Min farfar var lokförare (Järnvägspersonal)

av goranstille, Stockholm, måndag, maj 03, 2021, 14:50 (14 dagar sedan)

Min farfar var lokförare på Statens Järnvägar under först halvan av 1900-talet. Var kan jag vända mig för att få reda på: när han började och slutade, vilka bandelar han trafikerade och vilka loktyper? Hur såg Stockholm cenralstations stora hall ut 1900-1950?

Min farfar var lokförare

av Olof W @, måndag, maj 03, 2021, 18:08 (13 dagar sedan) @ goranstille

Om du talar om vad han hette och något om var han bodde så kan det tänkas att någon på detta forum som har SJ matriklar tillgängliga kan hjälpa dig.

/Olof

Min farfar var lokförare

av goranstille, Stockholm, måndag, maj 03, 2021, 21:12 (13 dagar sedan) @ Olof W

Min farfar var stationerad i Stockholm och hette Gustaf Enock Stille /Göran

Min farfar var lokförare

av mrwhans @, måndag, maj 03, 2021, 18:14 (13 dagar sedan) @ goranstille

Prova att leta här:

http://samlingsportalen.se/all/sj_arvodesstat.html

Svåröverskådligt material, men däri uppräknas även lokförare. Ifall du vet var han tjänstgjorde blir letandet lite enklare.
Årsvis utgåva 1869 till 1949

Min farfar var lokförare

av goranstille, Stockholm, måndag, maj 03, 2021, 21:10 (13 dagar sedan) @ mrwhans

Tack mrwhans. Min farfar hette Gustaf Enock Stille. Han finns med i arvodestat 1900 fram till 1938. Nästa fråga är vilka lok han körde. Han var stationerad i Stockholm. /göran

Min farfar var lokförare

av Anders Jansson @, måndag, maj 03, 2021, 22:28 (13 dagar sedan) @ goranstille

Gör en förfrågan hos Landsarkivet i Göteborg om personalakten finns kvar. De uppgifter som behövs vid en sådan förfrågan är:
- Namn och födelsedatum.
- Stationering vid pensionsavgång. I det här fallet var det 1 distriktet - 1 maskinsektionen - Stockholm/Hagalund.

De uppgifter som brukar framgå av personalakten är bland annat:
- Tidpunkt för anställning.
- Tidpunkt för ordinarie tjänst.
- Tidpunkter för befordran.
- Det kan också finnas uppgifter om vidareutbildningar och eventuella försummelser.

Min farfar var lokförare

av mrwhans @, måndag, maj 03, 2021, 22:42 (13 dagar sedan) @ goranstille

Helt säker vilka lok han körde kommer du aldrig att bli såvitt inte du hittar hans gamla annotationsböcker.
Annotationsböckerna utgjorde tjänstgöringsjournal och där skrev lokföraren upp varje resa han genomförde, lok, tågvikt, tidtabellshållning, biträde/eldare.

Det går nog att gissa sig till ungefär vilka lok han KAN ha kört ifall man kan vara säker på att han var knuten till Stockholm (Hagalund) under hela tiden.
Det kan ju ha rört sig om en del turer där han rört sig relativt långt (till nästa lokbyte, övernattning, returresa)
Vilka lok som var utplacerade VAR kan utläsas ur Särtryck 77 för respektive år, dem hittar man här: http://samlingsportalen.se/all/sj_sartryck_077_o_420.html
I till exempel utgåvan för 1915 kan man läsa på sid 27 vilka lok som var tilldelade I (första) distriktet (Stockholm)
Det bör gå att hitta motsvarande uppgifter för alla åren 1900-1938.

Nota Bene: Ellok kan ha förekommit mot slutet av perioden, D-loken tex började levereras 1925.

Min farfar var lokförare - stationeringar i Stockholm.

av S-O Johansson @, söndag, maj 09, 2021, 19:48 (7 dagar sedan) @ goranstille

Blev lite mer nyfiken på lokförare Stille och var han var stationerad. Stockholm var lite diffust för att vara början av 1900-talet. Med Liljeholmen, Stockholm Norra och Tomteboda lokstationer att välja på. Kom fram till följande:
1/2 1900. Fast anställning som ordinarie lokeldare på 1 distriktet. Vilken maskinsektion går ej att avgöra eftersom 1 och 2 som berörde 1 distriktet är ihopslagna. Stationeringsorter för lokförare och lokeldare presenteras först 1908.
Tiden före 1/2 1900 som extra och extra ordinarie går inte att se eftersom de inte redovisas i arvodesstaterna.
1/11 1907 lokförare. Ordinarie lokförare på Stockholms Norra lokstation 1908 enligt detta års arvodesstat med befodran 1/11 1907 enligt denna.
1/1 1910. Då står han som lokförare på Liljeholmens lokstation. Kan ha blivit förflyttad dit 1909.
1/1 1920 står han som placerad i Hagalund och är kvar där till pensioneringen.
Under tiden i Liljeholmen kan man gissa på att tjänsten var växling i de södra delarna av Stockholm och tågtjänst på VSB, Västra Stambanan. Tiden i Hagalund är ju svårare att gissa tjänstgöring.
När han går i pension 1936 är han nr 13 i tjänsteålder av lokförarna så han kan nog välja den tjänst han vill utifrån de regler som då gällde.

Min farfar var lokförare - stationeringar i Stockholm.

av goranstille, Stockholm, söndag, maj 09, 2021, 20:39 (7 dagar sedan) @ S-O Johansson

Tack S-O Johansson. Det var mycket givande information. Lite nyfiken är jag om han bara ägnade sig åt växlingstrafik på lokala bangårdar (om det nu heter så). Körde han längre sträckor när han var lokaliserad i Hagalund? Uppsala, Gävle, Sundsvall? Katrineholm, Norrköping? Hur kan man få reda på det?

Min farfar var lokförare - stationeringar i Stockholm.

av S-O Johansson @, måndag, maj 10, 2021, 23:31 (6 dagar sedan) @ goranstille

Tack S-O Johansson. Det var mycket givande information. Lite nyfiken är jag om han bara ägnade sig åt växlingstrafik på lokala bangårdar (om det nu heter så). Körde han längre sträckor när han var lokaliserad i Hagalund? Uppsala, Gävle, Sundsvall? Katrineholm, Norrköping? Hur kan man få reda på det?

Tyvärr vet jag inte hur tjänsten såg ut vid de äldsta lokstationerna, Liljeholmen, Stockholm Norra och Tomteboda. Det kan finnas turlistor/scheman i SJ-arkiven. Kan tänka mig att tjänsten i Liljeholmen var inriktad på växling i södra Stockholm och linjetjänst Stockholm-Katrineholm/Hallsberg. Från Stockholm Norra tågtjänst norrut och Tomteboda växling och godstågstjänst.
När han var placerad i Hagalund så var nog körningen som längst till Mjölby/Hallsberg söder- och västerut och Krylbo möjligen Bollnäs norrut. Linjen mot Västerås var ju då privatbana. Tjänstgöring till Gävle/Sundsvall kom senare.
Även då var det nog samma upplägg som när jag började i Hagalund 1975. Grupperna, i alla fall de 10-15 första var inriktade på vissa linjer och även en viss typ av fordon.
Men hans tid som lokman hade varit intressant att höra honom berätta om. När han började fanns ju fortfarande lok kvar från SJ:s första tid på 1850-talet. Han måste fått arbeta med hela utvecklingen av lokflottan från den tiden fram till överhettningsloken och F-loket. Och sedan den helt nya tekniken med elloken. F-lok, ång F, hade han säkert kört eftersom det i boken ”Lokförare i Stockholm” nämns en lokförare vars karriär gick i princip parallellt med din farfars och om honom står det att han var utbildad på F-loket.
Om Du vet var din farfar bodde mellan 1900-1910 så kan du säkert med hjälp av den uppgiften avgöra om han som lokeldare var placerad i Liljeholmen eller Stockholms Norra. På den tiden försökte man säkert bo så nära arbetsplatsen som möjligt.

Min farfar var lokförare - stationeringar i Stockholm.

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, maj 11, 2021, 00:30 (6 dagar sedan) @ goranstille

Tack S-O Johansson. Det var mycket givande information. Lite nyfiken är jag om han bara ägnade sig åt växlingstrafik på lokala bangårdar (om det nu heter så). Körde han längre sträckor när han var lokaliserad i Hagalund? Uppsala, Gävle, Sundsvall? Katrineholm, Norrköping? Hur kan man få reda på det?

På den tiden hade man ju kilometerpengar så förarna med flest tjänsteår körde långa sträckor för att får bättre betalt.
/tell

Min farfar var lokförare - stationeringar i Stockholm.

av Lennart Petersen @, tisdag, maj 11, 2021, 02:54 (6 dagar sedan) @ Thomas Tell

Tack S-O Johansson. Det var mycket givande information. Lite nyfiken är jag om han bara ägnade sig åt växlingstrafik på lokala bangårdar (om det nu heter så). Körde han längre sträckor när han var lokaliserad i Hagalund? Uppsala, Gävle, Sundsvall? Katrineholm, Norrköping? Hur kan man få reda på det?


På den tiden hade man ju kilometerpengar så förarna med flest tjänsteår körde långa sträckor för att får bättre betalt.
/tell

Egentligen besynnerligt , en lokförare hade alltså extra tillägg för att han körde lok ! Vilket ju borde vara huvuduppgiften i anställningen.
Och det fanns många tillägg i lönen med ett snårigt regelverk. Kallortstillägg, dyrortstillägg , och lite av varje.

powered by my little forum