Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13 (Bana)

av Peter Bolin, Monday, June 14, 2021, 18:37 (1079 dagar sedan)

Vi är nu inne i juni, och det har blivit dags för en ny omgång av Björn Alnebos bilder från Roslagsbanan. Förra månaden hade vi en intressant diskussion som inspirerade mig att göra en vandring på banvallen från Kundby till Norrtälje. Den genomförde jag fredagen den 27 maj, så den här gången kompletterar jag de sedvanliga tio bilderna från Björns arkiv med 29 nytagna bilder från banvallsvandringen.

För att få det hela överskådligt väljer jag att lägga vandringsbilderna i tre olika svarsinlägg i tråden.

Här är länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan:
Banvallsvandring Rö–Kårsta (juli 2016)
Banvallsvandring Djursholms Ösby–Svalnäs (oktober 2016)
Djursholms Ösby–Svalnäs – återbesök (april 2019)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 1 (mars 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 2 (maj 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 3 (augusti 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 4 (september 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5 (oktober 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 6 (november 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 7 (december 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 8 (januari 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 9 (februari 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 10 (mars 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 11 (april 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 12 (maj 2021)

[image]
Obevakad vägövergång, förmodligen mellan Syninge och Malsta, september 1969. Vad säger forumexpertisen om den exakta platsen?

[image]
YP 796 vid Malsta, september 1969.

[image]
YP 796 ankommer Syninge, september 1969.

[image]
UBFYP 1911 + YP 885 vid Syninge, september 1969.

[image]
YP 885 + UBFYP 1911 vid Syninge, september 1969.

[image]
Norrtälje stn, september 1969.

[image]
YP 796 vid Malsta, september 1969.

[image]
Okänd YP vid Norrtälje, september 1969. Kanske forumexpertisen kan identifiera rätt fordonsindivid?

[image]
Norrtälje stn, september 1969.

[image]
Norrtälje stn, september 1969. Jag har tidigare berömt Björn för att han tog bilder i flera olika vinklar vid stationerna, och det berömmet vill jag återigen upprepa.

Det var månadens omgång av Björns bilder. Eftersom jag bjuder på totalt 39 bilder den här månaden tänker jag ta ledigt i juli. I augusti ber jag att få återkomma med nästa bildomgång.

Hälsningar
Peter Bolin

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 1

av Peter Bolin, Monday, June 14, 2021, 18:45 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

Här kommer nu bilderna från min banvallsvandring som jag genomförde fredagen den 27 maj. De två närmast föregående dagarna hade det regnat ihållande, så det var vattensjukt i markerna bredvid banvallen och även översvämning där jag skulle gå på några ställen. Vädret var dock alldeles utmärkt med sol och lagom varmt hela dagen.

[image]
Rimbo stn.

[image]
Rimbo stn, f.d. bangården.

[image]
Rimbo stn, semafor. Fanns den här semaforen kvar vid nedläggningen av sträckan Kårsta–Rimbo i januari 1981? Eller har den placerats här senare? Vad säger forumexpertisen?

Efter besöket i Rimbo tog jag linje 677 och gick av vid hpl. Lövsta. Mellan Rimbo och Kundby är det mesta av banvallen borta, och det hade blivit för långt att gå ända från Rimbo till Norrtälje.

[image]
F.d. hpl. Kundby. Det finns inte ett spår av hållplatsen i terrängen.

[image]
Banvallsavsnitt mellan Kundby och Finsta.

[image]
SRJ banvaktsstuga nr 123.

[image]
Kontaktledningsfundament mellan Kundby och Finsta.

[image]
Taggtrådsstängsel mellan Kundby och Finsta.

[image]
Finsta stn, infarten. I Finsta åt jag dagens lunch på den pizzeria som ligger i samhället.

[image]
Finsta stn. Av en jämförelse med bilden från maj 2007 som jag visade förra månaden framgår att det sedan dess tillkommit ett konstverk i plywood som föreställer en stins, en dam och två resväskor.

Fortsättning följer i del 2.

/Peter Bolin

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 1

av John T, Monday, June 14, 2021, 19:26 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Rimbo stn, semafor. Fanns den här semaforen kvar vid nedläggningen av sträckan Kårsta–Rimbo i januari 1981? Eller har den placerats här senare? Vad säger forumexpertisen?

Semaforen sattes upp som ett minnesmärke av dåvarande "Rimboavdelningen" till museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (som driver museijärnvägen ULJ, marknadsförd som "Lennakatten" ) för några decennier sedan. SRJmf/ULJ förmedlade semaforen, som ursprungligen kom från någon järnväg utan direkt SRJ-anknytning. Platsen har inget med eventuella tidigare semaforer i Rimbo att göra, utan valdes nog för bästa synlighet.

[image]
F.d. hpl. Kundby. Det finns inte ett spår av hållplatsen i terrängen.

Där låg nog inte Kundby. Jag trodde länge den låg någon annanstans, men har med tiden förstått att den låg ca 150 m öster om banvaktsstugan mellan Lövsättra och Lövhamra. Hållplatsen låg alldeles vid infarten till gården Lövhamra. Det kan verka märkligt, då Kundbysjön ligger en bra bit ifrån, och ortsnamnet inte är så påtagligt på kartor. Men har jag förstått rätt så heter busshållplatserna som finns vid den gamla järnvägshållplatsen "Kundby" även idag.
Plattformen kan nog skymtas mellan vägen och järnvägen på flygbilden från 1960 här.

Björn Alnebo har f.ö. tagit en bild på platsen för hållplatsen. Ta en titt på bilderna så hittar du den nog, även om själva hållplatsen inte syns så bra.

Banvallsvandring -- semaforer i Rimbo

av Ulf Pålsson, Monday, June 14, 2021, 20:31 (1078 dagar sedan) @ John T

[image]
Rimbo stn, semafor. Fanns den här semaforen kvar vid nedläggningen av sträckan Kårsta–Rimbo i januari 1981? Eller har den placerats här senare? Vad säger forumexpertisen?


Semaforen sattes upp som ett minnesmärke av dåvarande "Rimboavdelningen" till museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (som driver museijärnvägen ULJ, marknadsförd som "Lennakatten" ) för några decennier sedan. SRJmf/ULJ förmedlade semaforen, som ursprungligen kom från någon järnväg utan direkt SRJ-anknytning. Platsen har inget med eventuella tidigare semaforer i Rimbo att göra, utan valdes nog för bästa synlighet.

Av 1947 utgåva av SRJ:s tidtabellsbok del A framgår det att det då i Rimbo fanns tågvägar från Rö till alla av spåren 1--7, vilket antyder att alla växlar i tågvägarna då fortfarande var oförreglade. Det skulle kunna innebära att stationen då fortfarande hade semaforer som infartssignaler.

Men, en år 1950 upprättad ritning som finns i Gunnar Ekevings ritningsarkiv visar att alla infartssignaler i Rimbo då var huvudljussignaler. Tågvägar från Rö finns det på denna ritning "bara" till spår 2, 5 och 7, via växlar som alla kan låsas med elektriska låsapparater. (Det var dock bara infartstågvägarna i stationens östra ände som var förreglade, inte den västra.)

Inga semaforer kvar i Rimbo från cirka 1950, alltså. Kanske skedde utbytet till huvudljussignaler redan tidigare.
/up

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 1

av daniel, Monday, June 14, 2021, 21:01 (1078 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Kontaktledningsfundament mellan Kundby och Finsta.

Det är fundamenten till ett signalskåp...

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 2

av Peter Bolin, Monday, June 14, 2021, 18:51 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

Efter Finsta hade jag vissa problem att hitta banvallen igen. Jag irrade runt en stund men lyckades komma in på rätt väg. Av Lantmäteriets karta framgår att man ska gå in på Birgittas väg, förbi Skederids skola och till vänster in på banvallen. Där hade jag inte tillräckligt detaljerad karta med mig.

[image]
Banvallsavsnitt mellan Finsta och Syninge.

[image]
Banvallsavsnitt i Syninge. Det finns i dag inga spår efter stationen, som på slutet var hållplats, men det var förmodligen här någonstans den låg.

[image]
Korsningen med vägen till Östra Syninge. Här stod Björn på ungefär samma plats och tog en bild 52 år tidigare som jag visade förra månaden.

[image]
SRJ banvaktsstuga nr 125. Byggnaden ser stor ut för att ha varit en banvaktsstuga, men nummerskylten sitter kvar.

[image]
Korsningen med Lohäradsvägen. Här kör SL:s linje 653. Hållplatsen som syns i bild är Kullen.

[image]
Ägovägövergång mellan Syninge och Malsta. Det finns flera ägovägövergångar kvar, och det här är den bäst bevarade med ena grinden så gott som intakt.

[image]
Banvallsavsnitt mellan Syninge och Malsta.

[image]
Banvallsavsnitt mellan Syninge och Malsta. Nu är jag snart inne i Malsta, men var hållplatsen låg vet jag inte. Finns det något spår av den i terrängen?

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

[image]
Malsta, korsningen med vägen där SL:s linje 654 kör. Jag var några minuter för sent ute för att få en bild av bussen som jag hann se på avstånd.

Fortsättning följer i del 3.

/Peter Bolin

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 2

av Granis, Monday, June 14, 2021, 19:27 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

Banvallsavsnitt i Syninge. Det finns i dag inga spår efter stationen, som på slutet var hållplats, men det var förmodligen här någonstans den låg.

Men vänta nu; Syninge stationshus finns väl kvar, "mitt i byn", ombyggd till bostadshus efter att under många år sedan nedläggningen varit förråd åt försvaret? Eller tänker jag helt fel nu? Bilden här är iallafall från 2016 och "cyklabanvall.nu"

[image]

/ L G

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 2

av John T, Monday, June 14, 2021, 19:32 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Banvallsavsnitt i Syninge. Det finns i dag inga spår efter stationen, som på slutet var hållplats, men det var förmodligen här någonstans den låg.

Nej, stationen låg inte där. Se nästa kommentar nedan!

[image]
SRJ banvaktsstuga nr 125. Byggnaden ser stor ut för att ha varit en banvaktsstuga, men nummerskylten sitter kvar.

Nej, det där är Syninge stationshus. Banvaktstugan ligger/låg på andra sidan det stora huset på bilden och är rejält ombyggd, eller kanske utbytt mot ett nytt hus - det var ett tag sedan jag var förbi där.

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 2

av Hans Persson, Tuesday, October 12, 2021, 20:29 (958 dagar sedan) @ John T

Är det möjligen Vänsterpartiets kursgård i Syninge i bakgrunden på bilden?

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 2

av Jepp, Tuesday, June 15, 2021, 11:21 (1078 dagar sedan) @ Peter Bolin


[image]
Korsningen med Lohäradsvägen. Här kör SL:s linje 653. Hållplatsen som syns i bild är Kullen.

/Peter Bolin

Detta hus (som varit en grindstuga?) var väldigt förfallet med inrasat tak, men har genomgått en ordentlig upprustning. Jag har tyvärr ingen bild på hur det såg utsom värst.
Artikel i Norrtelje Tidning

[image]
/Jepp

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 3

av Peter Bolin, Monday, June 14, 2021, 18:56 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta. Jag tog flera bilder i Malsta för att förhoppningsvis få med platsen där hållplatsen låg på någon av dem.

[image]
Malsta, korsningen med vägen där SL-linjerna 653 och 654 kör.

[image]
Bro mellan Malsta och Norrtälje.

[image]
Banvallsavsnitt mellan Malsta och Norrtälje. Här passerar banan sjön Ludden som ligger till höger utanför bild. Roslagsleden går här på banvallen.

[image]
SRJ banvaktsstuga med okänt nummer. Här har jag varit förut och fotograferat, och då vill jag minnas att numret satt kvar. Är det någon som vet vilket nummer denna stuga hade?

[image]
Norrtälje stn. Som bekant revs det stationshus som syns på Björns bilder på 1980-talet och ersattes så småningom med den byggnad som syns på bilden. Den ligger dock en bit längre västerut. Är det någon som vet det exakta rivningsåret för det gamla stationshuset och vilket år denna byggnad stod klar? På den här sidan, https://sl.ifokus.se/discussion/1065806/norrtalje-station, anges 1996, men jag har för mig att det var tidigare.

/Peter Bolin

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 3

av Richard Loe, Monday, June 14, 2021, 19:40 (1078 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
SRJ banvaktsstuga med okänt nummer. Här har jag varit förut och fotograferat, och då vill jag minnas att numret satt kvar. Är det någon som vet vilket nummer denna stuga hade?

Det är väl Nånö banvaktsstuga, SRJ nr 127, ULNJ nr 20.

Banvallsvandring Kundby–Norrtälje, maj 2021 – del 3

av John T, Monday, June 14, 2021, 19:50 (1078 dagar sedan) @ Peter Bolin

Banvallsavsnitt i Malsta. Jag tog flera bilder i Malsta för att förhoppningsvis få med platsen där hållplatsen låg på någon av dem.

Jag ser inte den platsen på någon av dina bilder från Malsta-trakten. Men hållplatsen låg här.

F.d. omformarstationen som skymtar på några av Björns bilder är visst inbyggd i någon av Malsta bildemonterings byggnader. I alla fall var det väl så tidigare.

Titta gärna på hållplatsen på flygbilden från 1960 här - välj sedan "satellit" så ser du läget idag.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Granis, Monday, June 14, 2021, 19:22 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack, både till dig och till Björn såklart, för fler fina bilder. Nu från en helt försvunnen sträcka dessutom. Försvunna är däremot inte de avbildade motorvagnarna: YP 885 har rullat i ULJ´s museitrafik i många år nu, nu senast i lördags, medan YP 796 befinner sig i slutspurten (förhoppningsvis!) av en renovering för att återigen kunna gå i banans trafik

[image]
YBo5p 796 rullade dock "i befintligt skick" på ULJ några år efter att SRJmf fått förvärva den från SL/ "RB" på 1980-talet. Den lär se vackrare ut när den kommer i trafik igen. Här i Länna i juni 1987.

[image]
Nej, YBo5p 885 ankommer inte här -i augusti 2011- till Faringe från Rimbo, utan östra ändan av det kvarvarande spåret används som utdragsspår när rälsbussarna ska tas ut från rälsbusshallen. I bakgrunden till vänster skymtar ortens banvaktsstuga (privatägd)


/ L G

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Richard Loe, Monday, June 14, 2021, 19:31 (1079 dagar sedan) @ Peter Bolin

Vi är nu inne i juni, och det har blivit dags för en ny omgång av Björn Alnebos bilder från Roslagsbanan. Förra månaden hade vi en intressant diskussion som inspirerade mig att göra en vandring på banvallen från Kundby till Norrtälje. Den genomförde jag fredagen den 27 maj, så den här gången kompletterar jag de sedvanliga tio bilderna från Björns arkiv med 29 nytagna bilder från banvallsvandringen.

För att få det hela överskådligt väljer jag att lägga vandringsbilderna i tre olika svarsinlägg i tråden.

Här är länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan:
Banvallsvandring Rö–Kårsta (juli 2016)
Banvallsvandring Djursholms Ösby–Svalnäs (oktober 2016)
Djursholms Ösby–Svalnäs – återbesök (april 2019)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 1 (mars 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 2 (maj 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 3 (augusti 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 4 (september 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5 (oktober 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 6 (november 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 7 (december 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 8 (januari 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 9 (februari 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 10 (mars 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 11 (april 2021)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 12 (maj 2021)

[image]
Obevakad vägövergång, förmodligen mellan Syninge och Malsta, september 1969. Vad säger forumexpertisen om den exakta platsen?

Det där ser ut att vara den lilla vägen mellan Vallby och Hammaren, men den ligger mellan Finsta och Syninge

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Peter Bolin, Monday, June 14, 2021, 21:07 (1078 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack till alla för era kommentarer. Det tog inte lång tid att få fart på forumexpertisen i dag.

Intressant att hållplatsen Kundby låg mellan Lövsättra och Lövhamra. Då låg den alltså ca 1,3 km öster om den plats där jag tog min bild. Den är tagen där den bevarade delen av banvallen börjar. En hållplats som heter Kundby på linje 677 finns det som uppenbarligen ligger ungefär där järnvägshållplatsen låg. Jag ska titta igenom de bilder jag inte har visat om jag kan ha någon från rätt plats.

Då har jag lärt mig att skilja mellan kontaktledningsfundament och signalskåpsfundament. Det såg inte riktigt ut som ett kontaktledningsfundament, men jag hade inget bättre förslag.

Jag har också lärt mig att det som jag trodde var banvaktsstuga nr 125 i själva verket är Syninge f.d. stationshus. Roligt att det finns kvar. Nu vet jag också att banvaktsstugan vid Nånö hade nummer 127.

[image]
Malsta, korsningen med vägen där SL:s linje 654 kör. Jag var några minuter för sent ute för att få en bild av bussen som jag hann se på avstånd.

När det gäller Malsta hållplats bör den ha legat alldeles intill den här vägkorsningen om jag tolkar länkarna som John T. har bidragit med rätt, dvs. ett par meter till vänster in på banvallen. Vägen på bilden är Undravägen, och allt verkar stämma. Även i det här fallet får jag undersöka om jag har fler bilder just därifrån.

Det finns inget bättre sätt att utöka sitt järnvägshistoriska vetande än att göra bildreportage av det här slaget.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Peter Bolin, Tuesday, June 15, 2021, 16:51 (1078 dagar sedan) @ Peter Bolin

Till att börja med vill jag korrigera mig själv. I startinlägget står det fel datum för banvallsvandringen. Den var fredagen den 28 maj som jag genomförde den, inte den 27 maj.

Nu har jag kollat igenom samtliga bilder jag tog under vandringen för att se om jag har några bilder tagna exakt där hållplatserna Kundby och Malsta låg. Det här är vad jag har kommit fram till.

[image]
Banvallsavsnitt mellan Kundby och Finsta.

När det gäller Kundby är nog ovanstående bild den närmaste jag har. Jag får förmodligen bege mig dit igen någon gång och se om jag kan hitta den exakta platsen med ledning av någon äldre karta. I terrängen syns det över huvud taget inget spår efter den hållplatsen. I Björns material finns det en bild av hållplatsen från 1969 som jag kommer att visa lite senare i år.

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

I fråga om Malsta har jag tack vare hjälp av John T. kunnat få fram att den hållplatsen låg alldeles till höger om där jag stod när jag tog denna bild. Den är tagen strax före korsningen med Undravägen, vägen som SL:s linje 654 kör. Hållplatsen Degarö vägskäl ligger där vägen korsar banvallen.

[image]
När det gäller fundament tog jag också en bild av det här fundamentet i Malsta. Är det också ett signalskåpsfundament, eller kan detta vara ett kontaktledningsfundament?

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av John T, Tuesday, June 15, 2021, 20:24 (1077 dagar sedan) @ Peter Bolin

Banvallsavsnitt mellan Kundby och Finsta.

När det gäller Kundby är nog ovanstående bild den närmaste jag har. Jag får förmodligen bege mig dit igen någon gång och se om jag kan hitta den exakta platsen med ledning av någon äldre karta. I terrängen syns det över huvud taget inget spår efter den hållplatsen. I Björns material finns det en bild av hållplatsen från 1969 som jag kommer att visa lite senare i år.

Kundby bör ha legat precis bakom omkörningsförbudsskylten mitt i bild om man följer denna länk.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Peter Bolin, Tuesday, June 15, 2021, 21:21 (1077 dagar sedan) @ John T

Tack. Det där är alldeles intill hpl. Kundby på linje 677. Jag har en utflykt med ULJ inplanerad i sommar med ett par från Blidö. Om jag åker med i bilen från Norrtälje kan vi stanna till där. Då ska jag få min bild från Kundby i alla fall. :-)

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av K Lemming, Tuesday, June 15, 2021, 21:30 (1077 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
När det gäller fundament tog jag också en bild av det här fundamentet i Malsta. Är det också ett signalskåpsfundament, eller kan detta vara ett kontaktledningsfundament?

/Peter Bolin

Det där ser absolut ut att vara ett fundament till en kontaktledningsstolpe.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Göran Kannerby, Wednesday, June 16, 2021, 14:39 (1077 dagar sedan) @ K Lemming

När det gäller fundament tog jag också en bild av det här fundamentet i Malsta. Är det också ett signalskåpsfundament, eller kan detta vara ett kontaktledningsfundament?

/Peter Bolin


Det där ser absolut ut att vara ett fundament till en kontaktledningsstolpe.

Men använde man verkligen den typen av fundament till kontaktledningsstolpar så tidigt? På normalspåren platsgjöt man fast stolparna åtminstone in på 1970-talet.

Eller kan det ha varit fundament till något annat på stationen?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Per Wirback, Wednesday, June 16, 2021, 16:52 (1077 dagar sedan) @ Göran Kannerby

När det gäller fundament tog jag också en bild av det här fundamentet i Malsta. Är det också ett signalskåpsfundament, eller kan detta vara ett kontaktledningsfundament?

/Peter Bolin


Det där ser absolut ut att vara ett fundament till en kontaktledningsstolpe.


Men använde man verkligen den typen av fundament till kontaktledningsstolpar så tidigt? På normalspåren platsgjöt man fast stolparna åtminstone in på 1970-talet.

Eller kan det ha varit fundament till något annat på stationen?


Kontaktledningsstolpar skruvade på fundament var ingen vanlig lönsing på Roslagsbanan.

Mina tankar gå istället till ett F5 bomdrivsmotorfundament, trådkvasten som sticker upp på bortre långsidan skulle kunna vara anslutningskabeln.
Står fundamentet invid en vägkorsning?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av Peter Bolin, Thursday, June 17, 2021, 10:46 (1076 dagar sedan) @ Per Wirback

Kontaktledningsstolpar skruvade på fundament var ingen vanlig lönsing på Roslagsbanan.

Mina tankar gå istället till ett F5 bomdrivsmotorfundament, trådkvasten som sticker upp på bortre långsidan skulle kunna vara anslutningskabeln.
Står fundamentet invid en vägkorsning?

Jag tog bilden av fundamentet kl. 16.34. Den måste vara tagen någonstans häremellan:

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

Ovanstående bild tog jag kl. 16.30.

[image]
Banvallsavsnitt i Malsta.

Bilden ovan tog jag kl. 16.36. Det finns vad jag kan se ingen vägövergång däremellan, så något bomdrivsfundament tror jag inte att det är.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 13

av daniel, Thursday, June 17, 2021, 15:19 (1076 dagar sedan) @ Peter Bolin

På den 5:e bilden här syns ett F5 driv med fundament och i bakgrunden ett signalskåp.