Nymölla pappersbruk (Fordon: lok)

av janis08 @, tisdag, februari 23, 2021, 11:50 (10 dagar sedan)

Pappersbruket i Nymölla tillkom cirka 1960. Först som massabruk och 1972 kom pappertillverkningen igång. 1972 byggdes ett ca 3 km långt stickspår från Bromölla station ned till bruket plus internspår. För den interna växlingen anskaffades tre motorlok, samtliga begagnade. Det sist anskaffade motorloket var ursprungligen SJ Z43 486 (KVAB 205/1961), 1990 MTZ043 3455, 1992 Banverket DAL043 3455, 1999 sålt Stora Nymölla AB. 2012 (även 2017) stod det ljusgröna loket fortfarande kvar vid bruket, märkt ”MultiCopy”. Någon som vet lokets vidare öden?
I svenska-lok.se står 1989 till BV MTZ043 3455, 1992 till BV DAL 3455. Sålt 1992 till Sydtåg Z43 2, som sålde loket 1997 till BK-Tåg Z43 486. Frågan är vilket är rätt?
Banan ned till bruket användes ännu 2012 men ej 2018.

Nymölla pappersbruk

av johanmmolin @, tisdag, februari 23, 2021, 12:46 (10 dagar sedan) @ janis08

Eftersom min salig svärfar var driftingenjör på Nymölla så har jag anskaffat boken "Magnifik Magnefit", och försökte bläddra igenom densamma. Jag hittade inte lokomotorerna (ännu), men däremot , lätt OT, en lite rolig bild:

[image]

Ett E-lok fraktades således med vagnbjörn till Nymölla för stationär tjänst där. Undrar vilket det var månntro?

Nymölla pappersbruk Tidigast 1953

av BD @, tisdag, februari 23, 2021, 12:55 (10 dagar sedan) @ johanmmolin

Scania-Vabis 51 introducerades 1953 så tidigare kan det inte vara.

Nymölla pappersbruk Tidigast 1953

av johanmmolin @, tisdag, februari 23, 2021, 13:01 (10 dagar sedan) @ BD

Det låter synnerligen rimligt eftersom bruket inte började byggas förrän 1959. Jag skulle givetvis ha nämnt det; det kan måhända underlätta identifieringen av lok-individen (som enligt boken "lånades ut från Kristianstad";).

Nymölla pappersbruk bild på lokomotor

av johanmmolin @, tisdag, februari 23, 2021, 13:11 (10 dagar sedan) @ johanmmolin

Det fanns faktiskt en lokomotorbild också.

[image]

Andra krafter än jag ska dock till för att identifiera den utifrån frågeställarens funderingar!

Nymölla pappersbruk

av Per Ljungberg @, tisdag, februari 23, 2021, 13:13 (10 dagar sedan) @ janis08

Var det inte i samband med någon energikris (oljekris?) som ånglok lånades ut till industrier som behövde ånga. Tyvärr kan jag inte belägga det med årtal.

Nymölla pappersbruk

av johanmmolin @, tisdag, februari 23, 2021, 13:34 (10 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Det här var precis när man startade upp bruket, så loket skulle väl användas som någon tillfällig värmecentral, om jagförstått saken rätt.

Nymölla pappersbruk

av Patrik Eriksson @, tisdag, februari 23, 2021, 13:54 (9 dagar sedan) @ janis08

Minns i slutet av sjuttiotalet de långa godståg som gick till/från Nymölla med T43. Att denna bana inte används idag och man har till och med asfalterat över övergångarna är ju vansinne. Bättre med lastbil - som målas gröna så att det ser miljövänligt ut.

Nymölla pappersbruk

av johanmmolin @, tisdag, februari 23, 2021, 14:21 (9 dagar sedan) @ Patrik Eriksson

Jag har en svåger som arbetar på Nymölla, och han kan berätta följande:

Man har velat återuppta trafiken med järnväg, men SJ / Green Cargo / Trafikverket (?) har varit mindre än samarbetsvilliga.

1. För att få lov att återuppta trafiken kräver Green Cargo (?) att man ska bereda utrymme för storbäriga specialvagnar av ett slag som Stora Enso inte har varit intresserade av. Detta innebär att man måste gräva ner banvallen under vägbroar för att dessa vagnar ska kunna passera.

2. Även om Stora Enso anlitar lokförare som har sedvanlig SJ / Green Cargo-utbildning så får man inte köra tågen från Stora Enso längre än till infartssignalen till bangården på Bromölla. För att bekosta att GC växlar på bangården åt Stora Enso.

Kort och gott: GC vill inte ha Stora Enso som kund ...

Nymölla pappersbruk

av Pelle Björkman @, tisdag, februari 23, 2021, 14:38 (9 dagar sedan) @ johanmmolin

Jag har en svåger som arbetar på Nymölla, och han kan berätta följande:

Man har velat återuppta trafiken med järnväg, men SJ / Green Cargo / Trafikverket (?) har varit mindre än samarbetsvilliga.

1. För att få lov att återuppta trafiken kräver Green Cargo (?) att man ska bereda utrymme för storbäriga specialvagnar av ett slag som Stora Enso inte har varit intresserade av. Detta innebär att man måste gräva ner banvallen under vägbroar för att dessa vagnar ska kunna passera.

2. Även om Stora Enso anlitar lokförare som har sedvanlig SJ / Green Cargo-utbildning så får man inte köra tågen från Stora Enso längre än till infartssignalen till bangården på Bromölla. För att bekosta att GC växlar på bangården åt Stora Enso.

Kort och gott: GC vill inte ha Stora Enso som kund ...

Förstår inte riktigt punkten 2.
Stora Enso är väl redan en stor kund hos GC.
Skall Nymölla själv växla in på Trafikverksspår krävs trafiktillstånd från aktuell myndighet.

Nymölla pappersbruk

av Anders.k. @, tisdag, februari 23, 2021, 16:21 (9 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Jag har en svåger som arbetar på Nymölla, och han kan berätta följande:

Man har velat återuppta trafiken med järnväg, men SJ / Green Cargo / Trafikverket (?) har varit mindre än samarbetsvilliga.

1. För att få lov att återuppta trafiken kräver Green Cargo (?) att man ska bereda utrymme för storbäriga specialvagnar av ett slag som Stora Enso inte har varit intresserade av. Detta innebär att man måste gräva ner banvallen under vägbroar för att dessa vagnar ska kunna passera.

2. Även om Stora Enso anlitar lokförare som har sedvanlig SJ / Green Cargo-utbildning så får man inte köra tågen från Stora Enso längre än till infartssignalen till bangården på Bromölla. För att bekosta att GC växlar på bangården åt Stora Enso.

Kort och gott: GC vill inte ha Stora Enso som kund ...


Förstår inte riktigt punkten 2.
Stora Enso är väl redan en stor kund hos GC.
Skall Nymölla själv växla in på Trafikverksspår krävs trafiktillstånd från aktuell myndighet.

Förstår inte heller punkt 1
Varför GC ska ha en åsikt om vagnar som är Stora egna.
Däremot stämmer det säkert att dom inte kan rulla ner till bruket och då är det brukets egna uppgift att bygga om spåret och det var väl inte populärt
Dessutom tillverkar väl bruket främst kopieringspapper i ark, låter ju som styckegods

Gasol med någon vagn i veckan var väl dom sista årens trafik sedan timmerimporten från Tyskland upphört och det var för lite trafik för GC


Mvh Anders k

Nymölla pappersbruk

av Alex @, tisdag, februari 23, 2021, 21:17 (9 dagar sedan) @ Anders.k.

Sista järnvägslasten gick 2018 (massa till Österrike)
För ca 20 år sedan byggdes vedterminalen på bruket ut och försågs med spår. Då kom stora volymer bokmassaved på järnväg från Tyskland och en mindre utleverans av bl.a. rötved till Sarpsborg i Norge förkom också vid den tiden.

Nymölla pappersbruk

av Anders Olsson2, onsdag, februari 24, 2021, 09:48 (9 dagar sedan) @ Alex

Bruket fick också en hel del trä på järnväg efter Gudrun-stormen.
Eftersom Bromölla station bara har två spår där Nymöllaspåret ansluter kan ju bruket knappast lämna vagnar där, för då står de i vägen för Öresundståg och Pågatågsmöten. Vagnarna ska i så fall lämnas på sidospåren vid gamla stationen och då trafikerar ju bruket Trafikverkets spår.

Nymölla pappersbruk

av Lars.S, onsdag, februari 24, 2021, 22:01 (8 dagar sedan) @ Anders.k.

När jag börja på GC i Kristianstad våren 2008 var det mesta av massavedstransporterna redan borta och förekom bara någon enstaka gång. Minns att kollegorna berättade att det var rätt stora volymer med bokmassa som hade kommit tidigare. Efter det var det kemvagnar (väteperoxid) samt gasol, detta lämnade vi på deras bangården och sedan växlade bruket själv in de i läge för lossning. Någon gång runt halvårsskiftet 2012 beslutade man att upphöra med egen växling och vi fick sköta växlingen på bruket. Detta höll vi på med kanske till någon gång i början på 2013, sen tog lastbilarna över kemtransporten och vi hade bara gasolen kvar. Då detta var kanske en vagn i veckan var det för lite för att fortsätta med och våren 2014 var det slut på järnvägstransporterna. Vet inte om de importerar bokmassa idag men efter att vi hade slutat minns jag att det kom med båt till Sölvesborgs hamn och sen vidare till bruket med timmerbil.

Nymölla pappersbruk : Lite Historia

av Anders.k. @, torsdag, februari 25, 2021, 13:38 (8 dagar sedan) @ Lars.S

Tack för din redogörelse.

Historien om Nymölla är rätt intressant , det rör förutom Papayrus AB , Hyltebruks AB, Stora Kopparbergs bergslag AB, Södra Skogsägarna och Wallenberg.

Man får först skilja på Massabruk och Pappersbruk , Massabruk gör pappersmassa av olika kvaliter beroende på hur råvaran ser ut , Pappersbruk gör av pappersmassan papper.

Det går idag väldigt dåligt för pappersindustrin , då vi förbrukar mindre papper , främst tidningar och diverse trycksaker går ner men även andra typer av papper och det i sin tur pressar ju ner priset på Pappersmassan.

Nymölla AB skapas av Wallenberg , man har tänkt att bygga ett Massabruk i anslutning till Mörrumsån (Ett massabruk behöver mycket färsk vatten) , men Södra skogsägarna har samma planer och hinner före att lämna in tillstånd och byggnadslov och ån är för liten för att försörja två bruk.
Så planerna blir förskjutna då man får leta ny plats för bruket och hittar det där Skrapeån rinner ut.
Bruket tas i drift 1962 , och är ett Magnefitmassabruk då råvaran är lövträd i form av Bok, Ek och dyl
Det byggs ut 1972 med ytterligare massakokare så man kan producera på råvaran barrträd.

Samtidigt bygger Papyrus AB ett pappersbruk vid sidan av , det som produceras är finpapper dvs skrivpapper.

Nu får man ju skriva lite historia om Papyrus AB som skapades av Wallenberg när man köpte pappersbruket i Mölndal 1895 som hade gått i Konkurs 1890, bruket är för övrigt en av landets äldsta grundades redan på 1600-talet.
Mölndal gör också finpapper.
Papayrus AB köper 1947 Yngeredsfors Kraft AB för att trygga elförsörjningen av bruket i Mölndal , i det köpet ingår Hylte Bruks AB.

Och nu är vi inne på Hyltebruk , det kända bruket.
Disponenten på Rydö Bruk AB säger upp sig 1907 för han vill bygga ett Massabruk i Hylte , lyckas med projektet och startar igång 1910 .
Placeringen är ju vald pga tillgång på färsk vatten och att man kan flotta timmer i Nissan som man gjorde fram till 1960.
Det går knaggligt ända från början kan man väl säga, 1921 har företaget så stora skulder så Svenska handelsbanken mer eller mindre tar kontroll över bruket.
Nu har man även byggt ett pappersbruk som producerar allt annat än tidningspapper, dvs glättat dasspapper, omslagspapper , silkespapper, Smörpapper och Skrivpapper.
Under 2 värdskriget och dess blockering av handeln gör att det går riktigt dåligt och banken säljer bruket till Yngeredsfors Kraft 1944 , som då äger bruket själv i tre år.
Ja, Rydö bruk ingick också i köpet , som direkt läggs ner 1944.
Samtidigt som Pappersbruket i Nymölla byggs 1972 , så byggs ett Tidningspappersbruk i Hyltebruk, så man kan ju säga att det går bra för pappersindustrin då , och för Wallenberg i synnerhet.

Åter till Nymölla , finpappersbruket byggs där 1972 för att få tillgång till massan , dock är den lite knepig så den måste blandas ut med annan massa så därför blir det lite ovanlig plats där massa tas in och skeppas ut , allt eftersom konjukturerna svänger , idag har man väl fått ordning på processerna så det behövs antagligen inte köpa inblandnings massa.

Detta tuffar på Wallenberg äger Nymölla och Papyrus med fabriker i Mölndal, Hyltebruk, Oskarström och Nymölla.
Oskarström läggs ner till slut.

Stora Kopparbergs Bergslag AB drabbas ju å andra sidan av en stor kris med början av just 1972 då luften helt går ur stålmarknaden.
Man lyckas dra sig ur gruvor och ståltillverkning 1979/80(förutom Falu gruva och anläggningarna där) och skapar av skogsindustrin STORA AB.
Det går bra och man köper delar av Papyrus 1987, dvs anläggningarna i Mölndal och Nymölla , Hyltebruk säljs till Tyska Feldmuhle (tyskt U) ( Hyltebruk har ju börjat koncentrerar sig på Tidningspapper och STORA har redan ett stort sådant bruk i Kvarnsveden).
1992 köper STORA Feldmuhle, så Hyltebruk är tillbaka i Koncernen.
Så ny heter Nymölla AB Stora- Papyrus AB, som får bla två Danska fabriker i koncernen , det är för många det .
1998 går STORA och Finska Enso ihop.
2002 säljs fabriken i Mölndal till Klippan AB som lägger ner den 2005, och ny har det byggs fina bostadshus på tomten.

Så Nymölla har överlevt som finpappersbruk Oskarström, Hyltebruk, , Rydö bruk, Mölndal, och Dalum och Maglemölle i Danmark , det får väl anses som något plus i en allt krympande industriell värld.

Ja Södra skogsägarna som man slogs om mark i slutet av 50-talet heter fortfarande Södra skogsägarna och har ungefär samma fabriker kvar och tillverkar ungefär samma produkter.
Ja kloret som omnämts som anledning till att järnvägen är ersatt i Massa och Pappersbruken som blekmedel för länge sedan.

Källor är Årsredovisningar, Avhandlingar och hembyggdsföreningars historia som hittats på nätet om man googlar rätt .

M.V.H Anders.k.

Nymölla pappersbruk : Lite Historia

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, februari 25, 2021, 14:39 (7 dagar sedan) @ Anders.k.

2002 säljs fabriken i Mölndal till Klippan AB som lägger ner den 2005, och ny har det byggs fina bostadshus på tomten.

Nej, så långt har man inte kommit. Planprocessen pågår. Fina bostadshus? Det kan diskuteras...

Forsåker

/Ola

Nymölla pappersbruk

av Bobo L @, onsdag, februari 24, 2021, 06:41 (9 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Det kanske (också) är så att bruket fått dåndimpen av den trafiksäkerhetsbyråkrati som (på gott och ont?) utvecklats vid järnvägen sedan bruket senast hade järnvägstransporter?

Nymölla pappersbruk

av Alex @, onsdag, februari 24, 2021, 17:34 (8 dagar sedan) @ janis08

Loket med Stora Enso loggan hade smeknamnet Zigge på bruket(Z som i litterat)

Har möjligen en bild någonstans. Återkommer i så fall

Mer bilder från och om Nymölla pappersbruk

av Alex @, onsdag, februari 24, 2021, 19:54 (8 dagar sedan) @ janis08

Mer bilder från Nymölla som jag hoppas kan vara av intresse. Samtidigt får jag rätta mig själv för namnet på loket var tydligen Sigge uppkallad efter en viss Sigge Rudengren.
Ångloket som sågs i en tidgare bild dyker nu upp installerat och klart inne på bruket

[image]

[image]

[image]

Mer bilder från och om Nymölla pappersbruk

av LaseJ @, onsdag, februari 24, 2021, 21:18 (8 dagar sedan) @ Alex

Sigge Rudengren var VD i Papyrus, sedemera vice styrelseordförande i AB Papyrus, som omfattade Papyrus i Mölndal och Nymölla vid denna tid Så småningom kom även Oppboga och Grycksbo, liksom Hylte att involveras i Papyrusdelen. Rudengren var en legendarisk VD och mycket driftig. Som en parentes, var jag skolkamrat med hans dotter. Enligt min svärfar som var verkmästare på Papyrus i Mölndal var han en riktig disponent! Papyrus tillhörde dåförtiden Wallenbergsfären, så småningom blev det Stora och i förlängningen Stora Feldtmuhle och slutligen Stora Enso... Småbruken såldes ut och i dag är Papyrus namnet på grossiströrelsen.
Det är inte bara småbanor som läggs ned utan det verkar som allt smått försvinner.
det kalls väl utveckling antar jag.

Med stort tack för en intressant exposé över en av mina kunder i Englandstrafiken på 90 talet!

Hälsar

Lasse J

powered by my little forum