Mogul (Fordon: lok)

av mormorsgruvan @, torsdag, mars 04, 2021, 14:34 (68 dagar sedan)

Mogul är som alla vet axelföljden 1C. Ett 1C lok tillverkat av Baldwin år 1861. Men varför valde Baldwin namnet "Mogul" ?

Mogul Japanskt

av BD @, torsdag, mars 04, 2021, 15:43 (68 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Mogul är som alla vet axelföljden 1C. Ett 1C lok tillverkat av Baldwin år 1861. Men varför valde Baldwin namnet "Mogul" ?

Leveransen var till Japan. Därav benämningen.

Mogul Japanskt – andra namnteorier

av Arne, Kungsholmen 王の島, fredag, mars 05, 2021, 02:13 (68 dagar sedan) @ BD

Mogul är som alla vet axelföljden 1C. Ett 1C lok tillverkat av Baldwin år 1861. Men varför valde Baldwin namnet "Mogul" ?


Leveransen var till Japan. Därav benämningen.

Enligt engelska Wikipedia så har man ett par andra förklaringar till beteckningen 'Mogul' för ånglok av typklassen 1C (2-6-0). Ordet 'mogul' kommer från persiska språket och användes som namn på den mongoliska härskarklassen som styrde stora delar av Indien under 1500-1800-talen. Mogul betyder helt enkelt 'mongol'. Stormogulen (The Grand Mogul) hade sitt säte i Delhi.

Att man skulle använt den här ångloksbeteckningen första gången för ett ånglok som var avsett för Japan låter i mina öron mindre troligt. Det hade dä varit mer logiskt om det hade gällt ett ånglok till brittiska Indien. Men nu byggdes de första ångloken av den här klassen för amerikanska respektive engelska järnvägar.

"It is likely that the locomotive class name derives from a locomotive named Mogul, built by Taunton Locomotive Manufacturing Company in 1866 for the Central Railroad of New Jersey. However, it has also been suggested that, in England, it derived from the engine of that name built by Neilson and Company for the Great Eastern Railway in 1879."

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"

Mogul Japanskt – andra namnteorier

av Lennart Petersen @, fredag, mars 05, 2021, 03:36 (68 dagar sedan) @ Arne

Mogul är som alla vet axelföljden 1C. Ett 1C lok tillverkat av Baldwin år 1861. Men varför valde Baldwin namnet "Mogul" ?


Leveransen var till Japan. Därav benämningen.


Enligt engelska Wikipedia så har man ett par andra förklaringar till beteckningen 'Mogul' för ånglok av typklassen 1C (2-6-0). Ordet 'mogul' kommer från persiska språket och användes som namn på den mongoliska härskarklassen som styrde stora delar av Indien under 1500-1800-talen. Mogul betyder helt enkelt 'mongol'. Stormogulen (The Grand Mogul) hade sitt säte i Delhi.

Att man skulle använt den här ångloksbeteckningen första gången för ett ånglok som var avsett för Japan låter i mina öron mindre troligt. Det hade dä varit mer logiskt om det hade gällt ett ånglok till brittiska Indien. Men nu byggdes de första ångloken av den här klassen för amerikanska respektive engelska järnvägar.

"It is likely that the locomotive class name derives from a locomotive named Mogul, built by Taunton Locomotive Manufacturing Company in 1866 for the Central Railroad of New Jersey. However, it has also been suggested that, in England, it derived from the engine of that name built by Neilson and Company for the Great Eastern Railway in 1879."

Till det kan ju läggas att första järnväg i Japan kommer rätt sent 1872.
Lite olika hypoteser om beteckningen Mogul
https://www.wikiwand.com/en/2-6-0

Och varför kallas då A lokets

av Sune Nylén @, fredag, mars 05, 2021, 07:57 (68 dagar sedan) @ Lennart Petersen

hjulställning för Atlantic , kan man ju lika gärna fråga sig , om det nu ligger för en? Nästan omöjligt att få ett rätt svar. Mogulloket hade ett löphjulspar som " styrde". Kanske bara ett ironiskt skämt om en som styrde.

Gick till Atlantic City

av Christer Brimalm @, fredag, mars 05, 2021, 10:10 (67 dagar sedan) @ Sune Nylén

Beteckningen "Atlantic type" på lok med axelföljden 2´B 1` (4-4-2) lär först ha börjat användas på sådana lok som gick i trafik på en linje som gick till Atlantic City på USA:s östkust. Det verkar väl vara en trovärdig förklaring till hur namnet uppstod.

Gick till Atlantic City

av Lennart Petersen @, fredag, mars 05, 2021, 17:58 (67 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Beteckningen "Atlantic type" på lok med axelföljden 2´B 1` (4-4-2) lär först ha börjat användas på sådana lok som gick i trafik på en linje som gick till Atlantic City på USA:s östkust. Det verkar väl vara en trovärdig förklaring till hur namnet uppstod.

Och nästa steg i utvecklingen blev lite längre lok och då föreföll det logiskt att kalla dem för Pacifik för västkusten.
En beteckning för loktyp kan i vart fall direkt härledas från en händelse, när det första jätteloket beställt av Union Pacifik skulle levereras hade en verkstadsarbetare med krita skrivit Big Boy på sotskåpsluckan vilket med förtjusning accepterades som namn på loktypen.

Mogul Japanskt – andra namnteorier - Ryskt?

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 05, 2021, 18:06 (67 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Mogul är som alla vet axelföljden 1C. Ett 1C lok tillverkat av Baldwin år 1861. Men varför valde Baldwin namnet "Mogul" ?


Leveransen var till Japan. Därav benämningen.


Enligt engelska Wikipedia så har man ett par andra förklaringar till beteckningen 'Mogul' för ånglok av typklassen 1C (2-6-0). Ordet 'mogul' kommer från persiska språket och användes som namn på den mongoliska härskarklassen som styrde stora delar av Indien under 1500-1800-talen. Mogul betyder helt enkelt 'mongol'. Stormogulen (The Grand Mogul) hade sitt säte i Delhi.

Att man skulle använt den här ångloksbeteckningen första gången för ett ånglok som var avsett för Japan låter i mina öron mindre troligt. Det hade dä varit mer logiskt om det hade gällt ett ånglok till brittiska Indien. Men nu byggdes de första ångloken av den här klassen för amerikanska respektive engelska järnvägar.

"It is likely that the locomotive class name derives from a locomotive named Mogul, built by Taunton Locomotive Manufacturing Company in 1866 for the Central Railroad of New Jersey. However, it has also been suggested that, in England, it derived from the engine of that name built by Neilson and Company for the Great Eastern Railway in 1879."

Till det kan ju läggas att första järnväg i Japan kommer rätt sent 1872.
Lite olika hypoteser om beteckningen Mogul
https://www.wikiwand.com/en/2-6-0

Redan i 1844 hade amerikanen Joseph Harrison j:r (möjligen tillsammans med Winans & Eastwick) byggt 2-6-0 lok åt järnvägen mellan S:t Petersburg och Moskva. Uppdraget var på direkt uppdrag från tsar Nikolai I, som även kallades 'the mogul of Russia'.
Harrison kom från Philadelphia där han arbetat med Andrew Eastwick och de hade tillsammans patenterat en balans för att fördela axeltrycket. Denna användes på deras 4-4-0 lok från 1837-38, vilket torde vara det första loket av denna typ.
2-6-0 avsågs som godstågslok medan 4-4-0 användes för persontågslok. I västeuropa dominerade vid denna tid de engelska typerna med 0-4-2 för godståg och 2-2-2 eller Cramptonlok för persontåg. Långsamma 0-6-0 longboilerlok för malm- och koltransporter. 2-4-0 blir vanligare på 1850-talet då även 0-6-0 med lång hjulbas tar över godstågen.
Givetvis med många undantag.

En del tidiga 2-6-0 hade inte rörlig löpaxel utan var 4-axliga ramverkslok där de bakre tre var kopplade.

Consolidation

av mormorsgruvan @, fredag, mars 05, 2021, 12:50 (67 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Consolidation lär väl också ha varit ett Baldwin lok eller ?

Mogul, Pacific, Atlantic etc - vanliga termer i Sverige?

av Thomas K Ohlsson @, fredag, mars 05, 2021, 14:41 (67 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Hur vanligt var det att järnvägsmän använde dessa främst engelskspråkiga benämningar på ånglok i Sverige?
Jag har en känsla att det mest är en senare företeelse och att det är vi "amatörer" som använder denna termer - men jag kan ha fel...

spekulerar
Thomas K Ohlsson

Mogul, Pacific, Atlantic etc - vanliga termer i Sverige?

av Christer Brimalm @, fredag, mars 05, 2021, 18:34 (67 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

I SJ:s 50-årsskrift 1906 står det i alla fall i beskrivningen av A-loket i rubriken "Lokomotiv litt. A (ATLANTIC-TYPEN). Och "Typen ....... är hämtad från Amerika, där den benämnes Atlantic-typen, en benämning som mångenstädes vunnit häfd äfven i Europa."

Mogul, Pacific, Atlantic etc - vanliga termer i Sverige?

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 05, 2021, 21:35 (67 dagar sedan) @ Christer Brimalm

När det bara finns lok 1000 har det i str77 (1/1-1907) littera Atlantic för att året efter (1/1-1908), då fler levererats, bli litt A. Fortfarande fanns enstaka Aa & Ab, dvs spinnrockarna.

powered by my little forum