Mössmärke, när användes det? (Järnväg allmänt)

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, måndag, mars 01, 2021, 09:33 (51 dagar sedan)

[image]

Det här mössmärket användes (i det här fallet) av en man i banmästarkarriären. Under vilken period användes det och av vilka befattningshavare?

--
www.banvakt.se

Mössmärke, när användes det?

av Göran Enqvist @, måndag, mars 01, 2021, 14:52 (51 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Detta guldbroderade mössmärke för högre tjänstemän fastställdes under vårvintern 1921 samtidigt som att axelklaffar för sommaruniform skulle införas. Reviderade gradbeteckningar med ett nytt system av axelklaffar och ett nytt guldbroderat mössmärke för högre tjänstemän presenterades vid årsskiftet 1953-54 att succesivt införas med slutdatum att bytet skulle vara genomfört senast den 1/7 1956. Mössmärket bars av bokhållare, förste stationsskrivare, lokmästare, överbanmästare, stationsmästare klass 5, expeditionsföreståndare, förste bokhållare, förste telegrafist, stins klass 4a och 4b, underingenjör och underinspektor, arkitekt, baningenjör, byråingenjör, chef för statistiska kontoret, distriktssekreterare, förrådsintendent, förrådskontrollör, förste baningenjör, förste byråingenjör, förste kontrollör, förste maskiningenjör, förste revisor, förste sekreterare, förste trafikinspektör, intendent, kamrer, lantmätare, maskiningenjör, milkontrollör, sekreterare, signalingenjör, telegrafingenjör, trafikinspektör, ombudsman, överinspektör, överkontrollör, byråchef, distriktschef, överdirektör, souschef, överingenjör samt slutligen även av generaldirektören. I vissa fall av ovan beskrivna titlar är det dock troligt att vissa aldrig bar uniform då de hade inre tjänst och inte hade behov av uniform över huvud taget.

/Göran

Mössmärke, när användes det?

av Sune Nylén @, måndag, mars 01, 2021, 15:20 (51 dagar sedan) @ Göran Enqvist

Bäste Broder . Nästan enklare - och mer kortfattat - att räkna upp de befattningshavare som ICKE var berättigade att bära märket.:-D /Sune

Mössmärke, när användes det?

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, måndag, mars 01, 2021, 16:22 (50 dagar sedan) @ Göran Enqvist

Stort tack Göran för den uttömmande redogörelsen! Den som bar det här mössmärket var just överbanmästare, pensionerad 1940. Så mellan 1921 och 1940 är alltså fotot som jag klippte en bit ur taget.

--
www.banvakt.se

Mössmärke, när användes det?

av Nils-Eric Sääf @, Född i Kisa Bor i Åtvidaberg, måndag, mars 01, 2021, 16:40 (50 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Tjänstgörande TKL som tex. min far hade ett sådant märke i mössan. Detta märke ersatte märket som tidigare satt i mössorna. En vinkel För Trafikbiträde,två vinklar för Förste Trafikbiträde och tre vinklar för Kontorist. Fars senaste märke ligger här i lådan. Märket fanns i mössorna hos nästan alla. Tror det kom på 70talet.

Mössmärke, när användes det?

av Lennart Strömquist @, måndag, mars 01, 2021, 17:07 (50 dagar sedan) @ Nils-Eric Sääf

Det kom på 1950 talet till min pappa som var stationsmästare, blev mer generellt på 1960/1970 talet då det ersatte även de som hade 1 - 3 vinklar i mössmärket.Mvh LSq

Mössmärke, när användes det?

av Göran Enqvist @, måndag, mars 01, 2021, 17:26 (50 dagar sedan) @ Lennart Strömquist

Mössmärkena med vinklar infördes från och med juni 1953. I januari 1970 kom det nya enhetliga märket med tre kronor ovanför det bevingade hjulet, märkena med vinklar skulle vara utbytta senast under oktober månad 1970 men så blev det inte i verkligheten. När jag började i Hagalund 1980 fanns det fortfarande äldre kollegor som bar märkena med vinklar i sina mössor...:-)

/Göran

Mössmärke, när användes det?

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, måndag, mars 01, 2021, 18:40 (50 dagar sedan) @ Göran Enqvist

Det är tydligen fråga om två olika generationer av mössmärken, dels 1921 års och dels ett från 1970 vilka liknade varandra. Eller var det helt enkelt ett återupplivande av det gamla? Har du möjligen en bild på det nyare märket?

--
www.banvakt.se

Mössmärke, när användes det?

av Ola Almquist @, Göteborg, måndag, mars 01, 2021, 19:15 (50 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Det är tydligen fråga om två olika generationer av mössmärken, dels 1921 års och dels ett från 1970 vilka liknade varandra. Eller var det helt enkelt ett återupplivande av det gamla? Har du möjligen en bild på det nyare märket?

Det går att hitta på DigitaltMuseum:

1921 års

1953 års

1970 års

/Ola

Mössmärke, när användes det?

av Göran Enqvist @, måndag, mars 01, 2021, 20:53 (50 dagar sedan) @ Ola Almquist

Om vi ska vara riktigt noga så är det inget nytt uniformsreglemente 1921 utan det är egentligen det beklädnadsreglemente som fastställdes den 30/12 1908 att gälla från och med den 1/1 1909. Självklart tog det tid innan de nya persedlarna och märkena nådde ut i hela organisationen. Det skrivs ofta om 1921-års beklädnadsreglemente/uniformsreglemente och det beror nog till största delen på att uniformsbestämmelserna i slutet av 1921 fick ett eget särtrycksnummer, 156a. Innan var de inarbetade i avlöningsbestämmelserna. De högre tjänstemännens uniformering och gradbeteckningar etc reglerades genom Kungliga brev. Något uniformsreglemente av år 1953 har aldrig funnits, däremot började som tidigare nämnts nya märken (de med vinklar) att införas under 1953 men det reglerades som tillägg till str 156a i cirkulärform. Det nya aningen större och plattare broderade mössmärket kom i slutet av 1954. Skrivelsen till Chefen för Kgl Kommunikationsdepartementet gick iväg i februari 1954 och fasställandet skedde i november samma år. Det uniformsreglementet i sin helhet som vinkelmössmärkena och det nya gulbroderade mössmärket kom att ingå i gällde från och med den 1/1 1957 och började som nämnts ersättas av ett nytt från och med januari 1970.

/Göran

powered by my little forum