Broar över två åar (Fotografier/bildfrågor)

av OlleThåström, torsdag, juni 10, 2021, 22:35 (12 dagar sedan)

Jag gjorde för en tid sedan ett inlägg i grannforumet Postvagnen om vad jag tyckte var "udda broar". Och fick ett antal trevliga svar som jag utforskat vidare (via nätet). Där har jag dessutom hittat flera andra av samma typ, nämligen "hängande parabelfackverk", alltså med en bågkonstruktion under brobanan.

Själv har jag besökt bron över Järleån, som väl var inledning till detta bronörderi och ett par andra broar.

Jag hoppar över uppräkningen av de andra som jag hittat utan går direkt på funderingen. Bron över Alsterån på det här vykortet (JvmKCAC06525)

[image]

finns även på andra bilder i digitaltmuseum.se, t.ex. JvmKBEB02793, som visar en provbelastning.


Denna bild
[image]
sägs visa en bro över Alsterån, alltså samma bro men jag får motstridiga uppgifter i den andra viktiga källan nämligen historiskt nu. Där sägs samma bild visa bro över Emån (1924).

http://www.historiskt.nu/smalsp/kbj/kbj_bro_eman.jpg

Broarna ser verkligen snarlika ut. Är det samma bro eller är det två av samma utformning? Bron över Alsterån har 30 m spännvidd och bron över Emån 40 m (enligt historiskt.nu)

Och så är jag naturligtvis nyfiken på om bron / broarna finns kvar.

Broar över två åar

av z750asn @, fredag, juni 11, 2021, 06:16 (11 dagar sedan) @ OlleThåström

Den första bron från Ålem vid Gunnarströms sågverk är utbytt mot en balkbro.

Den andra bilden tror jag är bron över Emån vid Rudalund, här är jag inte helt säker på om/när bron har bytts ut. Järnvägen går genom åker och skogsmark förbi platsen idag.

Mvh
Anders S, Kalmar

Broar över två åar

av OlleThåström, fredag, juni 11, 2021, 08:05 (11 dagar sedan) @ z750asn


Den andra bilden tror jag är bron över Emån vid Rudalund, här är jag inte helt säker på om/när bron har bytts ut. Järnvägen går genom åker och skogsmark förbi platsen idag.

Mvh
Anders S, Kalmar

Tack Anders S
När jag tittar närmare på bilden från provbelastningen av Ålembron (JvmKBEB02793), som är mycket detaljerad, och den förmodade Emånbron (KLMF.B03905) så ser jag en likhet, nämligen telefonstolpen.

Men det är också några små olikheter på bron och fundamenten så du (och historiskt.nu) har nog rätt. Det är två olika broar. Men de är nästan lika som bär!

[image]
Provbelastning bro vid Ålem

[image]
Bro över Emån (förstorad 200 %)

Broar över två åar

av Björn Edman @, fredag, juni 11, 2021, 14:20 (11 dagar sedan) @ OlleThåström

Som nämnts är den övre bilden från bron över Alsterån (30 m spann) och den nedre från Emån (40 m). Båda broarna är tillverkade vid järnvägens tillkomst 1897 av Göteborgs mekaniska verkstad och som synes "stöpta i samma form".

Bron över Alsterån byttes natten mellan den 6 och 7 november 1958 mot en kraftig stålbalkbro som redan då var tänkt för normalspår. Arbetet var mycket noggrant planlagt. Tåg 209 var inställt och brobytet kunde inledas redan 20.45. Som mest tycks 12 banarbetare ha varit engagerade. Allt gick planenligt och första morgontåget kunde passera vid 6-tiden enligt tidtabell. Den finns en noggrann dokumentation av detta arbete.

Men det kom att dröja ytterligare 20 år innan bron över Emån ersattes med en ny, detta i samband med breddningen till normalspår 1978. Den nya bron, som är en betongkonstruktion, byggdes strax öster om den gamla och man lyckades då också i viss mån räta ut en kurva.

De båda äldre broarna över Alsterån och Emån visade sig redan tidigt vara för klena och fick förstärkas 1926 för 9 tons axeltryck. I samband med provbelastning togs ovanstående spektakulära foto på bron över Alsterån som visar fyra ånglok samtidigt (KBJ 10, MÅJ 5, KTsJ 15 och KBJ 20). Banhastigheten kunde därefter höjas till 50 km/h. Men sedan man infört Tp-lok som dragkraft 1954 visade sig bärigheten vara alltför dålig. Dessa fick nämligen i passera med mer än 10 km/h och så förblev det alltså beträffande Emån.

Björn Edman

Broar över två åar

av Ola Almquist @, Göteborg, lördag, juni 12, 2021, 01:35 (11 dagar sedan) @ Björn Edman

Som nämnts är den övre bilden från bron över Alsterån (30 m spann) och den nedre från Emån (40 m). Båda broarna är tillverkade vid järnvägens tillkomst 1897 av Göteborgs mekaniska verkstad och som synes "stöpta i samma form".

Bron över Alsterån byttes natten mellan den 6 och 7 november 1958 mot en kraftig stålbalkbro som redan då var tänkt för normalspår. Arbetet var mycket noggrant planlagt. Tåg 209 var inställt och brobytet kunde inledas redan 20.45. Som mest tycks 12 banarbetare ha varit engagerade. Allt gick planenligt och första morgontåget kunde passera vid 6-tiden enligt tidtabell. Den finns en noggrann dokumentation av detta arbete.

Men det kom att dröja ytterligare 20 år innan bron över Emån ersattes med en ny, detta i samband med breddningen till normalspår 1978. Den nya bron, som är en betongkonstruktion, byggdes strax öster om den gamla och man lyckades då också i viss mån räta ut en kurva.

De båda äldre broarna över Alsterån och Emån visade sig redan tidigt vara för klena och fick förstärkas 1926 för 9 tons axeltryck. I samband med provbelastning togs ovanstående spektakulära foto på bron över Alsterån som visar fyra ånglok samtidigt (KBJ 10, MÅJ 5, KTsJ 15 och KBJ 20). Banhastigheten kunde därefter höjas till 50 km/h. Men sedan man infört Tp-lok som dragkraft 1954 visade sig bärigheten vara alltför dålig. Dessa fick nämligen i passera med mer än 10 km/h och så förblev det alltså beträffande Emån.

Björn Edman

Här finns en gammal tråd (och en länk) om broarna.

/Ola

powered by my little forum