VJ-vagnar (Fordon: vagnar)

av Anders Nordebring @, onsdag, september 01, 2021, 19:23 (53 dagar sedan)

[image]


Denna bild ingår i Braunerhielmska samlingen (vol. A1.11.5.1:2), förvarad i Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, och visar Marianne Braunerhielm, med all sannolikhet sommaren 1935. Vi är väl på VJ?

VJ-vagnar

av Granis @, onsdag, september 01, 2021, 19:55 (53 dagar sedan) @ Anders Nordebring

Du har säkert hittat nån koppling mellan aktuell släkt och VJ då? Annars skulle jag inte kommit nära, typ... VJ hade en resgodsvagn som hette F 82 (byggd 1903, sedan G-vagn 1925 och slutligen SJ Gmp 300052) och två BCo-boggivagnar (nr 6 och 7) vilka från början hade haft litterat ACo (apropå hyfsat aktuell "tråd" här nyligen), omlittererade (men inte ombyggda?) 1909. Jag tycker det står "BCo" på rambalken nere t h. Så bilden borde vara tagen mellan 1909 och 1925 i så fall? Allt enligt far och son Olssons vagnlista för aktuell järnväg, även den publicerad här. Dessa har kanske nåt att tillägga/ klarlägga dessutom?


/ L G

VJ-vagnar

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, september 01, 2021, 20:15 (53 dagar sedan) @ Granis

Du har säkert hittat nån koppling mellan aktuell släkt och VJ då? Annars skulle jag inte kommit nära, typ... VJ hade en resgodsvagn som hette F 82 (byggd 1903, sedan G-vagn 1925 och slutligen SJ Gmp 300052) och två BCo-boggivagnar (nr 6 och 7) vilka från början hade haft litterat ACo (apropå hyfsat aktuell "tråd" här nyligen), omlittererade (men inte ombyggda?) 1909. Jag tycker det står "BCo" på rambalken nere t h. Så bilden borde vara tagen mellan 1909 och 1925 i så fall? Allt enligt far och son Olssons vagnlista för aktuell järnväg, även den publicerad här. Dessa har kanske nåt att tillägga/ klarlägga dessutom?


/ L G

Här alltså. Allt tyder på att det är BCo 6. Jag vill också be att få påpeka att det står att F 82 blev G efter 1925.

/Ola

VJ-vagnar

av Anders Nordebring @, onsdag, september 01, 2021, 20:38 (53 dagar sedan) @ Ola Almquist

Du har säkert hittat nån koppling mellan aktuell släkt och VJ då? Annars skulle jag inte kommit nära, typ... VJ hade en resgodsvagn som hette F 82 (byggd 1903, sedan G-vagn 1925 och slutligen SJ Gmp 300052) och två BCo-boggivagnar (nr 6 och 7) vilka från början hade haft litterat ACo (apropå hyfsat aktuell "tråd" här nyligen), omlittererade (men inte ombyggda?) 1909. Jag tycker det står "BCo" på rambalken nere t h. Så bilden borde vara tagen mellan 1909 och 1925 i så fall? Allt enligt far och son Olssons vagnlista för aktuell järnväg, även den publicerad här. Dessa har kanske nåt att tillägga/ klarlägga dessutom?


/ L G


Här alltså. Allt tyder på att det är BCo 6. Jag vill också be att få påpeka att det står att F 82 blev G efter 1925.

/Ola


Ja, de olssonska vagnslistorna är givande! En anteckning gjord vid den aktuella bildsviten som jag gärna vill knyta till just denna bild är "Marianne sommaren 1935, Lidgården" ‒ i Komstad, strax väster om Sävsjö, finns en gård med detta namn.

powered by my little forum