Efterlysning: Instruktion för handhavande av visartelegraf (Historiskt material)

av Anders Järvenpää, Åbo, Friday, January 14, 2022, 11:47 (254 dagar sedan)

En av mina vänner håller på att renovera ett par visartelegrafer från järnvägen med målet att de ska komma att ställas ut för allmänheten och även kunna demonstreras.

Den tekniska funktionsprincipen är enkel och lätt att förstå men däremot vore han tacksam för en instruktion över hur man skulle gå till väga när man telegraferade. Det gick inte bara att sätta sig ner och börja veva fram tecken utan man måste exempelvis först försäkra sig att sändande och mottagande apparat gick synkront, således visade samma tecken.

I fall någon av forumets användare har "Reglementet för handhavande av visartelegraf å Sveriges statsbanor." (eller något liknande med samma innebörd) i arkivet, vore vi synnerligen tacksamma för en digital kopia av densamma. Digitaliseringsinsatsen skulle således komma även allmänheten till båtnad i form av korrekt information i den ovannämnda kommande utställningen.