Ångloksutvecklingen i Italien (Fordon: lok)

av mormorsgruvan @, torsdag, maj 27, 2021, 16:47 (194 dagar sedan)

Från år 1905 till år 1911 ändrades antalet
* Överhettarlok från 0 till 204
* Kompundlok från 305 till 1350
* Fyrcylinderlok från 31 till 356
* Trecylinderlok från 6 till 0
* Tvåcylinderlok från 3042 till 3612
Källa: The Engineer 6 september 1912.
Är det någon som har motsvarande siffror för andra länder ?

Ångloksutvecklingen i Italien

av BD @, torsdag, maj 27, 2021, 19:18 (194 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Från år 1905 till år 1911 ändrades antalet
* Överhettarlok från 0 till 204
* Kompundlok från 305 till 1350
* Fyrcylinderlok från 31 till 356
* Trecylinderlok från 6 till 0
* Tvåcylinderlok från 3042 till 3612
Källa: The Engineer 6 september 1912.
Är det någon som har motsvarande siffror för andra länder ?

Finns att läsa motsvarande uppgifter i Die Lokomotive ca 1905 och framåt några år.

Ångloksutvecklingen i USA

av mormorsgruvan @, fredag, maj 28, 2021, 10:50 (193 dagar sedan) @ BD

Stämmer det att USA var senare än flertalet länder i Europa att införa överhettning ?

Ångloksutvecklingen i USA

av BD @, lördag, maj 29, 2021, 12:25 (192 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Stämmer det att USA var senare än flertalet länder i Europa att införa överhettning ?

Ja.

Ångloksutvecklingen i USA

av mormorsgruvan @, lördag, maj 29, 2021, 13:55 (192 dagar sedan) @ BD

Kanske beror detta på att professor Goss var långsam ? En publikation om överhettning kom ut år 1910 och en andra publikation år 1912.

Ångloksutvecklingen i USA

av Torbjörn Mårtensson, lördag, maj 29, 2021, 15:59 (192 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Och vem var han?

Ångloksutvecklingen i USA

av mormorsgruvan @, lördag, maj 29, 2021, 17:33 (192 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

Goss var verksam vid Purdue University och var vid tiden för sekelskiftet den främste ångloksexperten i USA.

Purdue Locomotive Testing Plant

av BD @, lördag, maj 29, 2021, 20:40 (192 dagar sedan) @ mormorsgruvan

[image]

Här provades även europeiska ånglok som deltog i en järnvägsutställning i Amerika.

Länk

Ångloksutvecklingen i USA

av Christer Brimalm @, söndag, maj 30, 2021, 08:01 (191 dagar sedan) @ mormorsgruvan
Redigerad av Christer Brimalm, söndag, maj 30, 2021, 08:15

Var det inte så att amerikanska järnvägsbolag satsade rätt mycket på compoundlok kring sekelskiftet 1900? (Kanske i högre grad än på många håll i Europa?) Redan dessa var mer ekonomiska ifråga om kol- och vattenförbrukning än dåtida enkelexpansionslok (med våtånga).
Frågan inställde sig om man skulle se överhettning som ett alternativ till compoundsystemet eller om det var lönsamt att kombinera båda sakerna på ett lok. Denna diskussion fördes även i Europa och osäkerheten dämpade inledningsvis införandet av överhettning.
Men sedan blev det snart standard med överhettning och enkla tvåcylindermaskinerier i USA, utom på de allra största ledade loken. Där behölls compoundsystemet på Malletloken, men man byggde också "falska Malletlok" som bara hade högtryckscylindrar och enkel expansion (t ex Big Boy).

Ångloksutvecklingen i USA

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, tisdag, juni 01, 2021, 11:33 (189 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Var det inte så att amerikanska järnvägsbolag satsade rätt mycket på compoundlok kring sekelskiftet 1900? (Kanske i högre grad än på många håll i Europa?) Redan dessa var mer ekonomiska ifråga om kol- och vattenförbrukning än dåtida enkelexpansionslok (med våtånga).
Frågan inställde sig om man skulle se överhettning som ett alternativ till compoundsystemet eller om det var lönsamt att kombinera båda sakerna på ett lok. Denna diskussion fördes även i Europa och osäkerheten dämpade inledningsvis införandet av överhettning.
Men sedan blev det snart standard med överhettning och enkla tvåcylindermaskinerier i USA, utom på de allra största ledade loken. Där behölls compoundsystemet på Malletloken, men man byggde också "falska Malletlok" som bara hade högtryckscylindrar och enkel expansion (t ex Big Boy).

Enbart högtryckscylindrar kräver välfungerande grova flexibla anslutningar så det var först med dessa som Big Boy:typen var möjlig i större skala (annat än som prototyper.)

Compoundsystemet har fördelen att lågtrycksmaskineriet kan göras ledat mot pannan.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

powered by my little forum