Krisstöd till ideella kulturarvssektorn (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Anders Svensson @, måndag, november 22, 2021, 21:24 (8 dagar sedan)

Idag meddelade RAÄ vilka som fått del av det krisstöd till ideella organisationer inom kulturarvssektorn på tillsammans 20 MSEK som finns tillgängligt. Det är ganska många inom järnvägs- och spårvägsområdet som fått detta bidrag och med högst varierande belopp, se länk till RAÄ krisstödfördelning. I JHRFs nyhetsbrev Spårburen kommer det att komma en sammanställning över och analys av utfallet inom järnvägs- och spårvägsområdet. //Anders

Krisstöd till ideella kulturarvssektorn

av mormorsgruvan @, tisdag, november 23, 2021, 08:08 (8 dagar sedan) @ Anders Svensson

Är pengarna som föreningarna fick = inkomstbortfallet jämfört med en "normal" sommar ?
1. Hur många av föreningarna ställde in trafiken helt ?
2. Hur många av föreningarna reducerade det maximala antalet personer i vagnarna ?

Krisstöd till ideella kulturarvssektorn

av Anders Svensson @, tisdag, november 23, 2021, 11:08 (8 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jag har inte de exakta siffrorna, men något förenklat så ställde museitågen på statens spår in helt och museibanorna körde trafik med reducerat platsantal. Flera av museibanorna försökte dock kompensera det reducerade platsantalet i varje vagn genom att koppla in fler vagnar i tågen.

Vad det gäller hur detta bidrag har fördelats får jag en känsla att man "viktat" ansökningarna efter hur stor verksamheten annars är, hur inställd den blev, ev ytterligare kriterier och sedan fördelat beloppen efter varje ansökans viktandel av det totala viktbeloppet. Det kan förklara de oftast ganska udda beloppen. Det är ytterst få ansökningar som avslagits - endast 18 st - och inga inom järnvägs-/spårvägsområdet. Tillsammans har 36 sökande inom detta område fått närmare 4 MSEK. //Anders, JHRF

powered by my little forum