Hinderpåle (Järnväg allmänt)

av mormorsgruvan @, måndag, mars 01, 2021, 10:42 (51 dagar sedan)

Dessa var väl från början svart-vita. När fick de sin nuvarande färg ?

Hinderpåle

av PeO @, måndag, mars 01, 2021, 14:25 (50 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Liksom framsidan på semaformaster röd-vita fram till någon gång på 30-talet.
Hinderpålar var sexkantiga eller 8-kantiga, Jag vill minnas VGJ var 6-kantiga och HNJ 8-kantiga.
(Det brukar bli snabbare svar på ett felaktigt påstående än på en fråga.)

Hinderpåle

av mormorsgruvan @, måndag, mars 01, 2021, 16:39 (50 dagar sedan) @ PeO

Även svart-vita lär ha förekommit i Sverige.

Hinderpåle

av Björn Arvidsson @, måndag, mars 01, 2021, 17:16 (50 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Även svart-vita lär ha förekommit i Sverige.

Vart då?

Hinderpåle

av Bobo L @, måndag, mars 01, 2021, 17:24 (50 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Även svart-vita lär ha förekommit i Sverige.


Vart då?

Jag styrker utsagan om svartvita pålar. Jag har sett sådana på flera foton från den tiden!

Hinderpåle

av Leif B @, måndag, mars 01, 2021, 21:06 (50 dagar sedan) @ Bobo L

Även svart-vita lär ha förekommit i Sverige.


Vart då?


Jag styrker utsagan om svartvita pålar. Jag har sett sådana på flera foton från den tiden!

:-D

Blå-vit hinderpåle

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, mars 01, 2021, 21:43 (50 dagar sedan) @ Leif B

I Göteborg med omnejd är de förstås blå-vita. ;-)
[image]
Då det inte ser ut så här längre är bilden historisk.

Hinderpåle

av Olof W @, måndag, mars 01, 2021, 18:58 (50 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Dessa var väl från början svart-vita. När fick de sin nuvarande färg ?

Från början var hinderpålarna blå och gula.

Citat från TEKNISK-EKONOMISK RESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNYAGSBYGGNADER PA KONGL. MAJ:TS NÅDIGA BEFALLNING UTGIFVEN AF DESS STYRELSE ÖFVER STATENS JERNVÄGSBYGGNADER,
I. ALLMÄN ÖFVERSIGT JEMTE SÄRSKILD BESKRIFNING ÖFVER VESTRA STAMBANAN STOCKHOLM-GÖTEBORG
TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1872.

Fripålar tjena att utvisa, huru nära en vexelkorsning vagnar kunna ställas å det ena spåret, utan att hindra det andra spårets begagnande, och äro vanligen utsatta midt emellan de från korsningen utgående rälssträngarne på den punkt, der afståndet mellan dessa uppgår till sex fot. De få ej vara högre än 1,5 fot öfver marken och äro vanligen sex- eller åttkantiga samt avstrukna med blå och gul färg.

/Olof

Hinderpåle

av Rolf Nordin @, Hässelby, onsdag, mars 03, 2021, 18:27 (48 dagar sedan) @ Olof W

När försvann de bastanta träpålarna? Och vad ersattes dom av? När kom de böjliga plaströren?
Många frågor blev det ...

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Hinderpåle

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, mars 03, 2021, 19:06 (48 dagar sedan) @ Rolf Nordin

När försvann de bastanta träpålarna? Och vad ersattes dom av? När kom de böjliga plaströren?
Många frågor blev det ...

Såväl träpålar som gummidito finns med i Str 330 (pdf) från 1962. Sidan 53.

Hur var det med de små röda och gula emaljerade av gjutjärn? De som var en snubbelrisk.

EDIT: De finns på sidan 55. Heter hindermärke.

/Ola

powered by my little forum