Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige? (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Anders Järvenpää @, Åbo, onsdag, april 07, 2021, 14:33 (4 dagar sedan)

I vilken utsträckning existerar eventuellt höj- (och sänk)bara kontaktledningar vid statsbanans plankorsningar i Sverige? Hur är de utförda? Hur har man tänkt?

Jag menar uttryckligen statsbanan och inte anordningen som finns vid spårvägen i Norrköping invid centralstationen.

Här i landet förefaller de existera sedan några år tillbaka i ökande grad för att möjliggöra höga landsvägstranporter på bestämda landsvägar och de är såvitt jag har observerat konsekvent utförda som jordade skyddssektioner och med en form av hissanordningar (eller "stolpförlängningsanordningar") i kontaktledningsstolparna på ömse sidor om vägen.

Dessvärre hittar jag ingen bild över underverket i mitt arkiv.

Vid den finska statsbanan är kontakttrådens nominella höjd över spåret 6150 mm med 5600 mm som minimi- och 6500 mm som maximihöjd enligt de finska bantekniska anvisningarna (RATO), del 5. Hissen förefaller höja kontaktledningen i storleksordningen en meter.

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av Göran Kannerby @, onsdag, april 07, 2021, 15:50 (4 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

I vilken utsträckning existerar eventuellt höj- (och sänk)bara kontaktledningar vid statsbanans plankorsningar i Sverige? Hur är de utförda? Hur har man tänkt?

Jag menar uttryckligen statsbanan och inte anordningen som finns vid spårvägen i Norrköping invid centralstationen.

Här i landet förefaller de existera sedan några år tillbaka i ökande grad för att möjliggöra höga landsvägstranporter på bestämda landsvägar och de är såvitt jag har observerat konsekvent utförda som jordade skyddssektioner och med en form av hissanordningar (eller "stolpförlängningsanordningar") i kontaktledningsstolparna på ömse sidor om vägen.

Dessvärre hittar jag ingen bild över underverket i mitt arkiv.

Vid den finska statsbanan är kontakttrådens nominella höjd över spåret 6150 mm med 5600 mm som minimi- och 6500 mm som maximihöjd enligt de finska bantekniska anvisningarna (RATO), del 5. Hissen förefaller höja kontaktledningen i storleksordningen en meter.

Tror inte det finns något sådant. Däremot funderar jag på om inte liknande lösning förekommer vid någon öppningsbar bro.

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av skogstoken, Vku, onsdag, april 07, 2021, 17:26 (4 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det har i alla fall funnits på vissa platser där försvaret ville kunna köra flygplan (på vägen) över spåret.

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av Jeff @, onsdag, april 07, 2021, 20:11 (4 dagar sedan) @ skogstoken

Det har i alla fall funnits på vissa platser där försvaret ville kunna köra flygplan (på vägen) över spåret.

Tar inte vingarna i kontaktledningsstolparna med så stora flygplan?

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av el_vikingo @, onsdag, april 07, 2021, 20:20 (4 dagar sedan) @ Jeff

Tänker att det var frågan om stridsflygplan. De är inte så breda över vingarna.
// Håkan

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av Peter Lidskog @, onsdag, april 07, 2021, 20:29 (4 dagar sedan) @ el_vikingo

Normalt avstånd mellan kontaktledningsstolpar är 60 m, tillräckligt för första generationens 747, så flygvapnets plan borde passera med god marginal.

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av Peter Lidskog @, onsdag, april 07, 2021, 20:37 (4 dagar sedan) @ Peter Lidskog

Korsningar har avhandlats tidigare.
https://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=231672

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av Göran Kannerby @, onsdag, april 07, 2021, 21:56 (3 dagar sedan) @ Peter Lidskog

Korsningar har avhandlats tidigare.
https://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=231672

Fast där avhandlas ingen ledningshöjning, utan enbart frånkoppling och jordning, vilket man i och för sig vinner närmare en meter på.

Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige?

av Jeff @, onsdag, april 07, 2021, 21:20 (4 dagar sedan) @ el_vikingo

Tänker att det var frågan om stridsflygplan. De är inte så breda över vingarna.
// Håkan

Jag tänkte att det måste vara något i storleksordningen tp 84 efter som tråden handlade om höjbar kontaktledning.

:)

powered by my little forum