Fsi m 3 sken + sidotågvägslykta (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, måndag, augusti 23, 2021, 10:29 (359 dagar sedan)

Vid bläddring genom gamla standardritningar råkade jag se en ritning kallad C-7359, dat. 1953 och uppdaterad 1957.

Ritningen visar upphängning i brygga av en fristående försignal, men det är något som inte stämmer: signalen har både en andra grön lykta och en gul sidotågvägslykta (föregångaren till det andra gröna blinkskenet).

Kan denna ritning ha varit en förberedelse inför den andra gröna lyktans införande? Ersättningen av sidotågvägslyktan var fortfarande över ett decennium bort.

Fsi m 3 sken + sidotågvägslykta?

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, augusti 23, 2021, 12:09 (359 dagar sedan) @ Anders_W

Vid bläddring genom gamla standardritningar råkade jag se en ritning kallad C-7359, dat. 1953 och uppdaterad 1957.

Ritningen visar upphängning i brygga av en fristående försignal, men det är något som inte stämmer: signalen har både en andra grön lykta och en gul sidotågvägslykta (föregångaren till det andra gröna blinkskenet).

Kan denna ritning ha varit en förberedelse inför den andra gröna lyktans införande? Ersättningen av sidotågvägslyktan var fortfarande över ett decennium bort.

Detta är något som jag inte har hört talas om. Såsom jag har fått det beskrivet var det först i början av 1970-talet som den gula s.k. sidotågvägslyktan ifrågasattes och därmed även det gula s.k. sidotågvägsskenet i huvudljussignaler med inbyggd försignal. (Dessa kallades officiellt lykta med gult sken i säo 1959.) Orsaken sades vara en allvarliga olycka (flera?) där föraren hade missat att rätt tolka signalbilden 'en grön, grön blink och gul' i en infartssignal och därefter passerade utfartssignalens (nu: mellansignalens) 'två gröna' med hög hastighet vilket ledde till urspåring i utfartsväxlarna som låg i kurvläge.

Är du säker på att din ritning visar en fristående försignal? Årtalet 1953 stämmer annars bra med planering av införande av sidotågvägslykta (sidotågvägssken) också i huvudljussignaler, något som skedde på 1950-talet när en utfartssignal (nu: mellansignal) på huvudtågväg på en dubbelspårsstation skulle börja kunna visa både 'en grön' för tågväg "rakt fram" till det ena huvudspåret på linjen och 'två gröna' för tågväg genom växlar i kurvläge till det andra huvudspåret på linjen. Dessa två signalbilder behövde försignaleras i infartssignalen.

Det är kanske är så att ritningen visar en infartssignal som är kompletterad med en separat sidotågvägslykta. Något sådant "djur" tror jag dock aldrig kom till i verkligheten, utan i stället kom sidotågvägslyktan att integreras som ett "sidotågvägssken" längst ner i huvudsignalens ordinarie bakgrundsskärm. Fast då borde din ritning ha haft ytterligare en ljusöppning, för den vita blinken. Mystiskt...
/up

Fsi m 3 sken + sidotågvägslykta?

av Överkörmästaren @, måndag, augusti 23, 2021, 12:21 (359 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Vid bläddring genom gamla standardritningar råkade jag se en ritning kallad C-7359, dat. 1953 och uppdaterad 1957.

Ritningen visar upphängning i brygga av en fristående försignal, men det är något som inte stämmer: signalen har både en andra grön lykta och en gul sidotågvägslykta (föregångaren till det andra gröna blinkskenet).

Kan denna ritning ha varit en förberedelse inför den andra gröna lyktans införande? Ersättningen av sidotågvägslyktan var fortfarande över ett decennium bort.


Detta är något som jag inte har hört talas om. Såsom jag har fått det beskrivet var det först i början av 1970-talet som den gula s.k. sidotågvägslyktan ifrågasattes och därmed även det gula s.k. sidotågvägsskenet i huvudljussignaler med inbyggd försignal. (Dessa kallades officiellt lykta med gult sken i säo 1959.) Orsaken sades vara en allvarliga olycka (flera?) där föraren hade missat att rätt tolka signalbilden 'en grön, grön blink och gul' i en infartssignal och därefter passerade utfartssignalens (nu: mellansignalens) 'två gröna' med hög hastighet vilket ledde till urspåring i utfartsväxlarna som låg i kurvläge.

Är du säker på att din ritning visar en fristående försignal? Årtalet 1953 stämmer annars bra med planering av införande av sidotågvägslykta (sidotågvägssken) också i huvudljussignaler, något som skedde på 1950-talet när en utfartssignal (nu: mellansignal) på huvudtågväg på en dubbelspårsstation skulle börja kunna visa både 'en grön' för tågväg "rakt fram" till det ena huvudspåret på linjen och 'två gröna' för tågväg genom växlar i kurvläge till det andra huvudspåret på linjen. Dessa två signalbilder behövde försignaleras i infartssignalen.

Det är kanske är så att ritningen visar en infartssignal som är kompletterad med en separat sidotågvägslykta. Något sådant "djur" tror jag dock aldrig kom till i verkligheten, utan i stället kom sidotågvägslyktan att integreras som ett "sidotågvägssken" längst ner i huvudsignalens ordinarie bakgrundsskärm. Fast då borde din ritning ha haft ytterligare en ljusöppning, för den vita blinken. Mystiskt...
/up

Kan det vara så att ritningen visar ett aldrig utfört förslag till lyktkonfiguration, där lösningen i stället blev 6-skenssignalerna som fanns i bl a Borlänge?

Länk till ritning

av Anders_W @, måndag, augusti 23, 2021, 14:25 (359 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag försöker dela en länk till ritningen:
https://www.dropbox.com/s/kcq4oavf77wyiss/BAS41173_000.pdf?dl=0

Länk till ritning

av Överkörmästaren @, måndag, augusti 23, 2021, 14:27 (359 dagar sedan) @ Anders_W

Jag försöker dela en länk till ritningen:
https://www.dropbox.com/s/kcq4oavf77wyiss/BAS41173_000.pdf?dl=0

Det blev en länk till en ritning, men jag tror att det är en "ge har mötande tåg inkommit-tavla".

Rättad länk

av Anders_W @, måndag, augusti 23, 2021, 14:31 (359 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Rättad länk

av Överkörmästaren @, måndag, augusti 23, 2021, 15:19 (359 dagar sedan) @ Anders_W

Ja det är ju onekligen just en försignal...

Det man först reagerar på är ju att 1953 måste det ha varit ganska ovanligt att placera en fristående försignal i en kontaktledningsbrygga.

En annan sak jag tänker på är att på den tiden gällde väl fortfarande "tågvägssignalering" dvs man kan spekulera i om man med detta arrangemang ville kunna försignalera inte bara om det var sidotågväg, utan också vilken av dem?

Ytterligare en sak man kan fundera över är om man kanske redan 1953 ville förbereda för den övergång som sedan gjordes över 20 år senare, som du skriver. Idén bör väl egentligen inte ha kommit som en blixt från klar himmel i början av 1970-talet utan man kanske velat göra det långt tidigare, men bestämde sig först när det inträffade ytterligare en olycka.

Rättad länk

av Erik Andersson @, Lund, måndag, augusti 23, 2021, 21:44 (358 dagar sedan) @ Anders_W

Jag har för mig att jag har sett gamla ritningar på treskens fristående försignaler där en av ljusöppningarna varit röd. Kanske kan detta vara en sådan.
Om jag minns rätt visade signalen rött sken (oklart om det blinkade eller lyste fast) ifall manuellt manövrerade vägskyddsanläggningar belägna mellan försignalen och den efterföljande infartssignalen inte var fällda.

Kanske skulle detta kunna vara en sådan signal kompletterad med sidotågvägslykta?

Rättad länk

av Stefan Isaksson @, Uppsala, måndag, augusti 23, 2021, 22:33 (358 dagar sedan) @ Erik Andersson

Jag funderade på samma sak: en försignal som även kunde visa stopp.
Jag blev uppmärksam på dessa på en bangårdsritning över Olskroken (tror jag, Göteborg var det i vilket fall) på Ekevings hemsida. Jag kan inte påminna mig någon treskens försignal med sidotågvägslykta just där, men det betyder ju inte att det inte fanns någon - eller planerades någon - någon annanstans.

Fsi m rött sken + sidotågvägslykta

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, augusti 23, 2021, 22:44 (358 dagar sedan) @ Erik Andersson
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, augusti 23, 2021, 22:51

Jag har för mig att jag har sett gamla ritningar på treskens fristående försignaler där en av ljusöppningarna varit röd. Kanske kan detta vara en sådan.
Om jag minns rätt visade signalen rött sken (oklart om det blinkade eller lyste fast) ifall manuellt manövrerade vägskyddsanläggningar belägna mellan försignalen och den efterföljande infartssignalen inte var fällda.

Kanske skulle detta kunna vara en sådan signal kompletterad med sidotågvägslykta?

Här är vi säkert sanningen på spåren. Före säo-1959 angav trafikreglerna (Säo) att det fanns signalinrättningar som var klassade som (fristående) ljusförsignaler men ändå kunde visa "stopp" med rött sken (fast eller blinkande). En sådan signalinrättning kunde användas för att skydda en vägskyddsanläggning belägen mellan försignalen och den följande infartssignalen, i några fall för att kunna skydda en växel vid en lastplats strax utanför den följande stationsgränsen. Dessa (med en modern uppfattning, egendomliga) försignaler måste förstås -- i alla fall om de inte drevs med gas och hade färgväxlare -- ha haft en vit, en grön och en röd ljusöppning. Sådana försignaler saknade de vita fält som "normala" fristående försignaler har haft sedan runt 1930, och kanske kan man säga att den ritning som Anders_W har hittat visar en sådan bakgrundsskärm; några vita fält antyds i vart fall inte på den. Det är synd att ritningen inte visar vilken av ljusöppningarna som visar det vita, gröna resp. röda skenet; det hade jag gärna velat veta.

"Stopp" från en sådan försignal var i sin tur inte försignalerat, utan stoppsignalen måste rimligen ha varit en överraskning för föraren.

I Säo-1947 stod det att ljusförsignal som kunde visa rött sken användes endast i undantagsfall. Det har fått mig att tro att ljusförsignal med rött sken bara användes på sidolinjer och inte var föremål för "nyuppsättning". Ritningen med en tillagd sidotågvägslykta (som då bara fanns på huvudlinjer med högre hastigheter) är rätt överraskande. Den antyder ju att man 1953 ändå tyckte att det fanns behov av att kunna ha sidotågvägslykta på en ljusförsignal som kunde visa rött sken. Det skulle vara intressant att veta om den typen blev uppsatt någonstans i verkligheten.
/up

P.S. Teorin om att man redan på 1950-talet hade funderingar på den ändring från 'grön blink och gul' till 'två gröna blinkar' som genomfördes 1975, den tror jag inte alls på.

P.S nr 2: Före Säo-1934 var gränsdragningen svag mellan å ena sidan en huvudljussignal som kunde "uppträda som en försignal" med, förutom 'rött' för "stopp", antingen 'grön blink' eller 'vit blink' och å andra sidan en ljusförsignal som också kunde visa 'rött'. I Säo-1934 bestämde man sig dock för att huvudljussignaler inte längre skulle kunna visa 'vit blink', utan det blev i stället 'en grön' (fast) som i vissa signaler (oftast vid blockposter) indirekt kom att visa att nästa huvudsignal inte visade "stopp". Detta hindrade dock inte SJ att här och där så sent som i slutet av 1930-talet använda (yttre) infartssignaler som visade enbart 'vit blink' i (modern) betydelse "kör, vänta kör" mot en inre infartssignal. En instruktion från Karlstad, daterad i december 1938 och tillgänglig på Gunnar Ekevings webbplats, visar att yttre infartssignalen 'A' från Skåre och yttre infartssignalen 'B' från Våxnäs var av denna typ. Typen av signalering kopierades ju för övrigt av SSnJ från 1938 för vissa av dess nya huvudsignaler, och de fanns kvar på Saltsjöbanan ända till början av 1980-talet. De på SSnJ/SB (och de av SJ:s huvudsignaler som man kopierade) hade dock inte rund bakgrundsskärm utan en för huvudsignaler normal avlång bakgrundsskärm.

Fsi m rött sken + sidotågvägslykta

av Per Wirback @, tisdag, augusti 24, 2021, 09:49 (358 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Ritningen C-7359 är en del i en serie som visar olika signalers infästning i kontaktledningsbryggor och stolpar.
Ritningarna avser alltså standarmontage av signaler i stolpar/bryggor, egentligen inte signalerna som sådana, även om de naturligtvis måste avse signaler som kan tänkas förekomma.

Av intresse i denna diskussion är ritning C-7358 vilken visar montaget av en 2-skens försignal med sidotågvägslykta i kontaktledningsbrygga, helt lik C-7359 vad gäller upplägg, ritdatum och revisionsdatum, men försignalen har olika antal sken.


Vad som dock skiljer dessa två signaler är förutom två eller tre ljusöppningar är målningen av bakgrundsskärmen, 2-skens har de vanliga vita fälten på sidorna målade, medans 3-skens signalen saknar dessa målade fält.


/Per

Fsi m rött sken + sidotågvägslykta

av Per Wirback @, tisdag, augusti 24, 2021, 09:55 (358 dagar sedan) @ Per Wirback

Av intresse i denna diskussion är ritning C-7358

[image]

Fsi, osymmetriskt placerade ljusöppningar

av Björn Fura @, tisdag, augusti 24, 2021, 10:27 (358 dagar sedan) @ Per Wirback

På ritningen av försignalen med två ljusöppningar och en separat sidotågvägslykta syns att de är osymmetriskt placerade i höjdled, här något högre. Varför sitter de inte "i mitten" i höjdled?
Samma typ av bakgrundsskärm används även idag på försignaler med två ljusöppningar. Det vanligaste har varit att ljusöppningarna sitter något nedanför mitten, men på senare år har det blivit vanligare med placeringen som på ritningen. Detta enligt mina egna observationer.
Kan någon bringa ljus över detta mysterium?

Fsi, osymmetriskt placerade ljusöppningar

av Överkörmästaren @, tisdag, augusti 24, 2021, 21:23 (357 dagar sedan) @ Björn Fura

På ritningen av försignalen med två ljusöppningar och en separat sidotågvägslykta syns att de är osymmetriskt placerade i höjdled, här något högre. Varför sitter de inte "i mitten" i höjdled?
Samma typ av bakgrundsskärm används även idag på försignaler med två ljusöppningar. Det vanligaste har varit att ljusöppningarna sitter något nedanför mitten, men på senare år har det blivit vanligare med placeringen som på ritningen. Detta enligt mina egna observationer.
Kan någon bringa ljus över detta mysterium?

Jag har alltid trott att det är den lite högre delen som normalt ska sitta uppåt, för att ge kontrast mot bakifrån kommande solljus.

Vid placering i brygga verkar det då logiskt att sätta den upp och ned, eftersom solen då oftare kommer från en låg vinkel.

Att de numera ofta sitter upp och ned tror jag är ungefär av samma skäl som S-tavlor hamnar upp och ned, montören tror att man kan vända dem hur som helst fast det inte är så.

Möjligen finns det också någon mekanisk skillnad på dem som gör att de är lättare att vända så?

Fsi m rött sken + sidotågvägslykta

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, augusti 24, 2021, 21:03 (357 dagar sedan) @ Per Wirback

Ritningen C-7359 är en del i en serie som visar olika signalers infästning i kontaktledningsbryggor och stolpar.
Ritningarna avser alltså standarmontage av signaler i stolpar/bryggor, egentligen inte signalerna som sådana, även om de naturligtvis måste avse signaler som kan tänkas förekomma.

Av intresse i denna diskussion är ritning C-7358 vilken visar montaget av en 2-skens försignal med sidotågvägslykta i kontaktledningsbrygga, helt lik C-7359 vad gäller upplägg, ritdatum och revisionsdatum, men försignalen har olika antal sken.

Vad som dock skiljer dessa två signaler är förutom två eller tre ljusöppningar är målningen av bakgrundsskärmen, 2-skens har de vanliga vita fälten på sidorna målade, medans 3-skens signalen saknar dessa målade fält.

/Per

Tack. Med hjälp av ritning C-7358 kan vi nu säkert konstatera att ritning C-7359 visar den typ av ljusförsignal som också hade en röd ljusöppning för att kunna visa "stopp".
/up

powered by my little forum