T43 med tågvärmekopplingar? (Fordon: lok)

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, april 27, 2021, 17:06 (19 dagar sedan)

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell

T43 med tågvärmekopplingar?

av Överkörmästaren @, tisdag, april 27, 2021, 17:24 (19 dagar sedan) @ Thomas Tell

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell

Kunde man inte mata tågvärmen från huvudgeneratorn på vissa lok? Fast kanske inte T43?

T43 med tågvärmekopplingar? Tågvärme från huvuddieseln?

av Leif B @, tisdag, april 27, 2021, 19:21 (18 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell


Kunde man inte mata tågvärmen från huvudgeneratorn på vissa lok? Fast kanske inte T43?

Gem 4/4 kan man köra den ena dieseln för tågvärmespänning (300 V) och dra tåget med den andra. Vid körning i mult kan man således drar tåget med tre dieslar och göra värmeström med den fjärde.

Om funktionen funnits på andra lok, vet jag inte.

T43 med tågvärmekopplingar? Tågvärme från huvuddieseln?

av Anders Järvenpää @, Åbo, tisdag, april 27, 2021, 21:40 (18 dagar sedan) @ Leif B

Dr16 kan generera 1500 V 50Hz tågvärmeström.

T43 med tågvärmekopplingar? Tågvärme från huvuddieseln?

av Leif B @, torsdag, april 29, 2021, 12:17 (17 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Dr16 kan generera 1500 V 50Hz tågvärmeström.

Men jag gissar att den kan göra det samtidigt som den drar tåg, d v s att en del av huvuddieselns effekt används till värmeström och resten för att dra tåget, och att omvandlingen av värmespänningen sker med någon typ av elektronisk omriktare.

På RhB Gem 4/4 måste man låta den ena huvuddieseln generar konstant spänning till tågvärme (eller till snöslunga) medan den andra generar variabel spänning till traktionsmotorerna. Så tillhör Gem 4/4 en tidigare generation (levererade 1966) då kraftelektronik ännu inte var så väl utvecklat och på så sätt jämförbart med T43. Finns det något mer exempel på ett lok där man kan välja att använda en huvuddiesel till att dra tåget eller tillverka värmeström?

Jag antar att det funnits lok med en huvuddiesel för att dra tåget och en "hjälpkärra" för att göra värmeström, ungefär som på ett fartyg.

T43 med tågvärmekopplingar? Tågvärme från huvuddieseln?

av Peter Flink @, torsdag, april 29, 2021, 20:16 (16 dagar sedan) @ Leif B

Dr16 kan generera 1500 V 50Hz tågvärmeström.


Men jag gissar att den kan göra det samtidigt som den drar tåg, d v s att en del av huvuddieselns effekt används till värmeström och resten för att dra tåget, och att omvandlingen av värmespänningen sker med någon typ av elektronisk omriktare.

På RhB Gem 4/4 måste man låta den ena huvuddieseln generar konstant spänning till tågvärme (eller till snöslunga) medan den andra generar variabel spänning till traktionsmotorerna. Så tillhör Gem 4/4 en tidigare generation (levererade 1966) då kraftelektronik ännu inte var så väl utvecklat och på så sätt jämförbart med T43. Finns det något mer exempel på ett lok där man kan välja att använda en huvuddiesel till att dra tåget eller tillverka värmeström?

Jag antar att det funnits lok med en huvuddiesel för att dra tåget och en "hjälpkärra" för att göra värmeström, ungefär som på ett fartyg.

Gem 4/4 är ju kraftigt modifierad för rätt många år sen.

T43 med tågvärmekopplingar? Tågvärme från huvuddieseln?

av Leif B @, torsdag, april 29, 2021, 20:30 (16 dagar sedan) @ Peter Flink

Dr16 kan generera 1500 V 50Hz tågvärmeström.


Men jag gissar att den kan göra det samtidigt som den drar tåg, d v s att en del av huvuddieselns effekt används till värmeström och resten för att dra tåget, och att omvandlingen av värmespänningen sker med någon typ av elektronisk omriktare.

På RhB Gem 4/4 måste man låta den ena huvuddieseln generar konstant spänning till tågvärme (eller till snöslunga) medan den andra generar variabel spänning till traktionsmotorerna. Så tillhör Gem 4/4 en tidigare generation (levererade 1966) då kraftelektronik ännu inte var så väl utvecklat och på så sätt jämförbart med T43. Finns det något mer exempel på ett lok där man kan välja att använda en huvuddiesel till att dra tåget eller tillverka värmeström?

Jag antar att det funnits lok med en huvuddiesel för att dra tåget och en "hjälpkärra" för att göra värmeström, ungefär som på ett fartyg.


Gem 4/4 är ju kraftigt modifierad för rätt många år sen.

Men menar du att de ändrade på just på tågvärmeförsörjningen i samband med ombyggnaden?

T43 med tågvärmekopplingar? Tågvärme från huvuddieseln?

av Peter Flink @, fredag, april 30, 2021, 09:46 (16 dagar sedan) @ Leif B

Dr16 kan generera 1500 V 50Hz tågvärmeström.


Men jag gissar att den kan göra det samtidigt som den drar tåg, d v s att en del av huvuddieselns effekt används till värmeström och resten för att dra tåget, och att omvandlingen av värmespänningen sker med någon typ av elektronisk omriktare.

På RhB Gem 4/4 måste man låta den ena huvuddieseln generar konstant spänning till tågvärme (eller till snöslunga) medan den andra generar variabel spänning till traktionsmotorerna. Så tillhör Gem 4/4 en tidigare generation (levererade 1966) då kraftelektronik ännu inte var så väl utvecklat och på så sätt jämförbart med T43. Finns det något mer exempel på ett lok där man kan välja att använda en huvuddiesel till att dra tåget eller tillverka värmeström?

Jag antar att det funnits lok med en huvuddiesel för att dra tåget och en "hjälpkärra" för att göra värmeström, ungefär som på ett fartyg.


Gem 4/4 är ju kraftigt modifierad för rätt många år sen.


Men menar du att de ändrade på just på tågvärmeförsörjningen i samband med ombyggnaden?

Det har jag inte forskat i men kraftelektronik, dieselmotorer mm är ju inte från lokens byggår utan nästan 40 år nyare och tidigare var effekten lika oavsett om man körde från 1000V eller med diesel men numera är effekten från dieseldriften rejält mycket
högre.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Jim Hansson @, Malmö, onsdag, april 28, 2021, 20:34 (17 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell


Kunde man inte mata tågvärmen från huvudgeneratorn på vissa lok? Fast kanske inte T43?

Jag har ingen utbildning på T43 men vill minnas att ingen kunde leverera tv-spänning från huvudgeneratorn men en (220?) hade en särskild dieselgenerator för tv som gjorde bullret i hytten ännu värre och därför sällan användes.
Jim

T43 med tågvärmekopplingar?

av Pelle Björkman @, onsdag, april 28, 2021, 22:11 (17 dagar sedan) @ Jim Hansson

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell


Kunde man inte mata tågvärmen från huvudgeneratorn på vissa lok? Fast kanske inte T43?


Jag har ingen utbildning på T43 men vill minnas att ingen kunde leverera tv-spänning från huvudgeneratorn men en (220?) hade en särskild dieselgenerator för tv som gjorde bullret i hytten ännu värre och därför sällan användes.
Jim

Enda? lok där huvudgeneratorn lämnar tågvärmen torde vara TMe loket. TMz typ 4 har tillverkning av tågvärme. Är dock inte på det klara med om den 20 cylindriga huvudmotorn driver en separat värmegenerator eller om huvudgeneratorn har ngt TV uttag.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Torbjorn_Forsman @, onsdag, april 28, 2021, 22:21 (17 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Det vore nog besvärligt att ordna ett tågvärmeuttag från huvudgeneratorn. Den är ju en likströmsgenerator på alla dieselelektriska lok byggda med traditionell GM/EMD -teknik, och tågvärmeinstallationerna brukar som bekant vara gjorda för växelström, ofta finns det dessutom saker i vagnarna som ställer vissa krav på frekvensen hos denna växelström, och det är ju knappast möjligt att hålla konstant frekvens då dieselmotorn går med variabelt varvtal. Åtminstone så länge man inte börjar blanda in modern kraftelektronik.
Teoretiskt sett kan det gå att ta ut växelström ur en likströmsgenerator om man ordnar ett par släpringar kopplade till lämpliga punkter på rotorlindningen (jämför med hur en enankaromformare är byggd). Men som följer av ovanstående resonemang, är det knappast någon praktiskt användbar lösning i detta fall.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Jørgen Schwartz @, Tranbjerg J (Århus), DK, onsdag, april 28, 2021, 23:38 (17 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell


Kunde man inte mata tågvärmen från huvudgeneratorn på vissa lok? Fast kanske inte T43?


Jag har ingen utbildning på T43 men vill minnas att ingen kunde leverera tv-spänning från huvudgeneratorn men en (220?) hade en särskild dieselgenerator för tv som gjorde bullret i hytten ännu värre och därför sällan användes.
Jim


Enda? lok där huvudgeneratorn lämnar tågvärmen torde vara TMe loket. TMz typ 4 har tillverkning av tågvärme. Är dock inte på det klara med om den 20 cylindriga huvudmotorn driver en separat värmegenerator eller om huvudgeneratorn har ngt TV uttag.

Der var seperat värmegenerator på MZ3 og 4 drevet af hoveddieselen via planetväxel.

Mvh Jørgen

T43 med tågvärmekopplingar?

av Karlsson @, MARIESTAD, torsdag, april 29, 2021, 09:02 (17 dagar sedan) @ Jørgen Schwartz

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell


Kunde man inte mata tågvärmen från huvudgeneratorn på vissa lok? Fast kanske inte T43?


Jag har ingen utbildning på T43 men vill minnas att ingen kunde leverera tv-spänning från huvudgeneratorn men en (220?) hade en särskild dieselgenerator för tv som gjorde bullret i hytten ännu värre och därför sällan användes.
Jim


Enda? lok där huvudgeneratorn lämnar tågvärmen torde vara TMe loket. TMz typ 4 har tillverkning av tågvärme. Är dock inte på det klara med om den 20 cylindriga huvudmotorn driver en separat värmegenerator eller om huvudgeneratorn har ngt TV uttag.


Der var seperat värmegenerator på MZ3 og 4 drevet af hoveddieselen via planetväxel.

Mvh Jørgen

Och nog levererar väl huvudgeneratorn växelspänning som sedan omvandlas till likspänning till banmotorerna?

T43 med tågvärmekopplingar?

av Torbjorn_Forsman @, torsdag, april 29, 2021, 10:42 (17 dagar sedan) @ Karlsson

På moderniserade EMD-diesellok kan det förekomma växelströmsgeneratorer och en del kraftelektronik, men inte på t ex T43 och T44 i ursprungligt utförande (fram till 00-talet). När grundkonceptet för den loktypen togs fram i slutet av 1930-talet fanns ju överhuvudtaget ingen lämplig teknik för att likrikta så höga strömmar. Vakuumlikriktare var uteslutna med tanke på den höga inre resistansen och kvicksilver- eller selenlikriktare hade blivit för skrymmande för att få plats med ombord på ett lok.
Då var det enklare att låta likriktningen ske medelst klassisk elmaskinlära genom generatorns kollektor och borstar.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Karlsson @, MARIESTAD, torsdag, april 29, 2021, 12:21 (17 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

På moderniserade EMD-diesellok kan det förekomma växelströmsgeneratorer och en del kraftelektronik, men inte på t ex T43 och T44 i ursprungligt utförande (fram till 00-talet). När grundkonceptet för den loktypen togs fram i slutet av 1930-talet fanns ju överhuvudtaget ingen lämplig teknik för att likrikta så höga strömmar. Vakuumlikriktare var uteslutna med tanke på den höga inre resistansen och kvicksilver- eller selenlikriktare hade blivit för skrymmande för att få plats med ombord på ett lok.
Då var det enklare att låta likriktningen ske medelst klassisk elmaskinlära genom generatorns kollektor och borstar.

Frågan avsåg MZ.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Torbjorn_Forsman @, torsdag, april 29, 2021, 12:24 (17 dagar sedan) @ Karlsson

Och det är ju i grunden samma GM/EMD-teknik från sent 1930-tal även där.

T43 med tågvärmekopplingar?

av -ch- @, torsdag, april 29, 2021, 12:42 (17 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Och det är ju i grunden samma GM/EMD-teknik från sent 1930-tal även där.

Mz har växelströmsgenerator. Två faktiskt, en 3-fas som ger spänning till fläktar och huvudgenertorn som ger spänning till framdrivningen, då likriktad.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Karlsson @, MARIESTAD, torsdag, april 29, 2021, 14:48 (17 dagar sedan) @ -ch-

Mz har växelströmsgenerator. Två faktiskt, en 3-fas som ger spänning till fläktar och huvudgenertorn som ger spänning till framdrivningen, då likriktad.

Tack -ch-!

T43 med tågvärmekopplingar?

av Martin Långström @, Överstbyn, tisdag, april 27, 2021, 18:23 (19 dagar sedan) @ Thomas Tell

Här lämnar Karlskronatåget med T43 245 som dragare Kristianstad den 1 augusti 1971.

[image]
Detta lok har ett hål vid sidan av var buffert. Loket liksom en hel del andra T43, men inte alla, fick tydligen tågvämekopplingar vilka här är borttagna och bara hålet är kvar.

Jag hittar inget i det skrivna om dessa kopplingar på dessa lok.
På sidan 56 i boken om T43 finns en bild där värmekabel är kopplad mellan en G-vagn och T43 237. Endast T43 209 fick tågvärmeaggregat och kunde leverera el genom kabeln.

Hur var det med dessa kopplingar?
Är det genomgångsledning för tågvärme?
Vilka lok fick och vilka slapp hål i buffertbalkarna?
/tell

Om du tittar noga på bilden, så ser man att tågvärmekopplingarna är flyttade till under buffertarna på detta lok.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, april 27, 2021, 21:08 (18 dagar sedan) @ Martin Långström

Om du tittar noga på bilden, så ser man att tågvärmekopplingarna är flyttade till under buffertarna på detta lok.

Men varför tågvämekabel? För att loket skall kunna gå inkopplat i tåg med elvärme?

Det finns lokinivider som haft urtag vid buffert, hål vid buffert (urtag under bbalk) och slät plåt vid buffert (urtag under bbalk) genom åren. Jag ser inget system när det gäller detta.
/tell

T43 med tågvärmekopplingar?

av Martin Långström @, Överstbyn, tisdag, april 27, 2021, 23:28 (18 dagar sedan) @ Thomas Tell

Om du tittar noga på bilden, så ser man att tågvärmekopplingarna är flyttade till under buffertarna på detta lok.


Men varför tågvämekabel? För att loket skall kunna gå inkopplat i tåg med elvärme?

Det finns lokinivider som haft urtag vid buffert, hål vid buffert (urtag under bbalk) och slät plåt vid buffert (urtag under bbalk) genom åren. Jag ser inget system när det gäller detta.
/tell

Precis så att loket ska kunna gå i t.ex. transport i tåg där tågvärme behövs till vagnarna.

De första T44:orna hade även de genomgångsledning för tågvärme. Även Z65 och senare Z70 har det. Vissa Z66 hade det också. Samt fler fordonstyper också.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, april 27, 2021, 23:53 (18 dagar sedan) @ Martin Långström

Om du tittar noga på bilden, så ser man att tågvärmekopplingarna är flyttade till under buffertarna på detta lok.


Men varför tågvämekabel? För att loket skall kunna gå inkopplat i tåg med elvärme?

Det finns lokinivider som haft urtag vid buffert, hål vid buffert (urtag under bbalk) och slät plåt vid buffert (urtag under bbalk) genom åren. Jag ser inget system när det gäller detta.
/tell


Precis så att loket ska kunna gå i t.ex. transport i tåg där tågvärme behövs till vagnarna.

Men varför så olika på olika lok och tidsperioder? Hade de svårt att bestämma sig?
/tell

T43 med tågvärmekopplingar?

av Anders Olsson2, onsdag, april 28, 2021, 06:57 (18 dagar sedan) @ Thomas Tell

Hur ofta förekom det att man hade en T43 i transport mitt i tåget. På just Kriatianstad-Karlskrona har jag sett T43 i transport men då direkt efter dragloket. Tågvärmevagnen gick då efter transportloket.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Martin Långström @, Överstbyn, onsdag, april 28, 2021, 07:37 (18 dagar sedan) @ Anders Olsson2

Hur ofta förekom det att man hade en T43 i transport mitt i tåget. På just Kriatianstad-Karlskrona har jag sett T43 i transport men då direkt efter dragloket. Tågvärmevagnen gick då efter transportloket.

Det är sällan man har lok i transport i mitten av tågen, utan det är oftast närmast dragande lok.

Om loket transporteras bakom ett ellok som står för tågvärmen till t.ex. kylvagnar som kräver el, så är det ju väldigt bra om det går att koppla tågvärmen genom transportloket.

T43 med tågvärmekopplingar?

av Pelle Björkman @, onsdag, april 28, 2021, 07:03 (18 dagar sedan) @ Martin Långström

Om du tittar noga på bilden, så ser man att tågvärmekopplingarna är flyttade till under buffertarna på detta lok.


Men varför tågvämekabel? För att loket skall kunna gå inkopplat i tåg med elvärme?

Det finns lokinivider som haft urtag vid buffert, hål vid buffert (urtag under bbalk) och slät plåt vid buffert (urtag under bbalk) genom åren. Jag ser inget system när det gäller detta.
/tell


Precis så att loket ska kunna gå i t.ex. transport i tåg där tågvärme behövs till vagnarna.

De första T44:orna hade även de genomgångsledning för tågvärme. Även Z65 och senare Z70 har det. Vissa Z66 hade det också. Samt fler fordonstyper också.

Vill minnas att det i transporttelegrammet stod påtalat om/att tågvärmeledning gick att koppla igenom transportloket.

T43 med tågvärmekopplingar?

av -ch- @, tisdag, april 27, 2021, 22:40 (18 dagar sedan) @ Thomas Tell

Genomgångskabel. I Östersund tog vi bort dessa på 80-talet. Det var mycket koppar i de kablarna...
Del av fotstegsritningen.
[image]

T43 med tågvärmekopplingar?

av AH @, torsdag, april 29, 2021, 06:36 (17 dagar sedan) @ -ch-

T43 209 hade egen tågvärmediesel i B huven det var den enda t43 som hade detta på Karlskrona var det alltid tågvärmevagn SV1 med i tåget som orkade med ca 5-6 vagnar när det var kalt.
T43 som gick i södra omloppet så har jag inte tänkt på eller sett att det satt några uttag på loken, i så fall endast för genomgående tågvärme. Har kört Karlskrona och Ystad med T43 i persontåg sedan 1978.
Hälsningar Anders Henriksson

T43 med tågvärmekopplingar? - 209

av K Lemming @, torsdag, april 29, 2021, 13:01 (17 dagar sedan) @ AH

T43 209 hade egen tågvärmediesel i B huven det var den enda t43 som hade detta på Karlskrona var det alltid tågvärmevagn SV1 med i tåget som orkade med ca 5-6 vagnar när det var kalt.
T43 som gick i södra omloppet så har jag inte tänkt på eller sett att det satt några uttag på loken, i så fall endast för genomgående tågvärme. Har kört Karlskrona och Ystad med T43 i persontåg sedan 1978.
Hälsningar Anders Henriksson

209 är väl enda T43 med rak front på B huven, just pga av detta.

T43 med tågvärmekopplingar? - 209

av Karlsson @, MARIESTAD, torsdag, april 29, 2021, 14:44 (17 dagar sedan) @ K Lemming

T43 209 hade egen tågvärmediesel i B huven det var den enda t43 som hade detta på Karlskrona var det alltid tågvärmevagn SV1 med i tåget som orkade med ca 5-6 vagnar när det var kalt.
T43 som gick i södra omloppet så har jag inte tänkt på eller sett att det satt några uttag på loken, i så fall endast för genomgående tågvärme. Har kört Karlskrona och Ystad med T43 i persontåg sedan 1978.
Hälsningar Anders Henriksson


209 är väl enda T43 med rak front på B huven, just pga av detta.

Nja, även 210 hade rak huv i B-änden men där saknades själva anledningen.

T43 med tågvärmekopplingar? - 209

av K Lemming @, torsdag, april 29, 2021, 20:48 (16 dagar sedan) @ Karlsson

T43 209 hade egen tågvärmediesel i B huven det var den enda t43 som hade detta på Karlskrona var det alltid tågvärmevagn SV1 med i tåget som orkade med ca 5-6 vagnar när det var kalt.
T43 som gick i södra omloppet så har jag inte tänkt på eller sett att det satt några uttag på loken, i så fall endast för genomgående tågvärme. Har kört Karlskrona och Ystad med T43 i persontåg sedan 1978.
Hälsningar Anders Henriksson


209 är väl enda T43 med rak front på B huven, just pga av detta.


Nja, även 210 hade rak huv i B-änden men där saknades själva anledningen.

Ok, hade för mig att det bara var en, 209, men då lärde man sig något nytt. :-)

powered by my little forum