Deje - 1990 -

av Sune Nylén, Tuesday, January 11, 2022, 16:50 (699 dagar sedan) @ lars moberg

Alla sådana stationer är blott en skugga av vad de tidigare varit. Curt Svanquist, f 1918, den siste stationsinspektoren vid BJ i Deje berättade en gång att BJ stationshus brunnit ner 1947 och att han då flyttat över till N Kl Js hus. Vill minnas det var något med otät rökgång som man antog orsakat det hela. När jag reste igenom här på 60 talet fanns här fullt med spår och vagnar.

Deje - Yngsta stationsinspektoren.

av S-O Johansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:30 (699 dagar sedan) @ Sune Nylén

Alla sådana stationer är blott en skugga av vad de tidigare varit. Curt Svanquist, f 1918, den siste stationsinspektoren vid BJ i Deje berättade en gång att BJ stationshus brunnit ner 1947 och att han då flyttat över till N Kl Js hus. Vill minnas det var något med otät rökgång som man antog orsakat det hela. När jag reste igenom här på 60 talet fanns här fullt med spår och vagnar.

Det var snyggt marscherat av Svanquist att bli stationsinspektor i Deje vid knappt 30 år fyllda. Måste ha varit en av Sveriges yngsta överhuvudtaget. Deje var ju en stor station. Likvärdig med Grängesberg och Hällefors vid den tiden.

Deje - Yngsta stationsinspektoren.

av Sune Nylén, Wednesday, January 12, 2022, 00:47 (698 dagar sedan) @ S-O Johansson

Om Svanquist berättar matrikeln följande Svanquist Curt Sture. f 1/10 18 i Brålanda (Hans far var stf där) studentex.37.Vid BJ elev 37. sts.41. fsts. i Ludvika 1/5 46. stins i Deje 1/6 47. Att jag visste så mycket om Deje beror på att jag en gång frågade honom, han var då stins i Katrineholm, om han hade några gamla prylar från BJ att avvara, och han berättade då att allt hade brunnit inne vid branden i Deje. Några oväntade dödsfall inträffade som gjorde att han fick chansen på Deje. Han hade varit sts, på Trafikinspektörs. och Trafikdirektörsexp. i Göteborg. Och det minskade ju inte heller chanserna till befordran. Det var ju, som talesättet lyder, som att ha biskopen till morbror. /Sune.

Deje - Yngsta stationsinspektoren.

av S-O Johansson, Wednesday, January 12, 2022, 16:18 (698 dagar sedan) @ Sune Nylén

Tack för infon. Han hade alltså börjat som stationsskrivare vilket förklarar en del. Antog annars att Deje kunde vara en station som var slutpunkten som karriär för de som flyttat runt som stationsmästare på mindre stationer.

Deje - Yngsta stationsinspektoren.

av Sune Nylén, Wednesday, January 12, 2022, 18:12 (698 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det hände under kriget att några stationer blev höjda pga ökad trafik, och tidigare stm blev befordrade till Stationsinspektorer. Ur minnet- på krokig arm- Grums, Upphärad, Älvängen, Nol, Bohus och Surte. Svenska Järnvägsföreningen anordnade korrespondentkurser. bl. a. sts kurser. med examinering både i slutet av 30 talet och 40 talet. Många som inte hade studentexamen läste dessa och blev befordrade till sts. I Svensk järnvägs matrikel 42 och 48 kan man vid varje namn läsa vilken utbildning de olika personerna har.

För de som är obekanta med matrikeln

av Sune Nylén, Wednesday, January 12, 2022, 18:28 (698 dagar sedan) @ Sune Nylén

har jag är skannat en sida ur 1942 års. Det är fsts. Thore Bruno, från vilken jag fått
boken, som gjort noggranna anteckningar i blyerts om befordran och annat.
[image]

För de som är obekanta med matrikeln

av S-O Johansson, Wednesday, January 12, 2022, 18:54 (698 dagar sedan) @ Sune Nylén

Några utgåvor av "Svensk järnvägsmatrikel" och föregångaren "Matrikel över personal vid Sveriges Järnvägar" finns inscannade på Samlingsportalen. Bl.a 1942 och 1948.
För övrigt tack för informationen.

Deje - 1990 -

av Farbror Mossa, Tuesday, January 11, 2022, 18:08 (699 dagar sedan) @ lars moberg

Känns inte så länge sedan, men det har gått över 30 år... tack för den bilden!

Och en resenär på plattformen ..!

Godstrafiken gick väl ett par månader till, men Klarälvsbanans Vänner hade väl givit upp körningen vid det laget? Så den väntan blev kanske lång :-P

Deje - 1990 -

av Jonny Saljefeldt, Tuesday, January 11, 2022, 18:43 (699 dagar sedan) @ Farbror Mossa

Godstrafiken gick väl ett par månader till, men Klarälvsbanans Vänner hade väl givit upp körningen vid det laget? Så den väntan blev kanske lång :-P

Klarälvsbanans vänner körde väl aldrig ända till Deje?

Deje - 1990 -

av Farbror Mossa, Thursday, January 13, 2022, 08:29 (697 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Godstrafiken gick väl ett par månader till, men Klarälvsbanans Vänner hade väl givit upp körningen vid det laget? Så den väntan blev kanske lång :-P


Klarälvsbanans vänner körde väl aldrig ända till Deje?

Det har du rätt i, tänkte inte på det. Jag har åkt med dem Deje-Hagfors, men det var ett abonnerat tåg för SJK.
Annars var det väl mest att jag tyckte det såg lite kul ut med personen på plattformen, "som om någon väntar på tåget", även om jag misstänker att det bara är någon som väntar på att Lars Moberg ska ta sina bilder, så de kan åka vidare (med bil).

Deje - 1990 -

av tobbe, Tuesday, January 11, 2022, 20:04 (699 dagar sedan) @ Farbror Mossa

Vilken tur att jag hann att medfölja ordinarie godståg Hagfors-Deje T o R under framlidne lokförare Bror Henrikssons ledning strax innan järnvägens nedläggening 1990. Att få se hur rampningen av de lastade vagnarna utfördes med hjälp av tågloket(NKlj 103) och den normalspåriga lokomotorn litt Z64 som drog av de lastade normalspårsvagnarna från överföringsvagnarna och utförde lastningen av skrotvagnarna i motsatt ordning. Inför denna resa hade jag haft kontakt med tågledare Brokvist i Hagfors som utan gnissel lät mig medfölja på denna resa:-) . Som en extra bonus fick jag även chansen att själv framföra tåget dels söder om Munkfors mot Deje en bra bit och på återresan norr om Deje;-) ;-) . Denna resa dokumenterade jag per video med lånad utrustning(PANASONIC M5 VHS)men kvaliteten blev inte vad jag väntade mig p.g.a. strulande vindrutetorkare och ihållande regn men trots detta en lyckad resa. Gjorde något år senare en arkeologresa per bil Karlstad Ö-Deje-Hagfors-Nordmark-Filipstad med en avstickare till lastplatsen Musjöheden och mötte rivningståget på kvällen i Ransäter samt letade reda på f.d. stationer utefter banan som i de flesta fall var privatbostäder och några banvaktstugor hanns också med och pratade också med en och annan f.d. banvakt. Fick även en privat visning av f.d. tågx och väntsalen i Hagfors av Hr Brokvist samt som avslutning på dagen en privat visning av deras jvgmuseum av "Brollan". Ett härligt minne från en svunnen järnvägsepok som gick i "graven":-( :-( .....
tobbe

Deje - 1990 -

av Legion44, Wednesday, January 12, 2022, 15:33 (698 dagar sedan) @ lars moberg

För gemene man/kvinna kanske bilden kan ge intryck av en helt vardaglig bild som kanske inte förtjänar närmare uppmärksamhet. Men i historiens backspegel så ger den helt klart uttryck för ett lugn före stormen. Snart skall denna intressanta järnväg med dess udda och intressanta fordonspark, udda kontaktledningsstolpar, ovanliga färgschema, m.m.. ja lite udda av allt vad gäller NKLJ vara till ända...

Deje - 1990 -

av tobbe, Thursday, January 13, 2022, 22:03 (697 dagar sedan) @ Legion44

Kan bara kort tillägga att Bror Henriksson sade till mig under resans gång att vill du prova på att köra en bit så vad f...n spelar det för roll då det här ändå skall läggas ned. Han filmade även mig vid spakarna med min kamera så det finns dokumenterat. Han tillade också att "jag skall ju vara med och riva det här efter nedläggningen dessutom.Jag mötte sedan honom med rivningståget året därpå norr om Munkfors och vid tog en fika med de övriga kollegorna i baracken upplastad på en flakvagn. Det blev det sista mötet med honom på NKlj. Att jag sedan mötte honom på Cst senare när jag jobbade som tm har jag tidigare berättat i detta forum.
tobbe