BJ-lokförare Stjärne (med reservation för stavningen) (Järnvägspersonal)

av olle sundström, Wednesday, August 18, 2021, 18:16 (591 dagar sedan)

Jag minns den ljuva tiden,
jag minns den som igår

när man sig fritt kunn' röra
på Tiskens lastplats spår.

Fru Lenngren må förlåta denna dilettantartade pastisch på hennes klassiska hyllning till barndomen men häromda'n när hustrun och jag som vanligt strövade förbi nämnda f. d. bangård (belägen c:a 1.800 syd om Falun C på FVJ/BJ) kom jag att tänka på besättningen på ASJ:s gamla ånglok (med UGJ-förflutet?).

Och helt plötsligt kom jag ihåg förar'n, en sträng gammal farbror som dock inte var strängare att jag fick åka med - dock aldrig innanför ASJ:s grindar.

Farsan, som ofta var tillsyningsman när nya lok skulle ut på provtur, sa' att han hette Stjärne och var f. d. BJ-förare. Minns jag rätt? Sannolikt inte - det rör sig dock om sent femtiotal.

Kanske Sune i väst vet?

Olle Sundström

BJ-lokförare Stjärne (med reservation för stavningen)

av Sune Nylén, Wednesday, August 18, 2021, 23:46 (591 dagar sedan) @ olle sundström

Tack för förtroendet:-D Jag brukar säga - på skämt givetvis-och gäller inte jvg sammanhang
- att jag kan ju inte veta allt ... även om jag vet det mesta....:-D
Men med hjälp av mitt goda minne...;-) så kunde jag erinra mig var jag ställt boken Matrikel över personalen vid Bergslagernas och Lödöse Lilla Edets järnvägar 1932, och si Stjärne Sven Truved f 11/2 88. vsta Verkstadsarb. 03, elokl 13. lokl. 15. lokf 30. Fln.
Han var det säkert. Han torde ha pensionerats mellan 48 och 51. BJ hade pensionsgränsen vid 63 för lokf.

BJ-lokförare Stjärne (med reservation för stavningen)

av Anders Sandgren, Bredäng, Thursday, August 19, 2021, 09:29 (590 dagar sedan) @ Sune Nylén

Han finns i alla fall med i Arvodesstaten 1949 (senaste jag har) och i Svenska Lokmän från 1951 (utan bild dock).

BJ-lokförare Stjärne (med reservation för stavningen)

av Sune Nylén, Thursday, August 19, 2021, 15:29 (590 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Ja, jag minns inte om det var i Signalen det var en artikel om några BJ förare som gått i pension 1951.Troligen var det så. De var nog då 63. F.o.m. då gällde 60 år för övriga.

BJ-lokförare Stjärne (utan reservation för stavningen)

av olle sundström, Thursday, August 19, 2021, 16:32 (590 dagar sedan) @ Sune Nylén

Tack för Ditt svar, det visar att nå'n enstaka hjärncell ännu simmar omkring strax söder om hårfästet!

Lustigt, jag hade för mig att Stjärne hette Truved i förnamn men det verkade osannolikt så jag vågade inte skriva det.

Än en gång tack!

Olle S