ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) (Fordon: vagnar)

av Stig Lagergren @, onsdag, januari 12, 2022, 17:22 (213 dagar sedan)

Denna vagn verkar inte ha fotograferats i någon större omfattning. Vi såg för ett tag sedan en bild på halva vagnen i Eskilstuna (bilden tagen av Yngve Vikström och visad av Ulfe).

Här är en bild som min bror Bosse tagit på vagnen på Stockholm C 20 april 1965.

[image]

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av HP @, onsdag, januari 12, 2022, 22:25 (213 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Denna vagn verkar inte ha fotograferats i någon större omfattning. Vi såg för ett tag sedan en bild på halva vagnen i Eskilstuna (bilden tagen av Yngve Vikström och visad av Ulfe).

Här är en bild som min bror Bosse tagit på vagnen på Stockholm C 20 april 1965.

[image]

Tack för intressant bild! Undrar om NOJ köpte bara för att stålvagnar var modernt, eller användes just denna för något speciellt tåg/upplägg?/HP

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Mattias Jansson @, torsdag, januari 13, 2022, 07:24 (213 dagar sedan) @ HP

Denna vagn verkar inte ha fotograferats i någon större omfattning. Vi såg för ett tag sedan en bild på halva vagnen i Eskilstuna (bilden tagen av Yngve Vikström och visad av Ulfe).

Här är en bild som min bror Bosse tagit på vagnen på Stockholm C 20 april 1965.

[image]


Tack för intressant bild! Undrar om NOJ köpte bara för att stålvagnar var modernt, eller användes just denna för något speciellt tåg/upplägg?/HP

Det verkar inte så. Man startade direktvagnsförbindelse Oskarshamn - Nässjö - Falköping - Göteborg år 1923 och denna fanns med till ungefär andra halvan av 1930-talet. Jag har tidtabeller från 1923, 1927, 1929, 1930 och 1931 och där finns den förbindelsen med (samt från 1922 där den saknas), men i 1939 års sommartidtabell (före krigsutbrottet så det kan näppeligen förklaras med den händelseutvecklingen) är den borta.
Annars hade ju ett stålvagnsinköp kunnat passa in i uppgradering av en sådan förbindelse eller upprättandet av en liknande till Stockholm. Grannbanan KJ/SäNJ gjorde exakt det år 1931 då man inköpte en stålvagn i samband med att man inrättade en direktvagn till Stockholm (SJ tillhandahöll den andra erforderliga för omloppet).
Så det verkar troligt att man helt enkelt behövde en vagn till eller ersätta en äldre, och trävagnar var kanske knappt ens levererbara längre 1938.

(Det ovanstående bygger på iakttagelser i "tidtabeller" från den inte helt okända serien "Sveriges Kommunikationer"; om någon känner sig föranledd att vilja ifrågasätta "små tidtabeller" som tillförlitlig källa, eller korrigera mitt inlägg med att det kan ha handlat om chartertafik, vilket bevisligen förekommit både på järnväg och senare inom flyget, så får jag väl lägga in brasklappen att jag givetvis inte kan utesluta att NOJ skulle ha köpt vagnen enkom för inhyrd chartertrafik, men att jag tillåter mig betvivla att det skulle hänga samman på det viset.)

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Stig Lagergren @, torsdag, januari 13, 2022, 11:23 (213 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Denna vagn verkar inte ha fotograferats i någon större omfattning. Vi såg för ett tag sedan en bild på halva vagnen i Eskilstuna (bilden tagen av Yngve Vikström och visad av Ulfe).

Här är en bild som min bror Bosse tagit på vagnen på Stockholm C 20 april 1965.

[image]


Tack för intressant bild! Undrar om NOJ köpte bara för att stålvagnar var modernt, eller användes just denna för något speciellt tåg/upplägg?/HP


Det verkar inte så. Man startade direktvagnsförbindelse Oskarshamn - Nässjö - Falköping - Göteborg år 1923 och denna fanns med till ungefär andra halvan av 1930-talet. Jag har tidtabeller från 1923, 1927, 1929, 1930 och 1931 och där finns den förbindelsen med (samt från 1922 där den saknas), men i 1939 års sommartidtabell (före krigsutbrottet så det kan näppeligen förklaras med den händelseutvecklingen) är den borta.
Annars hade ju ett stålvagnsinköp kunnat passa in i uppgradering av en sådan förbindelse eller upprättandet av en liknande till Stockholm. Grannbanan KJ/SäNJ gjorde exakt det år 1931 då man inköpte en stålvagn i samband med att man inrättade en direktvagn till Stockholm (SJ tillhandahöll den andra erforderliga för omloppet).
Så det verkar troligt att man helt enkelt behövde en vagn till eller ersätta en äldre, och trävagnar var kanske knappt ens levererbara längre 1938.

(Det ovanstående bygger på iakttagelser i "tidtabeller" från den inte helt okända serien "Sveriges Kommunikationer"; om någon känner sig föranledd att vilja ifrågasätta "små tidtabeller" som tillförlitlig källa, eller korrigera mitt inlägg med att det kan ha handlat om chartertafik, vilket bevisligen förekommit både på järnväg och senare inom flyget, så får jag väl lägga in brasklappen att jag givetvis inte kan utesluta att NOJ skulle ha köpt vagnen enkom för inhyrd chartertrafik, men att jag tillåter mig betvivla att det skulle hänga samman på det viset.)

Hade man inte planer på direktvagn Oskarshamn - Mölle? Eller har jag fått det om bakfoten?:-D

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) - Direktvagn Oh-G.

av S-O Johansson @, fredag, januari 14, 2022, 00:28 (212 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Även om det inte gick direktvagn Oskarshamn(Oh)-Mölle någon gång. I alla fall inte med resande så hade Oskarshamn en daglig direktvagnsförbindelse till Göteborg(G) fram till någon gång under 1930-talet. Som skrivs ovan. Avgick från Oh kl.08,20 på morgonen och ankom G kl. 16,56. För säkerhets skull meranvändes vagnen så att den stod i Falköping(F) över natt. Efter återkomst från F på förmiddagen gick den åter från G kl. 12,00 med ankomst till Oh kl.21,05. NOJ var det som höll med vagn till förbindelsen. Littera på den enligt SJ sammansättningsplan var BCoywL. Vad de tre sista bokstäverna står för får någon annan förklara. Fyra BCo verkar SJ ha tagit över från NOJ.
I samma förbindelse från Nässjö(N) till Göteborg så gick även en daglig vagn Kalmar-Göteborg tillhörandes KJ. Trots att vägen över N till G var längre så var den förbindelsen snabbare än över Alvesta-Borås.
Tiderna ovan gäller för 1930. Då 1930 hade alla NOJ persontåg andra och tredje klass.
För övrigt så verkar inte de första vagnarna vara tänkta att gå i trafik då inga övergångsbryggor är fällda. Verkar bara vara ihopkopplade för att stå kopplade till värmepost.

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) - Direktvagn Oh-G.

av bosc @, Näshulta, fredag, januari 14, 2022, 00:37 (212 dagar sedan) @ S-O Johansson

Det ser inte heller ut som om vagnen har någon övergångsbälg. Varför?
/BoSC

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) - Direktvagn Oh-G.

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, januari 14, 2022, 10:29 (212 dagar sedan) @ bosc

Det ser inte heller ut som om vagnen har någon övergångsbälg. Varför?
/BoSC

HNJs motsvarande vagnar fick bälg. Co4/Bo14 likt HNJs vagnar gick i bälgtåg men inredningen i NOJ-vagnen var av BCo5/ABo15-typ och sådana användes inte i bälgtåg. Den förklaringen tror jag på.
/tell

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) - Direktvagn Oh-G.

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, januari 14, 2022, 10:32 (212 dagar sedan) @ S-O Johansson

Littera på den enligt SJ sammansättningsplan var BCoywL. Vad de tre sista bokstäverna står för får någon annan förklara.

Bokstäverna betecknar vilken utrusning vagne skulle ha.
y för tryckluftsbroms
w för vakuumbroms
L för elvärmeledning
/tell

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Thomas K Ohlsson @, torsdag, januari 13, 2022, 17:08 (212 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Oj Mattias - du har då verkligen förmågan att skriva sakliga och sansade inlägg!

Men på det här forumet verkar taket vara högt - vilket jag uppskattar...

vänligen
Thomas K Ohlsson

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) Bygg/leveransår?

av Thomas K Ohlsson @, torsdag, januari 13, 2022, 22:18 (212 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Jag har sett uppgifter om att vagnen levererades 1938 - stämmer det?

/TKO

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Anders Jansson @, torsdag, januari 13, 2022, 11:56 (212 dagar sedan) @ HP

Tack för intressant bild! Undrar om NOJ köpte bara för att stålvagnar var modernt, eller användes just denna för något speciellt tåg/upplägg?/HP

Den sedan några år bortgångne Pelle Widesheim uppgav att vagnen ursprungligen var beställd av HNJ tillsammans med deras Co-vagnar. Den skall dock ha överförts till NOJ då införandet av snabbvagnar minskade behovet av 2-klass på HNJ. Pelle hade HNJ i blodet efter uppväxt på en fd HNJ-station och med såväl far som farfar i ledande positioner på banan varför hans utsaga får tillskrivas viss trovärdighet.

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av HP @, torsdag, januari 13, 2022, 21:24 (212 dagar sedan) @ Anders Jansson

Tack för intressant bild! Undrar om NOJ köpte bara för att stålvagnar var modernt, eller användes just denna för något speciellt tåg/upplägg?/HP


Den sedan några år bortgångne Pelle Widesheim uppgav att vagnen ursprungligen var beställd av HNJ tillsammans med deras Co-vagnar. Den skall dock ha överförts till NOJ då införandet av snabbvagnar minskade behovet av 2-klass på HNJ. Pelle hade HNJ i blodet efter uppväxt på en fd HNJ-station och med såväl far som farfar i ledande positioner på banan varför hans utsaga får tillskrivas viss trovärdighet.

Spännande och intressant teori! Ja vagnen är ju mycket lik HNJ:s stålvagnar./HP

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Göran Nilsson @, fredag, januari 14, 2022, 10:48 (212 dagar sedan) @ Anders Jansson

Ja, jag tror också att dessa vagnar hänger ihop med HNJs anskaffning av Co vagnar från Bautzen.

HNJ var på 30-talet mycket intresserade av att modernisera fordonsparken och trafikupplägget, och man gjorde resor till kontinenten för att studera lätta motorfordon, som snabbt kunde förbinda Halmstad med Nässjö och Falköping.

Upplägget var att höja standarden på fordonen över vad som var normalt på svenska järnvägar i allmänhet. Eftersom resandet i 2 klass var lågt kunde man genom standardhöjningen slopa 2 klass.

Snabbmotorvagnar skulle stå för de långväga förbindelserna, som dessutom skulle ha få stopp. Rälsbussar skulle stå för lokaltrafiken, om det fanns tillräckligt underlag, eller ersättas med bussar. Detta skulle ge ett knutpunktssytem för fjärrtågen.

Men så var det ju tågen med resgods och post - 2 tågpar Hd-N och ett Hd-F. Tanken var att dessa skulle matcha snabbvagnarna i komfort och snabbas upp betydligt (färre uppehåll). Man ville därför bla köpa lok av SJ, som dock inte hade modernare större persontågslok att sälja.

På HNJ var man rädda för, att om man i slutet på 30-talet skulle beställa nya stålvagnar, skulle man vara tvingade till köpa svenska standardtyper, som man ansåg vara alltför tunga. Man byggde då kraftigt om en av VCJ BCo-vagnar kraftigt, med nya stålrörssoffor.
Man var dock inte nöjd med resultatet, och i stället dock möjligheten att köpa stålvagnar från Bautzen, som var lättare, billigare och kunde levereras snabbt. Inredningen utformades så att den var väldigt lik snabbvagnarna. HNJ beställde 3 st.

Det fanns visst samarbete mellan HNJ och NOJ, och NOJ köpte då 2 vagnar lika HNJ, men med som BCo

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Stig Lagergren @, fredag, januari 14, 2022, 12:42 (211 dagar sedan) @ Göran Nilsson

Ja, jag tror också att dessa vagnar hänger ihop med HNJs anskaffning av Co vagnar från Bautzen.

HNJ var på 30-talet mycket intresserade av att modernisera fordonsparken och trafikupplägget, och man gjorde resor till kontinenten för att studera lätta motorfordon, som snabbt kunde förbinda Halmstad med Nässjö och Falköping.

Upplägget var att höja standarden på fordonen över vad som var normalt på svenska järnvägar i allmänhet. Eftersom resandet i 2 klass var lågt kunde man genom standardhöjningen slopa 2 klass.

Snabbmotorvagnar skulle stå för de långväga förbindelserna, som dessutom skulle ha få stopp. Rälsbussar skulle stå för lokaltrafiken, om det fanns tillräckligt underlag, eller ersättas med bussar. Detta skulle ge ett knutpunktssytem för fjärrtågen.

Men så var det ju tågen med resgods och post - 2 tågpar Hd-N och ett Hd-F. Tanken var att dessa skulle matcha snabbvagnarna i komfort och snabbas upp betydligt (färre uppehåll). Man ville därför bla köpa lok av SJ, som dock inte hade modernare större persontågslok att sälja.

På HNJ var man rädda för, att om man i slutet på 30-talet skulle beställa nya stålvagnar, skulle man vara tvingade till köpa svenska standardtyper, som man ansåg vara alltför tunga. Man byggde då kraftigt om en av VCJ BCo-vagnar kraftigt, med nya stålrörssoffor.
Man var dock inte nöjd med resultatet, och i stället dock möjligheten att köpa stålvagnar från Bautzen, som var lättare, billigare och kunde levereras snabbt. Inredningen utformades så att den var väldigt lik snabbvagnarna. HNJ beställde 3 st.

Det fanns visst samarbete mellan HNJ och NOJ, och NOJ köpte då 2 vagnar lika HNJ, men med som BCo

Intressant. Men fanns det verkligen två NOJ BCo av denna typ? Bara en övertogs av SJ.

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, januari 14, 2022, 16:08 (211 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Det fanns visst samarbete mellan HNJ och NOJ, och NOJ köpte då 2 vagnar lika HNJ, men med som BCo


Intressant. Men fanns det verkligen två NOJ BCo av denna typ? Bara en övertogs av SJ.

NOJ hade bara 763.
/tell

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Micke Carlsson @, torsdag, januari 13, 2022, 00:09 (213 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Det gick visst ABo15 i Nynästågen vid ungefär denna tid som bilden togs och den står kopplad till en Bo13, kan detta vara vagnar för Nynäsbanan?

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763). Träsnälltågsvagn till Nynäs?

av Leif B @, torsdag, januari 13, 2022, 21:23 (212 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Det gick visst ABo15 i Nynästågen vid ungefär denna tid som bilden togs och den står kopplad till en Bo13, kan detta vara vagnar för Nynäsbanan?

I andra änden är den kopplad till en trävagn med sluten plattform och bälgar. Har det någonsin gått sådana på Nynäsbanan?

/funderar
Leif

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763). Träsnälltågsvagn till Nynäs?

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, januari 13, 2022, 22:08 (212 dagar sedan) @ Leif B

Det gick visst ABo15 i Nynästågen vid ungefär denna tid som bilden togs och den står kopplad till en Bo13, kan detta vara vagnar för Nynäsbanan?


I andra änden är den kopplad till en trävagn med sluten plattform och bälgar. Har det någonsin gått sådana på Nynäsbanan?

Vagnen har tre steg under sidodörren vilket gör att det är en ABo7a eller Bo8a tillverkad före 1927. Om den ingår i tågsättet (vilket inte är omöjligt) är det nog en Bo8a för det finns ju första klass i 3863.
/tell

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763). Träsnälltågsvagn till Nynäs?

av Stig Lagergren @, torsdag, januari 13, 2022, 23:15 (212 dagar sedan) @ Thomas Tell

Det gick visst ABo15 i Nynästågen vid ungefär denna tid som bilden togs och den står kopplad till en Bo13, kan detta vara vagnar för Nynäsbanan?


I andra änden är den kopplad till en trävagn med sluten plattform och bälgar. Har det någonsin gått sådana på Nynäsbanan?

Vagnen har tre steg under sidodörren vilket gör att det är en ABo7a eller Bo8a tillverkad före 1927. Om den ingår i tågsättet (vilket inte är omöjligt) är det nog en Bo8a för det finns ju första klass i 3863.
/tell

Så här ser hela bilden ut. Det enda den visar är att det är en salig blandning vagnar, verkar vara en Bo8f t.h. Jag har tyvärr inte antecknat nummer på dessa vagnar, däremot på en hel del andra trävagnar på Cst denna dag.
[image]

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763). Träsnälltågsvagn till Nynäs?

av Björn Arvidsson @, fredag, januari 14, 2022, 00:13 (212 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Det gick visst ABo15 i Nynästågen vid ungefär denna tid som bilden togs och den står kopplad till en Bo13, kan detta vara vagnar för Nynäsbanan?


I andra änden är den kopplad till en trävagn med sluten plattform och bälgar. Har det någonsin gått sådana på Nynäsbanan?

Vagnen har tre steg under sidodörren vilket gör att det är en ABo7a eller Bo8a tillverkad före 1927. Om den ingår i tågsättet (vilket inte är omöjligt) är det nog en Bo8a för det finns ju första klass i 3863.
/tell


Så här ser hela bilden ut. Det enda den visar är att det är en salig blandning vagnar, verkar vara en Bo8f t.h. Jag har tyvärr inte antecknat nummer på dessa vagnar, däremot på en hel del andra trävagnar på Cst denna dag.
[image]

den 20e aprill 1965 var tisdagen efter påsk. så kan inte alla trävagnar och andra udda vagnar på Cst den dagen bero på att vagnar som gått som förstärkning i påsktrafiken kommit tillbaka och samlas ihop för att ställas undan till nästa stora trafikhelg

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763). Träsnälltågsvagn till Nynäs?

av Micke Carlsson @, fredag, januari 14, 2022, 03:00 (212 dagar sedan) @ Leif B

Det gick visst ABo15 i Nynästågen vid ungefär denna tid som bilden togs och den står kopplad till en Bo13, kan detta vara vagnar för Nynäsbanan?


I andra änden är den kopplad till en trävagn med sluten plattform och bälgar. Har det någonsin gått sådana på Nynäsbanan?

/funderar
Leif

Jo, det påstås så i Landgren m fl Nynäsbanebok.

ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

av Hans B Keller @, Karlstad, torsdag, januari 13, 2022, 02:13 (213 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Vagnen var med i det extratåg som SJK hade Åmål-Svanskog tor i början av februari 1966. Sms E2 909+F1+ABo15+Bo15.

--
HK

powered by my little forum