Tralle system Hillairet? (Järnväg allmänt)

av K Lemming @, måndag, september 13, 2021, 00:04 (16 dagar sedan)

Tralle system Hillairet?

av Per Ljungberg @, måndag, september 13, 2021, 08:20 (15 dagar sedan) @ K Lemming

Det var ett sätt att samla ihop godsvagnar på rangerbangårdar där släppta vagnar stannat på olika ställen på spåret. Annars brukade tryckarloket få göra denna uppgift. När vagnarna tryckts ihop kunde de kopplas ihop till ett nytt vagnsätt. Att de stannade på olika ställen berodde på vagnarnas hastighet, last och rullmotstånd.

Tralle system Hillairet?

av Leif B @, måndag, september 13, 2021, 08:24 (15 dagar sedan) @ K Lemming

Någon som kan förklara/beskriva vad detta var för system?

https://digitaltmuseum.no/0210110758845/tralle-system-hillairet-asea-pa-skiftestasjonen...
https://digitaltmuseum.no/0210110758846/tralle-system-hillairet-asea-pa-skiftestasjonen...

Det är ett system för att samla ihop vagnarna på ett riktspår på en rangerbangård. Vi vill samla ihop vagnarna längst bort på riktspåret för hopkoppling. Ett sätt att göra det är att lägga alla riktspåren i en lagom lutning, så fungerar det i Hallsberg. Ett problem kan vara att vissa vagnar rullar för lätt och slår emot vagnarna som redan står i botten på spåret med en smäll som orsakar godsskador. På Hallsberg hade man skjutspassare som bedömde varje vagns hastighet och satte och tog bort bromsskor framför resp. vagn. Ett svårt och farligt arbete där smärre misstag ledde till att det ändå blev godsskador. Numera har man istället hydrauliska bromsar som bromsar ner alla vagnar till en lagom hastighet.

En annan lösning är att låta bangården vara horisontell och istället samla ihop vagnarna med en liten lindragen tralla som löper fram och tillbaka under spåret och tar med sig vagnarna på spåret i en lagom fart. På Rangierbahnhof Limmattal nära Zürich har man den lösningen som framgår av denna film.

System Hillairet verkar vara samma system eller något liknande.

Tralle system Hillairet? - Blev det något?

av K Lemming @, tisdag, september 14, 2021, 00:22 (15 dagar sedan) @ K Lemming

Tack Per och Leif, detta system har jag aldrig hört talas om. Intressant, tryckarlok, skjutspassare och numera hydrauliska bromsar känner jag till och upplevt men att samla vagnar med lindragen tralla var nytt för mig. Blev det använt som mer än provsystem i Sverige och isåfall var?

powered by my little forum