MLJ 143 J (Fordon: vagnar)

av olle sundström, Thursday, December 30, 2021, 19:21 (279 dagar sedan)

För många år sedan byggde jag en modell av rubr. vagn. Bygget fullföljdes så när som på märkning.

Häromdagen dök vagnen upp igen men jag hittar inga foton eller liknande som kan ge ledtrådar om dess märkning. Minnesbilden är att vagnen skulle vara av typ Frankfurt. Kan någon vänlig själ med MLJ-kunskap bekräfta om det stämmer.

Skulle foto finnas vore lyckan fullständig!

Tack på förhand!

Olle S

MLJ 143 J

av Ola Ahlström, Thursday, December 30, 2021, 19:48 (279 dagar sedan) @ olle sundström
Redigerad av Ola Ahlström, Thursday, December 30, 2021, 21:07

Enligt boken Malmö-Limhamns Järnväg 1889-1989 är vagnen tillverkad av Arlöv år 1900 med tillägget "fd uthyrningsvagn, skrot 1971"

Boken visar bilder på vagnarna J 107 (Arlöv 1898), J 109 (Arlöv 1898), J 122 (Arlöv 1898), J 125 (Arlöv 1898), J 303 (Arlöv 1900).

Enligt boken "Waggonfabriken Arlöv" tillverkades 25 öppna vagnar litt I 127-151 till MLJ år 1900. Redan år 1898 tillverkades 25 vagnar litt J nummer 101-125 åt MLJ.

Den "saknade" ) nr 126 anges i MLJ boken som byggd av Kockums år 1890 för Förenade Kalkbrännerierna (nr 1) och övertagen av MLJ.

Ola Ahlström
Malmö

MLJ 143 J

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Thursday, December 30, 2021, 21:48 (279 dagar sedan) @ olle sundström

För många år sedan byggde jag en modell av rubr. vagn. Bygget fullföljdes så när som på märkning.

Häromdagen dök vagnen upp igen men jag hittar inga foton eller liknande som kan ge ledtrådar om dess märkning. Minnesbilden är att vagnen skulle vara av typ Frankfurt. Kan någon vänlig själ med MLJ-kunskap bekräfta om det stämmer.

Skulle foto finnas vore lyckan fullständig!

Tack på förhand!

Olle S

Har ingen bild på just MLJ J 143 men den var väl troligen märkt som övriga MLJ J-vagnar? Här bilder av två MLJ-vagnar som också tillverkades av Arlöv 1900 och därför bör ha varit likadana (och nog också märkta på samma sätt) som 143.
Först MLJ J 151 på Jörgen Kocksgatan i Malmö 3/11 1963.
[image]
Sedan MLJ J 134 på Malmö hamnbana 3/4 1966.
[image]
Jag har själv tagit båda bilderna. I MLJ-boken anges vagnarna ha littera I men jag har bara sett littera J på skyltarna.

MLJ 115 J

av Sven Grönquist, Thursday, December 30, 2021, 22:26 (279 dagar sedan) @ olle sundström

Vagn 115 är nåt år äldre (Arlöv 1898) men ska ha sett ut så här när den var på besök i Gärsnäs på 1940-talet.

[image]

Detalj från JvmKAFF00053.

/Sven

Edit: forumet drar ner storleken på uppladdade bilder, ladda ner hela bilden från digitalmuseet så blir vagnen en aning större (och skyltarna kan nästan läsas).

MLJ 115 J

av olle sundström, Friday, December 31, 2021, 17:06 (278 dagar sedan) @ Sven Grönquist

Stort tack för rekorderliga svar!

Så'n tur att jag ställde frågan - de här visade vagnarna har ju inte minsta likhet med Frankfurttypen.

Återstår då att leta lämplig förebild för den lille frankfurtlymmel jag byggt.

Passar på att önska forumets läsare ett bättre nytt år 2022!

Olle S

MLJ 115 J

av Sven Grönquist, Friday, December 31, 2021, 18:06 (278 dagar sedan) @ olle sundström

Jag är inte så bra på frankfurtlymlar, men denna bild kan möjligen vara till nytta. Det är väl två tysktillverkade I- (J-) vagnar, om än från MSJ?

Notera raden med N-vagnar lastade med troligen nytillverkade Scania-Vabis-lastbilar i bakgrunden.

[image]

/Sven

MLJ 115 J

av Kjell Friberg, Friday, December 31, 2021, 21:44 (278 dagar sedan) @ Patrik Eriksson

Ett antal vagnar av typ Frankfurt följde med när olika j'ärnvägar förstatligades. Många av dessa gick kvar under sin gamla identitet kompletterat med "Tillhör SJ". Ett mindre antal inregistrerades som SJ-vagnar littera Is(u). Ett större antal slutade sina dagar som tjänstevagnar, främst för grustransport.

Bilden, semaforen

av arjesko, Saturday, January 01, 2022, 16:45 (277 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Var är bilden tagen ?
Finns semaforen på ett HAMNSPÅR, INDUSTRISPÅR ELLER TÅGSPÅR ?
[image]


Malmö, östligaste delen av frilastområdet där MSJ lokstall och verkstad tidigare låg och semaforen står längs ångfärjespåret. Området ser nyanlagt ut och väntar på gatsten. I bakgrunden Svenska Konstgödnings- och svavelsyrefabriks AB med linbana. Däremellan är rampen mot Kreuger & Toll-bron under anläggning så bilden bör vara från c 1917.

Semaforen fungerar väl som ångfärjespårets infartssignal mot nya godsbangården.

Finns bilden någonstans med högre upplösning??

En riktigt intressant bild med mycket historia. Själv tycker jag vagnarna närmast är mest intressanta med en fräsch hyrvagn och en annan som varit med ett tag men som den här dagen saknar bansignatur.
MSJ 4188 av Halle-typ tillhörde Vectura och är tillverkad 1916. Enligt material som Roland Hansson efterlämnade så ska vagnen först ha registrerats på KTJ men det verkar inte ha varit någon lång sejour med tanke på skicket och MSJ-märkningen. Sen vagn 2 av Frankfurt-typ som numret inte är lika tydligt på. Roland Hansson lade en hel del tid på att få ihop pusslet med nummer och år men det fattas många bitar.

Bilden, semaforen

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, January 01, 2022, 17:48 (277 dagar sedan) @ arjesko

Den 12/4 1964 tog jag bilden nedan vid platsen just där spåret från Malmö Färjestation går in mot bangården Malmö C/gbg. Kreuger & Toll-bron syns också i min bild. Det är förvisso en något modernare semafor men kan den stå på samma plats som på den gamla bilden som visats? Rampen/vägen upp mot bron är till vänster omedelbart utanför bilden.
[image]

Bilden, semaforen

av BD, Saturday, January 01, 2022, 18:20 (277 dagar sedan) @ arjesko

Var är bilden tagen ?
Finns semaforen på ett HAMNSPÅR, INDUSTRISPÅR ELLER TÅGSPÅR ?
[image]

[image]

Skannad för 11 år sedan så det finns mer att hämta ur bilden vid förnyad skanning.

Malmö, östligaste delen av frilastområdet där MSJ lokstall och verkstad tidigare låg och semaforen står längs ångfärjespåret. Området ser nyanlagt ut och väntar på gatsten. I bakgrunden Svenska Konstgödnings- och svavelsyrefabriks AB med linbana. Däremellan är rampen mot Kreuger & Toll-bron under anläggning så bilden bör vara från c 1917.

Semaforen fungerar väl som ångfärjespårets infartssignal mot nya godsbangården.

Finns bilden någonstans med högre upplösning??

En riktigt intressant bild med mycket historia. Själv tycker jag vagnarna närmast är mest intressanta med en fräsch hyrvagn och en annan som varit med ett tag men som den här dagen saknar bansignatur.
MSJ 4188 av Halle-typ tillhörde Vectura och är tillverkad 1916. Enligt material som Roland Hansson efterlämnade så ska vagnen först ha registrerats på KTJ men det verkar inte ha varit någon lång sejour med tanke på skicket och MSJ-märkningen. Sen vagn 2 av Frankfurt-typ som numret inte är lika tydligt på. Roland Hansson lade en hel del tid på att få ihop pusslet med nummer och år men det fattas många bitar.

Bildkälla

av Sven Grönquist, Saturday, January 01, 2022, 21:32 (277 dagar sedan) @ BD

Tack, jag hade tappat bort var bilden kom från. Jag hade sparat den 2009 så det var förmodligen då du länkade till den.

/Sven

Bilden, semaforen

av arjesko, Saturday, January 01, 2022, 23:37 (277 dagar sedan) @ BD

Var är bilden tagen ?
Finns semaforen på ett HAMNSPÅR, INDUSTRISPÅR ELLER TÅGSPÅR ?
[image]

[image]

Skannad för 11 år sedan så det finns mer att hämta ur bilden vid förnyad skanning.

Lite mer att se. Bilden kan vara redan från september 1916 med förmodligen helt nya NN4 i bakgrunden. Kan det vara 29856 och 29855 till vänster (29855-29859 levererade från Helsingborgs MV 1916-09-23) och en ganska nyligen levererad MSJ-vagn som alltså skulle ha besiktigats av VoV som KTJ-vagn men det syns inga spår av det (kanske lättare att dölja när all färg är ny).
Fortfarande lite otydligt men jag tolkar vagnen bredvid som 2134, i så fall en vagn tillverkad i Breslau 1896 och som MSJ ska ha köpt från Ludwig & Lange 1909 men varför saknar den då bansignatur 1916?

Bilden, semaforen

av el_vikingo, Sunday, January 02, 2022, 14:27 (276 dagar sedan) @ arjesko

Men, bansignaturen verkar övermålad eller möjligen retucherad.

Bilden, semaforen

av arjesko, Sunday, January 02, 2022, 16:58 (276 dagar sedan) @ el_vikingo

Men, bansignaturen verkar övermålad eller möjligen retucherad.

På den jag kallar "2134" ja, men inte 4188. På den ser jag inget som skvallrar om att man ersatt KTJ med MSJ men man får väl lita på att VoV läste rätt när de besiktigade vagnarna.

MLJ 115 J

av olle sundström, Saturday, January 01, 2022, 14:22 (277 dagar sedan) @ Sven Grönquist

Nu känner jag mig som en riktigt grinig gubbstrutt (som jag ju egentligen är) - även om det är svårt att erkänna!

Allvarligt talat, den visade vagnen är mycket riktig tysk men av en annan "stadslittera", nämligen Halle.

Frankfurtarna har en ståndare mellan port och gavel och till dennas övre ände går strävor nedåt till portens sidoståndare och gavellämmens nedre fäste. Det hela strider mot allt bondförnuft - givetvis borde strävorna gå uppåt från ståndaren till gavel och port. Men förmodligen visste Herr Doktor Oberkonstrukteur genau vad han gjorde; trots allt byggdes ju tusentals frankfurtare.

Men vi ger inte upp, en vacker dag dyker en lämplig förebild upp!

Olle S

DRG Gattungsbezirk Frankfurt

av el_vikingo, Saturday, January 01, 2022, 15:41 (277 dagar sedan) @ olle sundström

Hej Olle! Det är lite mer komplicerat än du kan föreställa dig. Här följer några delsvar.
Frankfurt omfattade ursprungligen flera liknande typer från de olika delstaternas järnvägar.
Gamla Frankfurt omlittererades senare till Halle tillsammans med urspungliga Halle.
Slutligen omfattade Frankfurt bara vagnar av Polsk typ.

Sök på Google:
DRG Gattungsbezirk Güterwagen
DRG Gattungsbezirk Frankfurt

Då rätar du ut en del frågetecken och hittar årtal, om du är bra på tyska.

Gott Nytt År
Håkan

DRG Gattungsbezirk Frankfurt

av olle sundström, Sunday, January 02, 2022, 16:29 (276 dagar sedan) @ el_vikingo

Hallo Håkan!

Mit der deutschen Sprache habe ich nicht allzu grosse Schwierigkeiten aber mit der gesammelten Information im einem Draht von Herrn Grönquist bin ich schon zufrieden ohne mein armes Gehirn mit Google zu strapazieren.

Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort!

Olle S

Frankfurt

av Sven Grönquist, Saturday, January 01, 2022, 22:21 (277 dagar sedan) @ olle sundström

Nu känner jag mig som en riktigt grinig gubbstrutt (som jag ju egentligen är) - även om det är svårt att erkänna!

Allvarligt talat, den visade vagnen är mycket riktig tysk men av en annan "stadslittera", nämligen Halle.

Det är väl bra med griniga gubbstruttar, men nog är väl den högra vagnen på BDs bild en Frankfurtare?

Det finns en bra sammanställning här: http://www.svenskmjwiki.se/Tyska_privatbanevagnar#KPEV_Omk.2FDR_O_.22Frankfurt.22

(sen är det väl en rörig historia med olika skånska bolag som köpte in, hyrde ut, sålde och byggde om lådvagnar från Tyskland, med Ludewig & Lange, MGJ, Vagnbolaget, MSJ, AB Vectura, MTJ, MLJ, AB Rullande Materiel m.fl.)

/Sven

Frankfurt

av olle sundström, Sunday, January 02, 2022, 16:18 (276 dagar sedan) @ Sven Grönquist

Strålande! Toppen! Mitt förråd av superlativ räcker inte till1

Avsnittet om Frankfurtvagnar i den av Dig anvisade länken är e x a k t vad jag behöver.

Stort tack för Din hjälp!

Olle S

Frankfurt

av arjesko, Monday, January 03, 2022, 20:29 (275 dagar sedan) @ olle sundström

Såg ju att bilden är med i Svenska godsvagnar.

Många ritningar är avfotograferade genom åren, dock inte av mig men mycket kul har dykt upp på forumet genom åren. Är det möjligen någon som har fotat av Vectura-ritningar ?

Vecturas J3 och J4 hos Riksarkivet

MLJ 115 J

av Staffan Myrenberg, Grums, Sunday, January 02, 2022, 09:58 (276 dagar sedan) @ olle sundström

Inne i Malmö Frihamn fanns det en hel del I-vagnar med diverse märkningar omkring 1968. Några var märkta med järnskyltar MFH och nummer medan andra hade kvar skyltar från privatbanorna i Skåne. Jag antecknade men hittar ju inte anteckningarna nu. Jan-Anders Wihrén var ju överallt och fotograferade. Kan han ha uppgifter eller möjligen Ångvisslan? Det fanns vagnar med rak gavel, spetsig gavel och rundad gavel plus en del andra. I lokstallet stod ett ånglok också.

MFH 107 Is

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Sunday, January 02, 2022, 11:45 (276 dagar sedan) @ Staffan Myrenberg

Inne i Malmö Frihamn fanns det en hel del I-vagnar med diverse märkningar omkring 1968. Några var märkta med järnskyltar MFH och nummer medan andra hade kvar skyltar från privatbanorna i Skåne. Jag antecknade men hittar ju inte anteckningarna nu. Jan-Anders Wihrén var ju överallt och fotograferade. Kan han ha uppgifter eller möjligen Ångvisslan? Det fanns vagnar med rak gavel, spetsig gavel och rundad gavel plus en del andra. I lokstallet stod ett ånglok också.

Efter att ha gått igenom mina bildförteckningar har jag bara hittat en bild av en vagn som ser ut som KPEV Omk/DR O "Frankfurt", se nedan. Vagnen är MFH nr 107 och jag tog bilden i Malmö Frihamn 5/4 1966 då jag fick en liten guidad visning på plats (i lokstallet stod ångloket MFH 1 tillverkat av Henschel 1922 nr 19370, senaste revision 3/7 1958 i Ystad; loket lär väl idag finnas i Klippan hos Föreningen Veteranjärnvägen). Åter till vagnen. På plats gjorde jag följande noteringar: MFH 107 Is, Lr 16 t, Vr 6,95 t, axelavstånd 4 m, tillv Breslau 1896, reviderad Helsingborg 22/8 1962, nästa rev 8.67, lastad med kol till ångloket".
[image]

Lastbilstransport

av Olof W, Saturday, January 01, 2022, 17:49 (277 dagar sedan) @ Sven Grönquist

[image]

Notera att lastbilarna på Svens trevliga bild alla är lastade på bromsade vagnar. Var det kutym att lasta sådant värdefullt gods på vagnar med broms?

/Olof

Lastbilstransport

av arjesko, Saturday, January 01, 2022, 18:16 (277 dagar sedan) @ Olof W

[image]

Notera att lastbilarna på Svens trevliga bild alla är lastade på bromsade vagnar. Var det kutym att lasta sådant värdefullt gods på vagnar med broms?

/Olof

Det hänger väl mest på att man valt att använda NN4-vagnar av vilka en klar majoritet hade skruvbroms, inte minst vid tiden för fotot. Fler utan levererades senare.