Nohab Demonstrator 2, KDs 1 i Finland (Fordon: lok)

av BJ, Wednesday, June 16, 2021, 20:00 (535 dagar sedan)

Efter att Nohab byggnummer 2402 kommit hem från Finland så används loket av SJ och loket får tydligen dra malmtåg under sin tid under 1960.
Finns någon bild över loket med malmtåg under denna tid?
Var det en test av SJ om möjligen tvåhyttslok diesellok kunde vara något att satsa på?
All information om denna operation är mycket välkommen.
BJ

Nedan ett klipp som tidigare är publicerad av Bengt Dalberg (BD)

Till Distriktschefen Luleå 8/2 1960

Förhyrning av ett st diesellok

Järnvägsstyrelsen har från Nohab förhyrt ett st 1950 hk Nohab-GM lok med elektrisk kraftöverföring och försett med 16-cylindrig EMD-motor typ 567C.
Loket har axelanordningen A1A-A1A och ett största axeltryck av 18,5 ton och är avsett för linjerna Bastuträsk - Skelleftehamns Ö samt Slind - Boliden.
Loket som f n befinner sig i Torneå skall genom Eder försorg transporteras till Notviken så snart pågående omställning av lokets spårvidd är genomförd,
vilket beräknas vara klart fredagen den 5/2 1960. Loket kan om så befinnes lämpligt framföras med egen kraft varvid det bör köras av inspektör Mårtenson, Nohab, som medföljer loket.
Lokets bromsrörelse kommer att justeras i Notviken varefter det besiktigasav representant från Järnvägsstyrelsen. Loket torde kunna sättas in i sin ordinarie tjänst omkring den 11/2 1960.


29/2 1960 beordras Notviken att sätta upp malmtågsbroms på Nohab-GM loket.

16/11 1960 till Nohab

Nohab-GM hyreslok
Styr har mottagit Edert brev 3/11 1960 och har inget att erinra mot att loket återlämnas senast 28/11 1960.
........
Malmtågsbromsen nedtages.
300000 km. Rev kostn skall gäldas.
Rev utföres hos NSB.

23/8 1961

Nohab-GM hyreslok
Tillryggalade 270000 km i Finland
Tillryggalade 58000 km i Sverige

Nohab Demonstrator 2, KDs 1 i Finland

av Nohab1, Friday, June 18, 2021, 08:45 (533 dagar sedan) @ BJ

Kollade lite snabbt nu på morgonen, men anteckningarna slutar 28/1 -60 och hittar inte på kort varsel nästa anteckningsbok. Däremot en liten korrigering, loket rullade 260836km i Finland.

Nohab Demonstrator 2, KDs 1 i Finland

av BJ, Saturday, June 19, 2021, 10:53 (532 dagar sedan) @ Nohab1

Tack för svar.
Det skulle vara intressant att veta vad SJ tyckte om provet. Man valde senare en-hytts lok. Var det enda anledningen till varför "rundnosar" inte beställs.
BJ