Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 (Bana)

av Peter Bolin, Friday, August 27, 2021, 23:43 (1004 dagar sedan)

Efter ett uppehåll på över två månader är det nu dags att återuppta visningen av Björn Alnebos bilder från Roslagsbanan. Vi är fortfarande kvar på linjen Rimbo–Norrtälje.

För att inte länklistan till de tidigare bildvisningarna ska ta upp så mycket plats i tråden har jag nu lagt listan på en extern webbsida: Länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan.

[image]
Norrtälje stn, september 1969. Det här är en motljusbild, men jag tycker att den håller måttet för visning ändå.

[image]
Norrtälje stn, september 1969. H65A 6163 står redo att avgå på linje 621 till Jarlaplan via Åkersberga.

[image]
Norrtälje stn, september 1969.

[image]
Hpl. Syninge, september 1969.

[image]
Hpl. Syninge, infarten, september 1969. Här ser man det upprivna spåret från den tiden då Syninge var station.

[image]
Kilometervisare, september 1969. Jag tror att det är en kilometervisare som visar avståndet till någon station som utgör nollpunkt. Vilken station är i så fall nollpunkt? Vad säger forumexpertisen?

[image]
Kilometervisare, september 1969. De här stenarna står inte kvar, vilket jag kunde konstatera under min banvallsvandring på sträckan i maj.

[image]
YP 796 + okänd UBFYP ankommer Malsta, september 1969.

[image]
YP 796 vid Malsta, september 1969.

[image]
Hpl. Syninge, september 1969.

Fortsättning följer i september.

Hälsningar
Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 -- längdmätningen

av Ulf Pålsson, Saturday, August 28, 2021, 01:27 (1004 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Kilometervisare, september 1969. Jag tror att det är en kilometervisare som visar avståndet till någon station som utgör nollpunkt. Vilken station är i så fall nollpunkt? Vad säger forumexpertisen?

[image]
Kilometervisare, september 1969. De här stenarna står inte kvar, vilket jag kunde konstatera under min banvallsvandring på sträckan i maj.

Nollpunkt för längdmätningen var Stockholm Ö, via Rimbo (km 55,1) till Norrtälje (km 77,0). Stockholm Ö utgjorde nollpunkt också för banorna till Svalnäs (km 11,9), Hallstavik (km 96,9), Uppsala Ö (km 114,6) och Gimo (km 114,3). Stockholm Ö utgör fortfarande nollpunkt för längdmätningen till Näsbypark (km 11,7), Österskär (km 29,4) och Kårsta (km 41,7), liksom för längdmätningen på museijärnvägen från Faringe (km 81,9) till Uppsala Ö.

Banan från Djursholms Ösby mot Svalnäs och kanske även den mot Altorp hade ursprungligen egna längdmätningar med nollpunkt i Dj Ösby. Det är oklart när SRJ lade om dessa till nollpunkt vid Stockholm Ö, och därmed också osäkert både hur länge och hur långt längdmätning med "Ösby-nollpunkt" användes på dessa banor.

Banorna Uppsala Ö–Länna, Länna–Rimbo–Norrtälje, Faringe–Gimo och Rimbo–Hallstavik utgjorde ju ursprungligen egna bolag och hade därmed först var och en egna nollpunkter. Någon gång efter inkorporeringen i SRJ fick de längdmätningar med Stockholm Ö som nollpunkt.

En (något egendomlig) uppgift säger att SJ (alltså 1959 eller senare) ändrade längdmätningen för Faringe–Gimo till egen (igen), med nollpunkt i Faringe.

Långängsbanan hade egen längdmätning med nollpunkt i Stocksund, till Långängstorp (km 1,3).

(Källa till de flesta uppgifterna: Järnvägsdata 2009.)

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 -- längdmätningen

av Bobo L, Saturday, August 28, 2021, 21:19 (1003 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack Ulf för den genomgången!

Som komplement, och koppling till nutid, sägs det att SL ändrat längdmätningen flera gånger i samband med sentida upprustnings- och ombyggnadsprojekt såsom nya Stocksundsbro och diverse dubbelspårsetapper. Första gången var under tiden som SL Bansystem AB förvaltade banan (eller var det under SL Infrateknik ABs förvaltning?). Möjligen var det i samband med de första upprustningarna på 90-talet när tex den nya Stocksundsbron byggdes. Troligen fann SL:s personal, med rätta, att alla längduppgifter var uråldriga, och kanske rättade och korrigerade utan dokumenteringshistorik. Till slut fann man för gott att mäta om hela rasket, och det var nog då som tex varenda ktl-stolpe fick ett km-tal med cm-noggrannhet vilket applicerades på stolpen med hjälp av Dymo-remsor.

På 80-talet var jag själv anställd en tid som utsättare på SL, och kan intyga att dåvarande mätchefen mycket väl visste var RB:s nolla var belägen, och de närmaste efterträdarna likaså, dem har jag nämligen också arbetat ihop med, men i en annan roll.

Min elaka gissning är att sedan SL:s egen teknikorganisation började avlövas och allt (ALLT!) skulle upphandlas så fattade dock inte de olika konsultbemanningarna som avlöste varandra i rask takt nollans belägenhet ("Vem faan har lagt nollan uppe på ett berg halvvägs ut från stoppbockarna!?" ), och fann sålunda att inget stämde vilket ledde till ÄTOR och trätor som SL:s projektledningar (också konsulter) inte kunde/orkade värja sig emot och beställde därför tilläggsuppdraget "Om-mätning". Ibland omfattades bara den aktuella ombyggnadsetappen och troligen anslutande bansträckor, men någon gång lär hela banan ha mätts in och kilometrats om, en gång till.

Ovanstående har jag själv inte varit inblandad i alls, men jag har här lagt pussel av sanningar och skrönor som berättats i fikarum och på AW mm. Sanningshalten kan således inte garanteras, men det är helt sant! :-D :-P


I länken nedan omnämns nämnda nolla, samt tillkännages en förmodan om att den nya nollan är belägen vid "Slussen Norra" liksom hos Bana 1 och Bana 2. :-P

Därtill ett kort blänk om tillämpningen av skjuts på Stockholm Ö.

https://postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=119989

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 -- längdmätningen

av Elling S. Rudaasen, Saturday, August 28, 2021, 21:27 (1003 dagar sedan) @ Bobo L

Jag som trodde att den nya nollan, tillsammans med minst två andra, finns på en adress på Kungsholmens bortre delar!

Björn Alnebos Roslagsbanebilder –14 - ändrad längdmätning

av Göran Kannerby, Sunday, August 29, 2021, 10:01 (1003 dagar sedan) @ Bobo L

Tack Ulf för den genomgången!

Som komplement, och koppling till nutid, sägs det att SL ändrat längdmätningen flera gånger i samband med sentida upprustnings- och ombyggnadsprojekt såsom nya Stocksundsbro och diverse dubbelspårsetapper. Första gången var under tiden som SL Bansystem AB förvaltade banan (eller var det under SL Infrateknik ABs förvaltning?). Möjligen var det i samband med de första upprustningarna på 90-talet när tex den nya Stocksundsbron byggdes. Troligen fann SL:s personal, med rätta, att alla längduppgifter var uråldriga, och kanske rättade och korrigerade utan dokumenteringshistorik. Till slut fann man för gott att mäta om hela rasket, och det var nog då som tex varenda ktl-stolpe fick ett km-tal med cm-noggrannhet vilket applicerades på stolpen med hjälp av Dymo-remsor.

På 80-talet var jag själv anställd en tid som utsättare på SL, och kan intyga att dåvarande mätchefen mycket väl visste var RB:s nolla var belägen, och de närmaste efterträdarna likaså, dem har jag nämligen också arbetat ihop med, men i en annan roll.

Min elaka gissning är att sedan SL:s egen teknikorganisation började avlövas och allt (ALLT!) skulle upphandlas så fattade dock inte de olika konsultbemanningarna som avlöste varandra i rask takt nollans belägenhet ("Vem faan har lagt nollan uppe på ett berg halvvägs ut från stoppbockarna!?" ), och fann sålunda att inget stämde vilket ledde till ÄTOR och trätor som SL:s projektledningar (också konsulter) inte kunde/orkade värja sig emot och beställde därför tilläggsuppdraget "Om-mätning". Ibland omfattades bara den aktuella ombyggnadsetappen och troligen anslutande bansträckor, men någon gång lär hela banan ha mätts in och kilometrats om, en gång till.

Ovanstående har jag själv inte varit inblandad i alls, men jag har här lagt pussel av sanningar och skrönor som berättats i fikarum och på AW mm. Sanningshalten kan således inte garanteras, men det är helt sant! :-D :-P


I länken nedan omnämns nämnda nolla, samt tillkännages en förmodan om att den nya nollan är belägen vid "Slussen Norra" liksom hos Bana 1 och Bana 2. :-P

Därtill ett kort blänk om tillämpningen av skjuts på Stockholm Ö.

https://postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=119989

Sträckan Jönköping-Vaggeryd lär ha fått nollan flyttad två gånger beroende på byte av stationshus. Första nollan utgick från stationshuset Jönköpings hamn. Sedan blev det på 1970-talet linjeomläggning så att spåret utgick från Jönköping C i sin ursprungliga version. Ett decennium senare fick Jönköping C nytt stationshus ett stycke västerut.

Låter som en skröna, men jag har förstahandsuppgifter om det.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 -- längdmätningen

av Bobo L, Monday, September 20, 2021, 22:38 (980 dagar sedan) @ Bobo L

Sedan jag skrev ovanstående inlägg om längdmätning och ommätningar så har jag fått ett par milda tillrättalägganden och nyanseringar om svårigheterna. Jag tycker därför att det är befogat att jag förklarar att situationen uppenbarligen är mera komplex än vad jag som utomstående betraktare förstod.

Tack ingschenjör 1 och ingschenjör 2!

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 -- längdmätningen

av John T, Sunday, August 29, 2021, 17:48 (1003 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

En (något egendomlig) uppgift säger att SJ (alltså 1959 eller senare) ändrade längdmätningen för Faringe–Gimo till egen (igen), med nollpunkt i Faringe.

Enligt SRJ sista tidtabellsbok del A, giltig fr.o.m. 31 maj 1959, så är nollpunkten för Faringe-Gimo just i Faringe, med km 32.365 i Gimo.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14 -- längdmätningen

av Stefan Isaksson, Sunday, August 29, 2021, 20:51 (1002 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag funderade på om, eftersom kilometerpålarna var av sten, det kunde vara kvarlevor av den ursprungliga mätningen, men efter lite överslagsberäkningar tror jag det kan uteslutas: LNJ var bara 61 kilometer lång och det kan därmed inte varit avståndet från Länna. (På tal om ingenting: varifrån mättes LNJ? Norrtälje, Länna eller rentav gemensam mätning med ULJ och därför från Uppsala).

Jag tror de fotograferade kilometerpålarna refererar till Stockholm Ö.

SI

Km-märkningen på ULJ och LNJ

av Johan M Vinberg, Monday, August 30, 2021, 19:47 (1002 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Hej alla,


Järnvägshistorikern Stig Lundin, som var en värdefull informationskälla då boken om Lennabanorna skrevs informerade om att km-märkningen (troligen med primitiva träbitar spikade på träd eller trästolpar) utgick från Uppsala Central (som skötte driften av ULJs station "Upsala (noetra att namnet Uppsala Östra - med två "P" blev aktuellt föst 1912. Skrvningen "Upsala Östra" är alltså ett fallsarium).
När LNJ var färdigbyggd 1884 och man skapade en gemensam järnvägsförvaltning av de båda banorna (bolöagen förblev separata) blev Norrtälje huvudort dit Trafikchefen, VD och mycket personal flyttade. Km-tavlorna utgick nu från huvudorten Norrtälje (som var alltså "0 km").

Jag är osäker på när nya skyltar sattes upp- Aktiemajoriteten i ULJ övertogs redan 1904 av SRJ-bolaget medan det dröjde till juni 1905 då SRJ-bolaget löste in det likviderade LNJ-bolaget. Först 1908 hade SRJ förvärvat alla aktier i ULJ. Gissningvis började därför den nya km-numreringen först 1909.

Hilsen
Johan

Km-märkningen på ULJ och LNJ

av Överkörmästaren, Monday, August 30, 2021, 21:33 (1001 dagar sedan) @ Johan M Vinberg

km-märkningen [...] utgick från Uppsala Central (som skötte driften av ULJs station "Upsala (noetra att namnet Uppsala Östra - med två "P" blev aktuellt föst 1912. Skrvningen "Upsala Östra" är alltså ett fallsarium)

Olyckligtvis har det fallit bort en del tecken, bland annat ett höger citattecken. Jag kan inte bedöma om det även fattas ett ord! Vad hette stationen från början - endast Upsala? När infördes två p?

Km-märkningen på ULJ och LNJ

av Granis, Monday, August 30, 2021, 22:29 (1001 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Vad hette stationen från början - endast Upsala?

Så bör det ha varit. SJ skötte även om tågklareringen på ULJ fram till...(?, går att kolla i "referensböcker" )

När infördes två p?

I början av 1900-talet. Alltså då i detta fall (ungefär?) samtidigt som beteckningen "Östra" tillkom. I samband med att ULJ/ ULNJ införde egen tågklarering kanske? Men mindre troligt att allt detta infördes exakt samtidigt. Eller?


/ L G

Km-märkningen på ULJ och LNJ

av Johan M Vinberg, Monday, September 06, 2021, 18:32 (995 dagar sedan) @ Granis

Vad hette stationen från början - endast Upsala?


Så bör det ha varit. SJ skötte även om tågklareringen på ULJ fram till...(?, går att kolla i "referensböcker" )

När infördes två p?


I början av 1900-talet. Alltså då i detta fall (ungefär?) samtidigt som beteckningen "Östra" tillkom. I samband med att ULJ/ ULNJ införde egen tågklarering kanske? Men mindre troligt att allt detta infördes exakt samtidigt. Eller?


/ L G


När ULJ öppnade hettet stationen enbart "Upsala"
Det blev Uppsala Östra först 1912 (inte i början av 1900-talet) när SRJ (inte ULJ/ULNJ) införde egen tågklarering.

HAr dock inte årtalet när SJ bytte från "Upsala" till Uppsala".

Hilsen
Johan

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14

av Peter Bolin, Monday, August 30, 2021, 16:21 (1002 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack till alla för kommentarerna om längdmätningen på Roslagsbanan. Det har uppenbarligen varit en del ändringar av den genom åren.

Enligt Wikipediaartikeln (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilometerstolpe) förekommer benämningarna kilometerstolpe, kilometerpåle, kilometertavla och kilometersten för dessa avståndsvisare. I det här fallet borde kilometersten passa bäst.

Jag är inte riktigt nöjd med ljus och kontrast på vissa av bilderna jag lade ut i fredags kväll. En del av bildmaterialet är svårbearbetat, men nästa gång ska jag lägga mer tid på den delen.

/Peter Bolin

Apropå km-pålar och annat..

av David Sohlberg, Wednesday, September 01, 2021, 11:01 (1000 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack till alla för kommentarerna om längdmätningen på Roslagsbanan. Det har uppenbarligen varit en del ändringar av den genom åren.

Enligt Wikipediaartikeln (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilometerstolpe) förekommer benämningarna kilometerstolpe, kilometerpåle, kilometertavla och kilometersten för dessa avståndsvisare. I det här fallet borde kilometersten passa bäst.

Jag är inte riktigt nöjd med ljus och kontrast på vissa av bilderna jag lade ut i fredags kväll. En del av bildmaterialet är svårbearbetat, men nästa gång ska jag lägga mer tid på den delen.

/Peter Bolin

.. vad ska man kalla den här? Kilometermärkning?

[image]

Stockholm C 31 augusti 2021.

Apropå km-pålar och annat..

av Göran Kannerby, Wednesday, September 01, 2021, 16:53 (1000 dagar sedan) @ David Sohlberg

Tack till alla för kommentarerna om längdmätningen på Roslagsbanan. Det har uppenbarligen varit en del ändringar av den genom åren.

Enligt Wikipediaartikeln (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilometerstolpe) förekommer benämningarna kilometerstolpe, kilometerpåle, kilometertavla och kilometersten för dessa avståndsvisare. I det här fallet borde kilometersten passa bäst.

Jag är inte riktigt nöjd med ljus och kontrast på vissa av bilderna jag lade ut i fredags kväll. En del av bildmaterialet är svårbearbetat, men nästa gång ska jag lägga mer tid på den delen.

/Peter Bolin


.. vad ska man kalla den här? Kilometermärkning?

[image]

Stockholm C 31 augusti 2021.

km-tavla, modell större, material betong :-)

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 14

av Peter Bolin, Monday, September 20, 2021, 23:54 (980 dagar sedan) @ Peter Bolin

Jag är inte riktigt nöjd med ljus och kontrast på vissa av bilderna jag lade ut i fredags kväll. En del av bildmaterialet är svårbearbetat, men nästa gång ska jag lägga mer tid på den delen.

/Peter Bolin

Nu har jag bearbetat om sju av bilderna i augustiomgången. Det behövdes mer arbete med ljus och kontrast.

Det var svårt att få webbläsaren att läsa in de nya versionerna av bilderna när jag skulle kontrollera resultatet i tråden. Webbläsaren envisades med att hämta från cachen, men till slut fick jag fram de nya versionerna. Jag misstänker att det kan bli likadant för er andra som varit inne i tråden tidigare.

Septemberomgången är på gång. Återkommer inom kort med tio bilder som jag inte visat tidigare.

/Peter Bolin