Bår? (Historiskt material)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, tisdag, juni 01, 2021, 15:13 (116 dagar sedan)

Helt nyligen har Skånska Järnvägar fått ett föresmål till samlingarna som vi faktiskt inte är säkra på vad det är. En uppgift säger att det ska vara en äldre typ av bår. På varje station hade man en bår att användas i händelse av att någon blev skadad så man kunde bära in vederbörande i stationshuset. De bårar jag sett har dock varit av ett helt annat utseende och inte utförda som en flätad korg. Så vad är då detta för ett föremål? På båda långsidorna finns två handtag samt två öglor och på kortsidorna ett handtag. På den ena kortsidan finns en träskylt med texten "ST: OLOFS JÄRNVÄGSSTATION". Observera att kolon står efter bokstaven T i stället för mellan S och T. Föremålet kommer att transporteras med tåg på söndag från Brösarp till S:t Olof och där ställas in i vårt godsmagasin (som f.ö. kommer från Degeberga). Här fyra bilder som jag tog igår av detta föremål. Kan någon skingra mystiken?
[image]
[image]
[image]
[image]

Bår?

av LOK @, tisdag, juni 01, 2021, 15:47 (116 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Det är mycket riktigt en bår som i första hand användes för att forsla bort skadade eller döda (överkörda) personer. Ett ganska sorgligt föremål alltså, men har sin rätta plats i ett historiskt godsmagasin.
LOK

Bår?

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, tisdag, juni 01, 2021, 16:09 (116 dagar sedan) @ LOK

Det är mycket riktigt en bår som i första hand användes för att forsla bort skadade eller döda (överkörda) personer. Ett ganska sorgligt föremål alltså, men har sin rätta plats i ett historiskt godsmagasin.
LOK

Tack! Då var det som vi gissade/trodde. Antar att den är av en tidig modell, kanske rent av från 1901 då YBJ och GStOJ förenades i S:t Olof. Det kan väl inte finnas så många liknande bårar kvar idag?

Bår?

av johanmmolin @, tisdag, juni 01, 2021, 19:07 (116 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Observera att det finns ett antal medicinhistoriska sällskap och muséer i Sverige, bara i Skåne finns museerna i Lund och Helsingborg.

Jag tror det kan vara värt att kolla med dessa; det är väl inte otänkbart att den här typen av föremål i ännu högre grad har letat sig fram till medicinhistoriska organisationer än järnvägshistoriska!

Bårkollega

av Sven Grönquist @, tisdag, juni 01, 2021, 20:46 (116 dagar sedan) @ johanmmolin

Johan har helt rätt, Medicinhistoriska museet i Lund (som numera ligger på lasarettsområdet) har en likadan, jag vet inte om den fortfarande visas i utställningen.

[image]

[image]

SDS (numera Sydsvenskan) 27 juli 2003.

/Sven

Bårkollega

av Anders Olsson2, onsdag, juni 02, 2021, 09:05 (115 dagar sedan) @ Sven Grönquist

Att det transporterats patienter i sådana korgar till Vipeholm ifrågasätter jag inte. Men spåret från Revingebanan användes bara för patienttransport vid ett tillfälle. Det var när sjukhuset öppnade och en hel grupp patienter anlände med "eget" tåg. Spåret anlades först för bygget men den huvudsakliga anlvändningen var leverans av kol till värmecentralen. Spåret var faktiskt inte alls så långt som artikeln antyder. Man lastade över kolet från normalspårsvagnarna till smalspårsvagnar och rullades på 600-mm spår in i panncentralen. Vid omlastningen fick patienterna hjälpa till. Sedan man infört oljeeldning användes spåret inte längre. Att det skulle skett nattliga transporter på Revingebanan håller jag för helt osannolikt. När vi i mitten av 1980-talet skrev boken om BLHJ intervjuade i många f d järnvägsanställda och även personal som jobbat på Vipeholm. Ingen av dem har antytt något om sådana transporter. Revingebanans lokpersonal övernattade i Harlösa och var inte tillgängliga i Lund. År 1935 fanns det bilar så om patienterna kom till Lund C fick de saäkert biltransport till Vipeholm. Sjuktransporter med häst och vagn var historia redan 1935.

Transportkorg

av Emelie Svensson @, onsdag, juni 09, 2021, 08:55 (108 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén
Redigerad av Emelie Svensson, onsdag, juni 09, 2021, 09:02

Hej,

Järnvägsmuseet har också en transportkorg (lyckades tyvärr inte bifoga bild). På ena gaveln har den en vitmålad träskylt med texten "Spjutstorp". Under står med finstilta bokstäver: "J Ehrenbergs skyltfabrik Simrishamn".
Enligt uppgift har den använts som en transportkorg för att frakta sjuka personer som anlände med tåg, från stationen i Spjutstorp till sjukhuset/sjukstugan i samhället.

Det finns ett gåvobrev i diariet gällande en liknande korg som tidigare ingick i museets samling från Lunnarp på Malmö – Simrishamns Järnväg. Eventuellt är det den korgen som fanns utställd på Medicinhistoriska i Lund tom 2006 och var inlånad från Kulturen i Lund eftersom stationsnamnet är detsamma, men jag har inte fått det bekräftat. Det kan såklart också ha funnits flera korgar på samma station. Enligt gåvobrevet har transportkorgarna funnits på flertalet stationer (åtminstone på MSj och Yj) och använts för att transportera sjuka och skadade personer till och från läkare eller sjukhus. Korgen fick vid användning hämtas på stationen och togs med hem till den sjuke som bäddades ner fullständigt i densamma. Därefter avlämnades korgen åter på stationen och befordrades sedan såsom vanligt resgods. I resgodsvagnarna fanns det krokar för upphängning av korgen. Denna korg användes företrädesvis för sjuktransporter till och från Simrishamns lasarett. Den lär ha tillkommit omkring sekelskiftet (kanske något tidigare) och användes fram till 1920-talet. I och med bilarnas och ambulansernas tillkomst avtog användandet av korgen.

Det som slår mig är att samtliga tre bevarade korgar är från skånska järnvägar i nära anslutning till varandra.

Detta svar fick jag från en intendent på Kulturen "Angående vagnens användning så finns det som du sett lite motstridiga uppgifter. I äldre textmaterial från medicinhistoriska museet anges att denna typ av korgar användes för transport av patienter (ända in) till Vipeholms sjukhus. Om detta verkligen stämmer är dock oklart. Man får nog sluta sig till att denna korg har använts mer generellt för transport av sängliggande patienter. I Kulturens databas anges: ”Har anv. till att frakta patienter som resgods till närmaste lasarett. 1900-1920. Lokal företeelse som utgått fr. Simrishamn”."

Jag fick även ett par länkar till Region Skånes medicinhistoriska databas med bilder från spåret på Vipeholm:
Carlotta - Objekt (kulturen.com)
Carlotta - Objekt (kulturen.com)

Jag är intresserad av att veta mer om hur personer med funktionsnedsättning reste förr. Är det någon som kan tipsa om någon litteratur eller liknande i ämnet så tas det tacksamt emot!

--
Emelie Svensson
Intendent, Järnvägsmuseet

Transportkorg

av Emelie Svensson @, onsdag, juni 09, 2021, 11:43 (108 dagar sedan) @ Emelie Svensson

Det visade sig att transportkorgen var den som ingick i Järnvägsmuseets samling tidigare. Den överfördes till Kulturen i Lund 1968.

Här finns en länk till deras databas Carlotta:
https://carl.kulturen.com/web/object/66735

--
Emelie Svensson
Intendent, Järnvägsmuseet

Transportkorg

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, fredag, juni 11, 2021, 17:31 (106 dagar sedan) @ Emelie Svensson

Tack för intressant information! Kanske var just dessa transportkorgar typiska för de skånska järnvägarna? Men det borde väl ha funnits något motsvarande i andra delar av landet. Vi kommer att ta väl hand om denna klenod inom Skånska Järnvägar och hoppas på att så småningom kunna öppna ett föremålsmuseum där denna transportkorg har sin givna plats med förklarande text.

powered by my little forum