Bangårdsritning

av Göran Kannerby, Tuesday, March 02, 2021, 18:20 (942 dagar sedan) @ Helén Marklund

På den här bangårdsskissen från 1919 finns det förslag på förändringar, ritade i rött. Är det någon som kan hjälpa mig att uttyda vad som föreslås göras?

https://ekeving.se/r/bgd/EJ/K-M/B/Jvm1184_J2_-1613_1919.jpg

Om jag fattar rätt finns det innan förändringarna ett relativt kort mötesspår med en T-semafor. Söder/väster om detta är det tänkt att bygga ett nytt längre mötesspår. I syfte att möjliggöra detta har ett markbyte skett så att mark som på ritningen är ovanför spåren har avyttrats och ersatts med mark nedanför spåret.

En mindre markaffär görs i i änden av det befintliga mötesspåret för att utöka järnvägens markinnehav.

Ny semafor uppsätts i norr/öster, förmodligen även i andra änden, men det framgår inte av ritningen.

Bangårdsritning

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, March 02, 2021, 19:01 (942 dagar sedan) @ Göran Kannerby

På den här bangårdsskissen från 1919 finns det förslag på förändringar, ritade i rött. Är det någon som kan hjälpa mig att uttyda vad som föreslås göras?

https://ekeving.se/r/bgd/EJ/K-M/B/Jvm1184_J2_-1613_1919.jpg


Om jag fattar rätt finns det innan förändringarna ett relativt kort mötesspår med en T-semafor. Söder/väster om detta är det tänkt att bygga ett nytt längre mötesspår. I syfte att möjliggöra detta har ett markbyte skett så att mark som på ritningen är ovanför spåren har avyttrats och ersatts med mark nedanför spåret.

En mindre markaffär görs i i änden av det befintliga mötesspåret för att utöka järnvägens markinnehav.

Den ingår väl i utbytet. Summan av de två rödmarkerade arealerna är ju lika med den lämnade arealen.

Ny semafor uppsätts i norr/öster, förmodligen även i andra änden, men det framgår inte av ritningen.

Det finns ju en semafor på ritningen i den änden också.

Bangårdsritning

av Göran Kannerby, Tuesday, March 02, 2021, 19:45 (942 dagar sedan) @ Harald

Det finns ju en semafor på ritningen i den änden också.

Såg inte den. :-)

Bangårdsritning

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, March 02, 2021, 21:06 (942 dagar sedan) @ Göran Kannerby

[image]
Sidospåret vid stationshuset ser inte ut att ha varit ett mötesspår (tågspår) utan endast för lastning och lossning.
Frågan är om det röda spåret byggdes någon gång. Det ser inte ut att finnas på den här bilden. T-semaforen är dock borta och man ser signallinor och ett spännverk till höger om spåret. Troligen skymtar ytterligare ett spännverk två telefonstolpar bort. Möjligen är det en semafor som skymtar över skjulet i bakgrunden. Den syns inte så bra här men man kan förstora bilden hos Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.se/021018139104/kvinna-gaende-vid-svanebergs-station/media?slide=0

Bild i Public Domain.

Bangårdsritning Svaneberg

av Oskar F, Tuesday, March 02, 2021, 22:56 (942 dagar sedan) @ Harald

Markområdet som man byter är 0,8 ha så det tyder på att man tänkt sig någon form av verksamhet där, med produkter som skulle transporteras med godståg från sidospåret. Jag gissar att planerna ändrades från lokalisering norr om banan till söder om vilket föranledde kartan 1919. Men det är väl sannolikt att det aldrig blev något och Svaneberg nedklassades 1926(? har svårt att tolka) enligt Stig Lundins sida

Vilken verksamhet som var påtänkt kanske är svårt att rekonstruera i efterhand, men Svaneberg var väl en lokal trafikplats för Svanebergs gård som omnämns som frälse-säteri 1870? Kan tänka mig att det var något som var kopplat till säteriet men att ekonomin och kanske senare landsvägstrafikens utveckling antingen stoppade eller omlokaliserade verksamheten till annat läge. Men det är mina spekulationer.

Bangårdsritning Svaneberg

av Svante Andersson, Wednesday, March 03, 2021, 12:47 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

På "kartbild.com" från 1960 finns ytan med och där syns även resten av kurvspåret ut från sidospåret. Alltså... det blev garanterat något av affären!

Svanteberg från kartbild.com

SA

--
Slösa inte bort din tid på att försöka bli bra på det du är dålig på

Bangårdsritning Svaneberg

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 14:45 (941 dagar sedan) @ Svante Andersson

Intressant!

Hur vet du att bispåret utgår från rundspåret (det röda spåret som vi diskuterat)?

Bangårdsritning Svaneberg

av Svante Andersson, Thursday, March 04, 2021, 18:04 (940 dagar sedan) @ Helén Marklund
Redigerad av Svante Andersson, Thursday, March 04, 2021, 18:47

Intressant!

Hur vet du att bispåret utgår från rundspåret (det röda spåret som vi diskuterat)?

I den nedre bilden i dubbelbilden du själv länkade till, onsdag, mars 03, 2021, 12:00. ser man ju ganska bra hur spåret svänger och om man extrpolerar lite borde detta ansluta till sidospåret. En växel till i linjen känns knappast realistiskt.

Och för säkerhets skull kan man sammanföra bangårdsritningen med bilden från kartbild.com... blir det klarare då?

[image]

SA

--
Slösa inte bort din tid på att försöka bli bra på det du är dålig på

Svaneberg - Markaffärer

av Anders Jansson, Thursday, March 04, 2021, 15:37 (940 dagar sedan) @ Helén Marklund

På denna eniro-karta
https://kartor.eniro.se/?c=58.635929,13.676124&z=14&q=%22Svaneberg,%20MARIESTAD...
kan man trycka på "Tomtgränser" i övre högra hörnet. Då ser man att den södra markytan har köpts istället för att bytas.

År 1916 köpte VGJ ett markområde norr om banan. Tre år senare bytte man detta markområde mot ett söder om banan.

Svanebergs gård ser ut att ha varit kund.

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Bangårdsritning

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 12:00 (941 dagar sedan) @ Harald
Redigerad av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 13:36

Jag trodde också att det inte blev något av planerna med det nya spåret innan jag nu fick syn på det här fotot på Svanebergs station https://digitaltmuseum.se/search/?q=1M16-A26802 från omkring 1934.

Det är ett tudelat foto, undre delen taget i riktning mot Mariestad i nordost. Allra längst till vänster, med början en bit upp i fotots vänsterkant, är det raka huvudspåret.
Till höger om det syns ytterligare ett rakt spår, ett rundspår (det röda spåret på skissen tror jag), som ansluter till huvudbanan framme vid pumphuset.

Ännu längre till höger går ett stickspår i högersväng som tar vägen förbi brygghuset, Nannys hus och stallet. Och det är så pass långt att det passerar även de två arbetarbostäderna och ladugården och går ända fram till sågen och skogen.

Jag kan ringa in i tid att rundspåret och stickspåret är lagda tidigast 1919 och togs bort senast på mitten av 1950-talet, men vet inte exakt.

Bangårdsritning

av PeO, Wednesday, March 03, 2021, 13:15 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

"Idag" anar man inte att det varit så stor station. Fotokörning med SMOK "Kinnekulle runt" 27/9 2014
[image]
Filip K. och lokförare Persson från Trollhättan till höger.

Bangårdsritning

av PeO, Wednesday, March 03, 2021, 21:07 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Ja, jag vill minnas den kallades just "Kinnekulle runt." Upp till Gårdsjö på Kinnekullebanan, tillbaka till Falköping på stambanan.
En liknande resa ett par år senare gick båda riktningar runt Kinnekulle, det var banarbeten på stambanan.

Researrangör

av Anders Svensson, Wednesday, March 03, 2021, 21:33 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Arrangören står i det tidigare inlägget, d v s SMoK som står för Svenska Motorvagnsklubben. På den tiden var man stationerad i Falköping och hade sina rälsbussar där, så resor Kinnekulle runt kunde vara dagsutflykter. Nu har man flyttat till Alvesta (och Värnamo) - se mer om SMoKs resor på deras hemsida. //Anders

Bangårdsritning

av Ola Almquist, Göteborg, Wednesday, March 03, 2021, 13:55 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag trodde också att det inte blev något av planerna med det nya spåret innan jag nu fick syn på det här fotot på Svanebergs station https://digitaltmuseum.se/search/?q=1M16-A26802 från omkring 1934.

Det är ett tudelat foto, undre delen taget i riktning mot Mariestad i nordost. Allra längst till vänster, med början en bit upp i fotots vänsterkant, är det raka huvudspåret.
Till höger om det syns ytterligare ett rakt spår, ett rundspår (det röda spåret på skissen tror jag), som ansluter till huvudbanan framme vid pumphuset.

Ännu längre till höger går ett stickspår i högersväng som tar vägen förbi brygghuset, Nannys hus och stallet. Och det är så pass långt att det passerar även de två arbetarbostäderna och ladugården och går ända fram till sågen och skogen.

Jag kan ringa in i tid att rundspåret och stickspåret är lagda tidigast 1919 och togs bort senast på mitten av 1950-talet, men vet inte exakt.

Tack för detta. Det var en intressant bild. På ekonomiska kartan från 1959 som man kan se här ser man också på fastighetsgränserna. Kartan finns på kartbild.com.

På banvakt.se finns detta diffusa objekt. Linjeplats låter som något som tillkommit tidigast 1994.

/Ola

Bangårdsritning

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 14:00 (941 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Jag är inget vidare på kartsymboler. Därför passar jag på att fråga om några på banskissen som jag inte är säker på vad de betyder.

Är det "170/000", längst till höger i skissen, som anger den nya semaforens plats? Går det att se var den gamla stod? Och är det "10 0/00 H" längst till vänster i kartan som är ytterligare en ny semafor?

Den röda symbolen långt till vänster på banskissen mellan texterna "Fr." och "Göteborg". En likadan finns till höger innan texten "Till Gårdsjö". Markerar dessa en enda lång grind?

Dessutom finns en symbol, eller möjligtvis flera tillsammans, mellan stationshuset och spåret. Betyder den bomvev? Eller heter det vevbom?

Bangårdsritning

av Harald ⌂, Göteborg, Wednesday, March 03, 2021, 14:48 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag är inget vidare på kartsymboler. Därför passar jag på att fråga om några på banskissen som jag inte är säker på vad de betyder.

Är det "170/000", längst till höger i skissen, som anger den nya semaforens plats? Går det att se var den gamla stod? Och är det "10 0/00 H" längst till vänster i kartan som är ytterligare en ny semafor?

170/000 är avstånd från Göteborg i kilometer och meter. Det andra är banans lutning, 10 promille uppför åt vänster och horisontell åt höger.


Den röda symbolen långt till vänster på banskissen mellan texterna "Fr." och "Göteborg". En likadan finns till höger innan texten "Till Gårdsjö". Markerar dessa en enda lång grind?

Det är de nya semaforerna.


Dessutom finns en symbol, eller möjligtvis flera tillsammans, mellan stationshuset och spåret. Betyder den bomvev? Eller heter det vevbom?

Det är T-semaforen som är streckad för att den ska tas bort.

Bangårdsritning

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 20:21 (941 dagar sedan) @ Harald

Tusen tack för all information! Men en fråga. Varför ser semafor-symbolen framför stationshuset dubbel ut?

Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, March 03, 2021, 20:45 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund
Redigerad av Ulf Pålsson, Wednesday, March 03, 2021, 20:50

- - - Varför ser semafor-symbolen framför stationshuset dubbel ut?

Stationen har en dubbelsidig semafor, en så kallad T-semafor, som infartssignal. Den är placerad mitt för stationshuset och är på så sätt lättillgänglig att manövrera. På en och samma mast finns det två vingar, en åt vardera sidan. När båda vingarna står i "stopp"-läge, d.v.s. vågrätt, ser masten och vingarna ut som bokstaven T. Den vinge som från ett ankommande tåg syns till vänster om masten gäller som infartssignal till stationen -- vingen till höger gäller för tåg i motsatt riktning. När den gällande (vänstra) semaforvingen visar "stopp", får tåget inte köra in på stationen utan ska stanna vid stationsgränsen utanför den yttersta växeln. (På senare år skulle man stanna ca 100 m utanför den yttersta växeln.) När signalen (den vänstra vingen) visar "kör" (med vingen pekande snett uppåt), får tåget köra in på stationen.

T-semafor som infartssignal, det fungerade bara på stationer med relativt liten längdutsträckning och där det var god sikt på semaforen från båda håll.

Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 21:37 (941 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag ser på fotot från 1934 https://digitaltmuseum.se/search/?q=1M16-A26802 att det ser misstänkt likt en vit semafor som står på andra sidan spåret än den semafor vi nu diskuterar. På fotot är det till vänster om spåret. Det verkar som om de flyttade den i stället för att ta bort den enligt plan 1919.

På fotot här i tråden med kvinnan i spåret finns ingen av semaforerna kvar.

Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen

av Oskar F, Wednesday, March 03, 2021, 22:17 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Svaneberg nedklassades från station till håll- och lastplats 1927 (Järnvägsdata med trafikplatser, 2009, s 125). Det kan ju möjligen betyda förenklingar i signalsystemet när ingen tågklarerare tjänstgjorde längre.

Jag undrar också om utbyggnaden av stationen gjordes med krigsårens vedbehov som måttstock, men som under 1920-talet minskade genom kol- och ökande oljeimport vilket medförde nedklassning. Finns det fraktstatistik i VGJ:s årsberättelser?

Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen

av Markus Frisén, Thursday, March 04, 2021, 09:49 (940 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag skulle säga att det som syns till vänster om spåret är en av bommarna till bomanläggningen. Längden, placeringen och inga synliga vingar tyder på det.

Bangårdsritning

av Markus Frisén, Wednesday, March 03, 2021, 14:54 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag är inget vidare på kartsymboler. Därför passar jag på att fråga om några på banskissen som jag inte är säker på vad de betyder.

Är det "170/000", längst till höger i skissen, som anger den nya semaforens plats? Går det att se var den gamla stod? Och är det "10 0/00 H" längst till vänster i kartan som är ytterligare en ny semafor?

170/000 är längmarkeringen. 170 km från Göteborg. 10.00/00 H är lutningen, här satt med största sannolikhet en lutningsvisare för backen söder om svaneberg.


Den röda symbolen långt till vänster på banskissen mellan texterna "Fr." och "Göteborg". En likadan finns till höger innan texten "Till Gårdsjö". Markerar dessa en enda lång grind?

Den symbolen betyder semafor och anger var den nya semaforen var placerad och (tror jag) vilket håll den stod åt. Gamla semaforen är den symbolen du ser mitt för stationshuset. Svaneberg hade T-semafor, och så ser symbolen ut för den.

Ed. Såg nu att Harald svarat. Jaja, vi är ju överens iaf.

Bangårdsritning

av Thomas K Ohlsson, Wednesday, March 03, 2021, 11:17 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

Ritningen har godkänts av "John Ekelund, Östra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet, Norrköping".

Hur såg distriktsindelningen ut, Svaneberg ligger väl i Västergötland?

funderar
Thomas K Ohlsson

Bangårdsritning

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 12:39 (941 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Jodå, Svaneberg ligger i Västra Götalands län och på den tiden i Skaraborgs län drygt en mil söder om Mariestad.

Bangårdsritning

av Göran Kannerby, Wednesday, March 03, 2021, 13:03 (941 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Ritningen har godkänts av "John Ekelund, Östra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet, Norrköping".

Hur såg distriktsindelningen ut, Svaneberg ligger väl i Västergötland?

Söker man på Östra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet hittar man en del ytterligare om Västergötland, verkar således som att distriktet sträckt sig dit.

Bangårdsritning

av Thomas K Ohlsson, Wednesday, March 03, 2021, 13:55 (941 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Ritningen har godkänts av "John Ekelund, Östra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet, Norrköping".

Hur såg distriktsindelningen ut, Svaneberg ligger väl i Västergötland?


Söker man på Östra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet hittar man en del ytterligare om Västergötland, verkar således som att distriktet sträckt sig dit.

En mycket ofullständig sökning ger vid handen att Skaraborgs län ingick i östra distriktet, medan Älvsborgs län ingick i västra distriktet.

/TKO

Bangårdsritning

av Stefan Olsson, Wednesday, March 03, 2021, 18:04 (941 dagar sedan) @ Helén Marklund

I VGJs årsberättelse för 1916 står att: "För att bereda större upplagsplaster för virke vid Äskekärrs och Svanebergs stationer hava avsevärda markinköp vid nämnda stationer blivit verkställda."

Det är nog upphovet till bangårdsritningen nägra år senare.

Bangårdsritning - VGJ 1920

av Stefan Olsson, Wednesday, March 03, 2021, 18:10 (941 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Vi fortsätter till 1920 års Styrelseberättelse: "Sidospårsutvidgningar urförda vid Svaneberg, 194 spårmeter"