Munkedal 1974 (Järnväg allmänt)

av Arne Hällqvist, fredag, februari 19, 2021, 09:44 (14 dagar sedan)

[image]
Tåg 2057 ska snart lämna Munkedal lördagseftermiddagen 14 september 1974 mot Göteborg. Dragkraft är Dk 724 och den AB4-vagn som syns har nummer 3384.

Munkedal 1974

av Ulf Nyström @, fredag, februari 19, 2021, 09:48 (14 dagar sedan) @ Arne Hällqvist

Är det inte snarare så att tåget ankommit från Göteborg?
Oavsett vilket en intressant bild.

Munkedal 1974

av K Lemming @, fredag, februari 19, 2021, 12:05 (14 dagar sedan) @ Ulf Nyström

Är det inte snarare så att tåget ankommit från Göteborg?
Oavsett vilket en intressant bild.

Ja då Göteborg är bortåt i bild bör det inte vara på väg till Göteborg.

Munkedal 1974

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, februari 19, 2021, 12:16 (14 dagar sedan) @ Ulf Nyström

Är det inte snarare så att tåget ankommit från Göteborg?
Oavsett vilket en intressant bild.

Dessutom inte tåg 2057 men kanske tåg 2056 som just har ankommit. Det kom 15.47 och tåg 2057 från Strömstad ankom 15.50. Motorvagn från och till Lysekil borde stå inne också, men kan ju finnas bakom fotografen.

Munkedal 1974

av Arne Hällqvist, fredag, februari 19, 2021, 12:29 (14 dagar sedan) @ Harald

Dessutom inte tåg 2057 men kanske tåg 2056 som just har ankommit. Det kom 15.47 och tåg 2057 från Strömstad ankom 15.50. Motorvagn från och till Lysekil borde stå inne också, men kan ju finnas bakom fotografen.

[image]
Ja, bakom fotografen...

Munkedal 1974

av K Lemming @, fredag, februari 19, 2021, 13:03 (14 dagar sedan) @ Arne Hällqvist

Dessutom inte tåg 2057 men kanske tåg 2056 som just har ankommit. Det kom 15.47 och tåg 2057 från Strömstad ankom 15.50. Motorvagn från och till Lysekil borde stå inne också, men kan ju finnas bakom fotografen.


[image]
Ja, bakom fotografen...

Härlig miljöbild Arne, den påminner mig om när jag var barn och vi runt 1979-80 hyrde en stuga på en camping i trakterna av Dingle, iaf minns jag att vi tog tåg till Dingle. Hur vi tog oss därifrån till campingen minns jag inte. Vid några tillfällen tog vi tåget till Munkedal. Så bilden väcker minnen, minns den smala plattformen mellan spår 2 och 3. Sist jag var i Munkedal för en 6-7 år sedan fanns den kvar, finns den kvar idag?

Hoppas JVM lyckas renovera sitt X7-set för det hade varit kul att få uppleva en resa i en sådan igen innan man gjort sitt här på klotet.

Munkedal 1974

av Bobo L @, fredag, februari 19, 2021, 13:00 (14 dagar sedan) @ Harald
Redigerad av Bobo L, fredag, februari 19, 2021, 13:15

Är det inte snarare så att tåget ankommit från Göteborg?
Oavsett vilket en intressant bild.


Dessutom inte tåg 2057 men kanske tåg 2056 som just har ankommit. Det kom 15.47 och tåg 2057 från Strömstad ankom 15.50. Motorvagn från och till Lysekil borde stå inne också, men kan ju finnas bakom fotografen.

Aha, en sån där förr i världen-växling! Sånt där som man inte klarar av med moderna fordon, modern signalteknik och moderna regler.

Det nyss ankomna tågets lok måste bort från spåret fort som f-n eftersom, vilket vi ser på en annan av bilderna i tråden, ankommande tåg från Strömstad tas in på samma spår.

Den i diskussionen refererade tidtabellen anger 15.47 som ankomsttid för loktåget från Göteborg och 15.50 som ankomsttid för tåget från Strömstad. Därför har växlingsmanövern mindre än tre minuter på sig att få bort loket, dvs hänga av luftslangarna och bromsa fast vagnssättet, hänga av skruvkopplet, växlaren ska krypa ut igen, visa "klart" för värmekontaktorn och "back" till lokföraren och samtidigt svinga sig upp på det bakre fotsteget för att följa med loket till den eller de växlar som skall läggas om för att loket ska kunna backa in på något av de övriga spåren (dvs inte spår 1 eller 2) och komma hinderfritt.

Är det klotväxlar som skall läggas om, eller i värsta fall K-låsta växlar, så är det ytterligare några handgrepp som ska utföras vilket äter ytterligare sekunder. Först när växlarna är återlagda och sluter, loket är hinderfritt och eventuella K-nycklar återställda i antingen magnetlåset invid växeln eller återförda till ställverket kan infart ställas. Hanns detta med på ca 150 sek innan infartssignalen från Strömstadshållet borde ställas till "tre gröna"? Eller togs det från Strömstad ankommande tåget under dessa förutsättningar in enligt §52:2 (eller motsvarande i den vid det tillfället gällande Säon)?

Detta var tydligen lördagsvarianten. Var det samma tider resten av veckans dagar men att rundgången de övriga dagarna bortföll? Tja, då kunde man kanske leva med lite puls just en lördagseftermiddag?

Tittar ni noga så ser ni en intresserad åskådare precis vid kopplen mellan lok och första vagn. Därnere, därinne, bland buffertar, luftslangar och tågvärmekablar står växlaren och vevar skruvkopplets svängel, bryter kopplingsnävar på luftslangarna och slår upp kikarna på Ackermannkranarna.

Rutinen för att dra värmekablarna skiljde sig nog på olika håll i landet. På vissa håll slog växlaren tågvärmekabelns handske hårt i bufferten ett par gånger som signal till lokföraren att det var klart att slå till värmekontaktorn igen. På andra håll använde man luften i tågbromsen som signal. Eftersom man (alltid) bröt tågvärmen först så visste lokf att när fräsandet från tryckluftsbromsen hördes så var hanteringen av tågvärmen redan klar. På andra håll var förarna fostrade att invänta en utsträckt arm som klarsignal. Hur var det med den saken i Munkedal?

Härliga bilder, förresten, även om det nästan inte finns något att kommentera kring dem ;-)

Munkedal 1974

av K Lemming @, fredag, februari 19, 2021, 13:13 (14 dagar sedan) @ Bobo L

Enligt den i diskussionen refererade tidtabellen anger 15.47 som ankomsttid för loktåget från Göteborg och 15.50 som ankomsttid för tåget från Strömstad har växlingsmanövern mindre än tre minuter på sig att hänga av luftslangarna och bromsa fast vagnssättet, hänga av skruvkopplet, växlaren ska krypa ut igen, visa "klart" för värmekontaktorn och "back" till lokföraren och samtidigt svinga sig upp på det bakre fotsteget för att följa med loket till den eller de växlar som skall läggas om för att loket ska kunna backa in på något av de övriga spåren (dvs inte spår 1 eller 2) och komma hinderfritt.

Varför skulle växlaren visa "back", med tanke på den korta tid man hade på sig att växla undan loket lär väl föraren knappast bytt ände innan rundgången. Växlaren bör väl snarare visat "framåt".

Munkedal 1974

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, februari 19, 2021, 16:37 (13 dagar sedan) @ K Lemming

Enligt den i diskussionen refererade tidtabellen anger 15.47 som ankomsttid för loktåget från Göteborg och 15.50 som ankomsttid för tåget från Strömstad har växlingsmanövern mindre än tre minuter på sig att hänga av luftslangarna och bromsa fast vagnssättet, hänga av skruvkopplet, växlaren ska krypa ut igen, visa "klart" för värmekontaktorn och "back" till lokföraren och samtidigt svinga sig upp på det bakre fotsteget för att följa med loket till den eller de växlar som skall läggas om för att loket ska kunna backa in på något av de övriga spåren (dvs inte spår 1 eller 2) och komma hinderfritt.


Varför skulle växlaren visa "back", med tanke på den korta tid man hade på sig att växla undan loket lär väl föraren knappast bytt ände innan rundgången. Växlaren bör väl snarare visat "framåt".

Bobo tänker nog på att om det hade varit på den tiden loken hade framändeskärmar hade dessa suttit i änden närmast vagnarna. Men 1974 var det röd lampa som visade bakände och någon sådan är inte tänd i den ände vi ser i alla fall.

Munkedal 1974

av K Lemming @, fredag, februari 19, 2021, 22:52 (13 dagar sedan) @ Harald

Enligt den i diskussionen refererade tidtabellen anger 15.47 som ankomsttid för loktåget från Göteborg och 15.50 som ankomsttid för tåget från Strömstad har växlingsmanövern mindre än tre minuter på sig att hänga av luftslangarna och bromsa fast vagnssättet, hänga av skruvkopplet, växlaren ska krypa ut igen, visa "klart" för värmekontaktorn och "back" till lokföraren och samtidigt svinga sig upp på det bakre fotsteget för att följa med loket till den eller de växlar som skall läggas om för att loket ska kunna backa in på något av de övriga spåren (dvs inte spår 1 eller 2) och komma hinderfritt.


Varför skulle växlaren visa "back", med tanke på den korta tid man hade på sig att växla undan loket lär väl föraren knappast bytt ände innan rundgången. Växlaren bör väl snarare visat "framåt".


Bobo tänker nog på att om det hade varit på den tiden loken hade framändeskärmar hade dessa suttit i änden närmast vagnarna. Men 1974 var det röd lampa som visade bakände och någon sådan är inte tänd i den ände vi ser i alla fall.

Så kanske det ligger till, men några framändesskärmar sitter ju inte ens kvarglömda och som du skriver så är det 1974 så dessa hade ändå inte gällt. Det var (är) inte heller helt ovanligt att växlare nöjer sig med ett "klart" i situationer som denna, föraren har knappast något tvivel om vilken riktning han ska köra.

Munkedal 1974

av LaseJ @, fredag, februari 19, 2021, 14:52 (13 dagar sedan) @ Bobo L

När det gäller tågvärmen var regel att lokföraren skulle visa upp tågvärmenyckeln. Att bara bryta i hytten var inte tillåtet. Fanns ej separat värmenyckel,skulle bygel ner innan vi överhuvud taget rörde kabeln.

Vid koppling av tågvärme från lok till vagnsätt, var rutinen på Göteborg C, när jag gick i bromsprovningen på 70 talet som följer;

Tågvärme bruten i tågvärmepost , tavla borthängd. Främre bromsprovare, om vi var två, placerad vid koppel då tåglok anlände. Vi frågade då med handsignal" klar" varvid föraren visade upp nyckel i fönstret. Då kopplades lok, luft, och värme.

Rutinen var sådan att vi meddelade föraren, ¨När bromsen är klar är värmen klar¨. Först när vi visat klart för bromsprovet fick föraren slå till värmenyckel i transformatorn och slå till värmekontaktorn i hyttten.

Det fanns säkert andra rutiner på andra stationer, men att slå med kabel i bufferten har jag aldrig varit med om under den tid jag gick på bangården Dessutom riskerade man att deformera proppen. Att riskera en ljusbåge när man bröt 900 volt ville ingen utsätta sig för....

Mvh
Lasse

Munkedal 1974

av Arne Hällqvist, fredag, februari 19, 2021, 12:18 (14 dagar sedan) @ Ulf Nyström

Är det inte snarare så att tåget ankommit från Göteborg?

Så måste det vara, det är tåg 2056 som just ankommit Munkedal från Göteborg vi ser. Därefter skulle tåget återgå till Göteborg som 2057. På lördagar måste de resenärer som skulle vidare mot Lysekil och Strömstad byta till varsin X7:a.

powered by my little forum