El och Dieseldrift i samma lok (Fordon: lok)

av chfahlgren @, tisdag, juni 22, 2021, 09:07 (159 dagar sedan)

Bästa vänner på forumet,bland de senaste loken där båda möjligigheterna finns det är en kompis som undrar om man kan köra med både från kontaktledning och dieseldrift samtidigt om det nu ärnödvändigt med vänlig järnvägs-
hälsningar CH.Fahlgren jvm-vän 92 i Falun.

El och Dieseldrift i samma lok Jo

av BD @, tisdag, juni 22, 2021, 09:35 (159 dagar sedan) @ chfahlgren

Bästa vänner på forumet,bland de senaste loken där båda möjligigheterna finns det är en kompis som undrar om man kan köra med både från kontaktledning och dieseldrift samtidigt om det nu ärnödvändigt med vänlig järnvägs-
hälsningar CH.Fahlgren jvm-vän 92 i Falun.

EuroDual: Vid drift med likströmskontaktledning (troligen 3 kV) går det att även använda dieselgeneratorn.

EuroDual: Zweikraftlokomotive für zwei Fahrleitungsspannungen mit maximal 6150 kW Leistung im Fahrleitungs- sowie 2800 kW Leistung im Dieselbetrieb. Der Dieselmotor ist im Gleichstrombetrieb zuschaltbar

El och Dieseldrift i samma lok

av Överkörmästaren @, tisdag, juni 22, 2021, 09:39 (159 dagar sedan) @ chfahlgren

Bästa vänner på forumet,bland de senaste loken där båda möjligigheterna finns det är en kompis som undrar om man kan köra med både från kontaktledning och dieseldrift samtidigt om det nu ärnödvändigt med vänlig järnvägs-
hälsningar CH.Fahlgren jvm-vän 92 i Falun.

Precis samtidigt är lite knepigt, men det finns många dieselelektriska lok som kan köras på både dieselmotor och kontaktledning. Ur svenskt perspektiv kan nämnas att Stockholms spårvägar har haft sådana lok sedan 1940-talet och flera lok från den tiden är för övrigt fortfarande kvar i drift på tunnelbanan.

För tung järnvägsdrift är det förhållandevis ovanligt i Sverige men det finns s k last mile engines som har en mindre dieselmotor för växling m m. Och i USA finns allt, inklusive fulltunga diesellok med strömavtagare för eldrift.

El och Dieseldrift i samma lok

av Torbjorn_Forsman @, tisdag, juni 22, 2021, 10:34 (159 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Tekniskt sett borde ju samkörning av diesel och el från kontaktledning inte vara något problem om det rör sig om ett modernt strömriktarlok med likspänningsmellanled. Inte heller när det rör sig om ett rent likströmslok (annat än att det kan behövas en del förreglingar och säkerhetsanordningar för att inte riskera olycksfall pga att loket matar ut spänning på en spänningslös kontaktledning).

Funktionen kan nog vara värdefull även på ett lok med en relativt svag "last mile diesel", för att stötta upp vid klen matning (stort spänningsfall på kontaktledningen).

El och Dieseldrift i samma lok

av chfahlgren @, tisdag, juni 22, 2021, 11:28 (159 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Tack till vännerna BD,& Torbjörn för fina svar.Som inte så mångkun-nig på området så är de här loken så pass starka i sig oavsett vilken drift man kör med för till-fället,måste ju också finnas en begränsning hur mycket man kan skicka på banmoternas ström utan att någon skada kan inträffa,d.v.s.ett "tak" måste finnas hur mycket ström en banmotor ska vid toppbelastning.
Tack än en gång med Vänliga Järnvägs-Hälsningar CH.Fahlgren
jvm-vän 92 i Falun.

El och Dieseldrift i samma lok

av Richard Loe @, tisdag, juni 22, 2021, 21:05 (158 dagar sedan) @ chfahlgren

Bästa vänner på forumet,bland de senaste loken där båda möjligigheterna finns det är en kompis som undrar om man kan köra med både från kontaktledning och dieseldrift samtidigt om det nu ärnödvändigt med vänlig järnvägs-
hälsningar CH.Fahlgren jvm-vän 92 i Falun.

Detta har varit möjligt i södra England sedan mitten på 1960-talet, dock inte i samma lok.

Multipelutrustningen som infördes i början på 1950-talet innebar att det var möjligt att multipelköra ett Class 73 lok på dieseldrift och/eller ett Class 33 diesellok med ett elektriskt motorvagnståg och/eller ett Class 73 lok på eldrift. (Som parentes och kanske som bekant, Class 73 är ett kombinerat el/dieselelektriskt linjelok som kan köras på el eller dieseldrift, på brittisk engelska en "electrodiesel".)

powered by my little forum