V3 10 på Sävenäs - 69 (Järnväg allmänt)

av lars moberg, Wednesday, September 15, 2021, 21:48 (626 dagar sedan)

[image]

V3 10 på Sävenäs - 69

av LaseJ, Thursday, September 16, 2021, 07:11 (625 dagar sedan) @ lars moberg

Tack för en vacker bild, precis på väg in, eller ut, från skötselhallen för lite kärleksfull omvårdnad!

Hälsar

Lasse J

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Bobo L, Friday, September 17, 2021, 07:54 (624 dagar sedan) @ lars moberg

Tack för en härlig bild, de här mojängerna fanns ju i riklig mängd även här där solen går upp!

Men hur tänkte man med nummergivningen? Drog man igång en helt ny nummerserie? Näe, bland dieselloken av olika littera fanns väl redan urtidsdjur med både en- och tvåsiffriga nummer liksom maskiner tresiffriga? Tryckte man in Esslingarna i lediga luckor här och var?

Vilka övriga loktyper bland dieselloken fanns vid tiden för dessa gladiatorers intå... nej, snarare kanske de utgjorde slavarnas kör? De kom ju nästan ingenstans, var ju fjättrade vid sina bangårdar...

**grubblar**

Kaffe!

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Mattias Jansson, Friday, September 17, 2021, 08:39 (624 dagar sedan) @ Bobo L

Tack för en härlig bild, de här mojängerna fanns ju i riklig mängd även här där solen går upp!

Men hur tänkte man med nummergivningen? Drog man igång en helt ny nummerserie? Näe, bland dieselloken av olika littera fanns väl redan urtidsdjur med både en- och tvåsiffriga nummer liksom maskiner tresiffriga? Tryckte man in Esslingarna i lediga luckor här och var?

Vilka övriga loktyper bland dieselloken fanns vid tiden för dessa gladiatorers intå... nej, snarare kanske de utgjorde slavarnas kör? De kom ju nästan ingenstans, var ju fjättrade vid sina bangårdar...

**grubblar**

Kaffe!

Ä1 nr 1 levererat 1940 till MSJ, kom till SJ 1943
Ä1p nr 2 levererat till VGJ 1937, kom till SJ 1948
V1 3-4 levererade 1949
V3 5-29 levererade 1952
T1 30 levererat 1955, men försenat, beställt tidigare
Ä2 31 tillverkat av Nohab 1949, kom till SJ 1951, men då var 5-29 och 30 redan beställda
V3 32-56 levererade 1953-54
T2 57 och uppåt levererade från 1955 och framåt.

Så detta var en rätt normal löpande nummerserie så som var brukligt inom SJ trots allt.

T4 100-104 gavs egna "finnummer" litet så som man innan dess försökt med ånglok A, F och med ellok D, F och ett par andra, men det var först 1956 och då var V3-loken slutlevererade sedan ett par år, så de sakerna har knappast med varandra att göra.

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Ola Almquist, Göteborg, Friday, September 17, 2021, 12:36 (624 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Tack för en härlig bild, de här mojängerna fanns ju i riklig mängd även här där solen går upp!

Men hur tänkte man med nummergivningen? Drog man igång en helt ny nummerserie? Näe, bland dieselloken av olika littera fanns väl redan urtidsdjur med både en- och tvåsiffriga nummer liksom maskiner tresiffriga? Tryckte man in Esslingarna i lediga luckor här och var?

Vilka övriga loktyper bland dieselloken fanns vid tiden för dessa gladiatorers intå... nej, snarare kanske de utgjorde slavarnas kör? De kom ju nästan ingenstans, var ju fjättrade vid sina bangårdar...

**grubblar**

Kaffe!


Ä1 nr 1 levererat 1940 till MSJ, kom till SJ 1943
Ä1p nr 2 levererat till VGJ 1937, kom till SJ 1948
V1 3-4 levererade 1949
V3 5-29 levererade 1952
T1 30 levererat 1955, men försenat, beställt tidigare
Ä2 31 tillverkat av Nohab 1949, kom till SJ 1951, men då var 5-29 och 30 redan beställda
V3 32-56 levererade 1953-54
T2 57 och uppåt levererade från 1955 och framåt.

Så detta var en rätt normal löpande nummerserie så som var brukligt inom SJ trots allt.

T4 100-104 gavs egna "finnummer" litet så som man innan dess försökt med ånglok A, F och med ellok D, F och ett par andra, men det var först 1956 och då var V3-loken slutlevererade sedan ett par år, så de sakerna har knappast med varandra att göra.

Tp skulle egentligen ha fått ett annat littera och en annan nummerserie enligt de ursprungliga planerna.

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Mattias Jansson, Friday, September 17, 2021, 15:00 (624 dagar sedan) @ Ola Almquist

Tack för en härlig bild, de här mojängerna fanns ju i riklig mängd även här där solen går upp!

Men hur tänkte man med nummergivningen? Drog man igång en helt ny nummerserie? Näe, bland dieselloken av olika littera fanns väl redan urtidsdjur med både en- och tvåsiffriga nummer liksom maskiner tresiffriga? Tryckte man in Esslingarna i lediga luckor här och var?

Vilka övriga loktyper bland dieselloken fanns vid tiden för dessa gladiatorers intå... nej, snarare kanske de utgjorde slavarnas kör? De kom ju nästan ingenstans, var ju fjättrade vid sina bangårdar...

**grubblar**

Kaffe!


Ä1 nr 1 levererat 1940 till MSJ, kom till SJ 1943
Ä1p nr 2 levererat till VGJ 1937, kom till SJ 1948
V1 3-4 levererade 1949
V3 5-29 levererade 1952
T1 30 levererat 1955, men försenat, beställt tidigare
Ä2 31 tillverkat av Nohab 1949, kom till SJ 1951, men då var 5-29 och 30 redan beställda
V3 32-56 levererade 1953-54
T2 57 och uppåt levererade från 1955 och framåt.

Så detta var en rätt normal löpande nummerserie så som var brukligt inom SJ trots allt.

T4 100-104 gavs egna "finnummer" litet så som man innan dess försökt med ånglok A, F och med ellok D, F och ett par andra, men det var först 1956 och då var V3-loken slutlevererade sedan ett par år, så de sakerna har knappast med varandra att göra.


Tp skulle egentligen ha fått ett annat littera och en annan nummerserie enligt de ursprungliga planerna.

Tp? Smalspårloken? De har jag inte alls nämnt då det var helt enligt den då sedan ett drygt decennium etablerade principen att de fick en egen nummerserie i 3000-segmentet (fastän åtskild från den redan existerande ångloksserien av motsvarande typ).

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Anders Jansson, Friday, September 17, 2021, 15:38 (624 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Smalspåriga motorlok lades till en början i samma nummerserie som de normalspåriga motorloken. Detta analogt med bland annat lokomotorer och motorvagnar/rälsbussar.

Det smalspåriga motorloket VGJ 51 tilldelades 1948 SJ nr 2 med littera Äo1p/Ä1p. Från tiden för beställningen av Tp-loken finns en notering gällande littera och nummer. Jag har den inte tillgänglig i skrivande stund men vill minnas att littera var V3p med nummer från 57 och uppåt. Hur pass förankrad saken var vill jag låta vara osagt. Något senare gjordes ett "omtag" där huvudlittera Ä ersattes med T (T2 betecknas ursprungligen Ä3) som frigjordes genom omlitterering av ånglok med huvudlittera T. Samtidigt så tilldelades smalspårsloken en egen nummerserie.

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Anders Svensson, Friday, September 17, 2021, 17:21 (624 dagar sedan) @ Mattias Jansson

De olika "loksorterna" fick sina egna nummerserier som började på 1:

  • Ånglok
  • Ellok
  • Diesellok
  • Lokomotorer

Sedan tillkom smalspårsserier för ånglok, ellok och diesellok för 891 (3000) och 1067 mm (4000) - smalspårslokomotorerna lades in i den gemensamma nummerserien med normalspår.

//Anders, nummerserienörd

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Sune Nylén, Friday, September 17, 2021, 11:18 (624 dagar sedan) @ Bobo L

Ja...lite längre kom de:-P Munkedals 1 påträffade jag på växling i Gbg....;-)

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av Sune Nylén, Friday, September 17, 2021, 11:21 (624 dagar sedan) @ Bobo L

Tack för en härlig bild, de här mojängerna fanns ju i riklig mängd även här där solen går upp!

Men hur tänkte man med nummergivningen? Drog man igång en helt ny nummerserie? Näe, bland dieselloken av olika littera fanns väl redan urtidsdjur med både en- och tvåsiffriga nummer liksom maskiner tresiffriga? Tryckte man in Esslingarna i lediga luckor här och var?

Vilka övriga loktyper bland dieselloken fanns vid tiden för dessa gladiatorers intå... nej, snarare kanske de utgjorde slavarnas kör? De kom ju nästan ingenstans, var ju fjättrade vid sina bangårdar...

**grubblar**

Kaffe!

Ja lite längre kom de. MJ 1 växlade i Gbg kring 68...:-P

V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen?

av tobbe, Friday, September 17, 2021, 17:53 (624 dagar sedan) @ Sune Nylén

Sommaren 1970 hittade jag o kompisen V3 MJ 1 i Uddevalla gamla lokstall vilande...
Användes den då för växlingen i hamnen och bangården i Uddevalla??
tobbe