Två röda (Signaler/säkerhet)

av mormorsgruvan @, lördag, februari 20, 2021, 14:49 (9 dagar sedan)

Lär ha använts i utfartssignaler vid TGOJ, betydelse STOPP för tåg och STOPP för växling.
Någon som vet mer om detta ämne ?

Två röda

av Christer Fredriksson @, lördag, februari 20, 2021, 15:15 (9 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Tågväg är lagd i motsatt riktning, dvs tågmöte troligen att vänta för den som står vid 2 st röda, som vid TGOJ kallades "dubbelrött"!

Två röda

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, lördag, februari 20, 2021, 15:42 (9 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Tågväg är lagd i motsatt riktning, dvs tågmöte troligen att vänta för den som står vid 2 st röda, som vid TGOJ kallades "dubbelrött"!

I den sista föreskiften stod det

»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

Här finns en bild som jag tog i Silinge för mer än 20 år sen.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Två röda

av K Lemming @, lördag, februari 20, 2021, 16:41 (9 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Tågväg är lagd i motsatt riktning, dvs tågmöte troligen att vänta för den som står vid 2 st röda, som vid TGOJ kallades "dubbelrött"!


I den sista föreskiften stod det

»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

Här finns en bild som jag tog i Silinge för mer än 20 år sen.

En tvåskenare är vriden till sidan på bilden, är det signalen som ska ersätta TGOJ signalen?

Två röda

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, lördag, februari 20, 2021, 20:03 (9 dagar sedan) @ K Lemming

Tågväg är lagd i motsatt riktning, dvs tågmöte troligen att vänta för den som står vid 2 st röda, som vid TGOJ kallades "dubbelrött"!


I den sista föreskiften stod det

»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

Här finns en bild som jag tog i Silinge för mer än 20 år sen.


En tvåskenare är vriden till sidan på bilden, är det signalen som ska ersätta TGOJ signalen?

Alldeles riktigt.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Två röda

av HJP @, lördag, februari 20, 2021, 16:47 (9 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Tågväg är lagd i motsatt riktning, dvs tågmöte troligen att vänta för den som står vid 2 st röda, som vid TGOJ kallades "dubbelrött"!


I den sista föreskiften stod det

»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

Här finns en bild som jag tog i Silinge för mer än 20 år sen.

****
Signalen fick aldrig passeras. Tillstånd för passage fick inte ges, med mindre än att en röd släcktes. T.ex. när ett hjälplok måste passera för att hämta ett tåg med lokskada.

Två röda

av Bengt H @, Värnamo, lördag, februari 20, 2021, 17:04 (9 dagar sedan) @ HJP

Det förekom ibland att fjtkl i Skogstorp blinkande med den undre röda, "röd med röd blink". På något sätt kunde de åstadkomma detta. Då ville de att man skulle ringa. Helt inofficiellt men ingick i TGOJ-utbildningen. SJ-loken var ju inte utrustade med TJOJ tågradio vilket TGOJ-loken var.

Två röda

av HJP @, lördag, februari 20, 2021, 20:34 (9 dagar sedan) @ Bengt H

Det förekom ibland att fjtkl i Skogstorp blinkande med den undre röda, "röd med röd blink". På något sätt kunde de åstadkomma detta. Då ville de att man skulle ringa. Helt inofficiellt men ingick i TGOJ-utbildningen. SJ-loken var ju inte utrustade med TJOJ tågradio vilket TGOJ-loken var.

****
Där påminde du mig om något jag hade glömt.
I Hagalund fick vi TGOJ-utbildningen. I den ingick ett studiebesök i Skogstorp.
Jag minns nu, att man nämnde den blinkande röda. Ett fiffigt system, för att få kontakt.

Två röda

av Urban Johansson @, tisdag, februari 23, 2021, 09:52 (7 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

… och i SÄB (1:a utgåvan, Gällande från 1959-05-31) stod det …

18. Utfartssignal, som gäller endast för sidotågväg och som är placerad framför utfartsväxlarna, har sidotågvägsmärkt bakgrundsskärm. Märkningen är utförd med gul reflexbeläggning.

Bild 8 och 9 (dubbelrött)
Gäller för: tåg, växling, vut och småfordon. Betyder: "stopp"

Bild 10 och 11 (enkelrött)
Gäller för: tåg.
Betyder: "stopp".

Bild 12 o 13 (blinkande grönt)
Gäller för: "tåg"
Betyder: "kör varsamt" och "varsamhet"; nästa blocksignal visar "stopp"

Bild 14 o 15 (fast grön)
Gäller för: "tåg"
Betyder: "kör varsamt"; nästa blocksignal visar "kör"

… slut från SÄB …


Blinken med rött (nedre röda) - finns inte i signalbilden, men betydde att tbfh/föraren ska kontakta fjtkl.

Sedan hade TGOJ även sk "vägvisarsignaler" t ex vid Valskog så kunde föraren se att det låg mot Eskilstuna eller Västerås.

Någon som minns om man blinkade "spårvis" eller om bägge (alla 3) signalerna blinkade i takt?

Sedan ska man komma ihåg att på TGOJ så fanns det ingen signal vid stationsgränsen mot linjen, däremot fanns det en infartssignal vid stationsgränsen.


Som förare på TGOJ passerade man alltså
Utfartsignalen (Usi)
växlarna
såg baksidan på Infartsignalen (Isi)
efter c:a 2 km kom första blocksignalen (Blsi)
och 2-3 km före nästa station passerade man en förblocksignal (Fblsi)
c.a 5-700 meter innan 1:a växeln passerade man Infartsignalen.

Två röda

av skogstoken, Vku, lördag, februari 20, 2021, 18:34 (9 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag har för mig att lokföraren någon gång har skrivit att han av äldre kollegor fått höra att en röd var "STOPP" och att två röda var "STOPP FÖR HELVETE!", jag lyckas inte hitta det inlägget nu men jag är tämligen säker på att det finns någonstans.

Två röda

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, lördag, februari 20, 2021, 20:02 (9 dagar sedan) @ skogstoken

Jag har för mig att lokföraren någon gång har skrivit att han av äldre kollegor fått höra att en röd var "STOPP" och att två röda var "STOPP FÖR HELVETE!", jag lyckas inte hitta det inlägget nu men jag är tämligen säker på att det finns någonstans.

Med tanke på att "två röda" innebar uppenbara risker (mötande tåg och öppen rörlig bro) mer än stopp vid signalstrul kan göra, ligger det något i saken. Man är dum om man medvetet körde mot en röd, men än värre om man körde mot två röda med vilje...

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Två röda

av Peter Flink @, lördag, februari 20, 2021, 15:40 (9 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Lär ha använts i utfartssignaler vid TGOJ, betydelse STOPP för tåg och STOPP för växling.
Någon som vet mer om detta ämne ?

Motriktad infart (möte) spänningslös kontaktledning eller broöppning.

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, februari 20, 2021, 20:27 (9 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Lär ha använts i utfartssignaler vid TGOJ, betydelse STOPP för tåg och STOPP för växling.
Någon som vet mer om detta ämne ?

’Två röda’ i utfartssignaler vid TGOJ uppträdde först i TGOJ:s första Siemensställverk i Hälleforsnäs, 1956.

Orsaken till att signalbild 'två röda' i utfartssignaler tillkom är höljd i dunkel. Normalt visades ’en röd’ från utfartssignalerna, men ’två röda’ visades automatiskt när en infartstågväg var lagd från motsatt riktning, när en rörlig bro var frigiven och i vissa fall när kontaktledningen var frånkopplad. Dessutom kunde ’två röda’ visas genom en särskild manöver av tågklareraren, men trafikreglerna (tillägg till säo) innehöll inga bestämmelser om när den möjligheten skulle användas. ’Två röda’ kan möjligen betraktas som en "en extra viktig stoppsignal".

Fram till 1973 betydde 'två röda' "stopp" både för tåg och för växling, medan 'en röd' enligt signalbetydelsen inte gällde för växling. Det innebar dock inte att det var tillåtet att utan särskilt medgivande växla förbi en utfartssignal i 'en röd'. (Ett sådant medgivande var nödvändigt på grund av att en utfartssignal som utgjorde sidoskydd för en annan utfartstågväg i samma riktning visade 'en röd').

Ett skäl till 'två röda' tillkom kan möjligen vara att TGOJ-ställverken saknade separat slutpunktslåsning. Det innebar att det vid tågmöten var möjligt att lägga infartstågväg och ställa infartssignalen till "kör" för det andra tåget, så snart som det första tåget hade kommit in hinderfritt med bakänden på sitt tågspår, alltså redan innan det första tåget hade stannat. (Fjärrtågklareraren kunde ju inte, till skillnad från en lokalt placerad tågklarerare, avgöra när det först ankomna tåget hade stannat.) Det fanns ingen skyddsträcka (skyddsavstånd) bortom utfartssignalen, och det var således av yttersta vikt att det första tåget stannade före sin utfartssignal i "stopp" och inte "missade den" det allra minsta.

(Som jämförelse: När SJ införde fjärrstyrda ställverk, infördes slutpunktslåsning vars syfte var att förhindra infartstågväg från det andra hållet innan det först ankomna tåget hade stannat. Slutpunktslåsningen hävdes genom att föraren eller tågpersonalen tryckte in en stoppanmälningsknapp på stationen. Sedan 1980-talets slut hävs slutpunktslåsningen automatiskt när en viss tid har löpt ut efter tågvägslåsupplåsningen för bakänden, eller sedan den sista spårledningen i tågvägen har blivit belagd.)

Från 1973 var det formellt sett ingen skillnad i signalbetydelse mellan 'en röd' och 'två röda' på TGOJ. Signalbilden ’två röda’ försvann 2002, när den sista sträckan med huvudljussignaler av TGOJ-typ fick ”normala” huvudljussignaler.
/up

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Oskar F @, söndag, februari 21, 2021, 15:42 (8 dagar sedan) @ Ulf Pålsson


Orsaken till att signalbild 'två röda' i utfartssignaler tillkom är höljd i dunkel.

Två röda överenstämmer med DB:s signalbild "Hp 00" (två röda) som betydde stopp för tåg OCH växling medan "Hp 0" (en röd) enbart betydde stopp för tåg, se wiki om H/V Signalsystem. Det var tysk standard vid tiden för TGOJ:s installation och det är väl rimligt att anta att leverantören Siemens & Halske tog med sig tysk signallogik i reläställverken i så stor utsträckning om möjligt när man fick chansen att bygga ett helt nytt signalsystem på TGOJ?

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Sven Block @, söndag, februari 21, 2021, 17:01 (8 dagar sedan) @ Oskar F

Vet någon om det fanns ljuskontroll på de båda röda skenen?
Var det möjligt att ställa och signalera den motriktade infarten även om den ena röda lampan var trasig?

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, februari 21, 2021, 21:43 (8 dagar sedan) @ Oskar F

Orsaken till att signalbild 'två röda' i utfartssignaler tillkom är höljd i dunkel.


Två röda överenstämmer med DB:s signalbild "Hp 00" (två röda) som betydde stopp för tåg OCH växling medan "Hp 0" (en röd) enbart betydde stopp för tåg, se wiki om H/V Signalsystem. Det var tysk standard vid tiden för TGOJ:s installation och det är väl rimligt att anta att leverantören Siemens & Halske tog med sig tysk signallogik i reläställverken i så stor utsträckning om möjligt när man fick chansen att bygga ett helt nytt signalsystem på TGOJ?

Ja, det låter ju bestickande, och det är ju möjligt att själva idén till 'två röda' vid TGOJ kom från signalbild 'två röda' som inrättades vid DB i Västtyskland i början av 1950-talet (fast de röda skenen visades vågrätt, vilket de fortfarande gör i signaler av denna typ). Även vid DB betydde 'två röda' "stopp" för tåg och växling, och 'en röd' "stopp" bara för tåg.

Men därefter upphör likheterna. En utfartssignal som vid DB visade 'två röda' gjorde detta som sin normalställning. Bara om växling skulle tillåtas förbi signalen ändrades till 'en röd' men därtill tändes två vita sken 'snett höger' för "rörelse tillåten". I sin normalställning utgjorde alltså utfartssignalen alltid skydd för andra tågvägar mot växling. Det var inte fråga om någon koppling till läggning av motriktade infartstågvägar eller annat.

TGOJ:s principer för 'två röda' var något "alldeles speciellt eget", får man nog säga.

I Sverige infördes 1994 att "stopp" i huvudljussignal också gäller för växling. Motsvarande ändring gjordes 1999 i västra Tyskland (men hade redan i början av 1960-talet genomförts i Östtyskland). I det för Tyskland nya gemensamma signalsystemet ("Ks-signale") visas "stopp" för tåg och växling alltid med ett rött sken. Det signalbeskedet gäller för äldre signalinrättningar oavsett om de visar 'två röda' eller 'en röd'. (Båda dessa signalbilder betecknas sedan 1999 med Hp 0.)

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Oskar F @, söndag, februari 21, 2021, 22:11 (8 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Ja, det låter ju bestickande, och det är ju möjligt att själva idén till 'två röda' vid TGOJ kom från signalbild 'två röda' som inrättades vid DB i Västtyskland i början av 1950-talet (fast de röda skenen visades vågrätt, vilket de fortfarande gör i signaler av denna typ). Även vid DB betydde 'två röda' "stopp" för tåg och växling, och 'en röd' "stopp" bara för tåg.

Tack för klarläggandet. Nu är jag inne på spekulationer: Även om det fanns äldre kombinerade huvud+växlingssignaler i Tyskland med två röda sken vertikalt, kan man tänka sig att just den detaljen vid TGOJ var en anpassning till svensk standard (säkerhetsaspekt)? De svarta signalskärmarna vid TGOJ såg ju ut som de tyska rektanglarna med avfasade hörn men alla ljusöppningar i huvudsignalerna satt vertikalt som vid SJ.

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, februari 22, 2021, 11:14 (8 dagar sedan) @ Oskar F

Ja, det låter ju bestickande, och det är ju möjligt att själva idén till 'två röda' vid TGOJ kom från signalbild 'två röda' som inrättades vid DB i Västtyskland i början av 1950-talet (fast de röda skenen visades vågrätt, vilket de fortfarande gör i signaler av denna typ). Även vid DB betydde 'två röda' "stopp" för tåg och växling, och 'en röd' "stopp" bara för tåg.

Tack för klarläggandet. Nu är jag inne på spekulationer: Även om det fanns äldre kombinerade huvud+växlingssignaler i Tyskland med två röda sken vertikalt, kan man tänka sig att just den detaljen vid TGOJ var en anpassning till svensk standard (säkerhetsaspekt)? De svarta signalskärmarna vid TGOJ såg ju ut som de tyska rektanglarna med avfasade hörn men alla ljusöppningar i huvudsignalerna satt vertikalt som vid SJ.

'Två röda lodrätt (vertikalt)' känner jag inte igen från Tyskland. Det torde vara en "TGOJ-anpassning", om det nu verkligen var fråga om en import av 'två röda' från Tyskland.

Det är klart att bakgrundsskärmarna för TGOJ-signalerna är tyskinspirerade. Det gäller inte minst den snedställda bakgrundsskärm ("tillsatsskärm" som användes dels på infartssignaler, för försignalering och för det tredje gröna skenet i 'tre gröna', och dels på blocksignaler närmast före infartssignaler (s.k. förblocksignaler), för försignalering. Tillsatsskärmen påminner ju verkligen om de snedställa bakgrundsskärmar som i Tyskland används för försignaler, både för fristående försignaler och för försignal på samma mast som och under en huvudsignal. (Sedan 1990-talet har dock nytillverkade försignaler rektangulär bakgrundsskärm.) Men, placeringen av TGOJ:s tillsatsskärm var "vänsterförskjuten" jämfört med den övre bakgrundsskärmen, till skillnad från den tyska försignalen som placeras centrerad under huvudsignalen.
/up

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Leif B @, måndag, februari 22, 2021, 18:13 (7 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Ja, det låter ju bestickande, och det är ju möjligt att själva idén till 'två röda' vid TGOJ kom från signalbild 'två röda' som inrättades vid DB i Västtyskland i början av 1950-talet (fast de röda skenen visades vågrätt, vilket de fortfarande gör i signaler av denna typ). Även vid DB betydde 'två röda' "stopp" för tåg och växling, och 'en röd' "stopp" bara för tåg.

Tack för klarläggandet. Nu är jag inne på spekulationer: Även om det fanns äldre kombinerade huvud+växlingssignaler i Tyskland med två röda sken vertikalt, kan man tänka sig att just den detaljen vid TGOJ var en anpassning till svensk standard (säkerhetsaspekt)? De svarta signalskärmarna vid TGOJ såg ju ut som de tyska rektanglarna med avfasade hörn men alla ljusöppningar i huvudsignalerna satt vertikalt som vid SJ.


'Två röda lodrätt (vertikalt)' känner jag inte igen från Tyskland. Det torde vara en "TGOJ-anpassning", om det nu verkligen var fråga om en import av 'två röda' från Tyskland.

Det är klart att bakgrundsskärmarna för TGOJ-signalerna är tyskinspirerade. Det gäller inte minst den snedställda bakgrundsskärm ("tillsatsskärm" som användes dels på infartssignaler, för försignalering och för det tredje gröna skenet i 'tre gröna', och dels på blocksignaler närmast före infartssignaler (s.k. förblocksignaler), för försignalering. Tillsatsskärmen påminner ju verkligen om de snedställa bakgrundsskärmar som i Tyskland används för försignaler, både för fristående försignaler och för försignal på samma mast som och under en huvudsignal. (Sedan 1990-talet har dock nytillverkade försignaler rektangulär bakgrundsskärm.) Men, placeringen av TGOJ:s tillsatsskärm var "vänsterförskjuten" jämfört med den övre bakgrundsskärmen, till skillnad från den tyska försignalen som placeras centrerad under huvudsignalen.
/up

Man kan ju vara nyfiken på hur mycket TGOJ spec:ade sitt nya signalsystem och hur mycket man helt enkelt gav Siemens fria händer: "ge oss det vi behöver för att köra en effektiv trafik". Och att sedan någon signalavdelningschef på Siemens fick fria händer att bygga sitt "ideala signalsystem"? Kanske tänkt att bli en exportschlager? Kanske t o m tänkt att säljas in till DB?

/spekulerrar
Leif

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Överkörmästaren @, söndag, februari 21, 2021, 21:51 (8 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Göran Kannerby @, söndag, februari 21, 2021, 22:06 (8 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?

Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Överkörmästaren @, måndag, februari 22, 2021, 09:18 (8 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)

Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Göran Kannerby @, måndag, februari 22, 2021, 10:46 (8 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)


Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.

Sant. Ett sådant beroende hade dessutom inte varit speciellt svårt att åstadkomma, det behöver endast villkoras med att blockriktningen är vänd mot stationen och att bevakningssträckan är belagd.

Fast jag är tämligen säker på att formuleringen är korrekt. Är den det borde någon med erfarenhet av TGOJ-signaleringen kunna intyga att den andra röda lampan dök upp först när infartstågvägen ställdes, dvs senare än om den hade dykt upp redan när det mötande tåget kom ut på bevakningssträckan, vilket normalt bör ha skett innan det väntande tåget ankommit.

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Peter Flink @, måndag, februari 22, 2021, 10:47 (8 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)


Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.

Endast vid ställd infartstågväg.

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, februari 22, 2021, 11:03 (8 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, februari 22, 2021, 11:14

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)


Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.

Jag har ju försökt visa att systemet med att vid vissa tillfällen använda 'två röda' i utfartssignaler vid TGOJ inte var så väldigt logiskt, med dagens tänkesätt... /up

'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ

av Överkörmästaren @, måndag, februari 22, 2021, 11:30 (8 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)


Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.


Jag har ju försökt visa att systemet med att vid vissa tillfällen använda 'två röda' i utfartssignaler vid TGOJ inte var så väldigt logiskt, med dagens tänkesätt... /up

Okej, jag visste nog bara inte om de inledande påståendena i tråden borde tolkas bokstavligt eller ungefärligt.

För all del är ju inte heller alla funktioner i ”SJ:s” system helt logiska!

Två röda, liten utredning.

av Halvorsen, torsdag, februari 25, 2021, 22:07 (4 dagar sedan) @ mormorsgruvan
Redigerad av Halvorsen, torsdag, februari 25, 2021, 22:15

Efter studier av ritningar i A2-format som tyvärr inte täcker ställverk med rörlig bro, kan jag
konstatera att:
"Två-röda" tänds upp av motriktad infarts låsrelä.

"Två-röda" kan tändas upp genom att Fjtkl sänder en särskild manöver som ställer om ett
relä som dels tänder det andra röda skenet och dels fäller signalreläna för utfarterna och bryter bort strömmen till dom gröna skenen. Någon direkt koppling till kontaktledningen finns inte. Manövern som används heter "Spärra/Avspärra" vilket tyder på att den är tänkt att användas för att spärra linjen. Ett relä används per bangårdsände. Det är den här funktionen Tkl använder för blinka med.

I en senare ombyggnad används även funktionen för koppla bort beroendet mellan
lampkontrollen av röda skenen i utfartssignalerna och linjeblockeringen, genom att tända upp "två-röda" kan man köra tåg trots att en röd lampa i utfartssignalen är trasig.

Två röda, liten utredning.

av Överkörmästaren @, torsdag, februari 25, 2021, 22:30 (4 dagar sedan) @ Halvorsen

Efter studier av ritningar i A2-format som tyvärr inte täcker ställverk med rörlig bro, kan jag
konstatera att:
"Två-röda" tänds upp av motriktad infarts låsrelä.

"Två-röda" kan tändas upp genom att Fjtkl sänder en särskild manöver som ställer om ett
relä som dels tänder det andra röda skenet och dels fäller signalreläna för utfarterna och bryter bort strömmen till dom gröna skenen. Någon direkt koppling till kontaktledningen finns inte. Manövern som används heter "Spärra/Avspärra" vilket tyder på att den är tänkt att användas för att spärra linjen. Ett relä används per bangårdsände. Det är den här funktionen Tkl använder för blinka med.

I en senare ombyggnad används även funktionen för koppla bort beroendet mellan
lampkontrollen av röda skenen i utfartssignalerna och linjeblockeringen, genom att tända upp "två-röda" kan man köra tåg trots att en röd lampa i utfartssignalen är trasig.

Tack så mycket, väldigt intressant!

powered by my little forum