Skövde och 891-stationen? (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, torsdag, november 25, 2021, 12:07 (6 dagar sedan)

I en annan tråd i detta forum länkades till en bild visandes ett smalspårigt VGJ-tåg i Skövde. Deet ger mig anledning att fråga om hur den smalspåriga spåranläggningen var beskaffad på platsen, framför allt vid resandeplattformarna.

Bilden i fråga visar ett ånglok med främre bufferten mot en stoppbock, vilket ger mig känslan av en Byvallaliknande lösning. Det skulle då också innebära att rundgång med loket behövde göras någon annanstans före ankomst till Skövde, efter avgång från Skövde, under uppehållet eller inte alls.

Huru därmed, den som vet?

https://digitaltmuseum.se/021018090662/vastergotland-goteborgs-jarnvag-vgj-lok-50-med-p...

Skövde och 891-stationen?

av Lennart Fransson @, torsdag, november 25, 2021, 12:18 (6 dagar sedan) @ Bobo L

I en annan tråd i detta forum länkades till en bild visandes ett smalspårigt VGJ-tåg i Skövde. Deet ger mig anledning att fråga om hur den smalspåriga spåranläggningen var beskaffad på platsen, framför allt vid resandeplattformarna.

Bilden i fråga visar ett ånglok med främre bufferten mot en stoppbock, vilket ger mig känslan av en Byvallaliknande lösning. Det skulle då också innebära att rundgång med loket behövde göras någon annanstans före ankomst till Skövde, efter avgång från Skövde, under uppehållet eller inte alls.

Huru därmed, den som vet?

https://digitaltmuseum.se/021018090662/vastergotland-goteborgs-jarnvag-vgj-lok-50-med-p...

Ett bra tips är allt Ekeving

Skövde och 891-stationen?

av Thomas K Ohlsson @, torsdag, november 25, 2021, 13:59 (6 dagar sedan) @ Lennart Fransson

I en annan tråd i detta forum länkades till en bild visandes ett smalspårigt VGJ-tåg i Skövde. Deet ger mig anledning att fråga om hur den smalspåriga spåranläggningen var beskaffad på platsen, framför allt vid resandeplattformarna.

Bilden i fråga visar ett ånglok med främre bufferten mot en stoppbock, vilket ger mig känslan av en Byvallaliknande lösning. Det skulle då också innebära att rundgång med loket behövde göras någon annanstans före ankomst till Skövde, efter avgång från Skövde, under uppehållet eller inte alls.

Huru därmed, den som vet?

https://digitaltmuseum.se/021018090662/vastergotland-goteborgs-jarnvag-vgj-lok-50-med-p...


Ett bra tips är allt Ekeving

Enligt den skissen var det - om jag kan tyda linjerna rätt - treskensspår vid SAJ-plattformen. Och det verkar som om normalspårsrörelser (växling antar jag) till och från cementfabriken fick sick-sacka sej fram över SAJ-bangården. Stämmer detta med hur det verkligen såg ut?

50-talsritningen som länkats till i ett annat inlägg visar en enklare lösning, men då var väl godstrafiken på Axvallslinjen i stort sett nedlagd.

funderar
Thomas K Ohlsson

Skövde och 891-stationen?

av Åke C. @, torsdag, november 25, 2021, 12:29 (6 dagar sedan) @ Bobo L

I en annan tråd i detta forum länkades till en bild visandes ett smalspårigt VGJ-tåg i Skövde. Deet ger mig anledning att fråga om hur den smalspåriga spåranläggningen var beskaffad på platsen, framför allt vid resandeplattformarna.

Bilden i fråga visar ett ånglok med främre bufferten mot en stoppbock, vilket ger mig känslan av en Byvallaliknande lösning. Det skulle då också innebära att rundgång med loket behövde göras någon annanstans före ankomst till Skövde, efter avgång från Skövde, under uppehållet eller inte alls.

Huru därmed, den som vet?

https://digitaltmuseum.se/021018090662/vastergotland-goteborgs-jarnvag-vgj-lok-50-med-p...

På denna hemsida kan man kanske få fram en del. Det är väldigt mycket Skövde-historia inlagt också, men några bilder finns.
https://www.saj-banan.se/
Återkommer när jag frågat min far som började jobba på stationen 1943.

Skövde och 891-stationen?

av Harald ⌂ @, Göteborg, torsdag, november 25, 2021, 12:41 (6 dagar sedan) @ Bobo L

Enklast är väl att titta på bangårdsritningen från 1954. Det fanns rundgångsspår och vändskiva i Skövde.

Skövde och 891-stationen? Så gick det till.

av Åke C. @, torsdag, november 25, 2021, 13:43 (6 dagar sedan) @ Bobo L
Redigerad av Åke C., torsdag, november 25, 2021, 15:41

I en annan tråd i detta forum länkades till en bild visandes ett smalspårigt VGJ-tåg i Skövde. Deet ger mig anledning att fråga om hur den smalspåriga spåranläggningen var beskaffad på platsen, framför allt vid resandeplattformarna.

Bilden i fråga visar ett ånglok med främre bufferten mot en stoppbock, vilket ger mig känslan av en Byvallaliknande lösning. Det skulle då också innebära att rundgång med loket behövde göras någon annanstans före ankomst till Skövde, efter avgång från Skövde, under uppehållet eller inte alls.

Huru därmed, den som vet?

https://digitaltmuseum.se/021018090662/vastergotland-goteborgs-jarnvag-vgj-lok-50-med-p...


Nu har jag fått en ögonvittnesskildring av hur det kunde gå till. Rutinen skiljer sig nog inte så mycket från hur det gick till på andra stationer med säckspår:

Tåget från Lidköping/Skara/Axvall kördes fram på det enda plattformsspåret för SAJ i Skövde, enligt bilden länkad i startinlägget. Som synes låg det lite högre upp än SJ:s dito. Detta för att klara fri höjd i ”Pentaporten”, den vägundergång som låg mellan SAJ-bangården och plattformen (syns bra på bangårdsritningen från 1954, tack för den länken!). Gatan var som lägst under SJ-spåren och var på väg upp där SAJ-bron var.

Passagerarna lämnade tåget och resgodset lastades ur. Om resgodsvagnen: ”den där var inte med varje gång”. Vagnarna städades, oklart om det skedde vid plattform eller efter undanväxling.
Tåget backades ut till det västligaste spåret, närmast Prinsgatan (syns på ritningen från 1954).

Loket kopplades loss och kördes sedan lite norrut för att sedan via växlarna gå mot lokstallet för att ta vatten, ibland kol.

Vändning gjordes på vändskivan. När det närmade sig avgång kopplades loket till tåget i söderänden och tåget backades därefter norrut mot plattformsläget vid stationen.

På bilden länkad startinlägget verkar det som att en godsvagn med kol(?) är inkopplad längst bak i tåget. Det är inget som ingår i minnet, så det kan vara tillfälligt – om det ens är kol…

Ett litet ånglok, ”lok 47” som var stationerat på VGJ-bangården i Skövde, kört av den hetlevrade lokförare Storm, användes sällan till persontågsväxlingen. Man växlade i stället godsvagnar, bland annat till och från omlastningsmagasinet och upp till cementfabriken, Gullhögen.
Ibland när de som stod på bromsarplattformarna inte satt till bromsen i tid drog Storm i ångvisslan flertalet gånger. Vid några tillfällen hjälpte inte det utan man körde in i någon stoppbock...

Edit: Tillagt om Gullhögen.

powered by my little forum