Hdvsi redan 1966 (Signaler/säkerhet)

av Anders_W, Tuesday, July 13, 2021, 15:45 (1006 dagar sedan)

Huvuddvärgsignalen som vi känner den infördes formellt i och med 1973 års Säo (samtidigt med de gula hastighetstavlorna). Innan dess kunde dvärgsignaler som även användes för att reglera tågrörelser ha grönt/gröna sken (slutpunkt för vanlig tågväg) eller rött sken (slutpunkt för avkortad tågväg). I enklare ställverk kunde de också helt sakna kulörta sken.

Men tittar man på den här instruktionsritningen för Sundbyberg, som upprättades inför bytet till s.k. Cst-ställverk där, finns det dvärgsignaler med både rött och grönt sken (i mitten av ritningen, på spår 1 - 4 förbi godsbangården). Var detta måhända en nyhet med Cst-ställverken, eller fanns det särskilda skäl till att just dessa signaler blev extrautrustade? (I högra änden av sidotågspåren på personbangården har dvärgarna t.ex. bara grönt sken, dvärgarna för utfart från godsbangården likaså.)

Hdvsi redan 1966

av daniel, Tuesday, July 13, 2021, 19:34 (1005 dagar sedan) @ Anders_W

Huvuddvärgsignalen som vi känner den infördes formellt i och med 1973 års Säo (samtidigt med de gula hastighetstavlorna). Innan dess kunde dvärgsignaler som även användes för att reglera tågrörelser ha grönt/gröna sken (slutpunkt för vanlig tågväg) eller rött sken (slutpunkt för avkortad tågväg). I enklare ställverk kunde de också helt sakna kulörta sken.

Men tittar man på den här instruktionsritningen för Sundbyberg, som upprättades inför bytet till s.k. Cst-ställverk där, finns det dvärgsignaler med både rött och grönt sken (i mitten av ritningen, på spår 1 - 4 förbi godsbangården). Var detta måhända en nyhet med Cst-ställverken, eller fanns det särskilda skäl till att just dessa signaler blev extrautrustade? (I högra änden av sidotågspåren på personbangården har dvärgarna t.ex. bara grönt sken, dvärgarna för utfart från godsbangården likaså.)

Före 1973 var det inte en huvudvärgsignal, utan en kombination av dvärgsignal med grönt sken och en stopplykta som slutpunkt för avkortadtågväg. Fanns även i 65:an och det skulle inte förvåna mig om det fanns i Mjölby och el-med-el ställverken också.

Tågväg ställd mot stopplyktan fick inte förlängas, utan tågvägen mot stopplyktan var tvungen att låsa upp på tid innan tågväg från dvärgsignalen kunde signaleras. Det finns en massa bökig koppling i 65:an för att uppnå denna opraktiska funktion och tidigare fanns det också i Cst-ställverken.

Hdvsi först 1973

av Ulf Pålsson, Wednesday, July 14, 2021, 00:40 (1005 dagar sedan) @ daniel

Huvuddvärgsignalen som vi känner den infördes formellt i och med 1973 års Säo (samtidigt med de gula hastighetstavlorna). Innan dess kunde dvärgsignaler som även användes för att reglera tågrörelser ha grönt/gröna sken (slutpunkt för vanlig tågväg) eller rött sken (slutpunkt för avkortad tågväg). I enklare ställverk kunde de också helt sakna kulörta sken.

Men tittar man på den här instruktionsritningen för Sundbyberg, som upprättades inför bytet till s.k. Cst-ställverk där, finns det dvärgsignaler med både rött och grönt sken (i mitten av ritningen, på spår 1 - 4 förbi godsbangården). Var detta måhända en nyhet med Cst-ställverken, eller fanns det särskilda skäl till att just dessa signaler blev extrautrustade? (I högra änden av sidotågspåren på personbangården har dvärgarna t.ex. bara grönt sken, dvärgarna för utfart från godsbangården likaså.)


Före 1973 var det inte en huvudvärgsignal, utan en kombination av dvärgsignal med grönt sken och en stopplykta som slutpunkt för avkortadtågväg. Fanns även i 65:an och det skulle inte förvåna mig om det fanns i Mjölby och el-med-el ställverken också.

Tågväg ställd mot stopplyktan fick inte förlängas, utan tågvägen mot stopplyktan var tvungen att låsa upp på tid innan tågväg från dvärgsignalen kunde signaleras. Det finns en massa bökig koppling i 65:an för att uppnå denna opraktiska funktion och tidigare fanns det också i Cst-ställverken.

Skillnaden mellan å ena sidan en dvärgsignal med grönt/gröna tillsatssken kombinerad med en stopplykta för avkortad tågvägs slutpunkt (fanns här och var till 1973) och å andra sidan en huvuddvärgsignal (finns sedan 1973) kan också beskrivas så här: Före 1973 visades rött sken i stopplyktan bara när signalpunkten utgjorde slutpunkt för tågväg. I "normalläge" visades bara två vita vågrätt från dvärgsignalen, och vid "rörelse tillåten" för växling också bara vita sken. Från 1973 visade (och visar) en huvuddvärgsignal alltid rött sken från den utanpåliggande ljusöppningen (som inte är en stopplykta) när inget grönt sken visas.

På signalkombinationer som den i Sundbyberg "återanvände" man vid 1973 års ändring helt enkelt (den f.d.) stopplyktan för att skapa den röda ljusöppningen i huvuddvärgsignalen. Sådana kan kännas igen genom att den röda ljusöppningen är ovanligt stor, men ändå placerad "tätt" på dvärgsignalens signalhus. Ibland är den placerad rakt till vänster om signalhuset. Även rakt till höger förekommer -- jag känner till åtminstone ett exemplar i Ånge. Andra dvärgsignaler med grönt sken (de flesta) fick 1973 kompletteras till huvuddvärgsignaler genom att den lilla karaktäristiska röda ljusöppningen snett upp till vänster sattes dit. På senare år har man börjat att använda större röda ljusöppningar på vissa håll; sådana är ibland placerade på något avstånd från signalhuset, i bland rakt ovanför.
/up

Hdvsi redan 1966

av Per Ljungberg, Wednesday, July 14, 2021, 19:22 (1004 dagar sedan) @ Anders_W

Om jag kommer ihåg rätt fanns på 1950- 60-talet mellan Olskroken(?) och Partille förstorade dvärgsignaler för högerspårskörning I Partille fanns då i ändan mot Göteborg 4 övergångsväxlar mellan nedspår och uppspår med en korsning "i mitten". Var högerspårskörning enbart för växling eller kördes även tåg på högerspår då? Det var just de förstorade dvärgsignalerna som jag kommer ihåg. Då låg även det gamla förbindelsespåret till Fjällbo verkstäder kvar men saknade anslutning till stambanan. Jag antar att dessa gamla dvärgsignaler försvann i samband med att den nya linjeblockeringen byggdes i början på 1960-talet mellan Alingsås och Göteborg.