Gamla ångtryck (Historiskt material)

av Ulf Diehl, Wednesday, January 12, 2022, 17:12 (621 dagar sedan)

Jag ser ofta i gamla beskrivningar bifogade symbol för ångtryck
[image]
Jag tror att symbolen innebär ett ångtryck i skålpund och att det i detta exempel skulle innebär trycket i skålpund per kvadrat verktum.
Symbolen är väldigt vanlig i äldre lokbeskrivningar (före 1870), men jag har aldrig hittat någon förklaring till symbolen någonstans. Det borde vara någon grekisk bokstav (kanske omikron? Sorgligt ryktbar idag) Och hur skriver man den på datorn om det inte är omikron?
(texten hämtad från en lokbeskrivning av Harald Asplund av loken på Christinehamns Jernväg och det står 80 - inte 20. Han skriver sådana 8:or)
Ulf Diehl

Gamla ångtryck

av Staffan Myrenberg, Grums, Wednesday, January 12, 2022, 17:46 (621 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Symbolen är den vanliga gamla symbolen för skålpund. Den finns överallt i äldre skrifter. Den går fint att rita för hand men med dator tar det säkert mycket längre tid. Ibland kan en sak som går att göra på 30 sekunder med papper och penna ta flera timmar med dator. Skålpundssymbolen är inte en grekisk bokstav.

Gamla ångtryck

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, January 12, 2022, 17:55 (621 dagar sedan) @ Staffan Myrenberg

Symbolen är den vanliga gamla symbolen för skålpund. Den finns överallt i äldre skrifter. Den går fint att rita för hand men med dator tar det säkert mycket längre tid. Ibland kan en sak som går att göra på 30 sekunder med papper och penna ta flera timmar med dator. Skålpundssymbolen är inte en grekisk bokstav.

"Skålpund är en gammal svensk viktenhet som användes innan Internationella måttenhetssystemet infördes. Ett skålpund motsvarar ca 0,425 kg. I äldre litteratur användes en speciell symbol ℔ (Unicode U+2114), ett ihopskrivet lb, en förkortning av libra."

Wikipedia

Gamla ångtryck

av Sune Nylén, Wednesday, January 12, 2022, 17:52 (621 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Det är skålpund ja, enligt Svenska meter boken tryckt 1883. 10 skålpund är 4250,8g
80 således 33006,4g. 1 kvadratverktum 6 kv,cm.(10 är 61, så måtten går aldrig jämt upp) vilket skulle bli 5,5 kg kvcm. med några decimaler hit och dit./Sune

Gamla ångtryck

av Peter Lidskog, Wednesday, January 12, 2022, 21:17 (621 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Eftersom jag har jobbat med bland annat process styrning av ångsystem i USA i lite över 30 år kan jag bidraga med följande information.

Tryckenheten jag använder i USA är pounds per square inch, förkortat PSI (kan också skrivas absolut PSIA, eller guage PSIG, eller differential PSID om man behöver vara specifik.) Pounds förkortas annars lb eller lbs. I skrift används ofta den ännu kortare symbolen "#" för pounds, eller, lite slarvigt också för PSI, vilken väl får anses ha en viss likhet med symbolen du visar. Jag skrev just ett mejl till en kollega där jag efterfrågade information on en "75# header" och "175# header" i ett ångnät på ett pappersbruk till exempel.

Peter