Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957 (Historiskt material)

av Conny Sernfalk, Tuesday, July 27, 2021, 10:21 (493 dagar sedan)
Redigerad av Conny Sernfalk, Tuesday, July 27, 2021, 12:17

1957 begärde Försvarsbyrån handlingar från samtliga distrikt om uppgifter av distriktets beredskapslok.
För III distriktet (huvudort Malmö) framkommer följande: 36 beredskapslok.
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
Komplettera gärna med rivningsår för lokhus / lokstall som finns med i skrivelsen.
Av loken återstår endast C7 1774 och Ka3 1551. Räddade tack vare uppställning som s.k parklok i många år innan mer permanent bevarande.
[image]

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Tuesday, July 27, 2021, 11:13 (493 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

1957 begärde Försvarsbyrån handlingar från samtliga distrikt om uppgifter av distriktets beredskapslok.
För III distriktet (huvudort Malmö) framkommer följande: 36 beredskapslok.
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Örup lokhus lära vara återuppfört av privatperson utanför Sävsjö. Sandåkra grusgrop har nyligen rivits efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
Komplettera gärna med rivningsår för lokhus / lokstall som finns med i skrivelsen.
Av loken återstår endast C7 1774 och Ka3 1551. Räddade tack vare uppställning som s.k parklok i många år innan mer permanent bevarande.
[image]

Lokhuset i Sandåkra var kvar 5 november 2019, området var då övervakat och man hade lagt presenning på det dåliga taket. Nån rustning skedde dock aldrig utan lokhuset revs 2020.

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Anders Sandgren, Bredäng, Tuesday, July 27, 2021, 14:17 (493 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

1957 begärde Försvarsbyrån handlingar från samtliga distrikt om uppgifter av distriktets beredskapslok.
För III distriktet (huvudort Malmö) framkommer följande: 36 beredskapslok.
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
Komplettera gärna med rivningsår för lokhus / lokstall som finns med i skrivelsen.
Av loken återstår endast C7 1774 och Ka3 1551. Räddade tack vare uppställning som s.k parklok i många år innan mer permanent bevarande.
[image]

Men detta är väl inte hela IIID? Det verkar vara den del som var gamla 10ms men inte 11ms. Bl.a fanns det väl uppställning i bl.a Nässjö UL, Grimstorp samt nog även Eksjö och Vetlanda lokstallar. Finns det någon motsvarande förteckning över uppställningar inom fd 11ms?

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av chfahlgren, Tuesday, July 27, 2021, 14:35 (493 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Vill bara tacka vännen Conny Sernfalk för den intressenta listan över beredskapsångloken nere Skåne,tack än en gång,med
Vänliga Järnvägs-Hälsningar från
CH.Fahlgren jvm-vän 92 i Falun.

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Ola Almquist, Göteborg, Tuesday, July 27, 2021, 23:21 (492 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Men detta är väl inte hela IIID? Det verkar vara den del som var gamla 10ms men inte 11ms. Bl.a fanns det väl uppställning i bl.a Nässjö UL, Grimstorp samt nog även Eksjö och Vetlanda lokstllar. Finns det någon motsvarande förteckning över uppställningar inom fd 11ms?

Jo, det var det väl. På III D fanns väl vid denna tid bara 10 ms. Nässjö, Eksjö och Vetlanda tillhörde 27 ms som överfördes till III D 1958.

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, July 28, 2021, 00:22 (492 dagar sedan) @ Ola Almquist

Men detta är väl inte hela IIID? Det verkar vara den del som var gamla 10ms men inte 11ms. Bl.a fanns det väl uppställning i bl.a Nässjö UL, Grimstorp samt nog även Eksjö och Vetlanda lokstllar. Finns det någon motsvarande förteckning över uppställningar inom fd 11ms?


Jo, det var det väl. På III D fanns väl vid denna tid bara 10 ms. Nässjö, Eksjö och Vetlanda tillhörde 27 ms som överfördes till III D 1958.

Det förklarar saken. Distriktsindelningen på höglandet är litet snårig. Fd HNJ gick väl under Borås, SäNJ/KJ/NOJ från Växjö. 1972 tillhörde lokverkstaden Malmö men lokdriften Norrköping har jag för mig.

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Wednesday, July 28, 2021, 00:36 (492 dagar sedan) @ Anders Sandgren

1957 begärde Försvarsbyrån handlingar från samtliga distrikt om uppgifter av distriktets beredskapslok.
För III distriktet (huvudort Malmö) framkommer följande: 36 beredskapslok.
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
Komplettera gärna med rivningsår för lokhus / lokstall som finns med i skrivelsen.
Av loken återstår endast C7 1774 och Ka3 1551. Räddade tack vare uppställning som s.k parklok i många år innan mer permanent bevarande.
[image]


Men detta är väl inte hela IIID? Det verkar vara den del som var gamla 10ms men inte 11ms. Bl.a fanns det väl uppställning i bl.a Nässjö UL, [..]

Då menar du troligen trähuset och inte (ersättande) bergrummet?

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, July 28, 2021, 00:58 (492 dagar sedan) @ David Sohlberg

1957 begärde Försvarsbyrån handlingar från samtliga distrikt om uppgifter av distriktets beredskapslok.
För III distriktet (huvudort Malmö) framkommer följande: 36 beredskapslok.
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
Komplettera gärna med rivningsår för lokhus / lokstall som finns med i skrivelsen.
Av loken återstår endast C7 1774 och Ka3 1551. Räddade tack vare uppställning som s.k parklok i många år innan mer permanent bevarande.
[image]


Men detta är väl inte hela IIID? Det verkar vara den del som var gamla 10ms men inte 11ms. Bl.a fanns det väl uppställning i bl.a Nässjö UL, [..]


Då menar du troligen trähuset och inte (ersättande) bergrummet?

Jo givetvis huset längs banan mot Jönköping (UL 81). Det numera igenmurade bergrummet söder om Nässjö vid Spexhult/Gullbrohult (UL-114) har aldrig innehållit annat än omformare.

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Conny Sernfalk, Tuesday, July 27, 2021, 22:38 (492 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?).


Lokstallet i Bjärsjölagård fanns i varje fall kvar när Google Streetview var där i juni 2018:

https://www.google.com/maps/@55.7238141,13.6886677,3a,75y,136.29h,93.04t/data=!3m7!1e1!...

Ja du har rätt! Jag tittade slarvigt. Sista uppställning bör väl ha varit L11 1564 och möjligen L11 1562 (osäker uppgift).
1564 var annonserad att vara dragkraft för ett extra tåg för SJK efter slopningen. Men tyvärr blev detta inställt.

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Anders Olsson2, Wednesday, July 28, 2021, 09:31 (492 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Enligt tidningen Ånghwisslan fanns L11 1564 och 1562 i Bjärsjölagårds lokstall i januari 1968.

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Anders Svensson, Tuesday, July 27, 2021, 20:47 (493 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

...
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
...

Kan det vara Hornsborg(s grp) som finns kvar? Har inte varit där på flera år, men när jag var där var det kvar som privat ägt och hade överlevt järnvägens upprivning... Det var stormen Gudrun i januari 2005 som rev Kärråkra-UL:en, men inte fullständigt... //Anders

Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957

av Conny Sernfalk, Tuesday, July 27, 2021, 22:28 (492 dagar sedan) @ Anders Svensson

...
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
...


Kan det vara Hornsborg(s grp) som finns kvar? Har inte varit där på flera år, men när jag var där var det kvar som privat ägt och hade överlevt järnvägens upprivning... Det var stormen Gudrun i januari 2005 som rev Kärråkra-UL:en, men inte fullständigt... //Anders

Ja om den inte rivits dom senaste åren.
Har sett bilder tagna för några år sedan på Kärråkra. I princip en brädhög. Synd då den var anmäld att bli kultur minnes märkt.

Uppställda beredskapslok L-Lok

av Conny Sernfalk, Wednesday, July 28, 2021, 20:45 (492 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vilken var den sista användningen av L-Lok vid tredje distriktet ?

1957-1958 företogs en stor omflyttning av beredskapslok och ett stort antal lok inte bara litt L bytte till uppställningsplatser i andra distrikt. Innan dess hade lok litt L i huvudsak (kanske alla) varit uppställda betydligt längre norr ut.
Omflyttningen kunde ske genom en större leverans av lokhus (Västanfors modellen) levererats till samtliga distrikt och byggdes upp på lämpliga platser som noga valts ut.
Dessförinnan var det problem att finna inomhus platser för beredskapslok.
Flera L lok var t.ex uppställda i ett trä sliperi (Lottefors träsliperi) som tillhanda höll en större magasins byggnad. I gengäld fick industrin fördelar med växling och vagns laster. Dom L lok som var uppställda där flyttade söderut 1957 / 1958.

Huruvida det funnits L lok i drift inom III Distriktet får någon annan studera gamla Str 77. men ta inte givet att f.d driftlok placerades inom samma distrikt eller Ms efter överförandet till beredskaps parken.

Uppställda beredskapslok L-Lok

av Anders Olsson2, Thursday, July 29, 2021, 08:56 (491 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Kanske frågan egentligen gällde L11 och inte till SJ levererade L. L11 levererades till flera banor i södra Sverige. I Skåne blev sista tjänstgöringen Kristianstad-Eslöv. När Kristianstad.Hässleholm elektrifierats kund motorvagnar YCo6 sättas in på linjen över Hörby. De klarade nämligen Linderödsåsens stigningar i motsats till äldre motorvagnar, HC-rälsbussar och f d MTJs motorlok.
Men sista trafiken med L11 lär ha varit Linköping-Hultsfred.

Uppställda beredskapslok L-Lok

av Anders Sandgren, Bredäng, Thursday, July 29, 2021, 11:15 (491 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vilken var den sista användningen av L-Lok vid tredje distriktet ?

Om man ser till Stig L's sida med fordonsplacering av ånglok för 1954 finns inget av SJ's L-lok kvar i tjänst. Enligt Anton Erikssons annotationsböcker så försvinner L-loken i Storuman årsskiftet 1952-53 och de ersätts då av nylevererade S1. Möjligen var det så på fler platser.
En del modernare privatbane-L (L4, L5, L7, L11 etc) finns kvar fram till att de nya rälsbussarna tar över persontågstrafiken som dessa använts till i mitten av 50-talet.
Men då var SJ-L redan överförda till beredskapslokparken vilket inte betyder att de inte kunde tas fram någon gång om de behövdes. L-loken hade ett rykte om dålig bränsleekonomi men överlevde ändå utrensningarna på 1930-talet. De var ju trots allt överhettade lok. Om ryktet var välgrundat eller berodde på att övergången till överhettning tog lång tid och gjordes utan omlitterering är oklart.
Ett antal lär ha erbjudits OKB men de tackade nej pga kolförbrukningen. De fick istället några E-lok samt A-lok. A-loken var inte så lämpliga men efter ombyggnation till 2C blev de bättre. Kanske L-lok hade varit bra på delar av OKB som var klent byggd och backig. Med de överdimensionerade kolvsliderna borde de haft betydligt bättre fartresurser än de 75km/h de hade som sth.

Om L loken

av Conny Sernfalk, Thursday, July 29, 2021, 20:51 (491 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Vilken var den sista användningen av L-Lok vid tredje distriktet ?


Om man ser till Stig L's sida med fordonsplacering av ånglok för 1954 finns inget av SJ's L-lok kvar i tjänst. Enligt Anton Erikssons annotationsböcker så försvinner L-loken i Storuman årsskiftet 1952-53 och de ersätts då av nylevererade S1. Möjligen var det så på fler platser.
En del modernare privatbane-L (L4, L5, L7, L11 etc) finns kvar fram till att de nya rälsbussarna tar över persontågstrafiken som dessa använts till i mitten av 50-talet.
Men då var SJ-L redan överförda till beredskapslokparken vilket inte betyder att de inte kunde tas fram någon gång om de behövdes. L-loken hade ett rykte om dålig bränsleekonomi men överlevde ändå utrensningarna på 1930-talet. De var ju trots allt överhettade lok. Om ryktet var välgrundat eller berodde på att övergången till överhettning tog lång tid och gjordes utan omlitterering är oklart.
Ett antal lär ha erbjudits OKB men de tackade nej pga kolförbrukningen. De fick istället några E-lok samt A-lok. A-loken var inte så lämpliga men efter ombyggnation till 2C blev de bättre. Kanske L-lok hade varit bra på delar av OKB som var klent byggd och backig. Med de överdimensionerade kolvsliderna borde de haft betydligt bättre fartresurser än de 75km/h de hade som sth.

Det är alltid vanskligt med omdömen av lokens prestanda och ekonomi och hur SJ Ma och framförallt distrikten resonerade onm lokens användbarhet.
På 30 talet tycks det ha gjorts en stor satsning på L loken med flertal nytillverkade pannor.
Loken passade nog bra på det ganska spretiga järnvägsnät med lagom stora persontåg då. 75 km/t är en hygglig sth.
detta till skillnad från många B lok som var övertaliga bl.a pga elektrifieringar.
Efter 1945 hade många L lok sin tjänst på Inlandsbanan, norrländska sidobanor och ännu ej elektrifierade banor t.ex Härnösand-Långsele.
Men redan 1952 gjordes en inventering som visade 12 övertaliga L lok som kunde bli beredskapslok. L loken utgjorde också den första generationen av ånglokstyper som blev beredskapslok. detta kan t.ex ses på listan från III Distriktet.
Att alla L lok var kvar som driftlok i Str 420 1957 (1958 försvinnaer alla utom 1 = 969) är felaktigt. L loken började redan 1953 att succesivt föras över till beredskaps fordonsparken och erhöll successivt beredskaps revisioner.
Visar på nytt att det varje år fanns många felaktigheter i Str 77 / 420.
L 969 finns dock dokumenterad tjänstgöring på 2 Ms fram till 1959. 1961 fick loket beredskapsrevision.
Att dom blev övertaliga så tidigt tror jag mer beror på brist på lämplig tjänstgöring. Dom tunga distrikten som haft L lok fick tillskott av S1 och E10. Banor elektrifierades. Rälsbussar tog över flertalet persontåg m.m. Tror inte andra distrikt var särskilt intresserade av L lok då man överallt fasade ut loktyper som inte passade in och om dessa hade tillräcklig dragkraft blev dom istället beredskapslok
1957 / 58 gjordes stora omflyttningar av beredskapslok. l loken kom då i huvudsak att hamna i Älmhults lokstall, Horda grusgrop samt Dönhults grusgrop.
Men en sista gång testade man många L lok under provkörningarna 1967. 1970 kom skrot beslutet vilket man får beteckna att man tillmätte L loken ett värde som beredskapslok så pass sent.
Bilden visar sista driftloket litt L 969 i väntan på skärbrännarna i Vislanda 1973. foto U.t
[image]

L-lokens sista tid i Linköping.

av S-O Johansson, Friday, July 30, 2021, 12:54 (490 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

En av de sista orterna med SJ standard L i trafik var Linköping, Lp. När den persontågstjänsten med ånglok avvecklades till tidtabellsskiftet sommaren 1954 så fanns L 799, 808 och 969 som driftslok för den tjänsten tillsammans med L14 1595, 1658 och L15 1596. L812 fanns också som driftslok till hösten 1953. L 799 verkar ha tagits ur tjänst direkt efter tidtabellsskiftet. Övergången till rälsbussdrift gick inte helt smärtfritt utan man var tvungen att köra loktåg i en del tåg till månadsskftet juli-augusti. Där användes företrädesvis L 808 och L15 1596.
Enligt SJ drifttjänsstatistik 1954 fanns det 6 L-lok i tjänst varav 4 i aktiv tjänst och 42 avställda. 3 bör då ha funnits i Linköping var övriga fanns framgår inte. 1953 var det i 19 i tjänst varav 12 i aktiv tjänst. 1955 hade man 5 i tjänst varav 2 i aktiv tjänst. En av dem bör ha varit L 808 som fanns kvar i aktiv tjänst i Lp till någon gång under 1955. Så våren 1954 bör ha varit sista tiden som SJ L gjorde någon större insats i sktiv tjänst.
Våren 1954, sista tiden med lokdragna persontåg på fd ÖCJ så hade Lp följande driftlok:
E2 1093, 1123-1125, 1217 och 1329 på 4 turer. 1 fjärrgodståg Lp-Hf, Hf = Hultsfred. 2 dagarstur till Hf med lokalgodståg och ett lokalgodståg Linköping-Åtvidaberg.
L 799, 808 och 969. L14 1595, 1658 och L15 1596 för tre persontågsturerr Lp-Hf/Kisa. Dessutom ersatte L ofta E2 i lokalgodståget till Åtvidaberg.
J 1392. Var tursatt lördagar i ett tågpar Linköping-Rimforsa. I övrigt reserv.
Det nämndes att L11 skulle ha haft en av sina sista tjänster på Lp-Hf i något svar. I Lp användes L11 1572 under september till november 1953. Både i person- och godståg. Varför vet jag inte. Så någon längre period var det inte.

J 1392

av johanmmolin, Saturday, July 31, 2021, 12:08 (489 dagar sedan) @ S-O Johansson

Tilläggas kan väl, att när W-loken togs ur trafiken på hästholmenbanan efter 1956 var det just J 1392 som kom att tjänstgöra på denna bana t o m 1963.

Första åren kördes även lördagstrafik så lördagstrafiken som nämns ovan antar jag har tillkommit omkring 1960, eller kanske rentav när lokets placering för godstrafiken på Hästholmen och sedermera Ödeshög upphörde.

Uppställda beredskapslok L-Lok

av S-O Johansson, Thursday, July 29, 2021, 20:18 (491 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vet inte säkert men ett hett tips tror jag är fd Skåne-Smålands Järnväg, SSJ, mellan Värnamo-Åstorp. Finns några bilder på tåg med L-lok därifrån.