750mm (Bana)

av mormorsgruvan @, tisdag, april 27, 2021, 15:59 (20 dagar sedan)

Enligt det ursprungliga förslaget skulle Norra Södermanlands järnväg byggas med den för Sverige ovanliga spårvidden 750mm.
Vad hade det fått för konsekvenser ?

750mm

av Överkörmästaren @, tisdag, april 27, 2021, 17:09 (19 dagar sedan) @ mormorsgruvan
Redigerad av Överkörmästaren, tisdag, april 27, 2021, 17:14

Enligt det ursprungliga förslaget skulle Norra Södermanlands järnväg byggas med den för Sverige ovanliga spårvidden 750mm.
Vad hade det fått för konsekvenser ?

Tja, i bästa fall hade den väl omgående breddats, och så hade allt blivit som idag.

I sämsta fall hade det uppstått ett sörmländskt 750 mm-nät (eller kanske breddat till 891?) med allt vad det hade inneburit av omlastning, överföringstrafik osv och sedan hade väl hela rubbet lagts ned på 60-talet. Dvs ungefär det som ändå hände, även om ”huvudbanan” klarade sig lite längre i den verkliga historien.

En intressant fråga är hur detta hade påverkat TGOJ. Kanske hade man drivit på för ett förstatligande redan under 30-talet. Det i sin tur hade kunnat försena teknikutvecklingen på signalsystemssidan men kanske tidigarelagt elektrifieringen.

ÖSlJ hade nog funnits idag även i detta scenario, däremot knappast MUMA.

750mm

av Torbjörn Mårtensson, tisdag, april 27, 2021, 19:28 (19 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Får man tro Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926 stötte detta projekt på patrull från koncessionsgivande myndigheter och släpptes därför. Det påföljande förslaget att bygga en 891-milimetersbana lämnade väl aldrig stadsfullmäktiges i Strängnäs bord. Att diskutera konsekvenser av förslag som aldrig på allvar diskuterades, än mindre lades till grund för koncessionsansökningar, torde väl inte vara så givande.

750mm

av janis08 @, torsdag, april 29, 2021, 15:22 (18 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

Ett tillägg angående den för Sverige "ovanliga" spårvidden 750 mm. Sådan har funnits på flera ovanjordsbanor, t.ex. Fagersta-Kolningsberg och Kolningsberg-Klackberg i Västmanland, se TÅG 5/1974. Ett annat exempel är Geijersdal-Brattfors 1902-1932. Därtill kan nämnas ett otal gruvbanor, både under och ovan jord, t.ex. Persberg i Värmland och Garpenberg i Dalarna.

750mm

av Ante Svensson II, söndag, maj 02, 2021, 18:19 (14 dagar sedan) @ janis08

Ett tillägg angående den för Sverige "ovanliga" spårvidden 750 mm. Sådan har funnits på flera ovanjordsbanor, t.ex. Fagersta-Kolningsberg och Kolningsberg-Klackberg i Västmanland, se TÅG 5/1974. Ett annat exempel är Geijersdal-Brattfors 1902-1932. Därtill kan nämnas ett otal gruvbanor, både under och ovan jord, t.ex. Persberg i Värmland och Garpenberg i Dalarna.

Robertsfors - Sikeå också.

Ante

powered by my little forum