Demokratiunderskott - debattinlägg (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Affe @, Partille, torsdag, januari 03, 2008, 00:51 (5255 dagar sedan)

Dom börjar bli lite väl många nu...

AGJ, FVJ och JvmV är några färska exempel på föreningar som jag har träffat på, vilka alla lider av demokratiunderskott. Troligtvis förekommer det mer eller mindre i alla föreningar.
Mycket tid och kraft går åt att i efterhand utreda och försöka rätta till felaktigheter som uppstått p.g.a. demokratiunderskott. En del går dessvärre inte att få någon klarhet i.

Föreningar drivs idag enl. stadgar och arbetsformer som bygger på de förutsättningar som fanns när förra seklet var ungt. Det var främst arbetar- och nykterhetsrörelserna som utformade reglerna och som även idrottsrörelsen kom att arbeta efter.
Kommunikationerna var dåliga, både vad beträffar transporter och innehav av telefoner. En så enkel sak som telefonsammanträden var inte möjliga att arrangera. Att samla alla medlemmar till ett möte var både tidsödande och kostsamt, eftersom det fick ske med stencilerade kallelser utsända i frankerade kuvert. Det var bl.a. därför som man valde ut en handfull människor, som fick i uppdrag att representera medlemmarna mellan årsmötena - med andra ord en representativ demokrati.

Nu i 21:a århundradet har vi helt andra förutsättningar. Se bara på skatteverket som klara av att ta emot självdeklarationer via Internet. Poststationerna blir färre, allt eftersom folk fixar betalningar och korrespondens hemifrån via datorn. Listan över nya möjligheter som öppnats, kan göras oändligt lång.

Är det inte dags att skrota det traditionella beslutsfattandet i våra föreningar och istället ålägga styrelser att genomföra medlemsomröstningar via Internet eller SMS - direkt demokrati.
Några tekniska hinder av större omfattning finns inte. Fördelarna är som jag ser det fler än nackdelarna. Om dessutom förslagen är väl förberedda, kan besluten fattas utan dröjsmål.
Hur det praktisk skall lösas har jag inget färdigt förslag på, utan får naturligtvis utredas vidare. Det måste t.ex. ges tid för frågor och interna debatter, innan omröstningarna sker.

Det viktiga är att medlemmarna engageras i föreningens arbete och inte bara är med som konsumenter. Man skall dock kunna välja att vara passiv medlem utan rösträtt.
Det är heller inte fel att styrelsen får respons för sina förslag och inte behöva "försvara" dem i efterhand. Det förutsätter givetvis att medlemmarna får adekvat information, innan besluten fattas. Den kontrollen åligger revisorerna, då deras "jobb" inte bara består i att kolla kassa-, plus- och bankkonton.

Dessutom tror, för att inte säga vet jag, att massor av dagens ungdomar inte har så mycket till övers för att delta i traditionellt styrelsearbete. De känner sig främmande inför beslutsordningar och annat, som för oss 40-talister känts som naturliga. Dags att förnya innan sista tåget har gått.

Ställ krav på medlemmarna - låt dem ta ansvar genom att vara med och bestämma - det är ju deras förening.

Mvh Affe

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Micke Carlsson, torsdag, januari 03, 2008, 02:01 (5255 dagar sedan) @ Affe

Felet med s k direktdemokrati är väl att även rent idiotiska förslag kan röstas fram med relativt enkla lobbymedel. Om alla mångahundra medlemmar får chansen att påverka "okontrollerat" så kan ekonomin gå präktigt överstyr och det snabbt. Eller att 90% av de aktiva finner att de inte har samma livsåskådning som 90% av de samtliga medlemmarna... Men i grund och botten håller jag rent principiellt med. Och till 100% vad gäller direktkommunikation styrelse/funktionärer ToR medlemmar.

Med en vettig beredning så kan säkert många frågor vinna på att avröstas på schweiziskt vis. Fast någonstans är det istället kanske ett tecken på att föreningen ifråga saknar en kreativ ledning också..?

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Niklas Biedermann @, torsdag, januari 03, 2008, 09:21 (5254 dagar sedan) @ Affe

Detta är ett förslag som kommer lite från och till i olika sammanhang.
När du tänker efter är ju allt organiserat på detta mer eller midre representativa sätt i både stat, föreningar, företag, ledningsgrupper, projektgrupper mm. Någon får ett uppdrag av någon annan och sköter det självständigt till en tidpunkt där det redovisas.

Du menar att problemen i t.ex. FVJ inte skulle uppstått med direkt demaokrati; det är inget problem att en falang väcker en fråga och röstar igenom den. Men av vem ska du sedan utkräva ansvar, t.ex. i FVJ-fallet? Om du degraderar styrelsen till en marionett kan du inte längre utkräva ansvar av dem vid oegentligheter men du kan inte heller ställa alla röstande och icke-röstande medlemmar till svars. Detta är en av de större anledningar till att sådana system inte används praktiskt. Ett annat problem är att det krävs mycket kunskap. En viljeinriktning "vi ska bygga en ny verkstad" kan ett årsmöte uttrycka. Men ska man sänka det till "direktdemokratinivå" vilka lån ska tas, hur ska lånen tas, hur många spår ska verkstaden ha, hur ska uppvärmningssystemet vara, vika bidrag ska sökas osv så behövs det en helt annan kunskap och insatthet där de som till slut ska utföra jobbet (jag skrivet medvetet inte ansvariga eller styrelsen eftersom ansvaret vilar på alla som röstade) måste genomföra något under kanske orimliga förutsättningar.

Schweiz är också ett bra exmepel på att det fungerar dåligt. visst finns det många som tycker att det är kul men det blir folkomröstningar i en massa knäppa frågor och de många struntar ändå i att rösta vilket gör att knäppa saker blir införda bara för att ett år efteråt tas bort igen för att det var ohållbart.
Att vi fortfarande alla röstar på samma sätt och inte via internet som komplement är också en demokratifråga. Alla ska ha det lika lätt/svårt att rösta. Skulle man ge en "internetröst" samma vikt som en "pappersröst" skulle en viss typ av medlemmar få ett enormt övertag. Demokratiskt problematiskt.
Men visst blir säkerheten högre om man inför en obligatoriskt kvittens - dvs att det bara kan röstas i en fråga om minst 90% (eller nåt) har kvitterat att de nåtts av informationen.

Andra nackdelen är att det via internet kommer en massa ogenomtänkta förslag av "folk som har för lite att göra". Det är "för lätt" att tycka nåt utan att tänka, att tycka utan att veta något om bakgrunden, att slå in öppna dörrar, att tycka på grund av ensidig information osv, det är bara att titta på all dynga som skrivs i nätfora.

Det går att skriva hur mycket som helst i frågan men egentligen är allt redan tänkt eller skrivet för att frågan ingalunda är ny.

Av de tre föreningarna du tar upp kan jag inte se några som helst indikationer för att det säkert skulle gå annorlunda.
AGJ: Ett beslut tas att spara 100 förfallna godsvagnar men inget beslut om hur det ska gå till (för där har ju hemmartyckarna inga ideer) De som ska göra skitjobbet lär väl då säga "skit it'". Och så får alla direkt-tyckare komma själva?
JVMV: Ett beslut tas att medlemmarna ska få gå in gratis på järnvägsmuseidagen (det är väl där som skon klämmer hos dig?). Om järnvägsmuseet säger nej; Ska du avsätta alla medlemmar som röstade då?
FVJ: Medlemmarna röstar att spåren i Jakobshyttan ska rivas ideellt. Medlemmarna bifogar inga idealister när de röstar. De röstar kanske också om att trafik ska tas upp igen för att tjäna pengar. Men hur då?

Och så vidare... Direkt demokrati är ohållbart eftersom den som tar ett beslut inte kan ställas till svars för det och inte behöver ta konsekvenserna av beslutet. Det har också provats ibland i olika föreningar eller organisationer men i regel skitit sig totalt och man har återgått till någon form av representativt styre.

Sen kan man ju ändra mycket annat om man vill det. T.ex. har Svenska Scoutförbundet för länge sedan slopat plenumdebatterna på sina förbundsstämmor (några hundra delegater och lika många observatörer) till förmån för "påverkanstorg" och seminarier där samstämmiga förslag eller tilläggsyrkanden vaskas fram. Dessa kan sedan klubbas i rask takt vid det egentliga mötet.
Man kan ha rådgivande fora på olika sätt, fler arbetsgrupper etc men man kommer inte runt att några måste vara ansvariga och dessa måste ha friheten att på eget sätt arbeta mot det målet som har ställts upp av medlemmarna.

Fördelen i järnvägsmuseiföreingarna är också att de är så små och "platta" så vill man nåt är det vanligtvis bara att tjata på rätt person och hjälpa till med ett handtag så får man sin vilja igenom. Men man lyckas aldrig med att genom en omröstning tvinga någon ideellt arbetande att göra något mot sin egen vilja eller övertygelse bara för att man tycker att man inte har lust eller tid själv.

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Jan Frelin @, Vällingby, torsdag, januari 03, 2008, 12:35 (5254 dagar sedan) @ Affe

Vari består demokratiunderskottet i JVMV?

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Affe @, Partille, lördag, januari 05, 2008, 14:17 (5252 dagar sedan) @ Jan Frelin

Det har jag skriftligen meddelat styrelsen för JvmV och finner ingen anledning att ta upp den saken i detta forum.
Avsikten med mitt debattinlägg är att få igång en diskussion om man på något sätt kan ändra föreningarnas arbetssätt i syfte att bl.a öka medlemmarnas inflytande och även kunna ställa krav och utkräva ansvar av dem. Jag gillar heller inte att "proffstyckare" skall bestämma vad andra skall göra. Detta måste förhindras oavsett om verksamheten drivs på traditionellt sätt och/eller via Internet.

En annan mycket viktig fråga som också måste lösas är hur vi skall kunna trygga återväxten i föreningarna. Gör vi inget snart är jag rädd att lösningen på lååååång sikt mynnar ut i en enda centralstyrd "förening", ledd av ett statligt ämbetsverk eller liknande.
Ser att läsarskaran har passerat 600-strecket och många kloka synpunkter är redan lämnade i denna debatt, men det vore kul om fler ville delge oss sina åsikter.

Mvh Affe

Utbilda - ett bra "motmedel" mot minskade aktiva

av Johan Vinberg, lördag, januari 05, 2008, 18:05 (5252 dagar sedan) @ Affe

Du tar upp den ständiag och viktiga frågan - "hur blir vi fler?" eller åtminstone "hur behåller vi antalet aktiva något snär konstant?".

Ett framgångsrikt koncept som tillämpas på Ohsabanan och på GHJ är en "grundurs" i järnvägsteknik och järnväghistoria. Alltså inte någon TRI- eller fordonsteknisk kurs (det har man också).
På ULJ har vi en "introduktionskurs".

Syftet är att få nya medlemmar att känna sig välkomna och hjälpa dem lite grann att förstå vad det är för "arv" vi förvaltar inom resp förening.

Steget från den allmäna "inreoduktionskursen" till att gå vidare och bli aktiv och läsa fler kurser (i t.ex. TRI) blir därmed mycket mycket mindre och lättare för den nye och oinvigde.

JAg tror vi får sluta hoppas på att den nye aktive dykker upp en morgon i Lärje, Skara, Jädraås eller Brösarp och med de entusiastiska orden "HEj, jag heter Astolf och har tagigt med mig ne overall - kan jag hjälpa till med något+"
Den människan är på utöende och ersaatt med en mer kritiskt granskande person som helst vill få information och upplysningar (gärna via nätet) först innnan man tar ett första initiativ.
Ett resulat av att vi lärt oss sovra i informationssamhällets stora massutbud!

Hilsen
Johan

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Jan Frelin @, Vällingby, söndag, januari 06, 2008, 20:40 (5251 dagar sedan) @ Affe

JVMV är den enda av dessa föreningar jag är medlem i, men om du inte vill framföra en ståndpunkt finns det inte så mycket för mig att diskutera heller...

Blandar du inte ihop begreppen?

av Johan Vinberg, torsdag, januari 03, 2008, 19:07 (5254 dagar sedan) @ Affe

Intressat inlaga. Men blandar du inte ihop begreppen något?

Jag kan inte svara för AGJ eller Jvmv, men att döma av de skrivelser sm publicerats rörande FVJ så är inte "demokratiunderskottet" i sig problemet.
Problemet är att man i FVJ ha ett "system", en struktur - eller rättare sagt avsaknad av - som lett till de du kallar du kallar "demokratiunderskott".
Vad jag kan förstå har FVJs system och struktur lett fram till en något ovanlig internkultur rörande beslutsprocesser, etc som vi nu fått se exempel på via Internet.
Låt mig understryka att jag lägger inga värderingar på FVJs internkultur och beslutsprocesser - det får föreningens egna medlemmar göra på t.ex. årsmöten.

Låt en medelålders yngling - som varit med ett tag (1973) - kommentera dina i och för sig ädla tankar om direkt demokrati. Även här tror jag begreppen måste redas ut innan man går vidare i diskussionen.
Jag tror man måste se till de organisatoriska och juridiska konsekvenserna av idén - och i förlägningen också rekryteringstekniska. Visst lever vi i 2000-talet med email och SMS - men det finns ett samhälle, en omgivning, myndigheter som en förening har ansvar gentemot - oavsett föreningen leds med direkt demokrati eller ej.

Jag kan tolka din skrivning (ty den är inte tydlig) i två olika alternativ.

Alt 1)
Styrelse - som egentligen fungerar som ett verkställande utskott - som bereder och verkställer besluten som i sin tur fattas til 100% av medlemmar via omröstning (per email och SMS)

Följdfråga: Vem är ansvarig gentemot myndigheter och medlemmar om något gått gallet? Knappast medlemmarna i Styrelsen/Utskjottet väl? - de blir ju i så fall en form av medlemmarnas gisslan! Revisorerna? - Njaee det håller knappast juridiskt i ett skarpt läge.

Kommentar: Jag själv skulle aldrig sätta mig i ett styrelse/verkställande utskott och ta allt juridiskt och ekonomiskt ansvar som andra medlemmar beslutat. Jag vill faktiskt kunna stå för(och argumentera för) de beslut jag är med att fatta - i synnerhet inför medlemmarna som valt mig på årsmötet.
Personligen tror jag ingen vill vara ansvarig för en verksamhet som man har små möjligheter att påverka - vilket jag tro detta system kan leda till. Jag har allt för många gånger upplvet medryckande och karismatiska "mötesproffs" som på möten, eller i och för sig "per capuslam", argumenterar för sin sak och sina idéer utan att överhuvudtaget vilja eller kunna ta ansvar för dem och än mindre vilja vara med verkställa dem.
Förslag - visst, idéer-visst, men en styrelse måste få ha sista ordet under perioden mellan årsmötena.
Tänk på att: Det är i en ideell verksamhet mycket lätt att gå möten och ha åsikter - men det är betydligt svårare att verkställa dem!


Alt 2)
Styrelse - som fungerar som en sådan och har yttersta ansvaret & sista ordet men rådfrågar sina medlemmar i alla frågor via omröstning.

Kommentar: I och för sig en god tanke tills den dag då styrelsen kommer på kant med medlemsmajoriteten och man har skilda åsikter. Formellt har styrelsen sista ordet - men vad hjälper det. Då uppstår nog en situation som den på AGJ för ett par år sedan.
Dessutom - vad är det som säger att kvalitén på ett beslut blir bättre för att man har en folkomröstning bland medlemmarna?

- - -

Personligen tror jag på att demokratin i föreningarna skulle bli bättre om man istället organiserade sig olika arbetsutskott (t.ex. för trafik, bana, försäljning, etc) där medlemmar utanför styrelsen får delta och vara med och påverka i de aktuella frågorna. I sin tur får arbetsutskotten arbetsuppdrag från styrelsen, ja rentav vara beslutsmässiga i vissa frågor.
Dylika arbetsformer med utskott kan t.o.m. skrivas in i stadgarna så att styrelsen känner piskan bakom sig att orginisera dylika arbetsgrupper.

Styrelsen kan - som det politiska etablisseamnegt - också vara bättre på att skicka vissa frågor på remiss till medlemmarna - som var för sig (om dom vill och är intresserade) skickar kommentarer och synpunkter till styrelsen, som i sin tur tar hänsyn till dessa i sitt slutliga beslut.

Det är några exempel på betydligt trevligare, stimulerande och kamratskapande arbetsformer som skapar en "direktare demokrati" än uppslitande och kotteribildande folkomröstningar.
Ty jag tror trots allt att den representativa demokratin är den mest hållbara lösningen - juridiskt, ekonomiskt och långsiktigt.

Hilsn
Johan

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Gunnar Håkansson, torsdag, januari 03, 2008, 22:35 (5254 dagar sedan) @ Affe

Problemet med föreningar är inte i första hand att fatta rätt beslut, utan att få dem verkställda. Det är därför man har en ekonomiskt och juridiskt ansvarig styrelse. Sedan kan föreningen ha olika struktur: man kan ha många medlemmar, som inte har tid eller lust att jobba själva, men gärna skänker mycket pengar, så att föreningen kan anställa folk för att göra jobbet; eller man kan ha några få, som gärna lägger nästan all sin lediga tid på föreningen. Det senare är vanligast.
Nu är det inte alltid så, att de som alltså gör jobbet är bäst på att fatta rätt beslut. I synnerhet om de byts av ofta. Och då blir det konflikter. En typisk konflikt, som vi sett en del av i detta och andra diskussionsforum, är vilken grad av musealitet föreningen skall ha: maximalt innebär att föremålen ej får vidröras, allt underhåll skall utföras med ursprungliga metoder och ursprungligt material osv; minimalt innebär att man med minsta möjliga ansträngning skall få in mesta möjliga intäkter (det blir nog gummihjulståg).
För egen del lutar jag åt bevarandehållet: första gången jag var nära att lämna AGJ var när några aktiva hade bytt panel på Gullhönan till en med icke ursprungligt mönster. Sålunda underhåller jag ett väl bibehållet hus med traditionella material och metoder, ett redan mycket ombyggt med material och metoder, som passar till de befintliga (varav en del måste tas bort, då de förstör de ursprungliga, i den mån de finns kvar).
Å andra sidan finns en påtaglig risk för att medlemmarnas flertal (som aldrig skulle orka byta en sliper) fattar beslut, som de aktiva inte sympatiserar med. Frågan är då, vilken väg man bör välja: se till att flertalet inte får fatta beslut, förrän det redan är verkställt; eller låta dem fatta ett beslut, som sedan aldrig blir verkställt. Fler alternativ finns faktiskt inte. Jo, man kan förstås dela föreningen i två eller flera delar (det är visst det som håller på att hända med AGJ)(och som ett tag hände med FVJ, om jag förstått rätt).
Ja, det här blev visst varken strukturerat eller tydligt. Men att låta alla fatta beslut i alla frågor utan att behöva ta ansvaret för att verkställa besluten fungerar inte. Jag var med -68 och har sett mycket i den vägen.

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Kurt Möller, torsdag, januari 03, 2008, 23:43 (5254 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Ett synnerligen förståndigt inlägg - som bl a illustrerar EN sak:

- Ingenting kan vara så farligt som just demokrati. Dvs. driven till dess spets.

Svårstyrda organisationer

av Olle E, fredag, januari 04, 2008, 21:41 (5253 dagar sedan) @ Kurt Möller

Sedan är det nog så att verksamheterav typ museijärnvägar, välgörenhetsorganisationer och liknande ideella verksamheter ställer mycket stora krav på ledarskapet. På jobbet har man betalt för att gilla läget, så länge verksamheten håller någon form av hygiennivå i termer av affärsetik, arbetsförhållanden osv. Ligger verksamheten däremot "nära hjärtat" är risken för konflikter stor, liksom svårigheterna att kraftsamla och hålla samman det hela. Ett klassiskt exempel på en hopplöst svårtstyrd organisation är kyrkan där uppslitande konflikter är legio på alla nivåer.

En tydlig vägkarta med konkreta milstolpar på väg mot en brett förankrad vision är a och o. Särskilt om det inte finns större projekt att naturligt samlas kring. Annars är risken stor att antingen rotarymedlemmen med goda kontakter i kommunen och lokala näringslivet, mekarkungen eller han med grävmaskinen slutar. Eller i värsta fall alla tre...

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Svante Andersson, fredag, januari 04, 2008, 01:20 (5254 dagar sedan) @ Affe

Den direkta demokratin är lika utopisk som den representativa så länge inte ALLA medlemmar är inkopplade på webben eller håller i en apparat med SMS DYGNET RUNT. Tills dess... dream on!

SA

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Björn Stråhle ⌂ @, lördag, januari 05, 2008, 12:20 (5252 dagar sedan) @ Affe

Hej!

Denna typ av debatt är intressant. Ponera att en grupp ’fåtöljrallande ’ medlemmar, dvs de som endast ’tycker’ saker och ting, i MfXX anser att vagn YY bör skrotas. Genom en demokratiomröstning på nätet når de majoritet för skrotning. Styrelsen ges uppdraget att genomföra det hela. Nästa gång har en annan gruppering kommit fram till att upplösa föreningen och sälja inventarierna. Överskottet ska investeras i en ny verksamhet, som verkar roligare.

Anledningen till våra "gammalmodiga" föreningsstadgar, är bl a för att ha rutiner och regler för verksamheten, men också för att undvika ’kupper’. I Svenska Spårvägssällskapet har vi gjort tillägg i stadgarna, vilket innebär att vid årsmöte krävs minst 40 medlemmars närvaro för beslutsmässighet. Det blir således svårare att sabotera verksamheten och att förstöra det kulturella arv, som byggts upp.

Tills vidare, har åtminstone jag svårt att se en bättre modell, än den representativa demokratin. Internets stora styrka - öppenheten - är också dess stora svaghet - att låta fegisar gömma sig. Alltför många oseriösa döljer sig under alias. Att ge dem beslutsrätt är inget jag önskar medverka till.

Att tro att vi får fler aktiva genom nätröstning tvivlar jag också på. I stället kan man fundera över varför ansvarstagande blivit omodernt. Att vara aktiv är att ta någon form av ansvar. Det innebär också att verka i en miljö med sociala kontakter, vilket faktiskt ger positiva vibrationer. Att helt avhända sig ansvar och socialt umgänge och i stället sitta på kammaren och utöva makt genom nätröstning, verkar vara fel väg till ökat engagemang och att motverka demokratiunderskott.

Hälsningar från Björn
Ordförande Svenska Spårvägssällskapet
Medlem i Järnvägsmusei Vänner, m fl

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Richard Loe @, lördag, januari 05, 2008, 21:45 (5252 dagar sedan) @ Affe

Jag undrar om det alltid är så att det är en fråga om demokratiunderskott. Det som en del föreningsmedlemmar tycks ha svårt att acceptera är när en ny styrelse börjar ändra inriktning på en förening där dessa medlemmar tidigare har varit med i styrelsen. En sådan utveckling är inte nödvändigtvis av ondo (eller godo), men för att föreningen ska fungera så måsta alla acceptera beslut som har fattats vid ett årsmöte ller av en styrelse som har mandatet att besluta. Det som inte får hända är att vissa medlemmar börjar motverka (öppet eller dolt) dessa beslut, för då får man bara en öppen strid som på sikt innebär slutet för föreningen. Gillar man inte läget som uppstår efetr sådnan beslut så ska man avgå som medlem. Detta kanske låter hårt, men i bland så är vi svenskar för benägna att försöka kompromissa i stället för att ta tydliga beslut och sedan verkställa dessa. Min personliga erfarenhet från föreningsverksamhet både här i Sverige och i Storbritannien är att man i bland måste vara hård - och om man inte gillar detta så ska man avgå som medlem.

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Erik Samuelsson, lördag, januari 05, 2008, 22:07 (5252 dagar sedan) @ Richard Loe

Jag förstår inte riktigt vad du menar. För det första kan man aldrig avgå som medlem såtillvida det inte är en organisation där man blir invald som medlem - och sådana har vi väl förhoppningsvis inga inom gammeltågbranschen.

Precis tvärt emot vad du säger tror jag att för att få en konstruktiv debatt och inte bara en massa ryggkliande så krävs människor med olika viljor för att driva en förening framåt. Annars dör den - det är i allafall vad jag tror.

Styrelsens och kanske främst ordförandens roll är att hantera situationen och se till att driva fram denna organisation med olika viljor. Det är inte lätt.

Annars händer lite och nytänket och de lite udda lösningarna kommer aldrig fram.

Däremot är det en sak om det blir falangbildning som aktivt motarbetar andra delar av föreningen. Men poängen är att om det finns en bra, kompetent styrelse så hamnar man aldrig där.

Erik S

Demokratiunderskott - debattinlägg

av Johnny Engström, söndag, januari 06, 2008, 18:49 (5251 dagar sedan) @ Affe

"Är det inte dags att skrota det traditionella beslutsfattandet i våra föreningar och istället ålägga styrelser att genomföra medlemsomröstningar via Internet eller SMS"

Johnny Engström Skriver:

Jag tycker detta är ett mycket bra initiativ som tillika kan vara fullt genomförbart på mindre än 3-5 arbetsdagar.

Vidare så har jag fått in en kortare artikel som publicerats på FVJ:s hemsida.

Det kanske vore bra om hela tågsverige försökte genomföra någon gemensam lobying mot Allmänna Arvsfonden och söka stöd därifrån i syfte att bevara den svenska tågkulturen.

Artikel finns här: Svensk kulturhistoria

Med vänlig hälsning
Johnny Engström

powered by my little forum