SJ 1067mm personvagnar. (Fordon: vagnar)

av Krister P @, Växjö, fredag, september 03, 2021, 22:46 (85 dagar sedan)

Finns det någon förteckning över SJ personvagnar för 1067mm med tillverkningsår och tillverkare?

SJ 1067mm personvagnar.

av Granis @, fredag, september 03, 2021, 23:49 (85 dagar sedan) @ Krister P

"Basdata" i form av SJ litt och nummer samt (senaste) EJ motsvarande fanns åtminstone tidigare på Stig Lundins hemsida.


/ L G

SJ 1067mm personvagnar.

av Björn Arvidsson @, lördag, september 04, 2021, 11:16 (85 dagar sedan) @ Granis

"Basdata" i form av SJ litt och nummer samt (senaste) EJ motsvarande fanns åtminstone tidigare på Stig Lundins hemsida.


/ L G

Då de ligger i samma nummerserier som 891 vagnarna får man leta lite.

http://www.stiglundin.se/jarnvag/18119222/sj/personvagnar/personvagnsnr.htm

SJ 1067mm personvagnar.

av Ola Almquist @, Göteborg, lördag, september 04, 2021, 11:21 (85 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

"Basdata" i form av SJ litt och nummer samt (senaste) EJ motsvarande fanns åtminstone tidigare på Stig Lundins hemsida.


/ L G


Då de ligger i samma nummerserier som 891 vagnarna får man leta lite.

http://www.stiglundin.se/jarnvag/18119222/sj/personvagnar/personvagnsnr.htm

F.d. KURJ-vagnarna Ct 445, Cot 849 och 850 saknas det uppgifter om. 850 var alltså inte en Bop.

SJ 1067mm personvagnar.

av Björn Arvidsson @, lördag, september 04, 2021, 11:35 (85 dagar sedan) @ Ola Almquist

"Basdata" i form av SJ litt och nummer samt (senaste) EJ motsvarande fanns åtminstone tidigare på Stig Lundins hemsida.


/ L G


Då de ligger i samma nummerserier som 891 vagnarna får man leta lite.

http://www.stiglundin.se/jarnvag/18119222/sj/personvagnar/personvagnsnr.htm


F.d. KURJ-vagnarna Ct 445, Cot 849 och 850 saknas det uppgifter om. 850 var alltså inte en Bop.

Finns en del fel i Stigs listor 849 och 850 var en Cot/Bot. 850 var den sista innan vagnarna från SRJ kom samt de 7 som levererades direkt till SJ 1961

SJ 1067mm personvagnar.

av Stefan Olsson @, lördag, september 04, 2021, 14:01 (84 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Nu ligger såväl 1067- som 1093-vagnsprojekten litet långt fram eftersom vi ju har en hel del kvar på 891, men det här är vad jag hittat:

15 Co Södertälje 1901 senare Co2 Cot 849 † 1962

16 BCo Södertälje 1907 Cot 850 1956: förrådsvagn Rb †1961 Vs

17 BC2 KVAB 1914 Ct 445 1955: 29 ms bgv 859

Skrotningsåren verkar inte vara helt säkra.

powered by my little forum