Banan till Mölle (Järnväg allmänt)

av Carl-Johan, Tuesday, January 11, 2022, 16:46 (441 dagar sedan)

Stämmer det att de fyra till enkellok ombyggda Pb-loken under sina sista år på 1950-talet bland annat trafikerade banan Kattarp - Höganäs - Mölle?

Vilka andra lok användes på banan? Kom rälsbussar till användning under någon period?

Några källor anger att det gick kursvagnar från Stockholm till Mölle, vilket verkar möjligt. Däremot verkar kursvagnar från Berlin till Mölle vara en myt.

Låst
1411 visningar

Banan till Mölle

av Anders Olsson2, Tuesday, January 11, 2022, 19:00 (441 dagar sedan) @ Carl-Johan

Pb-loken användes i nordvästra Skåne och åtminstone Kattarp-Höganäs.
Därutöver kom H-lok att användas hela vägen till Mölle. Hela sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs.Mölle elektrifierades samtidigt som Västkustbanan.
Det gick direkta vagnar Stockgolm. Mölle däremot torde Berlinvagnen vara en skröna. Den finns åtminstone inte i tidtabellerna mellan banans öppnande 1910 ocg världskrigets utbrott 1914. Efter kriget var inte Mölle lika hett och det bidrog till banans konkurs 1920 och SJ-övertagandet - som i sin tur ledde till elektrifieringen.
De sista åren användes rälsbussar i persontrafiken . Det var vagnar ur YCo6(Y6-generationen. Även persontågen Kattarp-Höganäs trafikerades av dessa som etgntligen utgick från Åstorp.

Låst
1040 visningar

Banan till Mölle

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 19:54 (441 dagar sedan) @ Anders Olsson2

Pb-loken användes i nordvästra Skåne och åtminstone Kattarp-Höganäs.
Därutöver kom H-lok att användas hela vägen till Mölle. Hela sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs. Mölle elektrifierades samtidigt som Västkustbanan.
Det gick direkta vagnar Stockholm. Mölle däremot torde Berlinvagnen vara en skröna. Den finns åtminstone inte i tidtabellerna mellan banans öppnande 1910 och världskrigets utbrott 1914. Efter kriget var inte Mölle lika hett och det bidrog till banans konkurs 1920 och SJ-övertagandet - som i sin tur ledde till elektrifieringen.
De sista åren användes rälsbussar i persontrafiken . Det var vagnar ur YCo6(Y6-generationen. Även persontågen Kattarp-Höganäs trafikerades av dessa som egentligen utgick från Åstorp.

Om jag tillåter mig att spekulera så kan det där med direktvagnen möjligen komma av att det i augusti 1914 fanns ett rätt stort antal tyska sommargäster i Mölle vilka hastigt och mindre lustigt tvingades återvända till sitt numera krigförande hemland. Och vid den tidpunkten ska man ha arrangerat några stycken extratåg direkt från Mölle ned till Trelleborg, möjligen att någon vagn också färjades över till Berlin. (En fortsatt spekulation är att det skulle ha kunnat vara en omprioritering eller "överanvändning" av en vagn som normalt gick mellan Berlin och Malmö, för sådana fanns det under hela den aktuella epoken.)

Men det var alltså extraordinära förhållanden och lär bara ha handlat om ett ensiffrigt antal tåg under några få dagar i början av augusti 1914. Kanske har den saken med tiden "vuxit" till att bli regelbunden direkttrafik. Sådana glidningar i berättelser är regel snarare än undantag när saker berättas från mun till mun och över tid.
(Jag har läst om de här tillfälliga transportåtgärderna någonstans, men kommer dessvärre inte ihåg var.)

Låst
934 visningar

Banan till Mölle

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, January 11, 2022, 21:33 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Pb-loken användes i nordvästra Skåne och åtminstone Kattarp-Höganäs.
Därutöver kom H-lok att användas hela vägen till Mölle. Hela sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs. Mölle elektrifierades samtidigt som Västkustbanan.
Det gick direkta vagnar Stockholm. Mölle däremot torde Berlinvagnen vara en skröna. Den finns åtminstone inte i tidtabellerna mellan banans öppnande 1910 och världskrigets utbrott 1914. Efter kriget var inte Mölle lika hett och det bidrog till banans konkurs 1920 och SJ-övertagandet - som i sin tur ledde till elektrifieringen.
De sista åren användes rälsbussar i persontrafiken . Det var vagnar ur YCo6(Y6-generationen. Även persontågen Kattarp-Höganäs trafikerades av dessa som egentligen utgick från Åstorp.


Om jag tillåter mig att spekulera så kan det där med direktvagnen möjligen komma av att det i augusti 1914 fanns ett rätt stort antal tyska sommargäster i Mölle vilka hastigt och mindre lustigt tvingades återvända till sitt numera krigförande hemland. Och vid den tidpunkten ska man ha arrangerat några stycken extratåg direkt från Mölle ned till Trelleborg, möjligen att någon vagn också färjades över till Berlin. (En fortsatt spekulation är att det skulle ha kunnat vara en omprioritering eller "överanvändning" av en vagn som normalt gick mellan Berlin och Malmö, för sådana fanns det under hela den aktuella epoken.)

Men det var alltså extraordinära förhållanden och lär bara ha handlat om ett ensiffrigt antal tåg under några få dagar i början av augusti 1914. Kanske har den saken med tiden "vuxit" till att bli regelbunden direkttrafik. Sådana glidningar i berättelser är regel snarare än undantag när saker berättas från mun till mun och över tid.
(Jag har läst om de här tillfälliga transportåtgärderna någonstans, men kommer dessvärre inte ihåg var.)

Utan att ha allvarliga invändningar mot de djupt vetenskapliga forskningsrön som de vördade forumskribenterna här presenterat för att styrka att det aldrig förekommit direkta järnvägsvagnar av sovvagnstyp mellan Berlin och Mölle vill jag ändå komma med den ringa anmärkningen att om sådana verkligen förekommit kan det möjligen varit så att dessa förbindelser ej annonserades i de 'tidtabeller' som anföres som källmaterial?
Nä så kan det väl inte vara!
Tjö...
Tompa

Låst
772 visningar

Banan till Mölle

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 21:57 (441 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson
Redigerad av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:05

Pb-loken användes i nordvästra Skåne och åtminstone Kattarp-Höganäs.
Därutöver kom H-lok att användas hela vägen till Mölle. Hela sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs. Mölle elektrifierades samtidigt som Västkustbanan.
Det gick direkta vagnar Stockholm. Mölle däremot torde Berlinvagnen vara en skröna. Den finns åtminstone inte i tidtabellerna mellan banans öppnande 1910 och världskrigets utbrott 1914. Efter kriget var inte Mölle lika hett och det bidrog till banans konkurs 1920 och SJ-övertagandet - som i sin tur ledde till elektrifieringen.
De sista åren användes rälsbussar i persontrafiken . Det var vagnar ur YCo6(Y6-generationen. Även persontågen Kattarp-Höganäs trafikerades av dessa som egentligen utgick från Åstorp.


Om jag tillåter mig att spekulera så kan det där med direktvagnen möjligen komma av att det i augusti 1914 fanns ett rätt stort antal tyska sommargäster i Mölle vilka hastigt och mindre lustigt tvingades återvända till sitt numera krigförande hemland. Och vid den tidpunkten ska man ha arrangerat några stycken extratåg direkt från Mölle ned till Trelleborg, möjligen att någon vagn också färjades över till Berlin. (En fortsatt spekulation är att det skulle ha kunnat vara en omprioritering eller "överanvändning" av en vagn som normalt gick mellan Berlin och Malmö, för sådana fanns det under hela den aktuella epoken.)

Men det var alltså extraordinära förhållanden och lär bara ha handlat om ett ensiffrigt antal tåg under några få dagar i början av augusti 1914. Kanske har den saken med tiden "vuxit" till att bli regelbunden direkttrafik. Sådana glidningar i berättelser är regel snarare än undantag när saker berättas från mun till mun och över tid.
(Jag har läst om de här tillfälliga transportåtgärderna någonstans, men kommer dessvärre inte ihåg var.)


Utan att ha allvarliga invändningar mot de djupt vetenskapliga forskningsrön som de vördade forumskribenterna här presenterat för att styrka att det aldrig förekommit direkta järnvägsvagnar av sovvagnstyp mellan Berlin och Mölle vill jag ändå komma med den ringa anmärkningen att om sådana verkligen förekommit kan det möjligen varit så att dessa förbindelser ej annonserades i de 'tidtabeller' som anföres som källmaterial?
Nä så kan det väl inte vara!
Tjö...
Tompa

Jag kan ju inte veta säkert heller, men de tidtabeller som används är en inte alldeles obekant publikation vid namn "Sveriges kommunikationer" i det här fallet från 1911, 1912, 1913 och 1914, samt "Tågtidtabellen" från 1914, den sistnämnda utgiven av Svenska Järnvägsföreningen fram till 1915 (det fanns alltså två officiella publikationer under några decennier, en mer tidningsliknande varannan vecka och en i bokform två gånger per år). Det finns således knappast något skäl att sätta ordet tidtabeller inom citationstecken, då det inte handlar om t ex privata anteckningar eller liknande.
I SvKom finns en detaljerad lista med rubriken "Direkta vagnar å Statens Järnvägar" och där står angiven varenda vagnsförbindelse inklusive tågnummer, även de utrikiska till Kristiania, Narvik, Trondhjem, Köpenhamn, Hamburg och Berlin. Det handlar vidare om tidtabeller från maj till augusti d v s rimligtvis finns där även eventuella förbindelser som endast gick sommartid.
Kan man utöver detta även ha haft icke angivna direktförbindelser? Tja jag kan ju inte gå ed på att så inte var fallet, men jag tycker nog att en rimligare tingens ordning i så fall är att den som hävdar den saken ska presentera indikationer på det, snarare än att andra ska komma med än mer uppgifter än det ovan anförda.

Låst
734 visningar

Banan till Mölle

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:02 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Pb-loken användes i nordvästra Skåne och åtminstone Kattarp-Höganäs.
Därutöver kom H-lok att användas hela vägen till Mölle. Hela sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs. Mölle elektrifierades samtidigt som Västkustbanan.
Det gick direkta vagnar Stockholm. Mölle däremot torde Berlinvagnen vara en skröna. Den finns åtminstone inte i tidtabellerna mellan banans öppnande 1910 och världskrigets utbrott 1914. Efter kriget var inte Mölle lika hett och det bidrog till banans konkurs 1920 och SJ-övertagandet - som i sin tur ledde till elektrifieringen.
De sista åren användes rälsbussar i persontrafiken . Det var vagnar ur YCo6(Y6-generationen. Även persontågen Kattarp-Höganäs trafikerades av dessa som egentligen utgick från Åstorp.


Om jag tillåter mig att spekulera så kan det där med direktvagnen möjligen komma av att det i augusti 1914 fanns ett rätt stort antal tyska sommargäster i Mölle vilka hastigt och mindre lustigt tvingades återvända till sitt numera krigförande hemland. Och vid den tidpunkten ska man ha arrangerat några stycken extratåg direkt från Mölle ned till Trelleborg, möjligen att någon vagn också färjades över till Berlin. (En fortsatt spekulation är att det skulle ha kunnat vara en omprioritering eller "överanvändning" av en vagn som normalt gick mellan Berlin och Malmö, för sådana fanns det under hela den aktuella epoken.)

Men det var alltså extraordinära förhållanden och lär bara ha handlat om ett ensiffrigt antal tåg under några få dagar i början av augusti 1914. Kanske har den saken med tiden "vuxit" till att bli regelbunden direkttrafik. Sådana glidningar i berättelser är regel snarare än undantag när saker berättas från mun till mun och över tid.
(Jag har läst om de här tillfälliga transportåtgärderna någonstans, men kommer dessvärre inte ihåg var.)


Utan att ha allvarliga invändningar mot de djupt vetenskapliga forskningsrön som de vördade forumskribenterna här presenterat för att styrka att det aldrig förekommit direkta järnvägsvagnar av sovvagnstyp mellan Berlin och Mölle vill jag ändå komma med den ringa anmärkningen att om sådana verkligen förekommit kan det möjligen varit så att dessa förbindelser ej annonserades i de 'tidtabeller' som anföres som källmaterial?
Nä så kan det väl inte vara!
Tjö...
Tompa


Jag kan ju inte veta säkert heller, men de tidtabeller som används är en inte alldeles obekant publikation vid namn "Sveriges kommunikationer" i det här fallet från 1909, 1911, 1912, 1913 och 1914, samt "Tågtidtabellen" från 1914, den sistnämnda utgiven två gånger per år av Svenska Järnvägsföreningen fram till 1915 (det fanns alltså två officiella publikationer under några decennier, en mer tidningsliknande varannan vecka och en i bokform två gånger per år). Det finns således knappast något skäl att sätta ordet tidtabeller inom citationstecken, då det inte handlar om t ex privata anteckningar eller liknande.
I SvKom finns en detaljerad lista med rubriken "Direkta vagnar å Statens Järnvägar" och där står angiven varenda vagnsförbindelse inklusive tågnummer, även de utrikiska till Kristiania, Narvik, Trondhjem, Köpenhamn, Hamburg och Berlin. Det handlar vidare om tidtabeller från maj till augusti d v s rimligtvis finns där även eventuella förbindelser som endast gick sommartid.
Kan man utöver detta även ha haft icke angivna direktförbindelser? Tja jag kan ju inte gå ed på att så inte var fallet, men jag tycker nog att en rimligare tingens ordning i så fall är att den som hävdar den saken ska presentera indikationer på det, snarare än att andra ska komma med än mer uppgifter än det ovan anförda.

Jag kan för övrigt lägga till att jag även har tillgång till en tysk Reichskursbuch från respektive 1912 och 1914, samt en Hendschels Telegraph Eisenbahn-Kursbuch likaledes från 1914 (även i Tyskland fanns alltså tidtabellsböcker utgivna av konkurrerande förlag vid denna tid) och inte heller i någon av dessa står något om direktvagnar Berlin - Mölle, detta trots att i a f den ena förfogar över en av allt att döma fullödig och detaljerad så kallad "Zug- und Wagenverzeichnis".

Låst
653 visningar

Banan till Mölle

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, January 11, 2022, 22:23 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det kan ju ha varit så att eventuella direktvagnar Berlin-Mölle främst - eller troligen enbart - riktade sej till den tyska överklassen. Och hur välrenommerade de nämnda tidtabellspublikationerna än må vara var de knappast väl spridda i t ex Charlottenburg...

Det är troligen (jag använder detta begrepp då jag saknar vetenskapligt hållbara belägg) att vissa speciella långväga järnvägsförbindelser saknades i de lokala tidtabellspublikationerna. T ex kördes säsongsförbindelser från Danmark till olika vintersportorter - vad det ska varit bra för undandrar sej min fattningsförmåga - utan att de vad jag erfarit varit 'annonserade' i de lokala tidtabellspublikationerna avseende destinationslandet (Rutebok, Kursbuch etc).
Då vi i den historiska forskningen sällan eller aldrig har tillgång till alla relevanta skriftliga källor bör vi alltid göra en övergripande analys av de sociala förhållanden som var rådande vid den aktuella tiden och därifrån formulera våra hypoteser.

'Om i året 1912 Herr Professor Doktor Müller Graf von Halberstein med familj ville resa från sitt residens i Potsdam till den så populära men ack så mondäna badorten 'Mölle' i Schonen - hade den gode doktorn då konsulterat en svensk tidtabell? Eller hade han telefonerat en välrenommerad resebyrå i Berlin som eventuellt organiserade direkta resor till denna så efterfrågade destination?'

Ja det är bara en hypotes...

vänligen
Thomas K Ohlsson

Låst
622 visningar

Banan till Mölle

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:31 (441 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson
Redigerad av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:37

Det kan ju ha varit så att eventuella direktvagnar Berlin-Mölle främst - eller troligen enbart - riktade sej till den tyska överklassen. Och hur välrenommerade de nämnda tidtabellspublikationerna än må vara var de knappast väl spridda i t ex Charlottenburg...

Det är troligen (jag använder detta begrepp då jag saknar vetenskapligt hållbara belägg) att vissa speciella långväga järnvägsförbindelser saknades i de lokala tidtabellspublikationerna. T ex kördes säsongsförbindelser från Danmark till olika vintersportorter - vad det ska varit bra för undandrar sej min fattningsförmåga - utan att de vad jag erfarit varit 'annonserade' i de lokala tidtabellspublikationerna avseende destinationslandet (Rutebok, Kursbuch etc).
Då vi i den historiska forskningen sällan eller aldrig har tillgång till alla relevanta skriftliga källor bör vi alltid göra en övergripande analys av de sociala förhållanden som var rådande vid den aktuella tiden och därifrån formulera våra hypoteser.

'Om i året 1912 Herr Professor Doktor Müller Graf von Halberstein med familj ville resa från sitt residens i Potsdam till den så populära men ack så mondäna badorten 'Mölle' i Schonen - hade den gode doktorn då konsulterat en svensk tidtabell? Eller hade han telefonerat en välrenommerad resebyrå i Berlin som eventuellt organiserade direkta resor till denna så efterfrågade destination?'

Ja det är bara en hypotes...

vänligen
Thomas K Ohlsson

Om länkningen fungerar så ska du hamna direkt på relevant sida i den mycket utförliga direktvagnförteckningen, där Berlin har direktförbindelse till följande orter på "M": Mailand, Mainz, Marienbad, Marseille, Meiningen, Memel, Meran, Metz, Misdroy och München. Inget om Mölle.
Återigen, det är nog den som hävdar att det fanns en sådan förbindelse som behöver göra resten av efterforskningarna.

https://www.deutsches-kursbuch.de/1914/898_hoch.htm

Låst
589 visningar

Banan till Mölle

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, January 11, 2022, 22:42 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det kan ju ha varit så att eventuella direktvagnar Berlin-Mölle främst - eller troligen enbart - riktade sej till den tyska överklassen. Och hur välrenommerade de nämnda tidtabellspublikationerna än må vara var de knappast väl spridda i t ex Charlottenburg...

Det är troligen (jag använder detta begrepp då jag saknar vetenskapligt hållbara belägg) att vissa speciella långväga järnvägsförbindelser saknades i de lokala tidtabellspublikationerna. T ex kördes säsongsförbindelser från Danmark till olika vintersportorter - vad det ska varit bra för undandrar sej min fattningsförmåga - utan att de vad jag erfarit varit 'annonserade' i de lokala tidtabellspublikationerna avseende destinationslandet (Rutebok, Kursbuch etc).
Då vi i den historiska forskningen sällan eller aldrig har tillgång till alla relevanta skriftliga källor bör vi alltid göra en övergripande analys av de sociala förhållanden som var rådande vid den aktuella tiden och därifrån formulera våra hypoteser.

'Om i året 1912 Herr Professor Doktor Müller Graf von Halberstein med familj ville resa från sitt residens i Potsdam till den så populära men ack så mondäna badorten 'Mölle' i Schonen - hade den gode doktorn då konsulterat en svensk tidtabell? Eller hade han telefonerat en välrenommerad resebyrå i Berlin som eventuellt organiserade direkta resor till denna så efterfrågade destination?'

Ja det är bara en hypotes...

vänligen
Thomas K Ohlsson


Om länkningen fungerar så ska du hamna direkt på relevant sidan i den mycket utförliga direktvagnförteckningen, där Berlin har direktförbindelse till följande orter på "M": Mailand, Mainz, Marienbad, Marseille, Meiningen, Memel, Meran, Metz, Misdroy och München. Inget om Mölle.
Återigen, det är nog den som hävdar att det fanns en sådan förbindelse som behöver göra resten av efterforskningarna.

https://www.deutsches-kursbuch.de/1914/898_hoch.htm

Som en annan skribent i denna tråd påpekat kan det ha handlat om 'resebyråvagnar' som inte förekommer i järnvägens tidtabeller. De s.k. Dollartågen förekom så vitt jag vet inte i Sveriges Kommunikationer, för att ta ett exempel.

En vetenskapsteoretisk sanning är att det är lättare att bevisa att något är sant än det motsatta - detta gäller troligen även i detta fall.

/TKO

Låst
578 visningar

Banan till Mölle

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:47 (441 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Det kan ju ha varit så att eventuella direktvagnar Berlin-Mölle främst - eller troligen enbart - riktade sej till den tyska överklassen. Och hur välrenommerade de nämnda tidtabellspublikationerna än må vara var de knappast väl spridda i t ex Charlottenburg...

Det är troligen (jag använder detta begrepp då jag saknar vetenskapligt hållbara belägg) att vissa speciella långväga järnvägsförbindelser saknades i de lokala tidtabellspublikationerna. T ex kördes säsongsförbindelser från Danmark till olika vintersportorter - vad det ska varit bra för undandrar sej min fattningsförmåga - utan att de vad jag erfarit varit 'annonserade' i de lokala tidtabellspublikationerna avseende destinationslandet (Rutebok, Kursbuch etc).
Då vi i den historiska forskningen sällan eller aldrig har tillgång till alla relevanta skriftliga källor bör vi alltid göra en övergripande analys av de sociala förhållanden som var rådande vid den aktuella tiden och därifrån formulera våra hypoteser.

'Om i året 1912 Herr Professor Doktor Müller Graf von Halberstein med familj ville resa från sitt residens i Potsdam till den så populära men ack så mondäna badorten 'Mölle' i Schonen - hade den gode doktorn då konsulterat en svensk tidtabell? Eller hade han telefonerat en välrenommerad resebyrå i Berlin som eventuellt organiserade direkta resor till denna så efterfrågade destination?'

Ja det är bara en hypotes...

vänligen
Thomas K Ohlsson


Om länkningen fungerar så ska du hamna direkt på relevant sidan i den mycket utförliga direktvagnförteckningen, där Berlin har direktförbindelse till följande orter på "M": Mailand, Mainz, Marienbad, Marseille, Meiningen, Memel, Meran, Metz, Misdroy och München. Inget om Mölle.
Återigen, det är nog den som hävdar att det fanns en sådan förbindelse som behöver göra resten av efterforskningarna.

https://www.deutsches-kursbuch.de/1914/898_hoch.htm


Som en annan skribent i denna tråd påpekat kan det ha handlat om 'resebyråvagnar' som inte förekommer i järnvägens tidtabeller. De s.k. Dollartågen förekom så vitt jag vet inte i Sveriges Kommunikationer, för att ta ett exempel.

En vetenskapsteoretisk sanning är att det är lättare att bevisa att något är sant än det motsatta - detta gäller troligen även i detta fall.

/TKO

Det kan givetvis ha förekommit, men det är sannerligen något annat än en reguljär direktvagnsförbindelse, och det är helt klart det som hävdats här och på annat håll litet då och då. Att när tesen blir svajigare utvidga definitionen är ett klassiskt grepp i diskussioner, men då blir det liksom omöjligt att komma någonvart alls. Men för all del. Om bandyfans till exempel hyrt en vagn, eller ett helt tåg Vänersborg - Edsbyn så betyder det för mig knappast att man åratal efter det kan hävda att det brukade gå direktvagnar Vänersborg - Edsbyn en gång i tiden.

Låst
564 visningar

Banan till Mölle

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, January 11, 2022, 23:03 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det kan ju ha varit så att eventuella direktvagnar Berlin-Mölle främst - eller troligen enbart - riktade sej till den tyska överklassen. Och hur välrenommerade de nämnda tidtabellspublikationerna än må vara var de knappast väl spridda i t ex Charlottenburg...

Det är troligen (jag använder detta begrepp då jag saknar vetenskapligt hållbara belägg) att vissa speciella långväga järnvägsförbindelser saknades i de lokala tidtabellspublikationerna. T ex kördes säsongsförbindelser från Danmark till olika vintersportorter - vad det ska varit bra för undandrar sej min fattningsförmåga - utan att de vad jag erfarit varit 'annonserade' i de lokala tidtabellspublikationerna avseende destinationslandet (Rutebok, Kursbuch etc).
Då vi i den historiska forskningen sällan eller aldrig har tillgång till alla relevanta skriftliga källor bör vi alltid göra en övergripande analys av de sociala förhållanden som var rådande vid den aktuella tiden och därifrån formulera våra hypoteser.

'Om i året 1912 Herr Professor Doktor Müller Graf von Halberstein med familj ville resa från sitt residens i Potsdam till den så populära men ack så mondäna badorten 'Mölle' i Schonen - hade den gode doktorn då konsulterat en svensk tidtabell? Eller hade han telefonerat en välrenommerad resebyrå i Berlin som eventuellt organiserade direkta resor till denna så efterfrågade destination?'

Ja det är bara en hypotes...

vänligen
Thomas K Ohlsson


Om länkningen fungerar så ska du hamna direkt på relevant sidan i den mycket utförliga direktvagnförteckningen, där Berlin har direktförbindelse till följande orter på "M": Mailand, Mainz, Marienbad, Marseille, Meiningen, Memel, Meran, Metz, Misdroy och München. Inget om Mölle.
Återigen, det är nog den som hävdar att det fanns en sådan förbindelse som behöver göra resten av efterforskningarna.

https://www.deutsches-kursbuch.de/1914/898_hoch.htm


Som en annan skribent i denna tråd påpekat kan det ha handlat om 'resebyråvagnar' som inte förekommer i järnvägens tidtabeller. De s.k. Dollartågen förekom så vitt jag vet inte i Sveriges Kommunikationer, för att ta ett exempel.

En vetenskapsteoretisk sanning är att det är lättare att bevisa att något är sant än det motsatta - detta gäller troligen även i detta fall.

/TKO


Det kan givetvis ha förekommit, men det är sannerligen något annat än en reguljär direktvagnsförbindelse, och det är helt klart det som hävdats här och på annat håll litet då och då. Att när tesen blir svajigare utvidga definitionen är ett klassiskt grepp i diskussioner, men då blir det liksom omöjligt att komma någonvart alls. Men för all del. Om bandyfans till exempel hyrt en vagn, eller ett helt tåg Vänersborg - Edsbyn så betyder det för mig knappast att man åratal efter det kan hävda att det brukade gå direktvagnar Vänersborg - Edsbyn en gång i tiden.

Svajigheten tycker jag verkar vara att någon först introducerar begreppet 'REGULJÄRA direktvagnsförbindelser' och sedan implicerar att eftersom de källor som anförs inte visar några sådana så har direkta sovvagnsförbindelser av någon art aldrig funnits. Tror inte det godkänts ens i en C-uppsats!

En bättre tråd att följa är enligt min mening att ta reda på hur långt påståendet om de direkta sovvagnarna kan spåras bakåt i tiden. Finns det belägg från 1920-talet eller tidigare torde det vara av signifikant betydelse eftersom det då torde funnits 'ögonvittnen ' som kunnat verifiera/falsifiera ett eventuellt påstående.

Jag har egentligen inget större intresse av sakfrågan - det är mer metodologin som jag finner mindre övertygande. 'Jag har tittat i en tidtabell (eller liknande) så det så!'

vänligen
Thomas K Ohlsson

Låst
582 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av el_vikingo, Tuesday, January 11, 2022, 22:25 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det kan ju vara så att någon tysk eller svensk resebyrå arangerat resor i reserverad direktvagn Berlin-Mölle, inklusive Hotell i Mölle. De som var intresserade, hade säkert råd att betala för sådana arangemang.
// Håkan

Låst
728 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:36 (441 dagar sedan) @ el_vikingo

Det kan ju vara så att någon tysk eller svensk resebyrå arangerat resor i reserverad direktvagn Berlin-Mölle, inklusive Hotell i Mölle. De som var intresserade, hade säkert råd att betala för sådana arangemang.
// Håkan

Det kan givetvis ha förekommit, men det är sannerligen något annat än en reguljär direktvagnsförbindelse, och det är helt klart det som hävdats här och på annat håll litet då och då. Att när tesen blir svajigare utvidga definitionen är ett klassiskt grepp i diskussioner, men då blir det liksom omöjligt att komma någonvart alls. Men för all del. Om bandyfans till exempel hyrt en vagn, eller ett helt tåg Vänersborg - Edsbyn så betyder det för mig knappast att man åratal efter det kan hävda att det brukade gå direktvagnar Vänersborg - Edsbyn en gång i tiden.

Låst
653 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, January 11, 2022, 22:47 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det kan ju vara så att någon tysk eller svensk resebyrå arangerat resor i reserverad direktvagn Berlin-Mölle, inklusive Hotell i Mölle. De som var intresserade, hade säkert råd att betala för sådana arangemang.
// Håkan


Det kan givetvis ha förekommit, men det är sannerligen något annat än en reguljär direktvagnsförbindelse, och det är helt klart det som hävdats här och på annat håll litet då och då. Att när tesen blir svajigare utvidga definitionen är ett klassiskt grepp i diskussioner, men då blir det liksom omöjligt att komma någonvart alls. Men för all del. Om bandyfans till exempel hyrt en vagn, eller ett helt tåg Vänersborg - Edsbyn så betyder det för mig knappast att man åratal efter det kan hävda att det brukade gå direktvagnar Vänersborg - Edsbyn en gång i tiden.

'Reguljär direktvagnsförbindelse'?

Innan flyget avreglerades gick det många direkta flyg från Sverige till Teneriffa, men dessa var inte 'reguljära' utan 'charter'. Då gick det alltså inte direktflyg på denna sträcka?

/TKO

Låst
626 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:48 (441 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Det kan ju vara så att någon tysk eller svensk resebyrå arangerat resor i reserverad direktvagn Berlin-Mölle, inklusive Hotell i Mölle. De som var intresserade, hade säkert råd att betala för sådana arangemang.
// Håkan


Det kan givetvis ha förekommit, men det är sannerligen något annat än en reguljär direktvagnsförbindelse, och det är helt klart det som hävdats här och på annat håll litet då och då. Att när tesen blir svajigare utvidga definitionen är ett klassiskt grepp i diskussioner, men då blir det liksom omöjligt att komma någonvart alls. Men för all del. Om bandyfans till exempel hyrt en vagn, eller ett helt tåg Vänersborg - Edsbyn så betyder det för mig knappast att man åratal efter det kan hävda att det brukade gå direktvagnar Vänersborg - Edsbyn en gång i tiden.


'Reguljär direktvagnsförbindelse'?

Innan flyget avreglerades gick det många direkta flyg från Sverige till Teneriffa, men dessa var inte 'reguljära' utan 'charter'. Då gick det alltså inte direktflyg på denna sträcka?

/TKO

Som sagt, vill man byta formulering när ens tes inte riktigt verkar hålla streck så har man i ett öppet pluralistiskt samhälle den rätten, men där får du nog bjuda upp någon annan till den sortens definitionsövningar. Jag redovisar källor som jag faktiskt har, du redovisar inget alls, så för min del får det allt räcka här.

Låst
609 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, January 11, 2022, 23:19 (441 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Det kan ju vara så att någon tysk eller svensk resebyrå arangerat resor i reserverad direktvagn Berlin-Mölle, inklusive Hotell i Mölle. De som var intresserade, hade säkert råd att betala för sådana arangemang.
// Håkan


Det kan givetvis ha förekommit, men det är sannerligen något annat än en reguljär direktvagnsförbindelse, och det är helt klart det som hävdats här och på annat håll litet då och då. Att när tesen blir svajigare utvidga definitionen är ett klassiskt grepp i diskussioner, men då blir det liksom omöjligt att komma någonvart alls. Men för all del. Om bandyfans till exempel hyrt en vagn, eller ett helt tåg Vänersborg - Edsbyn så betyder det för mig knappast att man åratal efter det kan hävda att det brukade gå direktvagnar Vänersborg - Edsbyn en gång i tiden.


'Reguljär direktvagnsförbindelse'?

Innan flyget avreglerades gick det många direkta flyg från Sverige till Teneriffa, men dessa var inte 'reguljära' utan 'charter'. Då gick det alltså inte direktflyg på denna sträcka?

/TKO


Som sagt, vill man byta formulering när ens tes inte riktigt verkar hålla streck så har man i ett öppet pluralistiskt samhälle den rätten, men där får du nog bjuda upp någon annan till den sortens definitionsövningar. Jag redovisar källor som jag faktiskt har, du redovisar inget alls, så för min del får det allt räcka här.

Oj då!
Efter att noga ha studerat alla inlägg i denna tråd finner jag att den som inför nya definitioner i diskussionen är Mattias Jansson. Men som denne så klokt - eller ironiskt - påpekar är det tydligen ett acceptabelt förhållningssätt i 'öppet pluralistiskt samhälle'.

För den som är seriöst intresserad av att reda ut sakfrågan har jag anvisat i ett annat EN möjlig ansats - själv saknar jag både tid och lust. Det finns säkert andra infallsvinklar, men det räcker knappast med de grunda 'arkivstudier' som här anförts.

Jag kanske generaliserar, men den järnvägshistorisk 'forskning' stannar ibland (oftast?) vid att citera och i bästa fall sammanställa uppgifter ur ett begränsat antal tryckta källor utan att värdera vare sej urval eller innehåll i ett större samhällsperspektiv.

Men den metodologiska diskussionen är kanske ointressant att föra här?

funderar
Thomas K Ohlsson

Låst
590 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av Wk, Wednesday, January 12, 2022, 00:30 (441 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Suck.... låt oss vara försiktiga med denna typ av hårklyverier...

Men... i mitt mångsidiga 'bagage' finns en hel del yrkesverksamma år i luftfartsindustrin, så när ett försök tilll jämförselse med denna typ af trafik görs, måste jag påpeka att 'charterflyg' var en sak och 'reguljärflyg' var något helt annat. Reguljärflyg upptogs i tidtabeller, charterflyg upptogs inte - för att bara ta ett exempel. 'Charterflyg' är att jämföra med beställningstrafik - oftast med buss, men tåg, båt, helikopter, flyg, etc. förekommer mer eller mindre sällan.

Så... åter till det rälsburna... frågan var inte ställd:
"Har vid något tillfälle någon vagn med resandeutrymme framförs Mölle-Berlin med personer ombord?". Först då börjar chartertraik bli intressant....

Låst
585 visningar

Resebyrå ordnar Berlin-Mölle resor

av Anders Olsson2, Wednesday, January 12, 2022, 09:16 (441 dagar sedan) @ Wk

Först så angående tidtabellerna var de ju inte var man egendom utan något som jhärnvägen och resebyråerna använde. Ville den fina familjen i Potsdam åka till Mölle så kontaktade man resebyrån som i Berlin säkert hade både den svenska och tyska tidtabellen.

Att hämföra marknadsföringen av Mölletåg med Dollartåg är irrellevant då marknadsföring gjorts på olika sätt under olika tider.

Jag har aldrig påstått att det inte gått abbonnerade tåg Berlin-Mölle. Kalla dem gärna Chartertåg.'
Evakueringstågen från Mölle till Trelleborg är närmast att betraktas som cgarter. Jag säger att det )åtminstone än så länge) inte finns belägg för att det funnits vagnar till o från Bertlin som gått inkopplade i de ordinarie tågen Höganös-Mölle.

Det jag tror ingen nämnt i den här tråden är att när järnvägen var klar 1910 var Mölle redan på väg nedåt i popularitet för Tyskarna. Den klart största andelen tyskar som besökte Mölle under "glansperioden" kom med båt. Dessa båtresor finns annonserade i många tyska tidningar från denna tid. Någon motsvarande annonsering av tågresor har jag aldrig sett.

Det som återstår ur ren forskningssynpunkt är att gräva i III distriktets arkiv och se om där finns något om denna trafik.