Smörtransport på östgötska smalspår (Järnväg allmänt)

av johanmmolin @, fredag, februari 26, 2021, 16:40 (56 dagar sedan)

Det finns en uppgift som rätt länge förbryllat mig, nämligen den att ångbåten TRAFIK varje söndag tog ombord stora mängder exportsmör för frakt från Östergötland över till smalspårsnätet på västgötasidan. Slutdestination ska ha varit England (närmare bestämt Manchester visade det sig vid närmare studier, i varje fall till omkring år 1900, därefter troligen till London).

Denna trafik ska ha pågått fram till omkring mitten av 1930-talet. Och lite fördomsfullt hade jag tagit för givet att dessa transporter skedde på MHJ.

I en jubileumsbok för Mjölkcentralen 1915 – 1945 nämns de olika anslutna mejeriernas produktion, bl a i Östergötland. Överlägset största smörproducenten ska mejeriet i Linköping (och möjligen Motala) ha varit, men en del smör kärnades även på mejeriet i Ödeshög.

Så slog det mig plötsligt, att FVÖJ ju hade en smörvagn, närmare bestämt G-vagnen 22 från 1889, som 1897 byggdes om specifikt till smörtransportvagn litt H22.

H22 var en relativt fotoskygg individ, men jag har hittat ett par bilder av henne (?). Den första ska vara från bangården i Vadstena i början av 1920-talet där den står tillsammans med andra vagnar, uppställd i regnet (för att inte säga översvämningen):

[image]
Vad den säger oss torde i varje fall vara att smöret inte enbart kom från Ödeshög. Överlägset största smörproducent i östgötatrakterna var mejeriet i Linköping. Inget annat mejeri tillverkade tillräckligt stora mängder för att mer än marginellt kunna bidra till trafiken.

Något senare, omkring 1930, togs denna fascinerande bild från Hästholmen, med s/s TRAFIK, och en galeas liggande "på redden" utanför hamnen.

[image]

Om man skärskådar denna bild lite noggrannare så dyker faktiskt smörtransportvagnen upp igen:

[image]

Här som nummer två i raden av smalspårsvagnar uppställda. Ursprungsbilden var kraftigt underexponerad; jag undrar om inte H22 fortfarande var vitmålad även om det syns (väldigt) dåligt här.
Som extra bonus ser vi hamnkaptenens sommaruniform ...

Ergo: Den sistnämnda bilden är tagen en sommarsöndag från Hästholmens hamn, enligt uppgift omkring 1930. Bilarna längst till vänster kan väl antyda att det stämmer; en lätt anakronism är möjligen styrhytten på skutan utanför hamnen. Bilden måste i varje fall vara tagen allra senast sommaren 1939; sedan revs hamnkontoret som skymtar längst till vänster i bild, och den nu nyligen i sin tur rivna silon byggdes.
Och smörtrafiken som gick denna väg fraktades tydligtvis från i varje fall Linköping (det fanns inga smörproducerande mejerier i övrigt längs huvudlinjen Linköping - Vadstena - Hästholmen, först i Ödeshög).

I varje fall enligt godstransportföreskrifterna från 1920 stipuleras att just exportsmör ska transporteras med isad vagn; annat smör är det mindre noga med.

Ska man då tro att smörvagnen kopplades in i persontåg till Hästholmen, och att på ovanstående bild smöret redan är lossat och ombordlastat på TRAFIK, så smörvagnen står som tomvagn bland vanliga G-vagnar?
Ska vi också tro att H22 ställdes av i slutet av 30-talet när denna transportväg försvann? Den var ju redan 50 år gammal då. H22 fanns inte med bland de vagnar som övertogs av SJ 1950.

Smörtransport på östgötska smalspår - transportplan 1937.

av S-O Johansson @, fredag, februari 26, 2021, 18:03 (56 dagar sedan) @ johanmmolin

I MÖJ/TÖJ tidtabellsbok gällandes från 22 maj 1937 finns nedanstående transportplan för smör- och osttransporter på MÖJ.

[image]

Tåg 404 avgick från Ödeshög, Öh, kl.10,30. Gick ner till Hästholmens hamn 22/5-5/9. Ankom Linköping, Lp, kl.12,50.
Tåg 432 gick Motala -Linköping. Avgång Motala kl.15,36. Uppehåll i Klockrike, Ke, kl.16,12-16,13 och ankommer Linköping kl. 16,51.
Tåg 571 var godståget Linköping-Ödeshög och gick vardagar. Avgång Linköping Norra, Lpn, kl. 07,07 med uppehåll i Klockrike kl. 07,50-08,00, och ankomst Ödeshög kl.12,07.
Fanns det inte ett mejeri i Klockrike? Någon form bör ju ha funnits eftersom det gick transporter därifrån.

Smörtransport på östgötska smalspår - transportplan 1937.

av johanmmolin @, fredag, februari 26, 2021, 18:14 (56 dagar sedan) @ S-O Johansson

Mycket intressant! Ska studeras noggrant!

1. 1937 tror jag transporterna med TRAFIK hade upphört (jag har någon gammal uppgift om att sista året de transporterna gick skulle ha varit 1934).

2. De uppgifter jag har är om mejerier anslutna till Mjölkcentralen. Just 1937 producerades smör i

till övervägande delen Linköping och Norrköping,

i betydligt mindre, men likvärdiga mängder i Bankeberg, Ödeshög, Skänninge och Borensberg,

och i smärre mängder i Motala och Normlösa.

Det är allt vad som nämns från Linköping och västerut 1937. 1927 finns Tjällmo med också.
När man går framåt, till 1943 - 44,är Linköping, Motala och Söderköping (!) de enda, men stora producenterna i hela Östergötland.

Det har givetvis tillverkats smärre mängder smör på mindre mejeriet, såsom t ex det på Kylebergs stora herresäte vid Svanshals. De smördrittlarna transporterades till Linköping.

Smörtransport på östgötska smalspår - transportplan 1937.

av S-O Johansson @, fredag, februari 26, 2021, 18:22 (56 dagar sedan) @ johanmmolin

Skall ha funnits ett andelsmejeri i Klockrike. Fick fram lite information på denna länk.
https://www.bing.com/images/search?q=klockrike+andelsmejeri&qpvt=klockrike+andelsme...

Smörtransport på östgötska smalspår - transportplan 1937.

av johanmmolin @, fredag, februari 26, 2021, 21:56 (56 dagar sedan) @ S-O Johansson

Jag betvivlar det inte ett dugg. Men det figurerar inte alls i Mjölkcentralens historik enligt ovan. Möjligen var det inte anslutet till Mjölkcentralernas förening.

På motsvarande sätt är andelsmejeriet i Väderstad inte alls omnämnt. Frågan är då i vilken mån dessa icke-anslutna mejerier bidrog något till det jag försöker gräva efter, nämligen frakterna av exportsmör såsom beskrivet över Vättern.

Oavsett vad svaret är på det, känns det ofrånkomligt att den överlägset största producenten som var delaktig måste ha varit Linköping. Jag ska kolla vidare; jag har en visserligen dålig digital kopia, men dock, av MÖJ:s tjänstetabell från slutet av 1920-talet (1929 tror jag). Återkommer!

Smörtransport på östgötska smalspår - transportplan 1937.

av johanmmolin @, fredag, februari 26, 2021, 22:34 (56 dagar sedan) @ johanmmolin

De enda uppgifter jag kan dechiffrera som känns relevanta, för 1929 är att

1. inga godståg gick söndagar
2. mejeriprodukter fraktades söndagar

på MÖJ:s nät. Mer specificerat än så kan jag inte hitta i tjänstetabellerna för 1929.

Smörtransport på östgötska smalspår - transportplan 1937.

av johanmmolin @, lördag, februari 27, 2021, 14:34 (55 dagar sedan) @ johanmmolin

Jodå, nu har jag hittat det, och då blir det genast mer besvärligt!

1. Mejeriprodukter som mjölk och ost transporteras på söndagar på MÖJ:s nät.

2. SMÖR transporteras uttryckligen enligt tjänstetidtabellen MÅNDAGAR från ÖDESHÖG till HÄSTHOLMEN med tåg nr 24, ett dagligt 3 kl persontåg som avgår från Ödeshög 12.32. I Hästholmen gör tåget 6 minuters uppehåll; uppenbarligen för kort för att backa ner tåget till hamnen. Å andra sidan avgår inte TRAFIK förrän vid 16-tiden på e m, så antingen baxas vagnen ner för handkraft, eller backas ner med tåg 3 (tveksamt, detta tåg går visserligen ner till hamnen för att passa TRAFIK, men ska sedan fortsätta mot Ödeshög).

3. Smör kunde också transporteras med tåg 24 till Vadstena och sedan vidare med tåg 16 till Fågelsta. Där upphör alla spår efter någon ytterligare smörtransport.

4. Förutom ovanstående transporteras smör även måndag-tisdag från Fornåsa (?) till Motala.

5. Förutom detta noteras att färskvaror och mejeriprodukter kan medföras i persontåg.

***

Här tätnar mysteriet något. Smörvagnen finns bevisligen avfotograferad i Vadstena 1922, och dessutom i Hästholmens hamn 1930. Men den enda tydliga anteckningen om någon smörtransport till Hästholmens hamn är från Ödeshög. Utdrag ur äldre tjänstetidtabeller för FVÖJ / MÖJ skulle kunna bidra till att lösa mysteriet; jag har dock inte lyckats uppbringa några sådana. Jag har relativt gott om tjänstetidtabeller för MHJ, men där står ingenting alls om några smörtransporter.

powered by my little forum