Söker info om några tidiga lokhus för beredskapsånglok (Byggnad)

av Conny Sernfalk @, måndag, april 05, 2021, 12:53 (6 dagar sedan)

Jag har några frågetecken gällande lokhus / uppställningsplatser för de första beredskapsloken. Det var stor brist på uppställningsplatser för beredskapslok innan man hade hunnit få standardleveranser av lokhus mellan 1954 - 1962.
Jag tar tacksamt emot allt info, hypoteser eller bekräftelser från källor som skrivelser, ritningar, foton m.m.

Upplands Väsby (beredskapslok var uppställda där i mitten av 1950 talet). Sannolikt kort byggnad. Kan antingen vara ett standard lokhus av trä s.k Götene hus levererat ca 1954 (oklart isf var huset uppfördes). Kan även ha varit en industribyggnad som hade ett stickspår sydöst om stationshuset. Bl.a var KA 513 uppställd här en tid i mitten av 50 talet.

Koskullskulle. Ev standard lokhus av Götene modell. Inga kända uppställningar. Sannolikt riven i mitten av 1960 talet.

Huvudsta. Jag har ett flyg foto från möjligen 50 tal med byggnad beläget strax innan spåret från Tomteboda går ihop med huvudspåret och ett par hundra meter öster om stationen. Eftersom upplösningen är låg är det omöjligt att se om det är ett hus som är spårlagt . Men hypotetiskt kan det vara ett s.k Götene hus men det kan även vara byggnad som har någon annan funktion. Inga kända uppställningar finns.
av sekretess / upphovs rättsliga skäl lägger jag inte ut bilden här.

Östervärn. En större magasins byggnad byggdes om och spår ilades för inställning av 5-6 beredskapsånglok i mitten av 1950 talet. Ska ej förväxlas med den s.k torvladan vid Malmö lokstation. I Östervärn finns kända uppställningar av beredskapslok från i mitten av 1950 talet. Men var låg den och går den att identifiera på några ritningar?

Jag har efter många års sökande lyckats identifiera ett lokhus i Lottefors träsliperi som Försvarsbyrån fick låna mot att SJ ombesörjde växling och transport av vagnar till och från träsliperiet. Ett antal L lok konserverades och ställdes in där i mitten av 1950 talet. Byggnaden finns med på en funnen flygbild. Även här osäkert med sekretess / upphovsrätt för ev. publicering

Bifogar ett foto på s.k Götene hus. Jag fotograferade huset i Knivsta sommaren 1970. J 1299 hade då stått ute en längre tid för att bereda plats för ett prov av torrluftkonservering. Detta lokhus kom senare att förlängas.

[image]

Söker info om några tidiga lokhus för beredskapsånglok

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, april 05, 2021, 13:05 (6 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

I svenska lokmän från 1952 nämns att fd HNJ-stallet i Nässjö används för uppställningen lok. Någon mer specificerad uppgift har jag aldrig sett men även andra lokstationer som avvecklats runt Nässjö verkar ha använts för detta, t.ex Eksjö och Vetlanda så varför inte även HNJ-stallet. Runt 1970 erbjöds det dåv SSBms som tackade nej. Banavdelningen använde stallen troligen både före 1970 och efter.

Söker info om några tidiga lokhus för beredskapsånglok

av chfahlgren @, fredag, april 09, 2021, 12:53 (2 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Tack till,vännen Conny Sernfalk,för intressanta inlägg och skulle jag hitta något som kan hjälpa till att bidra till svar så ska jag gjärna hjälpa till.
Har länge hoppats på att få veta vad de första beredskapsångloken var nere Msl grusgropen och en kompis i Ö-vik lite äldre än mig fick följa med under praktik från skolan följa med på ett G2-draget godståg till Msl och någon av lokmännen sa att det kunde ha stått L-lok där innan G2 och en G6 blev uppställda där.Det med muntliga uppgifter har inte gått att bekräfta.Med Vänliga Hälsningar och tack från CH.Fahlgren jvm-vän 92 i Falun.

Söker info om några tidiga lokhus för beredskapsånglok

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, måndag, april 05, 2021, 13:06 (6 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Beträffande Östervärn har jag inget minne av något lokhus där vid mina besök från i vart fall 1962 och framåt. Det kan väl inte ha försvunnit efter bara några få år? Kan det kanske vara så att med detta lokhus avses någon byggnad vid gamla MSJ-verkstäderna/lokstallarna som väl ingick i Östervärn men som låg en bit öster om själva stationsområdet? Här finns fortfarande en del av byggnaderna kvar och det gamla rundstallet har omvandlats till bostäder!

Söker info om några tidiga lokhus för beredskapsånglok

av Kent Hedqvist @, måndag, april 05, 2021, 13:26 (6 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Huvudsta:
Hur det såg ut på 50-talet vet jag inte, men så här såg det ut på den plats du beskriver 1969.
Där huserade AB pappersavfall. Kan det vara en av deras tidigare byggnader du ser på flygfotot? Här har E2 1331 just hämtat vagnar från återvinningen och är på väg ned till Tomteboda.
Kent
[image]

Tomteboda/Huvudsta

av Conny Sernfalk @, måndag, april 05, 2021, 14:02 (6 dagar sedan) @ Kent Hedqvist

Huvudsta:
Hur det såg ut på 50-talet vet jag inte, men så här såg det ut på den plats du beskriver 1969.
Där huserade AB pappersavfall. Kan det vara en av deras tidigare byggnader du ser på flygfotot? Här har E2 1331 just hämtat vagnar från återvinningen och är på väg ned till Tomteboda.
Kent
[image]

Trevlig bild!
Du stod i princip med ryggen intill gaveln (på höger sida) till huset som sannolikt revs redan under 50 talet.
Firman för pappers avfall var något annat och flyttade till platsen senare. Vid tidpunkten för min bild var platsen dit Pappers avfall flyttade helt oexploaterad.
För övrigt var 1331:s skorsten på återbesök i Lövsta på f.d SLJ för en månad sedan. Då med gummi hjulsunderrede. Rullade sedan vidare norrut.
[image]

powered by my little forum