Sveriges kommunikationer 1947 (Järnväg allmänt)

av leghorn, Friday, September 03, 2021, 23:49 (569 dagar sedan)

Martin Ragnar här igen som gräver i rälsbussarnas introduktion på Gotland under andra halvan av 1940-talet. Slite-Roma Järnväg var som bekant sena i starten jämfört med Gotlands Järnväg och Klintehamn-Roma Järnväg. De senare två banorna inledde sin rälsbusstrafik före jul 1945 medan SlRJ:s rälsbuss med tillhörande släp levererades först under 1948 när SJ redan tagit över trafiken definitivt. Men SlRJ förde senhösten 1946 diskussioner med KlRJ om att kunna hyra en rälsbuss under vissa dagar i veckan. Avtalet blev undertecknat av SlRJ. Frågan är bara om hyran av rälsbussen faktiskt blev av. I SlRJ:s styrelseprotokoll och årsberättelser besvaras inte denna fråga. Men svaret borde finnas i tidtabellerna från den aktuella tiden - tidtabeller som jag dock saknar. Men hur ser det ut i tidtabellerna för SlRJ från januari, februari, mars och april 1947 - finns det något rälsbusståg på SlRJ inlagt där - eller ej? Några tryckta affischtidtabeller för den aktuella tiden finns inte bevarade i SJ:s arkiv på Landsarkivet i Visby. Men Sveriges Kommunikationer utkom väl med ett nummer i månaden minst vid denna tid?

Mvh

Martin

Sveriges kommunikationer 1947

av Wk, Saturday, September 04, 2021, 01:21 (569 dagar sedan) @ leghorn
Redigerad av Wk, Saturday, September 04, 2021, 01:26

Desvärre har jag bara SvK från Juni 1946 (SlRJ) och Augusti 1947 (det vill säga efter SJ tog över i bolagsform, annonserat som Gotlands Järnväg) från den här tiden.
Dock är utbudet detsamma, med enbart minut-justeringar.... och inga rälsbusståg. Så om det förekom, kan det enbart varit en kort tid första halvåret 1947. I Augusti 1949 är det dock idel rälsbuss-trafik.

Sveriges kommunikationer 1947

av leghorn, Saturday, September 04, 2021, 09:14 (569 dagar sedan) @ Wk

Tack. Och ja, det är precis så: OM - och den frågan är alltså ännu så länge höljd i dunkel - det pågick rälsbusstrafik på SlRJ under 1947 så var det med start i januari och under någon månad på vårvintern och då bara några dagar i veckan. I juni 1947 fanns det ingen rälsbusstrafik. Så den som råkar ha tillgång till Sveriges Kommunikationer från januari, februari och mars 1947 är jag mycket intresserad av att få ta del av tidtabellen för SlRJ där.

Sveriges kommunikationer 1947

av Leif B, Saturday, September 04, 2021, 09:40 (569 dagar sedan) @ leghorn

Tack. Och ja, det är precis så: OM - och den frågan är alltså ännu så länge höljd i dunkel - det pågick rälsbusstrafik på SlRJ under 1947 så var det med start i januari och under någon månad på vårvintern och då bara några dagar i veckan. I juni 1947 fanns det ingen rälsbusstrafik. Så den som råkar ha tillgång till Sveriges Kommunikationer från januari, februari och mars 1947 är jag mycket intresserad av att få ta del av tidtabellen för SlRJ där.

Kan vi vara säkra på de inte har kört rälsbussar i ångtågens tidtabeller? För att spara driftkostnader, även om de inte kunde utnyttja rälsbussarnas fördela med högre fart och verkligen kunna avveckla ångloken och ångloksinfrastrukturen.

Med en något osäker tillgång till rälsbussen tycker jag det vore ett naturligt första steg som i så fall inte syns i SvK.

/funderar
Leif

Sveriges kommunikationer 1947

av leghorn, Saturday, September 04, 2021, 09:51 (569 dagar sedan) @ Leif B

Det går ju så klart inte att utesluta något sådant - särskilt inte om det sker på provbasis och mitt under en pågående tidtabellsperiod. Så är det visst. Men om man kan läsa de tryckta tidtabellerna i Sveriges Kommunikationer där i början av 1947 så KANSKE man kan finna någon konkret information om saken också! Jag hoppas i alla fall på det!

Sveriges kommunikationer 1947

av Anders Jansson, Saturday, September 04, 2021, 11:37 (568 dagar sedan) @ leghorn

Väg och Vatten meddelade 1946-12-06 i ett svar på en förfrågan från SlRJ att man kunde tillåta användning av en provisorisk släpvagn i avvaktan på leverans från Hilding Carlsson. Sth för aktuella rälsbusståg skulle då sättas till 40 km/t. Jag skulle därför mycket väl kunna tänka mig att det inte i tidtabellen angavs vilka dagar rälsbuss användes i stället för loktåg.

De underlag till Allmän svensk järnvägsstatistik som de enskilda bolagen varje år upprättade brukar innehålla uppgift om uthyrda/inhyrda fordon och deras kilometerprestationer. Nu är det flera tiotal år sedan jag tittade på något sådant underlag men jag misstänker att nedanstående post i NAD kan vara en ledtråd. I så fall återfinns 1946 i volym 69 och år 1948 i volym 71.

[image]

Sveriges kommunikationer 1947

av leghorn, Saturday, September 04, 2021, 15:23 (568 dagar sedan) @ Anders Jansson

Intressant! Och mycket bra tips Anders! Ombyggnaden av "UDF 51", som fordonet nog inte hette egentligen, började i början av december 1946 och var färdigt ett par veckor senare, så det rörde sig inte om nån alldeles stor ombyggnad.

Sveriges kommunikationer 1947

av Lars-Göran Eriksson, Sunday, September 05, 2021, 01:04 (568 dagar sedan) @ leghorn

Jag har scannat in en sida från Sveriges Kommunikationer N:o 3 Den 1 mars 1947.

I Sv Kommunikationer No 6 Den 9 juni 1947, samma som ovan, så även i No 11. Den 1 nov 1947, dock med ändrade tågnr.

Först i Nr 7. Den 1 juli 1948 går det två Y-tåg i vardera rikting.

[image]

Sveriges kommunikationer 1947

av leghorn, Sunday, September 05, 2021, 16:25 (567 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

Allra varmaste tack Lars-Göran! Mycket intressant att det alltså inte är några rälsbusståg på Slitebanan där ännu. Frågan är då om det hyresavtal som tecknades mellan SlRJ och KlRJ om förhyrning av den senare banans ena rälsbuss under vissa dagar av veckan och med start 1 januari 1947, verkligen materialiserades. En hel del talar för att det inte blev så, men osvuret är än så länge bäst.

Sveriges kommunikationer 1947 eller ej annonserat?!

av Wk, Sunday, September 05, 2021, 19:14 (567 dagar sedan) @ leghorn

Allra varmaste tack Lars-Göran! Mycket intressant att det alltså inte är några rälsbusståg på Slitebanan där ännu. Frågan är då om det hyresavtal som tecknades mellan SlRJ och KlRJ om förhyrning av den senare banans ena rälsbuss under vissa dagar av veckan och med start 1 januari 1947, verkligen materialiserades. En hel del talar för att det inte blev så, men osvuret är än så länge bäst.

Svårt att säga helt säkert, för nu kommer ju den riktigt elaka frågan: Kan det ha funnits för tåg som INTE annonserades i SvK utan enbart lokalt?

Därutöver, som en annan skribent påpekat, om det bara var vissa dagar rälsbusstrafik var påtänkt, kan det ju vara så, att man inte annonserade detta specifikt i SvK. Vad som dock talar emot detta är väl att vid denna tid var det ganska viktigt att uppmärsamgöra begränsningar med hänsyn till resgodspolletering, etc.

Sveriges kommunikationer 1947 eller ej annonserat?!

av leghorn, Sunday, September 05, 2021, 20:43 (567 dagar sedan) @ Wk

Jag har inte facit, men som du själv nämner så var ju begränsningar i resgodsutrymme en sak som man lyfte fram väldigt tydligt när rälsbussarna introducerades i tågtrafiken på GJ och KlRJ så gjorde man nu begränsningar av det slaget på SlRJ så borde det ha påtalats särskilt i tidtabellen också kan jag tycka. Fortsättning följer dock!

Sveriges kommunikationer 1947 eller ej annonserat?!

av Ola Almquist, Göteborg, Sunday, September 05, 2021, 20:53 (567 dagar sedan) @ leghorn

Jag har inte facit, men som du själv nämner så var ju begränsningar i resgodsutrymme en sak som man lyfte fram väldigt tydligt när rälsbussarna introducerades i tågtrafiken på GJ och KlRJ så gjorde man nu begränsningar av det slaget på SlRJ så borde det ha påtalats särskilt i tidtabellen också kan jag tycka. Fortsättning följer dock!

Jag tycket att det i så fall förutom på stationerna borde ha annonserats om det i lokaltidningarna. Nu verkar det som att KB ska övergå till normalt öppethållande fr.o.m. 15 september om allt går som det ska.

/Ola

Sveriges kommunikationer 1947 eller ej annonserat?!

av leghorn, Monday, September 06, 2021, 00:10 (567 dagar sedan) @ Ola Almquist

Så bra att KB öppnar upp igen. Noterar också att det på de två persontågen (som väl i så fall är huvudkandidaterna till att delvis ha ersatts med rälsbussar) står angivet att man erbjuder såväl 2:a som 3:e klass. Det är ju ett utbudslöfte som bara kan uppfyllas om man kör med lokdraget tåg. Ytterligare ett indicium mot rälsbusstrafik där och då alltså.

Sveriges kommunikationer 1947

av Thomas K Ohlsson, Monday, September 06, 2021, 12:25 (566 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

[image]

Efter att studerat dessa tidtabeller ett tag noterar jag följande:

Rälsbusståg 3 från Hablingbo med ankomst 19:00 i Roma vardagar (SoH 18:50) har anslutning mot Visby, ankomst Visby 19:50.

Tåg P3 från Slite ankommer också Roma 19:00, men där är anslutande ankomsttid i Visby 19:45.

Gick det två tåg Roma-Visby med 5 minuters mellanrum eller är det ett feltryck? Den som har tillgång till tabell 290 vet säkert svaret...

funderar
Thomas K Ohlsson

Sveriges kommunikationer 1947

av Stefan Olsson, Monday, September 06, 2021, 13:06 (566 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Tiderna till Visby är litet speciella.
På KlRJ går ju anslutande tåg bara vardagar och då går GJ P4 19.03 från Roma och är i Visby 19.40.

På SlRJ går tåget P3 alla dagar, så på vardagarna kommer man 19.40 till Visby. Men på helgerna kommer man dit först 19.45 för då går GJ P4 19.05 från Roma och ankommer Visby 19.45, troligen på grund av mer trafik på en söndag. Man tycks alltså ha garderat sig i tidtabellen och nöjt sig med den senare tiden alla dagar eftersom ingen direkt anslutning norrut i Visby fanns.