Åseda oktober 1974 (Byggnad)

av ALHE, Saturday, November 27, 2021, 15:19 (426 dagar sedan)

[image]

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Ulf Pålsson, Stockholm, Saturday, November 27, 2021, 19:56 (426 dagar sedan) @ ALHE

[image]


Åseda hade landets sista semafor som var utfartssignal, mot Norrhult. Den stod på smalspårsdelen av stationen och skyddade den spårkorsning med normalspåret som fanns i utfartstågvägen.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av PeO, Saturday, November 27, 2021, 20:17 (426 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det ser ut som att semaforen har två kurvhjul, men bara en vinge. Vad kan vara orsaken?

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Sune Göthe, Saturday, November 27, 2021, 22:09 (426 dagar sedan) @ PeO

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Göran Kannerby, Sunday, November 28, 2021, 11:41 (425 dagar sedan) @ Sune Göthe

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.

Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Överkörmästaren, Sunday, November 28, 2021, 12:56 (425 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?

Hur menar du då? Det var väl inte krav på ljussignaler (eller utfartssignaler överhuvudtaget) för obevakad körning?

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Göran Kannerby, Sunday, November 28, 2021, 13:04 (425 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?


Hur menar du då? Det var väl inte krav på ljussignaler (eller utfartssignaler överhuvudtaget) för obevakad körning?

Jodå, i vart fall om man ville ha obevakad vändstation behövde det finnas en utfartssignal som visade "kör". Förmodligen var ställverket så konstruerat att man inte samtidigt kunde få "kör" i infarts- och utfartssignal. Genom att sätta upp en ljussignal kunde man komma runt detta.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Överkörmästaren, Sunday, November 28, 2021, 13:21 (425 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?


Hur menar du då? Det var väl inte krav på ljussignaler (eller utfartssignaler överhuvudtaget) för obevakad körning?


Jodå, i vart fall om man ville ha obevakad vändstation behövde det finnas en utfartssignal som visade "kör". Förmodligen var ställverket så konstruerat att man inte samtidigt kunde få "kör" i infarts- och utfartssignal. Genom att sätta upp en ljussignal kunde man komma runt detta.

Det där förstår jag inte ett skvatt av. Av föregående inlägg framgår ju att man behöll linmanövreringen av signalen, även efter att den blivit en ljussignal.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Göran Kannerby, Sunday, November 28, 2021, 13:29 (425 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?


Hur menar du då? Det var väl inte krav på ljussignaler (eller utfartssignaler överhuvudtaget) för obevakad körning?


Jodå, i vart fall om man ville ha obevakad vändstation behövde det finnas en utfartssignal som visade "kör". Förmodligen var ställverket så konstruerat att man inte samtidigt kunde få "kör" i infarts- och utfartssignal. Genom att sätta upp en ljussignal kunde man komma runt detta.


Det där förstår jag inte ett skvatt av. Av föregående inlägg framgår ju att man behöll linmanövreringen av signalen, även efter att den blivit en ljussignal.

När stationen var bevakad, ja, men sedan måste man ha kompletterat med ett relä för obevakad körning. Detta hade då som främsta funktion att ge "kör" samtidigt i både infarts- och utfartssignal i Vetlanda-änden.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Leif B, Sunday, November 28, 2021, 20:26 (425 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?


Hur menar du då? Det var väl inte krav på ljussignaler (eller utfartssignaler överhuvudtaget) för obevakad körning?


Jodå, i vart fall om man ville ha obevakad vändstation behövde det finnas en utfartssignal som visade "kör". Förmodligen var ställverket så konstruerat att man inte samtidigt kunde få "kör" i infarts- och utfartssignal. Genom att sätta upp en ljussignal kunde man komma runt detta.


Det där förstår jag inte ett skvatt av. Av föregående inlägg framgår ju att man behöll linmanövreringen av signalen, även efter att den blivit en ljussignal.


När stationen var bevakad, ja, men sedan måste man ha kompletterat med ett relä för obevakad körning. Detta hade då som främsta funktion att ge "kör" samtidigt i både infarts- och utfartssignal i Vetlanda-änden.

Ett relä för att koppla förbi ställverksförreglingen ....?

Obevakad körning med samtidig infart från båda hållen brukar lösa i den mekaniska förreglingen. Varför inte samma lösning men med tre semaforer?

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Göran Kannerby, Sunday, November 28, 2021, 20:42 (425 dagar sedan) @ Leif B

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Var det inte också så att den bakomliggande orsaken till behovet av ljussignal var möjlighet till obevakad körning på normalspåret?


Hur menar du då? Det var väl inte krav på ljussignaler (eller utfartssignaler överhuvudtaget) för obevakad körning?


Jodå, i vart fall om man ville ha obevakad vändstation behövde det finnas en utfartssignal som visade "kör". Förmodligen var ställverket så konstruerat att man inte samtidigt kunde få "kör" i infarts- och utfartssignal. Genom att sätta upp en ljussignal kunde man komma runt detta.


Det där förstår jag inte ett skvatt av. Av föregående inlägg framgår ju att man behöll linmanövreringen av signalen, även efter att den blivit en ljussignal.


När stationen var bevakad, ja, men sedan måste man ha kompletterat med ett relä för obevakad körning. Detta hade då som främsta funktion att ge "kör" samtidigt i både infarts- och utfartssignal i Vetlanda-änden.


Ett relä för att koppla förbi ställverksförreglingen ....?

Obevakad körning med samtidig infart från båda hållen brukar lösa i den mekaniska förreglingen. Varför inte samma lösning men med tre semaforer?

Jag vet inte säkert, men min minnesbild är att ställverket inte medgav att ha både infartssignal och utfartssignal i "kör" samtidigt. Smalspårssemaforerna skulle dock visa "stopp" så de var inget problem.

Sedan får man betänka att man ville ju inte att det i bevakat läge skulle vara möjligt att ställa "kör" i utfart och infart samtidigt. Det kan ha varit den begränsningen som gjorde att man inte ville påverka ställverkslogiken.

Möjligheten till obevakad körning uppkom först när Åseda blivit ändpunkt på normalspåret.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av S-O Johansson, Sunday, November 28, 2021, 19:03 (425 dagar sedan) @ Sune Göthe

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.

Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Överkörmästaren, Sunday, November 28, 2021, 19:07 (425 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats.

Mja, ”dock längst till stationsgränsen” bör det ha stått någonstans.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Sunday, November 28, 2021, 19:26 (425 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.

Observera ordet "antagligen". Jag skulle snarare tro att bytet enbart berodde på behovet av att kunna ha stationen obevakad och att signalen därför aldrig visade annat än ett grönt sken eller ett rött sken.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Calle Wickberg, Sunday, November 28, 2021, 22:28 (425 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.

Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Monday, November 29, 2021, 07:28 (424 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Stämmer, kring 1990 anlades ett kommunalt industrispår strax innanför infarten från Vetlanda. Dock var det så att den obevakade körningen startade tidigare än så.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Lennart Fransson, Monday, November 29, 2021, 20:18 (424 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?


Stämmer, kring 1990 anlades ett kommunalt industrispår strax innanför infarten från Vetlanda. Dock var det så att den obevakade körningen startade tidigare än så.

Ja, men fanns den redan 1974? Eller tillkom den när enbart körningen mot Vetlanda fanns kvar i SJ regi?

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Monday, November 29, 2021, 20:24 (424 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?


Stämmer, kring 1990 anlades ett kommunalt industrispår strax innanför infarten från Vetlanda. Dock var det så att den obevakade körningen startade tidigare än så.


Ja, men fanns den redan 1974? Eller tillkom den när enbart körningen mot Vetlanda fanns kvar i SJ regi?

Snarare det senare.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av S-O Johansson, Monday, November 29, 2021, 17:06 (424 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.

Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Monday, November 29, 2021, 17:18 (424 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.

Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Lennart Fransson, Monday, November 29, 2021, 20:25 (424 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.


Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.

Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.

utfartssignal som visar "kör 40".

av Gunnar Ekeving, Monday, November 29, 2021, 21:17 (424 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Ytterligare exempel på innerplacerade utfartssignaler som kan visa "kör 40"; Brunflo 1977 (utfarten i riktning mot Östersund)
[image]
Även om det syns dåligt, så har de två signalerna till vänster två vingar, och visar antingen "stopp" eller "kör 40" eftersom de reglerar utfart via sidotågväg.


Signalritning Brunflo [Järnvägsmuseet]

Brunflo 1970.

av S-O Johansson, Thursday, December 02, 2021, 18:46 (421 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ytterligare exempel på innerplacerade utfartssignaler som kan visa "kör 40"; Brunflo 1977 (utfarten i riktning mot Östersund)
[image]
Även om det syns dåligt, så har de två signalerna till vänster två vingar, och visar antingen "stopp" eller "kör 40" eftersom de reglerar utfart via sidotågväg.


Signalritning Brunflo [Järnvägsmuseet]

[image]
Brunflo mot Östersund 1970.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Överkörmästaren, Monday, November 29, 2021, 21:24 (424 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.


Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.

I Norge, Tyskland m fl länder är det väl inte ovanligt med innerplacerade utfartssignaler som visar restriktiv signalbild (motsvarande ”kör 40”) utan att följas av någon annan signal. Tycker att det är ett rätt naturligt arrangemang för att påminna om växelkurvorna.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Tuesday, November 30, 2021, 06:55 (423 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.


Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.

Fast just 101 är väl den enda utfartssignal i Värnamo som följs av en tågvägskiljande växel? De båda andra följs bara av industrispårsväxlar.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Överkörmästaren, Tuesday, November 30, 2021, 07:25 (423 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.


Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.


Fast just 101 är väl den enda utfartssignal i Värnamo som följs av en tågvägskiljande växel? De båda andra följs bara av industrispårsväxlar.

Det spelar ingen roll om växeln var/är tågvägsskiljande (tågspårs-/huvudspårsskiljande). Innanför yttersta växeln = innerplacerad.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Tuesday, November 30, 2021, 10:18 (423 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.


Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.


Fast just 101 är väl den enda utfartssignal i Värnamo som följs av en tågvägskiljande växel? De båda andra följs bara av industrispårsväxlar.


Det spelar ingen roll om växeln var/är tågvägsskiljande (tågspårs-/huvudspårsskiljande). Innanför yttersta växeln = innerplacerad.

Exakt! Ingen invändning mot det, men förutsättningen för behov av två gröna är att det finns en tågvägsskiljande växel.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Överkörmästaren, Tuesday, November 30, 2021, 11:56 (423 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det andra kurvhjulet satt tidigare på semafor D, utfart på normalspåret mot Vetlanda.
Hjulet manövrerar en kontakt som tänder den nyare signal D som var en ljussignal. Båda hjulen manövreras med samma signalvev. Anledningen till bytet till ljussignal var antagligen att man ville visa "två gröna" i utfarten och det kunde inte den gamla signalen med bara en vinge.


Har aldrig hört talas om att en utfartssignal visar "två gröna". Det betyder ju då 1974 "kör 40" vilket i sin tur betyder att sth är 40 km/h, 30 på smalspår, till nästa huvudsignal som då borde vara vid nästa trafikplats. Vilket låter som en onödig hastighetsnedsättning. Enligt Säo 1973 så skall den signalbilden bara användas för gång i växelkurvor eller som infart på station med oförreglade växlar. Det är inte så att vi pratar om en infartssignal istället. Det låter rimligare. Annars får någon mer signal- eller säokunnig gärna förklara detta undantag och om möjligt tala om om det funnits på någon mer plats.


Nog är det fullt möjligt att ha en utfartssignal som visar två gröna, och som redan kommenterats gäller då detta besked som längst till stationsgränsen (enligt dagens nomenklatur: driftplatsgränsen). Det kan ju ha funnits oförreglade växlar mellan denna utfartssignal och stationsgränsen som föranlett signaleringen - har inte stenkoll på hur det såg/ser ut i Åseda, men fanns det inte något industrispår på vägen ut där?

Än idag finns det i Lyrestad en utfartssignal, Lyd 1/7, som antingen visar "Stopp" eller "Kör 40", dvs två gröna. Det finns säkert fler exempel även om de antagligen inte är så många.


Jag får ge mig om att en utfartssignal inte kan visa två gröna och att hastighetsbegränsningen då upphör vid driftplatsgränsen (stationsgränsen). Exemplet finns med i nuvarande TTJ men jag hittar inte det specifikt i Säo för 197306. I fallet Lyrestad förstår jag det om man tittar i linjeboken eftersom utfartssignalen, placerad 250 m från driftplatsgränsen (stationsgränsen), verkar hastighetsreglera bron över Göta Kanal medan den från motsatt håll regleras via hastighetstavla om jag fattat det hela rätt. Varför utfartssignaler som visar två gröna använts överhuvudtaget har jag svårare att förstå. Verkar enbart krångligt men finns säkert reglerat någonstans.


Innerplacerade utfartssignaler lär förekomma med det upplägget, eller ska man annars sätta hastighetstavla innan växeln från mötesspåret?

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.


Fast just 101 är väl den enda utfartssignal i Värnamo som följs av en tågvägskiljande växel? De båda andra följs bara av industrispårsväxlar.


Det spelar ingen roll om växeln var/är tågvägsskiljande (tågspårs-/huvudspårsskiljande). Innanför yttersta växeln = innerplacerad.


Exakt! Ingen invändning mot det, men förutsättningen för behov av två gröna är att det finns en tågvägsskiljande växel.

Nej det behöver det väl inte vara? Skäl till sth 40 kan väl även vara t ex oförreglad växel, avsaknad av sidoskydd eller såna grejer.

Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40".

av Göran Kannerby, Saturday, December 04, 2021, 13:44 (419 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.


Fast just 101 är väl den enda utfartssignal i Värnamo som följs av en tågvägskiljande växel? De båda andra följs bara av industrispårsväxlar.


Det spelar ingen roll om växeln var/är tågvägsskiljande (tågspårs-/huvudspårsskiljande). Innanför yttersta växeln = innerplacerad.


Exakt! Ingen invändning mot det, men förutsättningen för behov av två gröna är att det finns en tågvägsskiljande växel.


Nej det behöver det väl inte vara? Skäl till sth 40 kan väl även vara t ex oförreglad växel, avsaknad av sidoskydd eller såna grejer.

Förvisso, men de båda andra innerplacerade utfartssignalerna i Värnamo följdes enbart av förreglade växlar och kunde således endast visa ett grönt sken, inte två.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av tobbe, Saturday, November 27, 2021, 21:11 (426 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Bjärka-Säby var väl egentligen den station som hade en fungerande semafor med 2/3 vingar vid västra infarten till stationen? Har signalstaven som användes där framtill dess att bevakningen upphörde och radioblock infördes. Har för mig att även infarten från Västervik och Stångådalsbanan hade sina semaforer kvar under 1970-talet. Palle i Vika vet nog bättre om detta.

Åseda oktober 1974 -- landets sista

av Bernt Talbrant, Borås, Saturday, November 27, 2021, 22:52 (426 dagar sedan) @ tobbe

Bjärka-Säby var väl egentligen den station som hade en fungerande semafor med 2/3 vingar vid västra infarten till stationen? Har signalstaven som användes där framtill dess att bevakningen upphörde och radioblock infördes. Har för mig att även infarten från Västervik och Stångådalsbanan hade sina semaforer kvar under 1970-talet. Palle i Vika vet nog bättre om detta.

Men här påpekades att det var den sista semaforen som var utfartssignal.