Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor (Signaler/säkerhet)

av Anders_W, Wednesday, February 16, 2022, 13:33 (589 dagar sedan)

I Banlära, band 2, visas två metoder för att ansluta en semafor till genomgående linor från ställverket: den ena påminner om differentialen i en bil medan den andra (från Max Jüdel) använde saxlänkar.

Detta får mig att undra:
1. hur vanligt var detta i Sverige?
2. när försvann den sista anläggningen med resp. typ?
3. de i boken visade semaforerna är envingade. Åtminstone den differentialliknande mekanismen skulle fungera även med två vingar, men hur var det med saxlänkarna?

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Göran Kannerby, Wednesday, February 16, 2022, 14:22 (589 dagar sedan) @ Anders_W

Vaggeryd måste ha varit en av de sista. Slopades hösten 1999. Har inget minne av saxlänkar utan det var lina hela vägen.

Eller syftar du med "genomgående" på att linorna skulle fortsätta förbi semaforen?

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Överkörmästaren, Wednesday, February 16, 2022, 14:39 (589 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Vaggeryd måste ha varit en av de sista. Slopades hösten 1999. Har inget minne av saxlänkar utan det var lina hela vägen.

Eller syftar du med "genomgående" på att linorna skulle fortsätta förbi semaforen?

Det antog jag. Men det kan väl i praktiken bara förekomma vid utfartssignaler? Eller möjligen om en signallina i något fall styrde två signaler med en gemensam vev, eller något sådant.

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av mormorsgruvan, Wednesday, February 16, 2022, 14:50 (589 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Kan det ha varit skivförsignaler som använde samma linor ?
Användes begreppet "linor", mekaniska ledningar är väl en annan benämning.

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Erik Andersson, Lund, Wednesday, February 16, 2022, 16:30 (589 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Med genomgående linor torde Andres W mena att samma linslinga styr en infartssignal(semafor) och skivförsignal.

Jag har fått intrycket att "kompensationshjul" var den vanligaste lösningen. Se ritningar från ekeving.se Kompensationshjul
Linrörelse vid linbrott
Båda varianterna har, om jag har förstått det hela rätt, har till uppgift att se till att försignal och infartssignalernas kurvhjul inte kommer i otakt.

En mekanisk ledning/linslinga som enbart styr en semafor är ju i regel belastad med vikter i ett så kallat spännverk. Spännverkets syfte är att kompensera för linornas värmeutvidgning. Eftersom en mekanisk ledning består av två linor (egentligen en slinga) antar man att båda linorna förlängs lika mycket. Alltså kommer spännverkets vikter inte riskera att ändra signalbilden.

Om man däremot bygger upp en mekanisk ledning som börjar vid ställverket, går via spännverk, via kurvhjul på infartssemaforen och vidare till skivförsignalen och därefter går raka vägen till spännverket och slutligen tillbaka till ställverket kommer kurvhjulen vid semaforen och försignalen att komma i otakt vid linornas väremutvidgning. Kompensationshjulets syfte är att undvika detta.

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Thomas K Ohlsson, Wednesday, February 16, 2022, 16:56 (589 dagar sedan) @ Erik Andersson

Med genomgående linor torde Andres W mena att samma linslinga styr en infartssignal(semafor) och skivförsignal.

Jag har fått intrycket att "kompensationshjul" var den vanligaste lösningen. Se ritningar från ekeving.se Kompensationshjul
Linrörelse vid linbrott
Båda varianterna har, om jag har förstått det hela rätt, har till uppgift att se till att försignal och infartssignalernas kurvhjul inte kommer i otakt.

En mekanisk ledning/linslinga som enbart styr en semafor är ju i regel belastad med vikter i ett så kallat spännverk. Spännverkets syfte är att kompensera för linornas värmeutvidgning. Eftersom en mekanisk ledning består av två linor (egentligen en slinga) antar man att båda linorna förlängs lika mycket. Alltså kommer spännverkets vikter inte riskera att ändra signalbilden.

Om man däremot bygger upp en mekanisk ledning som börjar vid ställverket, går via spännverk, via kurvhjul på infartssemaforen och vidare till skivförsignalen och därefter går raka vägen till spännverket och slutligen tillbaka till ställverket kommer kurvhjulen vid semaforen och försignalen att komma i otakt vid linornas väremutvidgning. Kompensationshjulets syfte är att undvika detta.

Fantastiska ritningar!
Men hur fungerar 'kompensationshjulet' - går det att förklara så att till och med en byggnadsingenjör förstår det?

En annan fråga - på ritningen över kompensationshjulet finns i nedre vänsterkant något som jag tolkar som ett reviderings/ändringsfält. Några av ändringsnoteringarna är numrerade /1,2 etc/ andra inte. Var/är det praxis på maskinritningar? På byggritningar är alla ändringar 'litterade' /A, B etc/ för att tydliggöra vilka ändringar som skett.

undrar
Thomas K Ohlsson

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Erik Andersson, Lund, Wednesday, February 16, 2022, 18:04 (589 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Kompensationshjulet består av tre linhjul på en gemensam axel. Det mellersta är via en kort linslinga förbundet med semaforens kurvhjul (som är det som styr vingarna).
I det mellersta hjulet finns ett urtag för ett litet kugghjul.

Runt vart och ett av ytterhjulen är den långa ledningen som förbinder veven i ställverket med försignalen lindat två och ett halvt varv. Den ena linan är lindad uppifrån på sitt hjul. Den andra linan är lindad nerifrån runt sitt hjul.

När tågklareraren vevar ett varv på veven på ställverket kommer alltså de båda ytterhjulen snurra åt samma håll trots att tkl drar den ena linan mot sig och skjuter ut den andra linan.

De båda ytterhjulen är försedda med kuggar på insidan. Kuggarna passar i det lilla kugghjulet i det mellersta linhjulet. Om de båda yttre hjulen snurrar åt samma håll kommer alltså kugghjulet i det mellersta linjulet inte att snurra. Istället kommer det mellersta linhjulet tvingas att vrida sig slika mycket som de båda ytterhjulen. - Semaforen kan gå till kör

Om linorna utvidgas pga värme kommer de båda ytterhjulen att vrida sig åt olika håll. Då kommer det mellersta linhjulet att stå still. Istället kommer kugghjulet i det mellersta linhjulet att snurra lite.

Visst är det finurligt uttänkt!

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Thomas K Ohlsson, Wednesday, February 16, 2022, 19:27 (589 dagar sedan) @ Erik Andersson

Tack!
Jag TROR jag förstår...

Men någon som vet något om revideringsrutinerna för denna typ av ritningar? Jag tycker det verkar lite väl osystematiskt - det är väl ändå säkerhetskritisk information?

/TKO

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Sune Göthe, Wednesday, February 16, 2022, 17:16 (589 dagar sedan) @ Erik Andersson

En semafor där "saxlänkar" fanns kvar rätt länge var västra änden av Grimslöv (1067 Norraryd-Vislanda). AGJ var med och tog hand om ett kompensationshjul och skivförsignal när den mekaniska anläggningen i Sävsjöström togs ur bruk 1972. Hjulet lånades sedan ut till museet i Ängelholm. Någon som vet om ifall det finns kvar?

Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor

av Anders_W, Wednesday, February 16, 2022, 17:09 (589 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Ja, man styr infartssemaforen och dess skivförsignal med samma par linor. Då krävs speciella anordningar på semaforen för att skydda mot vissa felsituationer rörande linorna.