Nattåg Göteborg - Karlskrona? (Tidtabeller)

av Sven Bårström, Järfälla, Wednesday, January 12, 2022, 12:43 (443 dagar sedan)

Min pappa arbetade med trafikfrågor på distriktskansliet i Borås under 40- och 50-talen. Jag har för mig att han någon gång berättade om en sovvagnsförbindelse mellan Göteborg och Karlskrona, som skulle ha gått under något år, gissningsvis omkring 1950. Som jag vill minnas det, skulle vagnen ha gått Göteborg - Borås i något av kvällstågen, mellan Borås och Alvesta i nattgodståget 4251 och från Alvesta i tåg 451. I omvänd riktning 458 - 4252 - 512. Sovvagnskursen skulle medföra relativt bekväma nattresor mellan Göteborg - Borås och Växjö - Karlskrona. Jag kan tänka mig att marinens personal reste en del mellan Göteborg och Karlskrona. Man såg ju en del marinofficerare i dagtågen på sträckan. Men nattågsidén höll uppenbarligen inte så länge.
Men frågan är om jag minns rätt, eller om det bara är uttrycket för en planeringstanke.
Någon som vet?
Sven B

--
Sven B

Nattåg Göteborg - Karlskrona?

av Lars-Göran Eriksson, Wednesday, January 12, 2022, 13:30 (443 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag hittade den förbindelse du nämner, i Sv. Kommunikationer Nr. 2, 10 febr 1951.

Sovvagn 1, 2, 3 kl

Karlskrona-Alvesta-Göteborg, tis- tors- och lör under tiden 1 febr-1 mars i tågen 458-506.
458 avgång Ck 21.07 (uppehåll i Alvesta 00.31-05.30) ankomst G 10.41.
Göteborg-Alvesta-Karlskrona, sön, ons, fre under tiden 31 jan-28 febr i tågen 505-451.
505 avgång G 18.35 (uppehåll i Av 00.16-04.40) ankomst Ck 08.30.

Jag har gått igenom följande Sv Kommunikationer :
Nr 8 aug 1950
Nr 12 dec 1950
Nr 7 juli 1951
Nr 12 dec 1951
Nr 7 juli 1952
Nr 9 sept 1952
Förbindelsen fanns ej med i dessa, det blev nog bara ett prov.

Nattåg Göteborg - Karlskrona?

av S-O Johansson, Wednesday, January 12, 2022, 14:16 (443 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

I SJ drifttjänststatistik för 1951 skriver man så här:
"Från och med den 31 januari 1951 insattes på försök vissa dagar i veckan en
1, 2 och 3 klass sovvagn Göteborg—Borås—Karlskrona och åter i tågen 505-451
resp. 458-506.
På grund av liten resandefrekvens indrogs vagnen redan fr. o. m. 1 maj (cirk.
119/51)."

Nattåg Göteborg - Karlskrona?

av Sven Bårström, Järfälla, Wednesday, January 12, 2022, 14:20 (443 dagar sedan) @ Sven Bårström

Ser man på, och stort tack för detta svar!
Uppenbarligen försökte man, även om man använde sig enbart av dagtågen och fick ett långt uppehåll i Alvesta.
Att köra lite "snabbare" genom att låta vagnen gå Borås - Alvesta och åter i fjärrgodstågen kan ju ha varit en tanke som inte prövades i verkligheten.
Sven B

--
Sven B

Nattåg Göteborg - Karlskrona?

av Sven Malmberg, Wednesday, January 12, 2022, 14:57 (443 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag tittade igenom tidtabellsböcker och normalplaner från krigsåren eftersom man då om någonsin kunde ha förväntat sig en nattågsförbindelse mellan Göteborg och Karlskrona. Jag kunde bara konstatera att det inte fanns någon planenlig nattförbindelse på sträckan ens under kriget.

Nattåg Göteborg - Karlskrona?

av Sven Bårström, Järfälla, Thursday, January 13, 2022, 14:42 (442 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag har kommit på att nattgodstågen Borås - Alvesta bör ha haft numren 5181 och 5182 - inget annat. I det här sammanhanget spelar det ingen roll, men det är retfullt när minnet sviker...
Sven B

--
Sven B