Svedala mosse (Järnväg allmänt)

av mormorsgruvan @, tisdag, februari 23, 2021, 15:43 (47 dagar sedan)

Finns här någon som vet något om denna lastplats nära Svedala anlagd år 1884. ?

Svedala mosse

av Kanal C @, onsdag, februari 24, 2021, 18:55 (46 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Finns här någon som vet något om denna lastplats nära Svedala anlagd år 1884. ?

Tänk, jag trodde jag skulle får läsa något om mossen ifråga.

Svedala mosse

av Anders Olsson2, torsdag, februari 25, 2021, 10:38 (45 dagar sedan) @ Kanal C

Sidospåret finns omnämnt i Väg och Vattens redogörelse "Allmänna arbeten" som ingår i Svergies officiella statistik. Det redovisas under Lund-Trelleborg. Runt Svedala finns flera mossar både norr, söder och öster om samhället. Mossarna öster om samhället borde dock kunna räknas bort då de borde haft anslutningen till Malmö-Ystadsbanan.

powered by my little forum