Gångbiljett 1958 (Järnväg allmänt)

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, juli 17, 2021, 20:46 (14 dagar sedan)

Jag trodde att man slutade att utställa gångbiljetter någon gång på 1920- eller 1930-talet, men när jag letade efter bilder från Edänge träffade jag på en gångbiljett från 1958. Dock är den nog ett specialfall. Den är utställd på en länsskogvaktare och gäller endast för tjänstebruk.
https://digitaltmuseum.se/021027854225/gangbiljett

Gångbiljett 1958

av A.Svenson @, söndag, juli 18, 2021, 00:14 (14 dagar sedan) @ Harald

Noterar gammelstavningen

Inte järnvägshistoria ännu men behov av utbildning för att få passera spår och röra sig längs banan har diskuterats för eftersöksjägare i nutid.

Hälsningar!
Anders S

Gångbiljett 1958

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, juli 19, 2021, 09:51 (13 dagar sedan) @ A.Svenson

Noterar gammelstavningen

- - -

I Storvik måste man ha haft kvar ett mycket gammalt block med gångbiljetter. Stavningen 'äfven' ändrades ju till 'även' redan med 1906 års stavningsreform. Blanketten borde vara tryckt senast på 1910-talet, då stavningsreformen fick "full kraft". Prepositionen 'å' byttes mot 'på' i SJ-dokument från 1940-talet.

Jag tvivlar på att systemet med gångbiljetter fanns kvar på SJ så sent som 1958. Det var nog något som man sysslade med inofficiellt i Storvik.

Och G. Hansson, blev han befordrad från biträdande länsskogvaktare till länsskogvaktare under gångbiljetten giltighetstid? Är det Hansson själv som strukit över 'Bitr.', månne? Eller upptäcktes fadäsen i samband med utfärdandet, så att biö själv gjorde överstrykningen?

Gångbiljett 1958

av Christer Hammare @, måndag, juli 19, 2021, 19:27 (12 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Noterar gammelstavningen

- - -


I Storvik måste man ha haft kvar ett mycket gammalt block med gångbiljetter. Stavningen 'äfven' ändrades ju till 'även' redan med 1906 års stavningsreform. Blanketten borde vara tryckt senast på 1910-talet, då stavningsreformen fick "full kraft". Prepositionen 'å' byttes mot 'på' i SJ-dokument från 1940-talet.

Jag tvivlar på att systemet med gångbiljetter fanns kvar på SJ så sent som 1958. Det var nog något som man sysslade med inofficiellt i Storvik.

Och G. Hansson, blev han befordrad från biträdande länsskogvaktare till länsskogvaktare under gångbiljetten giltighetstid? Är det Hansson själv som strukit över 'Bitr.', månne? Eller upptäcktes fadäsen i samband med utfärdandet, så att biö själv gjorde överstrykningen?

Om man söker på "Gångbiljett" i Digitaltmuseum så får man träff på ett gäng gångbiljetter utfärdade av baningenjören i Storvik 1958, alla till skogstjänstemän. Även baningenjören i Orsa utfärdade gångbiljetter 1952 och 1954, även då till jägmästare och skogvaktare och endast för tjänstebruk.

Gångbiljett 1958

av Anders Olsson2, söndag, juli 25, 2021, 09:38 (7 dagar sedan) @ Christer Hammare

Råkade när jag letade i tidningen Ånghvisslan hitta en notis att SJ Centralförvaltning meddelat att gångbiljetter inte längre fick utfärdsas. Skrivelsen från Cfv var från 1967. Frågan är hu många gångbiljetter som utfärdats mellan 1958 och 1967?

Gångbiljett 1958

av Anders Jansson @, söndag, juli 25, 2021, 11:42 (6 dagar sedan) @ Anders Olsson2

Råkade när jag letade i tidningen Ånghvisslan hitta en notis att SJ Centralförvaltning meddelat att gångbiljetter inte längre fick utfärdsas. Skrivelsen från Cfv var från 1967. Frågan är hu många gångbiljetter som utfärdats mellan 1958 och 1967?

Jag har för ett antal år sedan i arkivet från 4e Bandistriktet (Göteborg) sett en gångbiljett utfärdad på ett vanligt A4-brevpapper. Datum för utfärdandet saknar jag notering om men det var definitivt under senare hälften av 1960-talet. Jag är inte främmande för att det var 1967 eller till och med ännu senare.

Gångbiljetten gällde för en handfull underhållspersonal vid Göteborg-Dals Pappersbruk. Företaget bedrev verksamhet både i Tingstad och på Marieholm. Gångbiljetten gav tillstånd att använda järnvägsbron över Göta älv vid förflyttning mellan de båda driftställena.

powered by my little forum