KHJ-reglementet, nr 17: kap. 5, §§ 63-64 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, January 02, 2008, 18:04 (5637 dagar sedan)

Ur kapitel 5, Lokomotivförare (section 5, Regulations for Enginemen):

= = =
63. Hwarje tåg eller ensamt lokomotiv skall å främsta Bufferbalken föra twänne lyktor, en röd och en grön, hwilka alltid böra tändas wid solens nedgång. Lokomotivförare är answarig för dessa lyktors behöriga anbringande, samt att de städse äro putsade och i god ordning.

64. Hwarje lokomotivförare skall wid alla tillfällen hafwa med sig å Tender följande werktyg, nemligen:

1 fullständig sats Lyktor,
1 dito dito Skrufnycklar,
1 större och 1 mindre Skiftnyckel,
3 mejslar,
1 Hammare,
1 Kofot eller jernspett,
2 korta Kettingar med hakar,
1 Domkraft,
Behöfligt förråd af Blår och platting,
4 Oljkannor,
2 Wattenämbar,
Knallsignaler och röd flagga.

Lokomotivföraren är answarig för ofwannämnde werktyg och effekter. Tillegnar han sig eller förstörer dem, hwilka icke äro under hans wård eller honom till bruk lemnade, warde pliktfälld eller afskedad, efter omständigheterna.

= = =
63. Every Train or Empty Engine shall carry upon the Front Buffer Beam two Lamps, one Red and the other Green, which must in all cases be lighted at sunset. Enginemen will be held responsible for keeping these properly trimmed and in good order.

64. Every Engineman shall have with him at all times in his Tender, the following Tools:

1 Complete Set of Lamps.
1 d:o of Screw Keys.
1 Large & Small Monkey Wrench.
3 Cold chisels.
1 Hammer.
1 Crow Bar.
2 Short Chains with Hooks.
1 Screw Jack.
A quantity of Flax and Twine.
4 Large & small Oil Cans.
Plugs for Tubes.
2 Fire buckets.
Fog Signals & Red Flag.

The Engineman is responsible for the above tools, and anybody who is found to possess himself of or destroy those, not under his charge, will be fined or dismissed as the case may be.


= = =

Regeln i § 63, om den röda och den gröna frontlyktan och om förarens ansvar för dessa, är en upprepning; den har vi redan läst i § 28 i kapitel 2, Om signaler och signalering. Man undrar varför den återkommer här.

När det gäller utrustningslistan i § 64 har jag några undringar. Platting hittar jag i Svensk ordbok: garn eller smäckrare tågvirke; men inte blår, vad är det? Flax and Twine hittar jag inte heller i mitt lexikon.

Och det är väl märkligt att regeln på engelska kräver att man har med sig Plugs for Tubes, men att det inte finns något motsvarande krav på svenska. Vi får väl anta att det är ett korrekturfel.

Nästa inlägg handlar en del om ångtrycket i maskinen.
/up

Inledningen till serien om Köping-Hult-reglementet, del A och del B.

KHJ-reglementet, nr 17: kap. 5, §§ 63-64

av Harald ⌂, Göteborg, Wednesday, January 02, 2008, 18:49 (5637 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

"Blår" är som redan påpekats blånor.

Platting är en fläta av garn som användes bl.a. som skydd mot skamfilning och eventuellt även som tätning i packboxar.

"Flax" är lin vilket ju är vad blånor består av.

"Twine" borde ju motsvara "platting" men det är lite knepigt för "twine" är som man kan gissa tvinnat garn och inte flätat. Det engelska ordet för "platting" är "plaiting".

KHJ-reglementet, nr 17: kap. 5, §§ 63-64

av Kurt Möller, Wednesday, January 02, 2008, 23:15 (5637 dagar sedan) @ Harald

Alla upptänkliga varianter av dessa sorters material har förekommit...

Det handlar alltså om

- dels packningar för glander (= kolv- och slidstångstätningar),

- dels packningar för lagerboxar,

- dels smörjvekar.

KHJ-reglementet, nr 17: kap. 5, §§ 63-64

av Harald ⌂, Göteborg, Thursday, January 03, 2008, 16:07 (5636 dagar sedan) @ Kurt Möller

Alla upptänkliga varianter av dessa sorters material har förekommit...

Det handlar alltså om

- dels packningar för glander (= kolv- och slidstångstätningar),

- dels packningar för lagerboxar,

- dels smörjvekar.

Linblånor och kitt var förr det gängse sättet att täta gängade rörskarvar. Jag trodde det var helt utslaget av teflonbaserad gängtejp, men idag hittade jag detta på Clas Ohlson. Tydligen finns fortfarande en marknad för blånor.

[image]