1937 levererades tre stycken (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén, Thursday, August 26, 2021, 22:19 (763 dagar sedan)

stålvagnar litt ABCo1 till BJ, avsedda för kontinentaltrafiken Oslo Köpenhamn. Jag hittade idag i mina pärmar en interiörbild av salongen, och plockade då fram en "lustig" exteriörbild av en av nämnda vagnar när den, försedd med verkstadsboggier, spårat ur i Åmål. Bilden gjorde jag hemma i slutet av femtiotalet från en av de glasplåtar Stig N lånat hem från Åmål. Pga. av de danska bestämmelserna var vagnen aningen smalare än svensk standard, 3095 mm genom att korridoren gjort smalare. Medge att inredningen var flott. Under kriget gick de som 2 dra och tredje klass vagnar G - Fln - Gävle.
[image]
[image]

Notera de eleganta

av Sune Nylén, Thursday, August 26, 2021, 22:25 (763 dagar sedan) @ Sune Nylén

anti-makasserna för att skydda tyget mot feta håroljor. Namnet kommer från Macassarolja, som var en vanlig ingrediens i hårpomador, som var så vanliga förr innan hårrufs blev på modet.

Notera de eleganta

av LasseE, Friday, August 27, 2021, 03:03 (762 dagar sedan) @ Sune Nylén

anti-makasserna för att skydda tyget mot feta håroljor. Namnet kommer från Macassarolja, som var en vanlig ingrediens i hårpomador, som var så vanliga förr innan hårrufs blev på modet.

Makassar är en stad på den Indonesiska ön Sulawesi där denna kladdiga hårolja producerades.

Notera de eleganta

av Sune Nylén, Friday, August 27, 2021, 08:50 (762 dagar sedan) @ LasseE

Just så. Jag har själv fuskat i branschen, då jag för kanske 50 år sedan rörde ihop hårcreme, liknande Brylcreme, om nu någon minns denna produkt. Felet var att den orsakade mycket mjäll. Men håret låg fint.:-D

1937 levererades tre stycken

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Thursday, August 26, 2021, 22:48 (763 dagar sedan) @ Sune Nylén

stålvagnar litt ABCo1 till BJ, avsedda för kontinentaltrafiken Oslo Köpenhamn. Jag hittade idag i mina pärmar en interiörbild av salongen, och plockade då fram en "lustig" exteriörbild av en av nämnda vagnar när den, försedd med verkstadsboggier, spårat ur i Åmål. Bilden gjorde jag hemma i slutet av femtiotalet från en av de glasplåtar Stig N lånat hem från Åmål. Pga. av de danska bestämmelserna var vagnen aningen smalare än svensk standard, 3095 mm genom att korridoren gjort smalare. Medge att inredningen var flott. Under kriget gick de som 2 dra och tredje klass vagnar G - Fln - Gävle.

Du som har tillgång till mycket BJ-iana.. Har du möjligen bilder på BJ ABo1 13 (senare SJ A4 4112)?

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp

1937 levererades tre stycken

av Sune Nylén, Thursday, August 26, 2021, 23:20 (763 dagar sedan) @ David Sohlberg

Hej Ja, jag letade faktiskt efter ABo1 för jag hade bilder på den, men jag har nog tagit ur den ur vagnpärmen vid tillfälle. Hittar jag de bilderna skall jag återkomma.

1937 levererades tre stycken

av Mattias Jansson, Thursday, August 26, 2021, 23:53 (763 dagar sedan) @ Sune Nylén

stålvagnar litt ABCo1 till BJ, avsedda för kontinentaltrafiken Oslo Köpenhamn.

Sammanlagt levererades 14 st stålvagnar till GDG-banorna 1936-37 från ASJ i Arlöv, 6st rena tredjeklassvagnar, och 8st kombinerade vagnar, de här tre och fem andra till GDJ, SDJ och DJ.

Det ligger nära till hands att anta att de här beställningarna i någon mån gjordes gemensamt, känner du till om det faktiskt förhöll sig på det viset?

(SDJ hade direktvagnar Stockholm - Rättvik och Stockholm - Falun, GDJ hade Stockholm - Uppsala - Gävle - Falun - Älvdalen utöver de helt GDG-bundna direktförbindelserna t ex Gävle - Falun - Göteborg. SJ tillhandahöll sannolikt någon del av vagnarna, men de här stålvagnarna lär likafullt ha varit åtminstone delvis avsedda för de här samtrafikförbindelserna.)

Hur man beställde vagnar, lok osv.

av Sune Nylén, Friday, August 27, 2021, 14:58 (762 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Jag läste just nu din fråga om beställningen. Det fanns något som hette Trafikutskottet med representanter - men inga tanter, bara herrar:-D - från samtliga banor. De bestämde vad som varje bana skulle stå för i materialväg, vad de behövde beställa och betala för. BJ hade ju 1935 fått två nya tredjeklass sovvagnar i stål, så det blev ju sex stycken totalt för BJs del. DJ levde naturligtvis inte i vacuum, utan hade koll på vad andra inköpte. De hade ju förstås ingen egen konstruktionsbyrå utan vagntillverkaren kom väl med förlag. Först 1942 gick DJ med i Tfv GDG sedan BJ inköpt aktiemajoriteten . Man hade då förvärvat aktiemajoriteten genom att köpa ett större parti aktier om legat i norska händer. Trafikförvaltningen fungerade i stort sett så att respektive bolag ställde sin bana och materiel till förvaltningens förfogande och fick utdelning av vinsten efter på, i förhand uppgjorda procenttabeller. DJ ingick ju i kontinentalbanan, där varje ingående bana skulle hålla med vagnar i förhållande till den ingående banlängden.