Sjöbo lokstall - år ? (Järnväg allmänt)

av lars moberg, Monday, February 14, 2022, 17:57 (474 dagar sedan)

[image]

Sjöbo lokstall - år ?

av Anders Olsson2, Monday, February 14, 2022, 18:06 (474 dagar sedan) @ lars moberg

Lokstallet överlevde stationshuset. Stationshuset revs 1984 och stallet fanns kvar våren 1986 men kanske dertrevs senare detta år. Åtminstone var skicket på stallet betydligt sämre än på din bild.

Sjöbo lokstall - år ? 1892

av Sven A ⌂, Uppsala, Tuesday, February 15, 2022, 08:42 (473 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vilket var byggåret ?

Enligt boken Sveriges lokstationer, Malte Ljunggren, ISBN 91-85098-75-2, byggdes lokstallet i Sjöbo 1892.

Sjöbo lokstall - år ? 1892

av Anders Olsson2, Wednesday, February 16, 2022, 08:16 (472 dagar sedan) @ Sven A

Med reservation för att det finns en hel del fel i Ljunggrens bok så stämmer det med öppnandet av Dalby-Tomelilla 1892.

Varför Sjöbo

av Anders Olsson2, Thursday, February 17, 2022, 08:22 (471 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Det är just det som är frågan. Om stallet byggdes 1892 är det inte logiskt.
Om stallet byggdes efter att Malmö-Tomelilla ävertagit Simrishamn-Tomelilla 1896. Sjöbo ligger mittemellan Malmö ocg Simrishamn vilket kab vara en bra placering av lokstallet.

Därför Sjöbo

av Anders Olsson2, Friday, February 18, 2022, 07:33 (470 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jag letade lite och hittade en ny uppgift. När Kävlinge-Sjöbobanan byggdes gjordes en överenskommelse mellan järnvägsbolagen. Bangården i Sjöbo var redan för liten för den första banans trafik. I princip skulle det bli dubbelt antal spår. Detta gjorde att det lokstall som Malmö-Tonelilla byuggt låg i vägen för utvidgningen. Därför skulle det byggas ett nutt lokstall i bangårdens västra del på mark som Kävlingebanan exproprierat. Det är detta stall vi ser på bilderna. Att stallet har stpra likheter med Kävlinge-Sjöbobanans lokstall i Kävlinge har då sin förklaring.

Därför Sjöbo

av Anders Olsson2, Saturday, February 19, 2022, 08:46 (469 dagar sedan) @ mormorsgruvan

När en järnväg byggdes och skulle ansluta till en befintlig bana gjordes ett avtal om fördelning av kostnader och ägande. Man avtalade samtidigt hur man skulle fördela stationens driftskostnader och vem som ägde vad. Samt slutligen fördelning av extrainkomster som t ex uthyrning av mark för upplag, iunkomster av telgrafering m m . Biljett och fraktinkomster var ju redan reglerat. Jag har inte sett avtalet för Sjöbo så jag vet inte fördelningen. Men en gissning är att Kävlingebanan fick bekosta en del spår som egentligen behövts även utan anslutningen. På vissa stationer ägde bolagen olika spår (t ex Malmö Västra) men troligen ägde Malmö-Simrishamn alla spår i Sjöbo. Att MSJ behöll ägandet av stationshuset är klart. Vad gäller lokstallet kan det ha ägts gemensamt. Som jag skrev i ett tidigare inlägg tror jag att MSJ hade två stallplatser och Kävlingebanan en. Men jag vet inte- Fördelningen kan också ha förändrats under tid.

Därför Sjöbo

av Anders Olsson2, Sunday, February 20, 2022, 10:21 (468 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Nej det stämmer inte. Det lokstall som byggdes påMalmö C 1897 var Malmö-Kontinentens stall.

Sjöbo lokstall - år ? 1892

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Thursday, February 17, 2022, 09:20 (471 dagar sedan) @ Anders Olsson2

Med reservation för att det finns en hel del fel i Ljunggrens bok så stämmer det med öppnandet av Dalby-Tomelilla 1892.

Enligt Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926 öppnades Malmö-Dalby för allmän trafik 21 december 1892 och Dalby-Tomelilla först 22 september 1893. Därför bör lokstallet i Sjöbo ha byggts under 1893. Stationen i Tomelilla tillhörde YEJ och det kan ha varit skälet till att lokstallet byggdes i Sjöbo (kanske fanns det inte utrymme i Tomelilla?). Det kan ju också vara så att man redan då (1893) siktade på att ta över CTJ (vilket skedde 1 juli 1896) och att det av den anledningen var lämpligt att bygga lokstall i Sjöbo, som (vilket Anders Olsson 2 nämnt) ligger exakt mitt på sträckan Malmö-Simrishamn (48 km från Malmö och 48 km från Simrishamn). Av Sveriges Kommunikationer från maj 1930 framgår också att de genomgående godstågen gick vardagar och möttes mitt på dagen i Sjöbo och det är också troligt att man där bytte lok i godstågen. Båda godstågen ankom strax före kl 12 men avgick sedan inte förrän 13.20 (mot Malmö) och 16.50 (mot Simrishamn). Sön- och helgdagar fanns också ett persontåg från Malmö som ankom 11.52 och återvände 18.00. Så det var nog ganska logiskt att anlägga lokstall i Sjöbo.

Sjöbo lokstall - år ?

av Jonny Saljefeldt, Monday, February 14, 2022, 19:07 (474 dagar sedan) @ Anders Olsson2

Lokstallet överlevde stationshuset. Stationshuset revs 1984 och stallet fanns kvar våren 1986 men kanske dertrevs senare detta år. Åtminstone var skicket på stallet betydligt sämre än på din bild.

Bild från 1983:

[image]

Sjöbo lokstall - år ?

av Anders Olsson2, Tuesday, February 15, 2022, 08:21 (473 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Stallet är ju i klart sämre skick på Johnnys bild än på Lars bild. Kanske användes stallet fortarande när Lars tog sin bild. Då menar jag att det användes som uppställningsplats för beredskapslok. I Sjöbo stod bl a ett par L11-lok.
Angående byggår är jag osäker. Tror att jag sett att stallet delades mellan Malmö-Simrishamn och Kävlinge-Sjöbo och att den senare banans stallplats blev klar till banans öppnande 1906. Banan hade tre lok och i deras stall i Kävlinge fanns plats för två lok. En stallplats i Sjöbo skulle ju då vara logiskt.

Sjöbo lokstall - år ?

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, February 15, 2022, 13:46 (473 dagar sedan) @ Anders Olsson2
Redigerad av Harald, Tuesday, February 15, 2022, 15:39

På bilden från 1983 har man skiftat den vänstra dörrhalvan mellan de två portarna till vänster. Jag undrar varför man har gjort sig besvär med det.

Sjöbo lokstall - år ?

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, February 16, 2022, 14:15 (472 dagar sedan) @ Anders Olsson2

Lokstallet överlevde stationshuset. Stationshuset revs 1984 och stallet fanns kvar våren 1986 men kanske dertrevs senare detta år. Åtminstone var skicket på stallet betydligt sämre än på din bild.

Enligt bild på banvakt.se fanns stallet kvar i juni 1987.